(MN 24) Rathavinīta Sutta - Kočije

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Bambusovem gaju pri Rādžagahu, kjer so krmili veverice.

2. Več menihov iz rojstne dežele [Blaženega], ki so tam preživeli deževni umik, je odšlo do Blaženega, se mu poklonilo in sedlo ob stran. Blaženi jih je vprašal: “Menihi, kdo iz [moje] rojstne dežele je tam cenjen med menihi, med svojimi tovariši v svetem življenju na ta način: ‘Ima malo želja, govori menihom o maloštevilnosti želja; je zadovoljen, govori menihom o zadovoljitvi; je v samoti, govori menihom o samoti; je odmaknjen od družbe, govori menihom o odmaknjenosti od družbe; je vztrajen, govori menihom o večanju vztrajnosti; ima razvito vrlino, govori menihom o pridobitvi vrline; dosegel je zbranost, govori menihom o pridobitvi zbranosti; dosegel je modrost, govori menihom o pridobitvi modrosti; dosegel je odrešitev, govori menihom o pridobitvi odrešitve; dosegel je vednost in vizijo odrešitve, govori menihom o pridobitvi vednosti in vizije odrešitve. On je ta, ki svetuje, informira, vzgaja, spodbuja, vzbuja in bodri svoje tovariše v svetem življenju’?”

“Častiti gospod, častitega Puṇṇa Mantāniputta menihi, njegovi tovariši v svetem življenju, zelo cenijo v domovini [Blaženega].”

3. Ob tej priložnosti je častiti Sāriputta sedel blizu Blaženega. V častitem Sāriputti se je pojavila sledeča misel: “To je korist za častitega Puṇṇa Mantāniputta, to je velika korist zanj, da ga njegovi modri tovariši v svetem življenju hvalijo v prisotnosti učitelja. Morda bomo enkrat srečali častitega Puṇṇa Mantāniputto in se z njim pogovorili.”

4. Potem, ko je Blaženi ostal v Rādžagahu tako dolgo kot si je izbral, se je odpravil potovati po odsekih do Sāvatthīja. Ko je potoval po odsekih, je končno dospel do Sāvatthīja, kjer je bival v Džetovem gozdičku v Anāthapiṇḍikovem parku.

5. Častiti Puṇṇa Mantāniputta je slišal: “Blaženi je prispel k Sāvatthīju in živi v Džetovem gozdičku v Anāthapiṇḍikovem parku.” In častiti Puṇṇa Mantāniputta je pospravil svoje bivališče, vzel svoje zunanje oblačilo ter posodo in se odpravil po etapah do Sāvatthīja. Ko je potoval po etapah, je končno prispel do Sāvatthīja in odšel do Džetovega gozdička v Anāthapiṇḍikovem parku, da bi videl Blaženega. Ko se je poklonil Blaženemu je sedel ob stran Blaženega, ki ga je poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom o Dhammi. Potem se je častiti Puṇṇa Mantāniputta, poučen, vzpodbujen, navdušen in opogumljen z govorom Blaženega o Dhammi, očaran in razveseljen nad besedami Blaženega, dvignil iz svojega sedeža in ko se je poklonil Blaženemu, je ob njegovi desni strani odšel do Gozdička slepih, da bi prebil dan.

6. Nek menih je odšel do častitega Sāriputte in mu rekel: “Prijatelj Sāriputta, menih Puṇṇa Mantāniputta, o katerem si vedno pohvalno govoril, se je pravkar poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom Blaženega o Dhammi. Ko je bil očaran in razveseljen nad besedami Blaženega, se je dvignil iz svojega sedeža in ko se je poklonil Blaženemu, je ob njegovi desni strani odšel do Gozdička slepih, da bi prebil dan.”

7. Potem je častiti Sāriputta hitro pobral rogoznico in tesno sledil častitemu Puṇṇa Mantāniputti, tako da ga je imel stalno na očeh. Častiti Puṇṇa Mantāniputta je prišel v Gozdiček slepih in sedel ob vznožje drevesa, da bi prebil dan.

(SVETO ŽIVLJENJE POD VODSTVOM BUDDHE)

8. Ko je bil večer, je častiti Sāriputta prišel iz samote, odšel do častitega Puṇṇa Mantāniputte in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in družaben pogovor končan, je sedel ob stran častitega Puṇṇa Mantāniputte in vprašal:

9. “Ali se živi sveto življenje pod vodstvom našega Blaženega, prijatelj?” - “Da, prijatelj.” - “Toda, prijatelj, je zaradi očiščenja kreposti, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja srca, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja pogleda, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja s preseganjem dvoma, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja z vednostjo in vizijo o tem kaj je pot in kaj ni pot, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja z vednostjo in vizijo te poti, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem, je zaradi očiščenja z vednostjo in vizijo, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?” - “Ne, prijatelj.”

10. “Prijatelj, ko si bil vprašan: ‘Toda, prijatelj, je zaradi očiščenja kreposti, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?’ si odgovoril: ‘Ne, prijatelj.’ Ko sem vprašal: ‘Potem, je zaradi očiščenja srca … očiščenja pogleda … očiščenja s preseganjem dvoma … očiščenja z vednostjo in vizijo o tem kar je pot in kar ni pot … očiščenja z vednostjo in vizijo o poti … očiščenja z vednostjo in vizijo, da se sveto življenje živi pod vodstvom Blaženega?’ si odgovoril: ‘Ne, prijatelj.’ Zaradi česa torej, prijatelj, se živi sveto življenje pod vodstvom Blaženega?”

“Prijatelj, zaradi končne ugasnitve brez ostanka, živimo sveto življenje pod vodstvom Blaženega.”

11. “Toda, prijatelj, je očiščenje kreposti končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje srca končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje pogleda končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje s preseganjem dvoma končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje z vednostjo in vizijo o tem kaj je pot in kaj ni pot končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje z vednostjo in vizijo poti končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Potem je očiščenje z vednostjo in vizijo končna ugasnitev brez ostanka?” - “Ne, prijatelj.” - “Toda, prijatelj, je končna ugasnitev brez ostanka, ki se naj jo doseže brez teh stanj?” - “Ne, prijatelj.”

12. “Ko si bil vprašam: ‘Toda, prijatelj, je očiščenje kreposti končna ugasnitev brez ostanka?’ si odgovoril: ‘Ne, prijatelj.’ Ko sem vprašal: ‘Potem je očiščenje srca … očiščenje pogleda … očiščenje s preseganjem dvoma … očiščenje z vednostjo in vizijo kaj je pot in kaj ni pot … očiščenje z vednostjo in vizijo o poti … očiščenje z vednostjo in vizijo končne ugasnitve brez ostanka?’ si odgovoril: ‘Ne, prijatelj.’ In ko sem vprašal: ‘Toda, prijatelj, je končna ugasnitev brez ostanka, ki se naj jo doseže brez teh stanj?’ si odgovoril: ‘Ne, prijatelj.’ Toda kako, prijatelj, se naj razume pomen teh trditev?”

13. “Prijatelj, če bi Blaženi opisal očiščenje kreposti kot končno ugasnitev brez ostanka, bi on opisal tudi kaj je še ostanek, ki spremlja končno ugasnitev brez ostanka. Če bi Blaženi opisal očiščenje srca … očiščenje pogleda … očiščenje s preseganjem dvoma … očiščenje z vednostjo in vizijo kaj je pot in kaj ni pot … očiščenje z vednostjo in vizijo o poti … očiščenje z vednostjo in vizijo končne ugasnitve brez ostanka, bi on opisal tudi kaj je še vedno ostanek, ki spremlja končno ugasnitev brez ostanka. In če je končno ugasnitev brez ostanka lahko doseči brez teh stanj, potem bi navaden posameznik dosegel končno ugasnitev, ker navaden posameznik je brez teh stanj.

(PRISPODOBA S KOČIJAMI)

14. Glede na to, prijatelj, ti bom povedal prispodobo, ker nekateri modri ljudje razumejo pomen trditev z uporabo prispodobe. Predpostavimo, da bi kralj Pasenadi iz Kosale, ko je živel v Sāvatthīju, moral urediti nek nujni posel v Sāketi in da je med Sāvatthījem in Sāketijem bilo pripravljenih zanj sedem kočij. Takrat bi kralj Pasenadi iz Kosale zapustil Sāvatthī skozi notranja vrata palače, se povzpel na prvo kočijo in z uporabo prve kočije prišel do druge kočije. Potem bi sestopil iz prve kočije in se povzpel na drugo kočijo in z uporabo druge kočije bi prispel do tretje kočije … z uporabo tretje kočije bi prispel do četrte kočije … z uporabo četrte kočije bi prispel do pete kočije … z uporabo pete kočije bi prispel do šeste kočije … z uporabo šeste kočije bi prispel do sedme kočije in z uporabo sedme kočije bi prispel do notranjih vrat palače v Sāketi. Ko bi prišel do notranjih vrat palače, bi ga njegovi prijatelji in znanci, člani njegove družine in sorodniki vprašali: ‘Gospod, ali si prišel iz Sāvatthīja do notranjih vrat palače z uporabo te kočije?’ Kako bi kralj Pasenadi iz Kosale odgovoril, da bi bil odgovor pravilen?”

“Da bi pravilno odgovoril na vprašanje, prijatelj, bi moral odgovoriti tako: ‘Ko sem živel v Sāvatthīju, sem moral urediti nek nujni posel v Sāketi in med Sāvatthījem in Sāketijem je bilo sedem kočij pripravljenih za mene. Ko sem zapustil Sāvatthī skozi notranja vrata palače, sem se povzpel na prvo kočijo in z uporabo prve kočije prispel do druge kočije. Potem sem sestopil iz prve kočije in se povzpel na drugo kočijo in z uporabo druge kočije prispel do tretje … četrte … pete … šeste … sedme kočije, in z uporabo sedme kočije sem prispel do notranjih vrat palače v Sāketi.’ Da bi odgovoril točno, bi moral odgovorili tako.”

15. “Tako tudi, prijatelj, očiščenje kreposti je za doseganje očiščenja srca; očiščenje srca je za doseganje očiščenja pogleda; očiščenje pogleda je za doseganje očiščenja s preseganjem dvoma; očiščenje s preseganjem dvoma je za doseganje očiščenja z vednostjo in vizijo kaj je pot in kaj ni pot; očiščenje z vednostjo in vizijo o tem kaj je pot in kaj ni pot je za doseganje očiščenja z vednostjo in vizijo o poti; očiščenje z vednostjo in vizijo o poti je za doseganje očiščenja z vednostjo in vizijo; očiščenje z vednostjo in vizijo je za doseganje končne ugasnitve brez ostanka. Za končno ugasnitev brez ostanka je bilo živeto to sveto življenje pod vodstvom Blaženega.”

16. Ko je bilo to rečeno je častiti Sāriputta vprašal častitega Puṇṇa Mantāniputta: “Kakšno je ime častitega in kako poznajo častitega njegovi tovariši v svetem življenju?”

“Moje ime je Puṇṇa, prijatelj, in moji tovariši v svetem življenju me poznajo kot Mantāniputta.”

“To je osupljivo, prijatelj, to je neverjetno! Na vsako globoko vprašanje je častiti Puṇṇa Mantāniputta odgovoril, točko za točko, kot izkušen učenec, ki pravilno razume učiteljev nauk. To je pridobitev za njegove tovariše v svetem življenju, to je velika pridobitev za njih, da imajo priložnost videti in izkazati spoštovanje častitemu Puṇṇa Mantāniputti. Tudi če bi častitega Puṇṇa Mantāniputta nosili na blazini na njihovih glavah, da bi da njegovi tovariši v svetem življenju dobili priložnost videti in mu izkazati spoštovanje, bi to bila pridobitev za njih, velika pridobitev za njih. In to je pridobitev za nas, velika pridobitev za nas, da imamo priložnost videti in izkazati spoštovanje častitemu Puṇṇa Mantāniputti.”

17. Ko je bilo to rečeno je častiti Puṇṇa Mantāniputta vprašal častitega Sāriputto: “Kakšno je ime častitega in kako njegovi tovariši v svetem življenju poznajo častitega?”

“Moje ime je Upatissa, prijatelj, in moji tovariši v svetem življenju me poznajo kot Sāriputta.”

“Resnično, prijatelj, mi nismo vedeli, da smo govorili s častitim Sāriputto, učencem, ki je kakor sam Učitelj. Če bi vedeli, da je to bil častiti Sāriputta, mi ne bi smeli toliko govoriti. To je osupljivo, prijatelj, to je neverjetno! Na vsako globoko vprašanje je častiti Sāriputta odgovoril, točko za točko, kot izkušen učenec, ki pravilno razume učiteljev nauk. To je pridobitev za njegove tovariše v svetem življenju, to je velika pridobitev za njih, da imajo priložnost videti in izkazati spoštovanje častitemu Sāriputti. Tudi če bi častitega Sāriputto nosili na blazini na njihovih glavah, da bi njegovi tovariši v svetem življenju dobili priložnost, da ga vidijo in mu izkažejo spoštovanje, bi to bila pridobitev za njih, velika pridobitev za njih. In to je pridobitev za nas, velika pridobitev za nas, da imamo priložnost videti in izkazati spoštovanje častitemu Sāriputti.”

Tako sta se ti veliki bitji razveselili v dobrih besedah eden drugega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2024

(C) SloTheravada, 2023