(MN 111) Anupada Sutta – Eno za drugim, kot se zgodijo

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, Sāriputta je moder; Sāriputta je velike modrosti; Sāriputta je obširne modrosti; Sāriputta je radostne modrosti; Sāriputta je živahne modrosti; Sāriputta je ostre modrosti; Sāriputta je predirne modrosti. Med polovico meseca, menihi, je Sāriputta dobil vpogled v stanja enega za drugim, kot so se ta zgodila. Sāriputtov vpogled v stanja enega za drugim, kot so se zgodila, je bil ta:

3. Menihi, popolnoma odmaknjen od čutnosti, ločen od slabih stanj je Sāriputta vstopil in bival v prvi stopnji zbranosti, kjer so misli in razmišljanje, in je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz samote.

(PRVA STOPNJA ZBRANOSTI)

4. In stanja v prvi stopnji zbranosti – misel, razmišljanje, zadovoljstvo, prijetnost in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu, da nastanejo, da so prisotna, da izginejo. On razume: ‘Resnično, ta stanja niso bila in pridejo v bivanje; so bila in izginejo.’ Z ozirom na ta stanja je bival, ne da bi ga kaj privlačilo, odbijalo, neodvisen, ločen, svoboden, razdružen, z umom brez ovir. On je razumel: ‘Tu je pobeg onstran,’ in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(DRUGA STOPNJA ZBRANOSTI)

5. Poleg tega, menihi, z umiritvijo misli in razmišljanja je Sāriputta vstopil in bival v drugi stopnji zbranosti, kjer je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz zbranosti, notranja samozavest in poenotenje srca, in kjer ni misli in razmišljanja.

6. In stanja v drugi stopnji zbranosti - samozavest, zadovoljstvo, prijetnost in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu, da nastanejo, da so prisotna, da izginejo. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(TRETJA STOPNJA ZBRANOSTI)

7. Poleg tega, menihi, ko je izginilo zadovoljstvo je Sāriputta bival mirnodušen, pozoren in premišljen in še vedno doživljal prijetnost s telesom, o čemer plemeniti pravijo ‘On prijetno biva mirnodušen in pozoren.’

8. In stanja v tretji stopnji zbranosti - mirnodušnost, prijetnost, pozornosti, premišljenost in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu, da nastanejo, da so prisotna, da izginejo. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(ČETRTA STOPNJA ZBRANOSTI)

9. Poleg tega, menihi, z opustitvijo prijetnosti in neprijetnosti in končanjem prejšnjega veselja in žalosti je Sāriputta vstopil in bival v četrti stopnji zbranosti, brez prijetnosti ali neprijetnosti, s čisto mirnodušnostjo in pozornostjo.

10. In stanja v četrti stopnji zbranosti - mirnodušnost, niti neprijeten niti prijeten občutek, umirjenost srca skozi čistost spomina, spokojnost srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu bila, ko so nastala, znana so mu bila, ko so bila prisotna, znana, ko so izginila. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(NESKONČEN PROSTOR)

11. Poleg tega, menihi, s popolnim obvladanjem zaznav snovi, z izginotjem zaznav čutnih vplivov, z nepozornostjo do zaznav različnosti, zavedajoč se, da ‘prostor je neskončen,’ je Sāriputta vstopil in bival v področju neskončnega prostora.

12. In stanja v področju neskončnega prostora – zaznava področja neskončnega prostora in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu bila, ko so nastala, znana so mu bila, ko so bila prisotna, znana, ko so izginila. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(PODROČJE NESKONČNE ZAVESTI)

13. Poleg tega, menihi, s popolnim obvladanjem področja neskončnega prostora, zavedajoč se, da ‘zavest je neomejena,’ je Sāriputta vstopil in bival v področju neskončne zavesti.

14. In stanja v področju neskončne zavesti – zaznava področja neskončne zavesti in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu bila, ko so nastala, znana so mu bila, ko so bila prisotna, znana, ko so izginila. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(PODROČJE NIČNOSTI)

15. Poleg tega, menihi, s popolnim obvladanjem področja neskončne zavesti, zavedajoč se, da ‘tam ni nič,’ je Sāriputta vstopil in bival v področju ničnosti.

16. In stanja v področju ničnosti – zaznava področja ničnosti in poenotenje srca; dotik, občutek, zaznava, namen in srce; navdušenje, odločnost, prizadevnost, pomnenje, mirnodušnost in premišljenost – ta stanja je določil enega za drugim, kot so se zgodila; znana so mu bila, ko so nastala, znana so mu bila, ko so bila prisotna, znana, ko so izginila. On je razumel: … in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da to obstaja.

(PODROČJE NITI ZAZNAVANJA NITI NEZAZNAVANJA)

17. Poleg tega, menihi, s popolnim obvladanjem področja ničnosti, je Sāriputta vstopil in bival v področju niti zaznavanja niti nezaznavanja.

18. Iz tega dosežka je izšel pozoren. Ko je tako naredil, je kontempliral pretekla stanja, ki so prenehala in se spremenila: ‘Resnično, ta stanja niso bila in so prišla v bivanje; so bila in so izginila.’ Ta stanja ga niso privlačila, niso odbijala in je bival neodvisen od njih, ločen, prost, razdružen, s srcem brez ovir. On je razumel: ‘Tu je pobeg onstran,’ in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da ta obstaja.

(PRENEHANJE ZAZNAVANJA IN OBČUTKOV)

19. Poleg tega, menihi, s popolnim obvladanjem področja niti zaznavanja niti nezaznavanja, je Sāriputta vstopil in bival v prenehanju zaznavanja in občutkov. In njegovi vplivi so bili uničeni z njegovim gledanjem z modrostjo.

20. Iz tega dosežka je izšel pozoren. Ko je tako naredil, se je spomnil preteklih stanj, ki so prenehala in se spremenila: ‘Resnično, teh stanj ni bilo in so prišla v bivanje; so bila in so izginila.’ Ta stanja ga niso privlačila, niso odbijala in je bival neodvisen od njih, ločen, prost, razdružen, s srcem brez ovir. On je razumel: ‘Tu ni pobega onstran,’ in z negovanjem tega [dosežka] je potrdil, da tega ni.

21. Menihi, pravilno rečeno, če bi bilo treba reči o komerkoli: ‘On je dosegel mojstrstvo in popolnost v plemeniti kreposti, dosegel mojstrstvo in popolnost v plemeniti zbranosti, dosegel mojstrstvo in popolnost v plemeniti modrosti, dosegel mojstrstvo in popolnost v plemeniti osvoboditvi,’ bi to po pravici rekli o Sāriputti.

22. Menihi, pravilno rečeno, če bi bilo treba reči o komerkoli: ‘On je sin Blaženega, rojen iz njegovih prsi, rojen iz njegovih ust, rojen iz Dhamme, ustvarjen z Dhammo, dedič v Dhammi, ne dedič v materialnih stvareh,’ bi to po pravici rekli o Sāriputti.

23. Menihi, kolo Dhamme, ki je brez primerjave, je zagnal v vrtenje Tathāgata in ga naprej pravilno vrti Sāriputta.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / april 2018, rev. december 2022

 

(C) SloTheravada, 2022

Zadnje novice

Učenja gvardijana samostana