(MN 142) Dakkhiṇāvibhanga Sutta - Razlaga darovanj

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v deželi Sakyanov pri Kapilavatthu, v Nigrodhovem parku.

(DAROVANJE MAHᾹPADŽᾹPATĪ GOTAMI)

2. Mahāpadžāpatī Gotami je vzela par tkanin in odšla do Blaženega. Ko se mu je poklonila, je sedla ob stran in rekla Blaženemu: “Častiti gospod, ta par tkanin sem stkala in izdelala posebej za Blaženega. Častiti gospod, naj jo Blaženi sprejme iz milosti.”

Ko je bilo to rečeno, ji je Blaženi rekel: “Daj jo Sanghi, Gotami. Ko jo daš Sanghi, bo to darovanje tako meni kot tudi Sanghi.”

V drugo in v tretje je rekla Blaženemu: “Častiti gospod, … sprejme iz milosti.”

V drugo in v tretje ji je Blaženi rekel: “Daj jo Sanghi, Gotami. Ko jo daš Sanghi, bo to darovanje tako meni kot tudi Sanghi.”

3. Potem je častiti Ᾱnanda rekel Blaženemu: “Častiti gospod, naj Blaženi sprejme par tkanin od Mahāpadžāpati Gotami. Mahāpadžāpatī Gotami je bila zelo uslužna do Blaženega, častiti gospod. Kot sestra njegove matere je bila njegova dojilja, njegova krušna mati, ta, ki mu je dala mleko. Ona je dojila Blaženega, potem ko je njegova mati umrla. Tudi Blaženi je bil zelo uslužen do Mahāpadžāpatī Gotami, častiti gospod. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami odšla po zatočišče k Buddhi, Dhammi in Sanghi. Zahvaljujoč Blaženemu se je Mahāpadžāpatī Gotami vzdržala ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano, slabega obnašanja v čutnosti, lažnivega govora in vina, žganja in opojnih substanc, kar je osnova nemarnosti. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami imela popolno zaupanje v Buddho, Dhammo in Sangho in ima kreposti, ki jih ljubijo plemeniti. Zahvaljujoč Blaženemu je Mahāpadžāpatī Gotami brez dvoma glede neprijetnosti, glede izvora neprijetnosti, glede prenehanja neprijetnosti in glede poti, ki vodi do prenehanja neprijetnosti. Blaženi je bil zelo uslužen do Mahāpadžāpatī Gotami.”

4. “To je tako, Ᾱnanda, to je tako! Ko je en posameznik, ki dolguje drugemu, odšel po zatočišče k Buddhi, Dhammi in Sanghi pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja, z vstajanjem pred njim, s ponižnim pozdravljanjem in vljudno podporo z zagotavljanjem oblačil, miloščine, bivališča in medicinskih potrebščin.

Ko se posameznik, ki dolguje drugemu, vzdrži ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano, slabega obnašanja v čutnosti, lažnivega govora in vina, žganja in opojnih substanc, kar je temelj za nemarnost, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

Ko posameznik, ki dolguje drugemu, pride do posedovanja popolnega zaupanja v Buddho, Dhammo in Sangho, in ima kreposti, ki jih ljubijo plemeniti, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

Ko je posameznik, ki dolguje drugemu, brez dvoma o neprijetnosti, o izvoru neprijetnosti, o prenehanju neprijetnosti in o poti, ki vodi do prenehanja neprijetnosti, jaz pravim, da ni lahko prvemu povrniti dolg drugemu z izkazovanjem spoštovanja … in medicinskih potrebščin.

(DAROVANJE POSAMEZNIKU)

5. Obstaja štirinajst vrst darovanja posamezniku, Ᾱnanda. Nekdo da dar Tathāgati, popolnemu in popolno prebujenemu; to je prva vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar paccekabuddhi; to je druga vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar arahantu, učencu Tathāgate; to je tretja vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu arahantstva; to je četrta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar nepovratniku; to je peta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu nepovratnika; to je šesta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar enkratnemu povratniku; to je sedma vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot do uresničenja sadu enkratnega povratnika; to je osma vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar temu, ki je stopil v tok; to je deveta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu vstopa v tok; to je deseta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar nekomu zunaj [uredbe], ki je prost poželenja po čutnosti; to je enajsta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar krepostnemu navadnemu posamezniku; to je dvanajsta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar nemoralnemu navadnemu posamezniku; to je trinajsta vrsta darovanja posamezniku. Nekdo da dar živali; to je štirinajsta vrsta darovanja posamezniku.

6. Ᾱnanda, z dajanjem daru živali se lahko za darovanje pričakuje, da poplača stokratno. Z dajanjem daru nemoralnemu navadnemu posamezniku, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača tisočkratno. Z dajanjem daru krepostnemu navadnemu posamezniku, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača sto tisočkratno. Z dajanjem daru zunaj [uredbe] temu, ki je prost poželenja po čutnosti, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača sto tisočkrat sto tisočkratno.

Z dajanjem daru temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu vstopa v tok, se lahko za darovanje pričakuje, da poplača neizračunljivo, neizmerno. Kaj se potem naj reče glede dajanja daru tistemu, ki je stopil v tok? Kaj se naj reče glede dajanja daru tistemu, ki je stopil na pot uresničenja sadu enkratnega povratnika … enkratnemu povratniku … temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu nepovratnika … nepovratniku … temu, ki je stopil na pot uresničenja sadu arahantstva … arahantu … paccekabuddhi? Kaj se naj reče glede dajanja daru Tathāgati, popolnemu in popolno prebujenemu?

(DAROVANJE SANGHI)

7. Obstaja sedem vrst darovanja Sanghi, Ᾱnanda. Nekdo da dar Sanghi obojih [menihov in nun], ki jih vodi Buddha; to je prva vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar Sanghi obojih [menihov in nun] potem, ko je Tathāgata dosegel končno ugasnitev; to je druga vrsta darovanja Sanghi.

Nekdo da dar Sanghi menihov; to je tretja vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar Sanghi nun; to je četrta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko menihov in nun Sanghe’; to je peta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko menihov Sanghe’; to je šesta vrsta darovanja Sanghi. Nekdo da dar, rekoč: ‘Naj skrbim za toliko nun Sanghe’; to je sedma vrsta darovanja Sanghi.

8. V prihodnosti, Ᾱnanda, bodo živeli pripadniki naroda, ki so ‘rumeni vratovi,’ nemoralni, slabega značaja.[1] Ljudje bodo dajali darove tem nemoralnim osebam zaradi Sanghe. Celo takrat, jaz pravim, je darovanje Sanghi neizračunljivo, neizmerno. In jaz pravim, da nikoli ne obrodi darovanje posamezniku večjega sadu od tistega, ki ga obrodi darovanje Sanghi.

(VRSTE PREČIŠČENJA)

9. Obstajajo štiri vrste prečiščenja z darovanjem. Katere štiri? Obstaja darovanje, ki je prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom. Obstaja darovanje, ki je prečiščeno z obema, z darovalcem in s prejemnikom.

10. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom? Tukaj je darovalec kreposten, dobrega značaja in je prejemnik nemoralen, slabega značaja. Tako je darovanje prečiščeno z darovalcem, ne s prejemnikom.

11. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem? Tukaj je darovalec nemoralen, slabega značaja in je prejemnik kreposten, dobrega značaja. Tako je darovanje prečiščeno s prejemnikom, ne z darovalcem.

12. In kaj je darovanje, ki ni prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom? Tukaj je darovalec nemoralen, slabega značaja, in je prejemnik nemoralen, slabega značaja. Tako darovanje ni prečiščeno niti z darovalcem niti s prejemnikom.

13. In kaj je darovanje, ki je prečiščeno z obema, z darovalcem in s prejemnikom? Tukaj je darovalec kreposten, dobrega značaja, in je prejemnik kreposten, dobrega značaja. Tako je darovanje prečiščeno z obema, z darovalcem in prejemnikom. To so štiri vrste prečiščenja darovanj.”

14. To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Ko je Vzvišeni to rekel, je Učitelj rekel še:

“Ko kreposten posameznik pokloni nemoralnemu posamezniku
s srcem polnim zaupanja dar, pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
krepost darovalca prečisti darovanje.

Ko nemoralen posameznik pokloni krepostnemu posamezniku
s srcem brez zaupanja dar, pridobljen na nepošten način,
in niti ne verjame, da je sad dejanja velik,
krepost prejemnika prečisti darovanje.

Ko nemoralen posameznik pokloni nemoralnemu posamezniku
s srcem brez zaupanja dar, pridobljen na nepošten način,
in niti ne verjame, da je sad dejanja velik,
krepost nobenega od njiju ne prečisti darovanja.

Ko kreposten posameznik pokloni krepostnemu posamezniku
s srcem polnim zaupanja dar, pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
bo ta dar, jaz pravim, pripeljal do velikega sadu.

Ko brezstrasten posameznik pokloni brezstrastnemu posamezniku
s srcem polnim zaupanja dar, pridobljen na pošten način,
in verjame, da je sad dejanja velik,
je ta dar, jaz pravim, najboljši od posvetnih darov.”

 

Opombe


Ta sutta se dogaja na začetku Buddhovega delovanja, v enem od njegovih povratkov v svoje rojstno mesto. Po smrti kralja Suddhodana je Mahāpadžāpatī prosila Buddho, da dovoli ženskam vstopiti v Sangho. Njeno sprejetje je zaznamovalo začetek Sanghe nun. 

[1] “Pripadniki naroda” so ti, ki so menihi le po imenu. Ti nosijo kos rumene tkanine zavezan okoli vratu ali roke in podpirajo svoje žene in otroke s trgovanjem, kmetovanjem, itd.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023