(MN 67) Cātumi Sutta - Pri Cātumi

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Cātumi v gozdičku indijskih kosmulj.

2. Takrat je petsto menihov, ki sta jih vodila častiti Sāriputta in častiti Mahā Moggallāna prišlo v Cātumo, da bi obiskali Blaženega. Ko so obiskujoči menihi izmenjevali pozdrave z domačimi menihi in so pripravljali svoja počivališča in pospravljali svojo posodo in zunanja oblačila, so bili glasni in hrupni.

(GLASNI IN HRUPNI MENIHI)

3. Potem je Blaženi nagovoril častitega Ᾱnando: “Ᾱnanda, kdo so ti glasni in hrupni ljudje? Človek bi pomislil, da so to ribiči, ki lovijo ribe.”

“Častiti gospod, to je petsto menihov, ki jih vodita Sāriputta in Moggallāna in so prišli v Cātumo, da vidijo Blaženega. Ko so obiskujoči menihi izmenjevali pozdrave z domačimi menihi in so pripravljali svoja počivališča in pospravljali svojo posodo in zunanja oblačila, so bili glasni in hrupni.”

4. “Potem, Ᾱnanda, povej tem menihom v mojem imenu, da učitelj kliče častite.”

“Da, častiti gospod,” je odgovoril, odšel do teh menihov in jim rekel: “Učitelj kliče častite.”

“Da, prijatelj,” so odgovorili in odšli do Blaženega. Ko so mu izkazali spoštovanje, so sedli ob stran. Ko so to naredili, jih je Blaženi vprašal: “Menihi, zakaj ste tako glasni in hrupni? Človek bi pomislil, da ste ribiči, ki lovijo ribe.”

“Častiti gospod, nas je petsto menihov, ki nas vodita Sāriputta in Moggallāna. Prišli smo v Cātumo, da vidimo Blaženega. Ko smo prišli na obisk, smo izmenjevali pozdrave z domačimi menihi in si pripravljali svoja počivališča in odlagali svoje posode in zunanja oblačila, zato smo bili glasni in hrupni.”

5. “Pojdite, menihi, odslavljam vas. Vi ne morete živeti z mano.”

“Da, častiti gospod,” so odgovorili, se dvignili iz svojih sedežev in ko so se poklonili Blaženemu, so ga ob njihovi desni strani obšli, odšli do svojih počivališč, vzeli svoje posode in zunanje oblačilo ter odšli.

6. Ob tej priložnosti so se Sakyani iz Cātumā zbrali v svoji dvorani za zborovanja zaradi tega ali onega posla. Ko so zagledali v daljavi prihajati menihe, so odšli do njih in jih vprašali: “Kam ste namenjeni, častiti gospodje?”

“Prijatelji, Blaženi je odslovil skupnost menihov.”

“Potem naj častiti sedejo. Morda lahko obnovimo njegovo zaupanje.”

“Da, prijatelji,” so odgovorili.

7. Potem so Sakyani iz Cātumā odšli do Blaženega in ko so mu izkazali spoštovanje, so sedli ob stran in mu rekli:

“Častiti gospod, naj se Blaženi veseli v skupnosti menihov, naj Blaženi pozdravi skupnost menihov. Naj Blaženi kaže milost do skupnosti menihov sedaj, kot je kazal milost do nje v preteklosti. Častiti gospod, tukaj so novi menihi, ki so pravkar šli naprej in pred kratkim prišli do te Dhamme in discipline. Če ne dobijo priložnosti videti Blaženega, se lahko v njih zgodi sprememba. Častiti gospod, kakor ko mlade sadike ne dobijo vode, se lahko zgodi v njih neka sprememba, tako tudi, častiti gospod, tam so novi menih, ki so pravkar šli naprej in pred kratkim prišli do te Dhamme in discipline. Če ne dobijo priložnosti videti Blaženega, se lahko v njih zgodi neka sprememba. Častiti gospod, kakor ko mlado tele ne vidi svoje matere, se lahko v njem zgodi neka sprememba, tako tudi, častiti gospod, tam so novi menihi, ki so pravkar šli naprej, pravkar prišli do te Dhamme in discipline. Če ne dobijo priložnosti videti Blaženega, se lahko v njih zgodi neka sprememba. Častiti gospod, naj se Blaženi veseli v skupnosti menihov, naj Blaženi pozdravi skupnost menihov. Naj Blaženi pokaže milost do skupnosti menihov, kot je kazal milost do nje v preteklosti.”

8. Potem je Brahmā Sahampati spoznal misel v Blaženem, zato je tako hitro kot močan mož lahko iztegne svojo prepognjeno roko ali prepogne svojo iztegnjeno roko, izginil iz brahmānskega sveta in se pojavil pred Blaženim. Uredil si je svoje gornje oblačilo na eno ramo in z iztegnjenimi rokami v spoštljiv pozdrav rekel Blaženemu:

9. “Častiti gospod, naj Blaženi uživa v skupnosti menihov, naj Blaženi pozdravi skupnost menihov, … (kot v §7) … kot je kazal milost do nje v preteklosti.”

10. Sakyani iz Cātumā in Brahmā Sahampati so bili sposobni obnoviti zaupanje Blaženega s prispodobama sadik in mladega telička.

11. Potem je Mahā Moggallāna tako nagovoril menihe: “Vstanite, prijatelji, vzemite svoje posode in zunanja oblačila. Zaupanje Blaženega so obnovili Sakyani iz Cātumā in Brahmā Sahampati s prispodobama sadik in mladega telička.”

12. “Da, prijatelj,” so odgovorili in vzeli svoje posode in zunanja oblačila, odšli do Blaženega, mu izkazali spoštovanje in sedli ob stran. Ko so tako naredili je Blaženi vprašal častitega Sāriputto: “Kaj si mislil, Sāriputta, ko sem odslovil skupnost menihov?”

“Častiti gospod, mislil sem tako: ‘Blaženi je odslovil skupnost menihov. Blaženi bo sedaj bival brezdelen, vdan prijetnemu bivanju tukaj in sedaj. In tudi mi bomo sedaj bivali brezdelni, vdani prijetnemu bivanju tukaj in sedaj.’“

“Prenehaj, Sāriputta, prenehaj! Takšno misel ne bi smel vzdrževati”

13. Potem je Blaženi nagovoril častitega Mahā Moggallāna: “Kaj si mislil, Moggallāna, ko sem odslovil skupnost menihov?”

“Častiti gospod, mislil sem tako: ‘Blaženi je odslovil skupnost menihov. Blaženi bo sedaj bival brezdelen, vdan prijetnemu bivanju tukaj in sedaj. Sedaj bova častiti Sāriputta in jaz vodila skupnost menihov.’”

“Dobro, dobro, Moggallāna! Bodisi bom jaz vodil skupnost menihov, bodisi bosta Sāriputta in Moggallāna.”

14. Potem je Blaženi nagovoril menihe:

(ŠTIRI VRSTE STRAHOV)

“Menihi, obstajajo štiri vrste strahov, ki jih lahko pričakuje ta, ki gre v vodo. Katere štiri? To so: strah pred valovi, strah pred krokodili, strah pred vrtinci in strah pred morskimi psi. To so štiri vrste strahov, ki jih lahko pričakuje ta, ki gre v vodo.

15. Tako tudi, menihi, obstajajo štiri vrste strahov, ki jih lahko pričakuje določen posameznik, ki gre naprej od doma v brezdomstvo v tej Dhammi in disciplini. Katere štiri? To so: strah pred valovi, strah pred krokodili, strah pred vrtinci in strah pred morskimi psi.

16. Kaj, menihi, je strah pred valovi? Nek pripadnik naroda gre naprej zaradi prepričanja od doma v brezdomstvo, misleč: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa. Jaz sem žrtev neprijetnosti, plen neprijetnosti. Sigurno je končanje te celotne količine neprijetnosti lahko znano.’ Ko je tako odšel naprej, so mu njegovi tovariši v svetem življenju svetovali: ‘Ti moraš tako iti tja in nazaj, ti moraš tako gledati naprej in vstran, ti moraš tako prepogniti in zravnati svoje ude, ti moraš tako nositi pokrpan plašč, skodelo in oblačila.’ Potem pomisli: ‘Prej, ko smo živeli doma, smo mi svetovali in poučevali druge, in sedaj ti [menihi], ki izgledajo kot da so naši sinovi ali vnuki mislijo, da lahko oni svetujejo in poučujejo nas.’ In tako opusti prakso in se vrne v običajno življenje. On je ta, ki je opustil prakso in se vrnil v običajno življenje, ker je bil prestrašen s strahom pred valovi. Torej, ‘valovi’ je izraz za jezo in razdraženost.

17. Kaj, menihi, je strah pred krokodili? Nek pripadnik naroda gre naprej zaradi prepričanja, od doma v brezdomstvo, misleč: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa. Jaz sem žrtev neprijetnosti, plen neprijetnosti. Sigurno se lahko spozna konec te velike neprijetnosti.’ Potem, ko je tako odšel naprej, so mu njegovi tovariši v svetem življenju svetovali: ‘To lahko zaužiješ, tega ne smeš zaužiti, to lahko ješ, tega ne smeš jesti, to lahko poskusiš, tega ne smeš poskusiti, to lahko piješ, tega ne smeš piti.[1] Lahko zaužiješ kar je dovoljeno, ne smeš zaužiti kar ni dovoljeno, lahko ješ kar je dovoljeno, ne smeš jesti kar ni dovoljeno, lahko poskusiš kar je dovoljeno, ne smeš poskusiti kar ni dovoljeno, lahko piješ kar je dovoljeno, ne smeš piti kar ni dovoljeno. Lahko zaužiješ hrano ob pravem času, ne smeš zaužiti hrane izven pravega časa, lahko ješ ob pravem časa, ne smeš jesti izven pravega časa, lahko poskusiš hrano ob pravem času, ne smeš poskusiti hrane izven pravega časa, lahko piješ ob pravem času, ne smeš piti izven pravega časa.’

Potem je pomislil: ‘Prej, ko smo živeli doma, smo zaužili kar smo hoteli in nismo zaužili tistega kar nismo hoteli. Jedli smo kar smo hoteli in nismo jedli tistega kar nismo hoteli. Okušali smo kar smo hoteli in nismo okušali tistega kar nismo hoteli. Pili smo kar smo hoteli in nismo pili tistega kar nismo hoteli. Zaužili smo kar je bilo dovoljeno in kar ni bilo dovoljeno. Jedli smo kar je bilo dovoljeno in kar ni bilo dovoljeno. Okušali smo kar je bilo dovoljeno in kar ni bilo dovoljeno. Pili smo kar je bilo dovoljeno in kar ni bilo dovoljeno. Zaužili smo hrano ob pravem času in izven pravega časa. Jedli smo hrano ob pravem času in izven pravega časa. Okušali smo hrano ob pravem času in izven pravega časa. Pili smo ob pravem času in izven pravega časa. Sedaj, ko nam zvesti gospodarji dajejo dobro hrano različne vrste med dnevom, izven pravega časa, se zdi, da smo si [menihi] nadeli nagobčnik na svoja usta.’ In tako opusti prakso in se vrne v običajno življenje. On je ta, ki je opustil prakso in se vrnil v običajno življenje, ker je bil prestrašen s strahom pred krokodili. Torej, ‘krokodil’ je izraz za požrešnost.

18. Kaj, menihi, je strah pred vrtinci? Nek pripadnik naroda gre naprej od doma v brezdomstvo zaradi prepričanja, misleč: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa. Jaz sem žrtev neprijetnosti, plen neprijetnosti. Sigurno se lahko spozna konec te velike neprijetnosti.’ Ko je tako odšel naprej od doma v brezdomstvo, se zjutraj se obleče in vzame svojo skledo in zunanje oblačilo in gre v vas ali mesto po miloščino s svojim nevarovanim telesom, s svojim nevarovanim govorom, z nevzpostavljeno pozornostjo in z neobrzdanimi sposobnostmi čutil. Tam vidi nekega gospodarja ali gospodarjevega sina opremljenega in obdarjenega s petimi vezmi užitkov, ki uživa v njih. On smatra: ‘Prej, ko smo živeli doma, smo bili opremljeni in obdarjeni s petimi vezmi užitkov in smo uživali v njih. Moja družina je bila bogata, delal sem lahko oboje, užival v bogastvu in delal dobro.’ In tako opusti prakso in se vrne v običajno življenje. On je ta, ki je opustil prakso in se vrnil v običajno življenje, ker se je bal vrtincev. Torej, ‘vrtinec’ je izraz za pet vezi užitkov.

19. Kaj, menihi, je strah pred morskimi psi? Nek pripadnik naroda gre naprej zaradi prepričanja, od doma v brezdomstvo, misleč: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa. Jaz sem žrtev neprijetnosti, plen neprijetnosti. Sigurno se lahko spozna konec te velike neprijetnosti.’ Ko je tako odšel naprej, ko je jutro, se obleče in vzame svojo skledo in zunanje oblačilo, gre v vas ali mesto po miloščino, s svojim nevarovanim telesom, s svojim nevarovanim govorom, z nevzpostavljeno pozornostjo in z neobrzdanimi čutnimi sposobnostmi. Tam vidi lahko odeto, lahko oblečeno žensko. Ko vidi takšno žensko, poželenje okuži njegovo srce. Ker je njegovo srce okuženo s poželenjem, pozabi na prakso in se vrne v običajno življenje. On je ta, ki je opustil prakso in se vrnil v običajno življenje, ker je bil prestrašen s strahom pred morskimi psi. Torej, ‘morski pes’ je izraz za žensko.

20. Menihi, to so štiri vrste strahu, ki se lahko pričakuje pri določenih posameznikih, ki so šli naprej od doma v brezdomstvo v tej Dhammi in Disciplini.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe

[1] Pali uporablja dve različni besedi, ki označujeta različne tipe hrane: khādaniya, “hrana ki se zaužije,” vsebuje vse različice zelenjave, oreščkov, sadja, krompirjev, itd. in bhojanīya, “hrana, ki se je,” vsebuje hrano narejeno iz žit, mesa in rib. Stvari, ki se poskusijo (sāyitabba), vključujejo lahka okrepčila.
 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2024

 

(C) SloTheravada, 2023