(MN 99) Subha Sutta - Subhi

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka.

2. Takrat se je brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, zadrževal v domovanju nekega gospodarja v Sāvatthīju zaradi opravka. Brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, je vprašal gospodarja v katerega prisotnosti je bil: “Gospodar, slišal sem, da Sāvatthī ni brez arahantov. H kateremu asketu ali brahmanu lahko gremo danes, da se mu poklonimo?”

“Častiti gospod, ta Blaženi živi pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Lahko greš tja, da se pokloniš temu Blaženemu, častiti gospod.”

3. Ko se je strinjal z gospodarjem, je brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel ob stran in vprašal Blaženega:

(PRAVA IN NAPAČNA PRAKSA)

4. “Gospod Gotama, brahmani pravijo: ‘Gospodar je uresničil pravo pot, Dhammo, ki je dobra. Nekdo, ki je šel naprej od doma v brezdomstvo ni dosegel prave poti, Dhamme, ki je dobra.’ Kaj pravi gospod Gotama o tem?”

“Mladenič, jaz sem ta, ki govori po tem, ko naredim analizo. Jaz o tem ne govorim enostransko, ne hvalim napačnega načina prakse gospodarja ali tega, ki je šel naprej, pa če je gospodar ali ta, ki je šel naprej, vstopil v napačen način prakse in zaradi svojega napačnega načina prakse ni uresničil prave poti, Dhamme, ki je dobra. Jaz hvalim pravi način prakse, tako gospodarja ali tega, ki je šel naprej, pa če je gospodar ali ta, ki je šel naprej, vstopil v pravi način prakse in je zaradi svojega pravilnega načina prakse uresničeval pravo pot, Dhammo, ki je dobra.”

(ŠTIRI PODROČJA DELOVANJA)

5. “Gospod Gotama, brahmani pravijo: ‘Ker področje delovanja gospodarja vključuje veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti, daje velik sad. Ker področje delovanja tega, ki je šel naprej, vključuje majhno količino aktivnosti, malo dejavnosti, malo angažiranost in malo podjetnosti, daje majhen sad.’ Kaj pravi gospod Gotama o tem?”

“Mladenič, jaz sem ta, ki govori potem, ko naredim analizo. O tem ne govorim enostransko. Obstaja področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti, ki ko spodleti, da majhen sad. Obstaja področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti, ki ko uspe, da velik sad. Obstaja področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti, malo dejavnosti, malo angažiranosti in malo podjetnosti, ki ko spodleti, da majhen sad. Obstaja področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti, malo dejavnosti, malo angažiranosti in malo podjetnosti, ki ko uspe, da velik sad.

6. Kaj, mladenič, je področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti … ki ko spodleti, da majhen sad? Poljedelstvo je to področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti … ki ko spodleti, da majhen sad. In kaj, mladenič, je področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti … ki ko uspe, da velik sad? Poljedelstvo je spet to področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti … ki ko uspe, da velik sad. In kaj, mladenič, je področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … ki ko spodleti, da majhen sad? Trgovanje je to področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … ki ko spodleti, da majhen sad. In kaj, mladenič, je področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … ki ko uspe, da velik sad? Trgovanje je spet to področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … ki ko uspe, da velik sad.

7. Prav tako kot je poljedelstvo področje delovanja, mladenič, ki vključuje veliko aktivnosti … toda da majhen sad ko spodleti, tako tudi področje delovanja tistega, ki živi življenje gospodarja, vključuje veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti, toda da majhen sad ko spodleti. Prav tako kot je poljedelstvo področje delovanja, ki vključuje veliko aktivnosti … in da velik sad ko uspe, tako tudi področje delovanja v življenju gospodarja vključuje veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti, in da velik sad ko uspe. Prav tako kot je trgovanje področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … in da majhen sad ko spodleti, tako tudi področje delovanja tega, ki je šel naprej, vključuje malo aktivnosti, malo dejavnosti, malo angažiranosti in malo podjetnosti, in ko spodleti da majhen sad. Prav tako je trgovanje področje delovanja, ki vključuje malo aktivnosti … toda da velik sad ko uspe, prav tako področje delovanja tega, ki gre naprej, vključuje malo dejavnosti, malo angažiranosti in malo podjetnosti, toda da velik sad ko uspe.”

(PET KVALITET ZA DOSEGO DOBREGA)

8. “Gospod Gotama, brahmani predpisujejo pet kvalitet za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega.”

“Če ti ni nadležno, mladenič, prosim navedi tej skupnosti pet kvalitet, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega.”

“Ni mi nadležno, gospod Gotama, ko takšni častiti kot si ti in drugi sedijo [v zboru].”

“Potem jih navedi, mladenič.”

9. “Gospod Gotama, resnica je prva kvaliteta, ki jo brahman predpišejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega. Strogost je druga stvar … Celibat je tretja stvar … Študij je četrta stvar … Radodarnost je peta kvaliteta, ki jo brahmani predpisujejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega. To je pet kvalitet, ki jih brahmani predpisujejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega. Kaj pravi gospod Gotama o tem?”

“Kako potem, mladenič,[1] ali je med brahmani en sam brahman, ki pravi: ‘Izjavljam, da sem sam s svojo direktno vednostjo uresničil teh pet kvalitet’?” - “Ne, gospod Gotama.”

“Kako potem, mladenič, ali je med brahmani en sam učitelj ali učiteljev učitelj, nazaj do sedme generacije učiteljev, ki pravi: ‘Izjavljam, da sem sam s svojo direktno vednostjo uresničil teh pet kvalitet’?” - “Ne, gospod Gotama.”

“Kako potem, mladenič, stari brahmanski modrijani, ustvarjalci hvalnic, skladatelji hvalnic, katerih starodavne hvalnice, ki so bile prej pete, izgovarjane in zbrane, brahmani dandanes recitirajo in ponavljajo, ponavljajo kar je bilo izrečeno, recitirajo kar je bilo recitirano – to so, Aṭṭhaka, Vāmaka, Vāmadeva, Vessāmitta, Yamataggi, Angirasa, Bhāradvādža, Vāseṭṭha, Kassapa in Bhagu – ali so ti starodavni brahmanski modrijani rekli: ‘Mi izjavljamo, da smo teh pet kvalitet uresničili sami z direktno vednostjo’?” - “Ne, gospod Gotama.”

“Mladenič, zdi se, da med brahmani ni niti enega samega brahmana, ki pravi: ‘Izjavljam, da sem sam s svojo direktno vednostjo uresničil teh pet kvalitet.’ In med brahmani ni niti enega samega učitelja ali enega učiteljevega učitelja, nazaj do sedme generacije učiteljev, ki pravi: ‘Izjavljam, da sem sam s svojo direktno vednostjo uresničil teh pet kvalitet.’ In starodavni brahmanski modrijani, ustvarjalci hvalnic, skladatelji hvalnic … niti ti starodavni brahmanski modrijani niso rekli: ‘Mi izjavljamo, da smo teh pet kvalitet uresničili sami z direktno vednostjo.’ Predpostavimo, da je tam vrsta slepih mož, v kateri se vsak dotika naslednjega: prvi ne vidi, srednji ne vidi in zadnji ne vidi. Tako tudi, mladenič, z ozirom na njihovo izjavo, se zdijo brahmani podobni vrsti slepih mož: prvi ne vidi, srednji ne vidi in zadnji ne vidi.”

10. Ko je bilo to rečeno, je bil brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, jezen in razžaljen s prispodobo o vrsti slepih mož in je oštel, zasmehoval in grajal Blaženega, rekoč: “Asket Gotama bo premagan.” Potem je rekel Blaženemu: “Gospod Gotama, brahman Pokkharasāti iz družine Upamaññā, gospodar gozdička Subhaga, pravi tako: ‘Nekateri asketi in brahmani tukaj trdijo, da imajo neobičajna stanja, razliko v vednosti in viziji, ki je vredna plemenitih. Toda, kar govorijo, se je izkazalo, da je smešno, izkazalo se je, da so to samo besede, prazne in votle. Kako bi človeško bitje vedelo ali videlo ali uresničilo neobičajno stanje, razliko v vednosti in viziji, ki je vredna plemenitih? To ni mogoče.’”

(SPOSOBNOSTI BRAHMANA POKKHARASᾹTIJA)

11. “Kako potem, mladenič, ali brahman Pokkharasāti razume srce vseh asketov in brahmanov, ko jih objame s svojim lastnim srcem?”

“Gospod Gotama, brahman Pokkharasāti ne razume niti srca svoje sužnje Punnike, ko jo obda s svojim lastnim srcem, zato, kako bi mogel razumeti srca vseh asketov in brahmanov?”

12. “Mladenič, predpostavimo, da je bil mož rojen kot slep, in ni mogel videti temnih in svetlih objektov, ni mogel videti modrih, rumenih, rdečih ali roza objektov, ni mogel videti, kar je ravno in neravno, ni mogel videti zvezd ali sonca in lune. On lahko reče: ‘Ne obstajajo temni in svetli objekti, in nihče, ki vidi temne in svetle objekte. Ne obstajajo modri, rumeni, rdeči ali roza objekti, in nihče, ki vidi modre, rumene, rdeče ali roza objekte. Ničesar ni ravnega in neravnega, in nikogar, ki vidi ravnine in neravnine. Ni zvezd in ne sonca in lune in nikogar, ki vidi zvezde in sonce in luno. Jaz ne poznam teh, jaz ne vidim teh, zato ti ne obstajajo.’ Če tako govori, mladenič, ali bi govoril pravilno?”

“Ne, gospod Gotama. Obstajajo temni in svetli objekti in ti, ki vidijo temne in svetle objekte … obstajajo zvezde in sonce in luna in ti, ki vidijo zvezde in sonce in luno. Če reče, ‘Jaz teh ne poznam, jaz ne vidim teh, zato ti ne obstajajo,’ ne bi govoril pravilno.”

13. “Tako tudi, mladenič, brahman Pokkharasāti je slep in brez videnja. Da on lahko ve ali vidi ali uresniči neobičajno stanje, razliko v vednosti in viziji, ki je vredna plemenitih - to ni mogoče. Kaj misliš, mladenič? Kaj je bolje za te premožne brahmane iz Kosale, kot so brahman Cankī, brahman Tārukkha, brahman Pokkharasāti, brahman Džāṇussoṇi, ali tvoj oče, brahman Todeyya – da so izjave, ki jih dajejo v skladu s posvetnimi dogovori ali da se napihujejo?” - “Da govorijo v skladu s posvetnimi dogovori, gospod Gotama.”

“Kaj je bolje zanje, da bodo njihove izjave premišljene ali nepremišljene?” - “Premišljene, gospod Gotama.” - “Kaj je bolje zanje, da napravijo svoje izjave po premisleku ali brez premisleka?” - “Po premisleku, gospod Gotama.” - “Kaj je bolje zanje, da so njihove izjave koristne ali nekoristne?” - “Koristne, gospod Gotama.”

14. “Kaj misliš, mladenič? Če je to tako, ali je izjava, ki jo je dal brahman Pokkharasāti v skladu s posvetnim dogovorom ali se je napihoval?” - “On se je napihoval, gospod Gotama.” - “Je bila izjava narejena premišljeno ali nepremišljeno?” - “Nepremišljeno, gospod Gotama.” - “Je bila izjava narejena po premisleku ali brez premisleka?” - “Brez premisleka, gospod Gotama.” - “Je bila izjava koristna ali nekoristna?” - “Nekoristna, gospod Gotama.”

(PET OVIR)

15. “Obstaja pet ovir, mladenič. Katerih pet? Ovira želje po užitku, ovira zlobe, ovira otopelosti in zaspanosti, ovira nemira in zaskrbljenosti in ovira dvoma. To je pet ovir. Brahman Pokkharasāti je zaustavljen, oviran, blokiran in obdan s temi petimi ovirami. Da bi on lahko vedel ali videl ali uresničil neobičajno stanje, razliko v vednosti in viziji, ki je vredna plemenitih - to ni mogoče.

(PET VEZI ČUTNIH UŽITKOV)

16. Obstaja pet vezi čutnih užitkov, mladenič. Katerih pet? Objekti spoznani z očmi, po katerih se želi, se hrepeni, so prijetni in simpatični, povezane z željo po čutnih užitkih in izzivajo poželenje. Zvoki spoznani z ušesi … Vonji spoznani z nosom … Okusi spoznani z jezikom … Otipljivosti spoznane s telesom, po katerih se želi, se hrepeni, so prijetne in simpatične, povezane z željo po čutnih užitkih in izzivajo poželenje. To je pet vezi čutnih užitkov. Brahman Pokkharasāti je zvezan s temi petimi vezmi čutnih užitkov, zaslepljen z njimi in jim je popolnoma predan. Uživa jih, ne da bi videl nevarnosti v njih ali razumel pobeg od njih. Da bi lahko vedel ali videl ali uresničil neobičajno stanje, razliko v vednosti in viziji, ki je vredna plemenitih - to ni mogoče.

17. Kaj misliš, mladenič? Kateri od teh dveh ognjev bo imel [boljši] plamen, barvo in sij – ogenj, ki bi gorel v odvisnosti od goriva, kot sta trava in les, ali pa ogenj, ki bi gorel neodvisno od goriva, kot sta trava in les?”

“Če je to mogoče, gospod Gotama, ogenj, ki gori neodvisno od goriva, kot sta trava in les, ta ogenj bi imel [boljši] plamen, barvo in sij.”

“To ni mogoče, mladenič, to se ne more zgoditi, da bi ogenj lahko gorel neodvisno od goriva, kot sta trava in les, razen skozi [izvedbo] neobičajne moči. Kakor ogenj, ki gori odvisen od goriva kot sta trava in les, jaz pravim, je zadovoljstvo, ki je odvisno od petih vezi čutnosti. Kakor ogenj, ki gori neodvisno od goriva kot sta trava in les, jaz pravim, je zadovoljstvo, ki je ločeno od čutnosti, ločeno od slabih stanj. In kaj, mladenič, je zadovoljstvo, ki je ločeno od čutnosti, ločeno od slabih stanj? Tako, popolnoma odmaknjen od čutnosti, ločen od slabih stanj, menih vstopi in biva v prvi stopnji zbranosti, kjer so misli in razmišljanje, in je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz samote. To je zadovoljstvo, ki je ločeno od čutnih užitkov, ločeno od slabih stanj. Spet, z umiritvijo misli in razmišljanja, menih vstopi in biva v drugi stopnji zbranosti, kjer je zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojena iz zbranosti, notranja samozavest in poenotenje srca, in kjer ni misli in razmišljanja. Tudi to je zadovoljstvo, ki je ločeno od čutnih užitkov, ločeno od slabih stanj.

(RADODARNOST)

18. Od teh petih kvalitet, mladenič, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega, katero od petih predpišejo kot najbolj plodovito za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega?”

“Od teh petih kvalitet, gospod Gotama, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega, predpišejo radodarnost kot najbolj plodovito za izvedbo odlik, za izvrševanje dobrega.”

19. “Kaj misliš, mladenič? Tukaj bi lahko imel brahman veliko darovanje in dva druga brahmana bi šla tja misleč, da bosta sodelovala pri tem velikem darovanju. En brahman med njima bi pomislil: ‘O, da bi le jaz dobil najboljši sedež, najboljšo vodo, najboljšo miloščino v obednici. O, da noben drug brahman ne bi mogel dobiti najboljšega sedeža, najboljše vode, najboljše miloščine v obednici!’ In mogoče je, da drug brahman, ne ta brahman, dobi najboljši sedež, najboljšo vodo, najboljšo miloščino v obednici. Ko o tem pomisli, lahko prvi brahman postane jezen in nezadovoljen. Kakšno vrsto rezultata brahmani predpisujejo za to?”

(USMILJENJE)

“Gospod Gotama, brahmani ne darujejo na takšen način, misleč: ‘Naj drugi postanejo jezni in nezadovoljni zaradi tega.’ Namesto tega, brahmani darujejo motivirani z usmiljenjem.”

“Ker je tako, mladenič, ali ni to brahmanova šesta kvaliteta za izvedbo odlik, to je, motiv usmiljenja?”

“Ker je tako, gospod Gotama, je to brahmanova šesta kvaliteta za izvedbo odlik, to je, motiv usmiljenja.”

20. “Teh pet kvalitet, mladenič, ki jih brahmani predpisujejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega - kje pogosto vidiš te kvalitete, med gospodarji ali med temi, ki so šli naprej?”

“Teh pet kvalitet, gospod Gotama, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega, jaz pogosto vidim med temi, ki so šli naprej, redko med gospodarji. Ker gospodar ima veliko aktivnosti, veliko dejavnosti, veliko angažiranosti in veliko podjetnosti: on stalno in vedno ne govori resnice, ne prakticira asketizma, ne izvaja celibata, se ne angažira v študij ali angažira v radodarnosti. Toda ta, ki gre naprej, ima malo količino aktivnosti, malo dejavnosti, malo angažiranosti in malo podjetnosti: on stalno in vedno govori resnico, prakticira strogost, izvaja celibat, se ukvarja s študijem in se ukvarja z radodarnostjo. Tako teh pet kvalitet, ki jih brahmani predpisujejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega, pogosto vidim med temi, ki so šli naprej, redko med gospodarji.”

21. “Teh pet kvalitet, mladenič, ki jih brahmani predpisujejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega, jaz imenujem opremo srca, so za razvijanje srca, ki je brez sovraštva in brez zlobe. Tako, mladenič, menih je govorec resnice. Ko razmišlja, ‘Jaz sem govorec resnice’ pridobi navdih v pomenu, pridobi navdih v Dhammi, pridobi veselje povezano z Dhammo. To je to veselje, ki je povezano z dobrim, ki ga jaz imenujem oprema srca. Tako, mladenič, menih je asket … ta, ki je v celibatu … ta, ki je angažiran v študij … ta, ki je angažiran v radodarnosti. Ko misli, ‘Jaz sem ta, ki je angažiran v radodarnosti,’ pridobi navdih v pomenu, pridobi navdih v Dhammi, pridobi veselje, povezano z Dhammo. To je to veselje, ki je povezano z dobrim, ki ga jaz imenujem oprema srca. Tako teh pet kvalitet, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega, imenujem opremo srca, to je, za razvijanje srca, ki je brez sovraštva in brez zlobe.”

(POT DO DRUŽBE Z BRAHMO)

22. Ko je bilo to rečeno, je brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, rekel Blaženemu: “Gospod Gotama, slišal sem, da asket Gotama pozna pot do družbe z Brahmo.”

“Kaj misliš, mladenič? Ali je vas Naḷakāra blizu ali daleč?”

“Gospod, vas Naḷakāra je blizu in ni daleč.”

“Kaj misliš, mladenič? Predpostavimo, da je tam človek rojen in vzgojen, in kakor hitro je zapustil Naḷakāro, so ga vprašali po poti v vas. Bo ta mož počasen, se bo obotavljal odgovoriti?”

“Ne, gospod Gotama. Zakaj je tako? Ker je ta človek bil rojen in vzgojen v Naḷakāri in je dobro seznanjen z vsemi potmi do vasi.”

“Vendar, človek rojen in vzgojen v vasi Naḷakāra je morda lahko počasen ali obotavljajoč v odgovoru, ko je vprašan o poti do vasi, vendar Tathāgata, ko je vprašan o svetu Brahme ali o poti, ki vodi do sveta Brahme, ne bo nikoli počasen ali obotavljajoč pri odgovoru. Jaz razumem Brahmo, mladenič, in jaz razumem svet Brahme, in jaz razumem pot, ki vodi do sveta Brahme, in jaz razumem, kako moraš prakticirati, da se ponovno pojaviš v svetu Brahme.”[2]

23. “Gospod Gotama, slišal sem, da asket Gotama uči pot do družbe z Brahmo. Bilo bi dobro, če bi me gospod Gotama poučil o poti do družbe z Brahmo.”

“Potem, mladenič, poslušaj in skrbno pazi, kaj bom povedal.”

“Da, gospod,” je odgovoril. Blaženi je rekel:

24. “Kaj, mladenič, je pot do družbe z Brahmo? Menih biva s prežemanjem ene četrtine s srcem prepojenim z dobrohotnostjo, prav tako druge, prav tako tretje, prav tako četrte, tako zgoraj, spodaj, naokoli in povsod, in vseh kot tudi samega sebe, on biva s prežemanjem vseobsegajočega sveta s srcem prepojenim z dobrohotnostjo, obilno, vzvišeno, neizmerno, brez sovraštva in brez zlobe. Ko je osvoboditev srca z dobrohotnostjo razvita na ta način, ne ostane omejujoče dejanje, nič ne vztraja tam. Prav tako kot krepak trobentač lahko napravi, da se sliši brez težav na štiri četrtine, tako tudi, ko je osvoboditev srca z dobrohotnostjo razvita na ta način, ne ostane nobenega omejujočega dejanja, nič ne vztraja tam. To je pot do družbe z Brahmo.

25-27. Spet, menih biva prežemanjem ene četrtine s srcem prepojenim s sočutjem … s srcem prepojenim s srečoželjnostjo … s srcem prepojenim z mirnodušnostjo, podobno druge, podobno tretje, podobno četrte, tako zgoraj, spodaj, naokoli in povsod, in vseh kot tudi samega sebe, on biva s prežemanjem vseobsegajočega sveta s srcem prepojenim z mirnodušnostjo, obilno, vzvišeno, neizmerno, brez sovraštva in brez zlobe. Ko je osvoboditev srca z mirnodušnostjo razvita na ta način, ne ostane nobenega omejujočega dejanja, nič ne vztraja tam. Prav tako kot krepak trobentač lahko zatrobi, da se sliši brez težav na štiri četrtine, tako tudi, ko je osvoboditev srca z mirnodušnostjo razvita na ta način, ne ostane nobenega omejujočega dejanja, nič ne vztraja tam. Tudi to je pot do družbe z Brahmo.”

28. Ko je bilo to rečeno, je brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, rekel Blaženemu: “Veličastno, gospod Gotama! Veličastno, gospod Gotama! Gospod Gotama je napravil Dhammo jasno v mnogih pogledih, tako kot bi obrnil pokonci to, kar je bilo prevrnjeno, razkril to, kar je bilo skrito, pokazal pot temu, ki se je izgubil ali držal svetilko v temi, da je ta z dobrim vidom lahko videl objekte. Sedaj grem po zatočišče h gospodu Gotami, k Dhammi in k meniški Sanghi. Naj se me gospod Gotama zapomni kot laičnega privrženca, ki je šel k njemu po zatočišče do konca življenja.

29. “In sedaj, gospod Gotama, odhajamo. Zaposleni smo in moramo veliko postoriti.”

“Sedaj je čas, mladenič, napravi, kar misliš, da je prav.”

Brahmanski mladenič Subha, Todeyyev sin, se je navdušen in vesel besed Blaženega dvignil iz svojega sedeža, in ko se je poklonil Blaženemu, ga je obhodil s svoje desne in odšel.

30. Takrat se je brahman Džāṇussoṇi sredi dneva peljal iz Sāvatthīja v popolnoma beli kočiji z vpreženimi belimi kobilami.[3] Zagledal je brahmanskega mladeniča Subho, Todeyyevega sina, ki je prihajal v daljavi in ga vprašal: “Od kod prihaja gospod Bhāradvādža sredi dneva?”

“Gospod, jaz prihajam od asketa Gotame.”

“Kaj gospod Bhāradvādža misli o modrosti asketa Gotame? Je on moder, ali ni?”

“Gospod, kdo sem jaz, da bi poznal modrost asketa Gotame? Človek bi mu moral gotovo biti enak, da bi poznal modrost asketa Gotame.”

“Gospod Bhāradvādža hvali asketa Gotamo z resnično veliko hvalo.”

“Gospod, kdo sem jaz, da hvalim asketa Gotamo? Asket Gotama je hvaljen od hvaljenih, kot najboljši med božanstvi in ljudmi. Gospod, teh pet kvalitet, ki jih brahmani predpišejo za izvedbo odlik, za izvedbo dobrega, asket Gotama imenuje opremo srca, to je, za razvijanje srca, ki je brez sovraštva in brez zlobe.”

31. Ko je bilo to rečeno, je brahman Džāṇussoṇi sestopil iz svoje bele kočije z vpreženimi belimi kobilami in ko si je uredil svoje zgornje oblačilo na eno rame, je iztegnil svoje roke v spoštljiv pozdrav proti Blaženemu in izrekel ta vzklik: “To je dobitek za kralja Kosale, Pasenadija, to je velik dobitek za kralja Kosale, Pasenadija, da Tathāgata, popoln in popolno prebujen, živi v njegovem kraljestvu.”

 

Opombe


[1] Kot pri MN 95:13.
[2] Ta vednost se nanaša na tretjo od Tathāgatovih moči, poznavanje poti do vseh destinacij. Glej MN 12:12.
[3] Kot pri MN 27:2.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / februar 2018, rev. julij 2023

 

(C) SloTheravada, 2023