Madžhima nikāya (MN)

Spremna beseda k prevodu MN
Kratek povzetek sutt v Madžhima nikāyi
(MN 1) Mūlapariyāya Sutta – Izvor vseh stvari
(MN 2) Sabbāsava Sutta – Vsi vplivi
(MN 3) Dhammadāyāda Sutta – Dediči Dhamme
(MN 4) Bhayabherava Sutta – Strah in groza
(MN 5) Anangaṇa Sutta – Brez nečistosti
(MN 6) Ākankheyya Sutta – Če bi si menih želel
(MN 7) Vatthūpama Sutta – Prispodoba o krpi
(MN 8) Sallekha Sutta - Odstranjevanje nečistosti
(MN 9) Sammādiṭṭhi Sutta - Pravilni pogled
(MN 10) Satipaṭṭhāna Sutta - Področja pozornosti
(MN 11) Cūḷasīhanāda Sutta – Kratko učenje o levjem rjovenju
(MN 12) Mahāsihanāda Sutta – Dolgo učenje o levjem rjovenju
(MN 13) Mahādukkhakkhandha Sutta - Dolgo učenje o gmoti neprijetnosti
(MN 14) Cūḷadukkhakkhandha Sutta – Kratko učenje o gmoti neprijetnosti
(MN 15) Anumāna Sutta – Sklep
(MN 16) Cetokhila Sutta – Divjina v srcu
(MN 17) Vanapattha Sutta – Goščava pragozda
(MN 18) Madhupiṇḍika Sutta – Medena krogla
(MN 19) Dvedhāvitakka Sutta – Dve vrsti misli
(MN 20) Vitakkasaṇṭhāna Sutta – Odstranjevanje motečih misli
(MN 21) Kakacūpama Sutta – Prispodoba o žagi
(MN 22) Alagaddūpama Sutta - Prispodoba o kači
(MN 23) Vammika Sutta - Mravljišče
(MN 24) Rathavinīta Sutta - Kočije
(MN 25) Nivāpa Sutta - Vaba
(MN 26) Ariyapariyesanā Sutta – Plemenito iskanje
(MN 27) Cūḷahatthipadopama Sutta - Kratko učenje o slonovi stopinji
(MN 28) Mahāhatthipadopama Sutta – Dolgo učenje o slonovi stopinji
(MN 29) Mahāsāropama Sutta - Dolgo učenje o srčevini duhovnega življenja
(MN 30) Cūḷasāropama Sutta – Kratko učenje o srčevini duhovnega življenja
(MN 31) Cūḷagosinga Sutta – Kratko učenje v Gosingi
(MN 32) Mahāgosinga Sutta – Dolgo učenje v Gosingi
(MN 33) Mahāgopālaka Sutta – Dolgo učenje o kravjem pastirju
(MN 34) Cūḷagopālaka Sutta – Kratko učenje o kravjem pastirju
(MN 35) Cūḷasaccaka Sutta – Kratko učenje Saccaki
(MN 36) Mahāsaccaka Sutta – Dolgo učenje Saccaki
(MN 37) Cūḷataṇhāsankhaya Sutta – Kratko učenje o uničenju želja
(MN 38) Mahātaṇhāsankhaya Sutta – Dolgo učenje o uničenju želja
(MN 39) Mahā-Assapura Sutta – Dolgo učenje pri Assapuri
(MN 40) Cūḷaassapura Sutta - Kratko učenje pri Assapuri
(MN 41) Sāleyyaka Sutta - Brahmani iz Sāle
(MN 42) Verañdžaka Sutta – Brahmani iz Verañdža
(MN 43) Mahāvedalla Sutta – Več pojasnil
(MN 44) Cūḷavedalla Sutta – Kratka pojasnila
(MN 45) Cūḷadhammasamādāna Sutta - Kratko učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi
(MN 46) Mahādhammasamādāna Sutta – Dolgo učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi
(MN 47) Vīmaṁsaka Sutta - Preiskovalec
(MN 48) Kosambīya Sutta – Kosambinci
(MN 49) Brahmanimantanika Sutta – Povabilo Brahme
(MN 50) Māratadžanīya Sutta – Graja Māre
(MN 51) Kandaraka Sutta - Kandaraku
(MN 52) Aṭṭhakanāgara Sutta – Človek iz Aṭṭhakanāgara
(MN 53) Sekha Sutta – Učenec v višji vadbi
(MN 54) Potaliya Sutta - Potaliyi
(MN 55) Džīvaka Sutta - Ādžīvaku
(MN 56) Upāli Sutta - Upāliju
(MN 57) Kukkuravatika Sutta – Asket s pasjim obnašanjem
(MN 58) Abhayarādžakumāra Sutta - Princu Abhayi
(MN 59) Bahuvedanīya Sutta – Mnogo vrst občutkov
(MN 60) Apaṇṇaka Sutta – Brezhibno učenje
(MN 61) Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta - Nasvet Rāhuli pri Ambalaṭṭhiki
(MN 62) Mahārāhulovāda Sutta – Dolgo učenje o nasvetu Rāhuli
(MN 63) Cūḷamālunkya Sutta - Kratko učenje Mālunkyāputti
(MN 64) Mahāmālunkya Sutta – Dolgo učenje Mālunkyāputti
(MN 65) Bhaddāli Sutta - Bhaddāliju
(MN 66) Laṭukikopama Sutta – Prispodoba o prepelici
(MN 67) Cātumi Sutta - Pri Cātumi
(MN 68) Naḷakapāna Sutta – Pri Naḷakapāni
(MN 69) Gulissāni Sutta - Gulissāni
(MN 70) Kīṭāgiri Sutta - V Kīṭāgiriju
(MN 71) Tevidžavacchagotta Sutta – Vacchagotti o trojni resnični vednosti
(MN 72) Aggivacchagotta Sutta – Vacchagotti o ognju
(MN 73) Mahāvacchagotta Sutta – Dolgo učenje Vacchagotti
(MN 74) Dīghanakha Sutta - Dīghanakhu
(MN 75) Māgandiya Sutta – Māgandiyu
(MN 76) Sandaka Sutta - Sandaku
(MN 77) Mahāsakuludāyi Sutta – Dolgo učenje Sakuludāyī
(MN 78) Samaṇamaṇḍikā Sutta - Samaṇamaṇḍikāputta
(MN 79) Cūḷasakuludāyi Sutta - Kratko učenje Sakuludāyu
(MN 80) Vekhanassa Sutta - Vekhanassu
(MN 81) Ghaṭikāra Sutta – Lončar Ghaṭikāra
(MN 82) Raṭṭhapāla Sutta - Raṭṭhapāla
(MN 83) Makhādeva Sutta - Kralj Makhādeva
(MN 84) Madhurā Sutta - Pri Madhuri
(MN 85) Bodhirādžakumāra Sutta – Učenje princu Bodhiju
(MN 86) Angulimāla Sutta - Angulimāla
(MN 87) Piyadžatika Sutta – Rojeni iz teh, ki so nam dragi
(MN 88) Bahitika Sutta - Plašč
(MN 89) Dhammacetiya Sutta - Spomeniki Dhamme
(MN 90) Kaṇṇakatthala Sutta – Pri Kaṇṇakatthalu
(MN 91) Brahmāyu Sutta - Brahmāyu
(MN 92) Sela Sutta - Seli
(MN 93) Assalāyana Sutta - Mladeniču Assalāyanu
(MN 94) Ghoṭamukha Sutta - Ghoṭamukhi
(MN 95) Cankī Sutta – Cankīju
(MN 96) Esukārī Sutta - Esukārī
(MN 97) Dhānañdžāni Sutta - Dhānañdžāniju
(MN 98) Vāseṭṭha Sutta - Vāseṭṭhi
(MN 99) Subha Sutta - Subhi
(MN 100) Saṅgārava Sutta - Saṅgāravi
(MN 101) Devadaha Sutta – Pri Devadahi
(MN 102) Pancattaya Sutta – Pet in tri
(MN 103) Kinti Sutta - Kaj mislite o meni?
(MN 104) Sāmagāma Sutta - Pri Sāmagāmi
(MN 105) Sunakkhatta Sutta - Sunakkhatti
(MN 106) Ᾱneñdžasappāya Sutta – Pot v mirnost
(MN 107) Gaṇakamoggallāna Sutta - Gaṇaka Moggallānu
(MN 108) Gopakamoggallāna Sutta - Gopaka Moggallānu
(MN 109) Mahāpunnama Sutta – Dolgo učenje v noči na polno luno
(MN 110) Cūḷapuṇṇama Sutta - Kratko učenje v noči na polno luno
(MN 111) Anupada Sutta – Eno za drugim, kot se zgodijo
(MN 112) Chabbisodhana Sutta – Šestkratna čistost
(MN 113) Sappurisa Sutta – Dober človek
(MN 114) Sevitabbāsevitabba Sutta – Gojiti in ne gojiti
(MN 115) Bahudhātuka Sutta – Mnogo vrst elementov
(MN 116) Isigili Sutta - Isigili
(MN 117) Mahācattarisaka Sutta – Velikih štirideset
(MN 118) Ānāpānasati Sutta – Pozornost med dihanjem
(MN 119) Kāyagatāsati Sutta – Pozornost na telo
(MN 120) Sankhārupapatti Sutta – Vrednotenje dosežkov
(MN 121) Cūḷasuññata Sutta - Kratko učenje o praznosti
(MN 122) Mahāsuññata Sutta – Dolgo učenje o praznosti
(MN 123) Acchariya-abbhūta Sutta – Osupljivo in neverjetno
(MN 124) Bakkula Sutta - Bakkula
(MN 125) Dantabhūmi Sutta – Stopnja ukročenosti
(MN 126) Bhūmidža Sutta - Bhūmidža
(MN 127) Anuruddha Sutta - Anuruddha
(MN 128) Upakkilesa Sutta – Nečistosti
(MN 129) Bālapaṇḍita Sutta – Bedaki in modri ljudje
(MN 130) Devadūta Sutta - Božanski glasniki
(MN 131) Bhaddekaratta Sutta – En odličen dan
(MN 132) Ᾱnandabhaddekaratta Sutta - Ᾱnanda in en odličen dan
(MN 133) Mahākaccānabhaddekaratta Sutta - Mahā Kaccāna in en odličen dan
(MN 134) Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta - Lomasakangiya in en odličen dan
(MN 135) Cūḷakammavibhanga Sutta - Kratka razlaga dejanja
(MN 136) Mahākammavibhanga Sutta – Dolga razlaga dejanja
(MN 137) Saḷāyatanavibhanga Sutta – Razlaga šestih področij
(MN 138) Uddesavibhanga Sutta - Razlaga povzetka
(MN 139) Araṇavibhanga Sutta - Razlaga nekonflikta
(MN 140) Dhātuvibhanga Sutta - Razlaga elementov
(MN 141) Saccavibhanga Sutta - Razlaga resnic
(MN 142) Dakkhiṇāvibhanga Sutta - Razlaga darovanj
(MN 143) Anāthapiṇḍikovāda Sutta - Nasvet Anāthapiṇḍiku
(MN 144) Channovāda Sutta - Nasvet Channi
(MN 145) Puṇṇovāda Sutta - Nasvet Puṇṇi
(MN 146) Nandakovāda Sutta – Nasvet Nandake
(MN 147) Cūḷarāhulovāda Sutta – Kratek nasvet Rāhuli
(MN 148) Chachakka Sutta – Šest skupin šestih
(MN 149) Mahāsaḷāyatanika Sutta – Veliko šesterno področje
(MN 150) Nagaravindeyya Sutta - Nagaravindancem
(MN 151) Piṇḍapātapārisuddhi Sutta - Prečiščenje miloščine
(MN 152) Indriyabhāvanā Sutta – Razvoj sposobnosti
Opombe
Kraji, mesta, države
Osebe, narodi, božanstva
Kazalo lastnih imen v MN
Razvrstitev sutt glede na palijsko ime
Razvrstitev sutt glede na številko sutte
Področja bivanja
Kraljevine in republike na indijskem podkontinentu za časa Buddhe
Pali slovenski slovar

(C) SloTheravada, 2022

Zadnje novice

Učenja gvardijana samostana