Razvrstitev sutt glede na številko sutte

 

(MN 1) Mūlapariyāya sutta – Izvor vseh stvari

(MN 2) Sabbāsava sutta – Vsi vplivi

(MN 3) Dhammadāyāda sutta – Dediči Dhamme

(MN 4) Bhayabherava sutta – Strah in groza

(MN 5) Anangaṇa sutta – Brez nečistosti

(MN 6) Ākankheyya sutta – Če bi si menih želel

(MN 7) Vatthūpama sutta – Prispodoba o krpi

(MN 8) Sallekha sutta - Odstranjevanje nečistosti

(MN 9) Sammādiṭṭhi sutta - Pravilni pogled

(MN 10) Satipaṭṭhāna sutta - Področja pozornosti

(MN 11) Cūḷasīhanāda sutta – Kratko učenje o levjem rjovenju

(MN 12) Mahāsihanāda sutta – Dolgo učenje o levjem rjovenju

(MN 13) Mahādukkhakkhandha sutta - Dolgo učenje o gmoti neprijetnosti

(MN 14) Cūḷadukkhakkhandha sutta – Kratko učenje o gmoti neprijetnosti

(MN 15) Anumāna sutta – Sklep

(MN 16) Cetokhila sutta – Divjina v srcu

(MN 17) Vanapattha sutta – Goščava pragozda

(MN 18) Madhupiṇḍika sutta – Medena krogla

(MN 19) Dvedhāvitakka sutta – Dve vrsti misli

(MN 20) Vitakkasaṇṭhāna sutta – Odstranjevanje motečih misli

(MN 21) Kakacūpama sutta – Prispodoba o žagi

(MN 22) Alagaddūpama sutta - Prispodoba o kači

(MN 23) Vammika sutta - Mravljišče

(MN 24) Rathavinīta sutta - Kočije

(MN 25) Nivāpa sutta - Vaba

(MN 26) Ariyapariyesanā sutta – Plemenito iskanje

(MN 27) Cūḷahatthipadopama sutta - Kratko učenje o slonovi stopinji

(MN 28) Mahāhatthipadopama sutta – Dolgo učenje o slonovi stopinji

(MN 29) Mahāsāropama sutta - Dolgo učenje o srčevini duhovnega življenja

(MN 30) Cūḷasāropama sutta – Kratko učenje o srčevini duhovnega življenja

(MN 31) Cūḷagosinga sutta – Kratko učenje v Gosingi

(MN 32) Mahāgosinga sutta – Dolgo učenje v Gosingi

(MN 33) Mahāgopālaka sutta – Dolgo učenje o kravjem pastirju

(MN 34) Cūḷagopālaka sutta – Kratko učenje o kravjem pastirju

(MN 35) Cūḷasaccaka sutta – Kratko učenje Saccaki

(MN 36) Mahāsaccaka sutta – Dolgo učenje Saccaki

(MN 37) Cūḷataṇhāsankhaya sutta – Kratko učenje o uničenju želja

(MN 38) Mahātaṇhāsankhaya sutta – Dolgo učenje o uničenju želja

(MN 39) Mahā-Assapura sutta – Dolgo učenje pri Assapuri

(MN 40) Cūḷa-Assapura sutta - Kratko učenje pri Assapuri

(MN 41) Sāleyyaka sutta - Brahmani iz Sāle

(MN 42) Verañdžaka sutta – Brahmani iz Verañdža

(MN 43) Mahāvedalla sutta – Več pojasnil

(MN 44) Cūḷavedalla sutta – Kratka pojasnila

(MN 45) Cūḷadhammasamādāna sutta - Kratko učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

(MN 46) Mahādhammasamādāna sutta – Dolgo učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

(MN 47) Vīmaṁsaka sutta - Preiskovalec

(MN 48) Kosambīya sutta – Kosambinci

(MN 49) Brahmanimantanika sutta – Povabilo Brahme

(MN 50) Māratadžanīya sutta – Graja Māre

(MN 51) Kandaraka sutta - Kandaraku

(MN 52) Aṭṭhakanāgara sutta – Človek iz Aṭṭhakanāgara

(MN 53) Sekha sutta – Učenec v višji vadbi

(MN 54) Potaliya sutta - Potaliyi

(MN 55) Džīvaka sutta - džīvaku

(MN 56) Upāli sutta - Upāliju

(MN 57) Kukkuravatika sutta – Asket s pasjim obnašanjem

(MN 58) Abhayarādžakumāra sutta - Princu Abhayi

(MN 59) Bahuvedanīya sutta – Mnogo vrst občutkov

(MN 60) Apaṇṇaka sutta – Brezhibno učenje

(MN 61) Ambalaṭṭhikārāhulovāda sutta - Nasvet Rāhuli pri Ambalaṭṭhiki

(MN 62) Mahārāhulovāda sutta – Dolgo učenje o nasvetu Rāhuli

(MN 63) Cūḷamālunkya sutta - Kratko učenje Mālunkyāputti

(MN 64) Mahāmālunkya sutta – Dolgo učenje Mālunkyāputti

(MN 65) Bhaddāli sutta - Bhaddāliju

(MN 66) Laṭukikopama sutta – Prispodoba o prepelici

(MN 67) Cātumi sutta - Pri Cātumi

(MN 68) Naḷakapāna sutta – Pri Naḷakapāni

(MN 69) Gulissāni sutta - Gulissāni

(MN 70) Kīṭāgiri sutta - V Kīṭāgiriju

(MN 71) Tevidžavacchagotta sutta – Vacchagotti o trojni resnični vednosti

(MN 72) Aggivacchagotta sutta – Vacchagotti o ognju

(MN 73) Mahāvacchagotta sutta – Dolgo učenje Vacchagotti

(MN 74) Dīghanakha sutta - Dīghanakhu

(MN 75) Māgandiya sutta – Māgandiyu

(MN 76) Sandaka sutta - Sandaku

(MN 77) Mahāsakuludāyi sutta – Dolgo učenje Sakuludāyī

(MN 78) Samaṇamaṇḍikā sutta - Samaṇamaṇḍikāputta

(MN 79) Cūḷasakuludayi sutta - Kratko učenje Sakuludāyu

(MN 80) Vekhanassa sutta - Vekhanassu

(MN 81) Ghaṭikāra sutta – Lončar Ghaṭikāra

(MN 82) Raṭṭhapāla sutta - Raṭṭhapāla

(MN 83) Makhādeva sutta - Kralj Makhādeva

(MN 84) Madhurā sutta - Pri Madhuri

(MN 85) Bodhirādžakumāra sutta – Učenje princu Bodhiju

(MN 86) Angulimāla sutta - Angulimāla

(MN 87) Piyadžatika sutta – Rojeni iz teh, ki so nam dragi

(MN 88) Bahitika sutta - Plašč

(MN 89) Dhammacetiya sutta - Spomeniki Dhamme

(MN 90) Kaṇṇakatthala sutta – Pri Kaṇṇakatthalu

(MN 91) Brahmāyu sutta - Brahmāyu

(MN 92) Sela sutta - Seli

(MN 93) Assalāyana sutta - Mladeniču Assalāyanu

(MN 94) Ghoṭamukha sutta - Ghoṭamukhi

(MN 95) Cankī sutta – Cankīju

(MN 96) Esukārī sutta - Esukārī

(MN 97) Dhānañdžāni sutta - Dhānañdžāniju

(MN 98) Vāseṭṭha sutta - Vāseṭṭhi

(MN 99) Subha sutta - Subhi

(MN 100) Saṅgārava sutta - Saṅgāravi

(MN 101) Devadaha sutta – Pri Devadahi

(MN 102) Pancattaya sutta – Pet in tri

(MN 103) Kinti sutta - Kaj mislite o meni?

(MN 104) Sāmagāma sutta - Pri Sāmagāmi

(MN 105) Sunakkhatta sutta - Sunakkhatti

(MN 106) Ᾱneñdžasappāya sutta – Pot v mirnost

(MN 107) Gaṇakamoggallāna sutta - Gaṇaka Moggallānu

(MN 108) Gopakamoggallāna sutta - Gopaka Moggallānu

(MN 109) Mahāpunnama sutta – Dolgo učenje v noči na polno luno

(MN 110) Cūḷapuṇṇama sutta - Kratko učenje v noči na polno luno

(MN 111) Anupada sutta – Eno za drugim, kot se zgodijo

(MN 112) Chabbisodhana sutta – Šestkratna čistost

(MN 113) Sappurisa sutta – Dober človek

(MN 114) Sevitabbāsevitabba sutta – Gojiti in ne gojiti

(MN 115) Bahudhātuka sutta – Mnogo vrst elementov

(MN 116) Isigili sutta - Isigili

(MN 117) Mahācattarisaka sutta – Velikih štirideset

(MN 118) Ānāpānasati sutta – Pozornost med dihanjem

(MN 119) Kāyagatāsati sutta – Pozornost na telo

(MN 120) Sankhārupapatti sutta – Vrednotenje dosežkov

(MN 121) Cūḷasuññata sutta - Kratko učenje o praznosti

(MN 122) Mahāsuññata sutta – Dolgo učenje o praznosti

(MN 123) Acchariya-abbhūta sutta – Osupljivo in neverjetno

(MN 124) Bakkula sutta - Bakkula

(MN 125) Dantabhūmi sutta – Stopnja ukročenosti

(MN 126) Bhūmidža sutta - Bhūmidža

(MN 127) Anuruddha sutta - Anuruddha

(MN 128) Upakkilesa sutta – Nečistosti

(MN 129) Bālapaṇḍita sutta – Bedaki in modri ljudje

(MN 130) Devadūta sutta - Božanski glasniki

(MN 131) Bhaddekaratta sutta – En odličen dan

(MN 132) Ᾱnandabhaddekaratta sutta - Ᾱnanda in en odličen dan

(MN 133) Mahākaccānabhaddekaratta sutta - Mahā Kaccāna in en odličen dan

(MN 134) Lomasakangiyabhaddekaratta sutta - Lomasakangiya in en odličen dan

(MN 135) Cūḷakammavibhanga sutta - Kratka razlaga dejanja

(MN 136) Mahākammavibhanga sutta – Dolga razlaga dejanja

(MN 137) Saḷāyatanavibhanga sutta – Razlaga šestih področij

(MN 138) Uddesavibhanga sutta - Razlaga povzetka

(MN 139) Araṇavibhanga sutta - Razlaga nekonflikta

(MN 140) Dhātuvibhanga sutta - Razlaga elementov

(MN 141) Saccavibhanga sutta - Razlaga resnic

(MN 142) Dakkhiṇāvibhanga sutta - Razlaga darovanj

(MN 143) Anāthapiṇḍikovāda sutta - Nasvet Anāthapiṇḍiku

(MN 144) Channovāda sutta - Nasvet Channi

(MN 145) Puṇṇovāda sutta - Nasvet Puṇṇi

(MN 146) Nandakovāda sutta – Nasvet Nandake

(MN 147) Cūḷarāhulovāda sutta – Kratek nasvet Rāhuli

(MN 148) Chachakka sutta – Šest skupin šestih

(MN 149) Mahāsaḷāyatanika sutta – Veliko šesterno področje

(MN 150) Nagaravindeyya sutta - Nagaravindancem

(MN 151) Piṇḍapātapārisuddhi sutta - Prečiščenje miloščine

(MN 152) Indriyabhāvanā sutta – Razvoj sposobnosti

 

(C) SloTheravada, 2023