(MN 149) Mahāsaḷāyatanika Sutta – Veliko šesterno področje

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.”—“Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom učenje o velikem šesternem področju. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

(KO ČUTI NISO PRAVILNO RAZUMLJENI)

3. “Menihi, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesa kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš objekta kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesne zavesti kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš očesnega dotika kot dejansko je, ko ne prepoznaš in ne vidiš kot dejansko je [občutek] občuten kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten, ki nastane z očesnim dotikom kot pogojem, potem si razvnet s poželenjem po očesu, po objektu, po očesni zavesti, po očesnem dotiku, po [občutku] ki se čuti kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten, ki nastane z očesnim dotikom kot pogojem.

Ko bivaš razvnet s poželenjem, oviran, zaslepljen, premišljajoč o zadovoljitvi, je pet agregatov s predpostavkami tvorjeno za prihodnost. In želja – ki prinese obnovitev bitnosti, pospremljeno z radostjo in poželenjem in radostjo v tem in onem – naraste. Telesne in umske težave se povečajo, telesne in umske muke se povečajo, telesna in umska vročica se poveča in izkušaš telesno in umsko neprijetnost.

4-8. Ko ne prepoznaš in ne vidiš ušesa kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš nosu kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš jezika kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš telesa kot dejansko je … Ko ne prepoznaš in ne vidiš uma kot dejansko je … izkušaš telesno in umsko neprijetnost.

(KO SO ČUTI PRAVILNO RAZUMLJENI)

9. Menihi, ko prepoznaš in vidiš oko kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš objekt kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš očesno zavest kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš očesni dotik kot dejansko je, ko prepoznaš in vidiš kot dejansko je [občutek] občuten kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten, ki nastane z očesnim dotikom kot pogojem, potem nisi razvnet s poželenjem po očesu, po objektu, po očesni zavesti, po očesnem dotiku, po [občutku] ki se čuti kot prijeten ali neprijeten ali niti neprijeten niti prijeten, ki nastane z očesnim dotikom kot pogojem.

Ko bivaš nerazvnet s poželenjem, neoviran, nezaslepljen, premišljajoč o nevarnosti, potem se pet agregatov s predpostavkami zmanjša v prihodnosti. In želja, ki prinese obnovitev bitnosti, pospremljeno z radostjo in poželenjem in radostjo v tem in onem, je opuščena. Telesne in umske težave so opuščene, telesne in umske muke so opuščene, telesna in umska vročica je opuščena in izkušaš telesno in umsko prijetnost.

(PLEMENITA OSEMČLENA POT)

10. Pogled posameznika kot je ta, je pravilni pogled. Njegova misel je pravilna misel, njegov napor je pravilen napor, njegova pozornost je pravilna pozornost, njegova zbranost je pravilna zbranost. Ampak njegovo telesno dejanje, njegovo govorno dejanje in njegov način življenja je bilo dobro prečiščeno že prej. Tako Plemenita osemčlena pot pride v njem do izpolnitve z razvojem. Ko razvije Plemenito osemčleno pot, štiri področja pozornosti v njem prav tako pridejo do izpolnitve z razvojem; štiri pravilne vrste prizadevanja v njem prav tako pridejo do izpolnitve z razvojem; štiri področja duhovne moči v njem prav tako pridejo do izpolnitve z razvojem; pet sposobnosti v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem; pet moči v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem; sedem dejavnikov prebujenja v njem prav tako pride do izpolnitve z razvojem.

(DIREKTNA VEDNOST)

Ti dve stvari – mirnost in vpogled – se pojavita v njem enakomerno skupaj. Z direktno vednostjo popolno razume te stvari, ki naj bodo popolno razumljene z direktno vednostjo. Z direktno vednostjo opusti stvari, ki naj bodo opuščene z direktno vednostjo. Z direktno vednostjo razvije stvari, ki naj bodo razvite z direktno vednostjo. Z direktno vednostjo uresniči stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

11. In katere stvari naj bodo popolnoma razumljene z direktno vednostjo? Odgovor na to je: pet agregatov s predpostavko, to je, agregat snovi s predpostavko, agregat občutka s predpostavko, agregat zaznave s predpostavko, agregat tvorb s predpostavko, agregat zavesti s predpostavko. To so stvari, ki naj bodo popolnoma razumljene z direktno vednostjo.

In katere stvari naj bodo opuščene z direktno vednostjo? Nevednost in želja po bitnosti. To so stvari, ki naj bodo opuščene z direktno vednostjo.

In katere stvari naj bodo razvite z direktno vednostjo? Mirnost in vpogled. To so stvari, ki naj bodo razvite z direktno vednostjo.

In katere stvari naj bodo uresničene z direktno vednostjo? Prava vednost in osvoboditev. To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

12-14. Ko prepoznaš in vidiš uho kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

15-17. Ko prepoznaš in vidiš nos kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

18-20. Ko prepoznaš in vidiš jezik kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

21-23. Ko prepoznaš in vidiš telo kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.

24-26. Ko prepoznaš in vidiš um kot dejansko je … To so stvari, ki naj bodo uresničene z direktno vednostjo.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / november 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023