(MN 115) Bahudhātuka Sutta – Mnogo vrst elementov

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.”—“Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, kakršenkoli strahovi se pojavijo, se pojavijo zaradi bedaka, ne zaradi modrega človeka. Kakršnekoli težave se pojavijo, se vse pojavijo zaradi bedaka, ne zaradi modrega človeka. Kakršnekoli nadloge se pojavijo, se vse pojavijo zaradi bedaka, ne zaradi modrega človeka. Prav tako kot ogenj, ki se začne v hlevu narejenem iz ločja ali trave, požge tudi hišo prekrito s koničasto streho, z ometanimi stenami znotraj in zunaj, zaprto, zavarovano z rešetkami, z zaprtimi okni, tako tudi, menihi, kakršenkoli strahovi se pojavijo … se pojavijo zaradi bedaka, ne zaradi modrega človeka. Tako bedak povzroči strah, modri človek ga ne povzroči. Bedak povzroči težave, modri človek ne povzroči težav, bedak povzroči nadlogo, modri človek ne povzroči nadloge. Strah ne pride zaradi modrega človeka, težave ne pridejo zaradi modrega človeka, nadloge ne pridejo zaradi modrega človeka. Torej, menihi, vaditi bi morali: ‘Mi bomo modri ljudje, mi bomo preiskovalci.’”

3. Ko je bilo to rečeno, je častiti Ᾱnanda vprašal Blaženega: “Na kakšen način, častiti gospod, se lahko meniha ima za modrega človeka in preiskovalca?”

“Ko je, Ᾱnanda, menih usposobljen v elementih, usposobljen v področjih, usposobljen v nastajanju z odvisnostjo, usposobljen v tem, kar je mogoče in kar je nemogoče. Na ta način se lahko meniha ima za modrega človeka in preiskovalca.”

(ELEMENTI)

4. “Vendar, častiti gospod, na kakšen način se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Obstaja, Ᾱnanda, osemnajst elementov: element oči, element objekta, element očesne zavesti; element ušesa, element zvoka, element ušesne zavesti; element nosu, element vonja, element nosne zavesti; element jezika, element okusa, element jezične zavesti; element telesa, element otipa, element telesne zavesti; element uma, element pojavov, element umske zavesti. Ko pozna in vidi teh osem elementov, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

5. “Vendar, častiti gospod, ali obstaja še drug način, na katerega se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Morda, Ᾱnanda. Obstaja, Ᾱnanda, teh šest elementov: element zemlje, element vode, element ognja, element zraka, element prostora in element zavesti. Ko pozna in vidi teh šest elementov, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

6. “Vendar, častiti gospod, ali obstaja še drug način, na katerega se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Morda, Ᾱnanda. Obstaja, Ᾱnanda, teh šest elementov: element prijetnosti, element neprijetnosti, element veselja, element žalosti, element mirnodušnosti, element nevednosti. Ko pozna in vidi teh šest elementov, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

7. “Vendar, častiti gospod, ali obstaja še drug način, na katerega se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Morda, Ᾱnanda. Obstaja, Ᾱnanda, teh šest elementov: element užitka, element odpovedi, element zlobe, element nezlobe, element krutosti in element nekrutosti. Ko pozna in vidi teh šest elementov, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

8. “Vendar, častiti gospod, ali obstaja še drug način, na katerega se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Morda, Ᾱnanda. Obstajajo, Ᾱnanda, ti trije elementi: element čutne sfere, element fine snovnosti in element nesnovnosti. Ko on pozna in vidi te tri elemente, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

9. “Vendar, častiti gospod, ali obstaja še drug način, na katerega se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih?”

“Morda, Ᾱnanda. Obstajata, Ᾱnanda, ta dva elementa: element pogojenosti in element nepogojenosti. Ko pozna in vidi ta dva elementa, se lahko meniha ima za usposobljenega v elementih.”

(PODROČJA)

10. “Vendar, častiti gospod, na kakšen način se lahko ima meniha za usposobljenega v področjih?”

“Obstaja, Ᾱnanda, teh šest notranjih in zunanjih področij: oko in objekti, uho in zvoki, nos in vonji, jezik in okusi, telo in otipljivosti, um in pojavi. Ko pozna in vidi teh šest notranjih in zunanjih področij, se lahko meniha ima za usposobljenega v področjih.”

(ODVISNOST NASTAJANJA)

11. “Vendar, častiti gospod, na kakšen način se lahko menih ima za usposobljenega v odvisnosti nastajanja?”

“Ᾱnanda, menih ve: ‘Ko to obstaja, bo nastalo to. Z nastankom tega, nastane to. Ko to ne obstaja, to ne nastane. S prenehanjem tega, to preneha. To je, z nevednostjo kot pogojem, tvorbe; s tvorbami kot pogojem, zavest; z zavestjo kot pogojem, ime-snov; z ime-snov kot pogojem, šesterno [čutno] področje; s šesternim področjem kot pogojem, dotik; z dotikom kot pogojem, občutek; z občutkom kot pogojem, želja; z željo kot pogojem, predpostavka; s predpostavko kot pogojem, bitnost; z bitnostjo kot pogojem, rojstvo; z rojstvom kot pogojem, pridejo starost in smrt, skrb, tožba, bolečina, gorje in obup. Takšen je izvor te celotne gmote neprijetnosti.

‘Vendar, z brezmejnim bledenjem in prenehanjem nevednosti, pride prenehanje tvorb; s prenehanjem tvorb, prenehanje zavesti; s prenehanjem zavesti, prenehanje imena-snovnosti; s prenehanjem imena-snovnosti, prenehanje šesternega [čutnega] področja; s prenehanjem šesternega [čutnega] področja, prenehanje dotika; s prenehanjem dotika, prenehanje občutkov; s prenehanjem občutkov, prenehanje želje; s prenehanjem želje, prenehanje predpostavke; s prenehanjem predpostavke, prenehanje bitnosti; s prenehanjem bitnosti, prenehanje rojstva; s prenehanjem rojstva prenehajo starost in smrt, skrb, tožba, bolečina, gorje in obup. Takšno je prenehanje te celotne gmote neprijetnosti.’ Na ta način, Ᾱnanda, se lahko meniha ima za usposobljenega v odvisnosti nastajanja.”

 

(MOGOČE IN NEMOGOČE)

12. “Vendar, častiti gospod, na kakšen način se lahko meniha ima za usposobljenega v tem, kar je mogoče in kar je nemogoče?”

“Ᾱnanda, menih razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da ima posameznik s pravilnim pogledom lahko kakršnokoli tvorbo za trajno – takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da ima navaden posameznik morda neke tvorbe kot trajne – takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da ima posameznik s pravilnim pogledom lahko kakršnokoli tvorbo za prijetno – takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da ima navaden posameznik neko tvorbo kot prijetno - takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da ima posameznik s pravilnim pogledom lahko karkoli za sebstvo – takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da ima navaden posameznik morda nekaj kot da je sebstvo – takšna možnost je.’

13. On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da posameznik s pravilnim pogledom lahko odvzame življenje svoji materi - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da navaden posameznik lahko odvzame življenje svoji materi - takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da posameznik s pravilnim pogledom lahko odvzame življenje svojemu očetu … lahko odvzame življenje arahantu - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da navaden posameznik lahko odvzame življenje svojemu očetu … lahko odvzame življenje arahantu – takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da posameznik s pravilnim pogledom lahko z umom sovraštva prelije kri Tathāgate - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da navaden posameznik lahko z umom sovraštva prelije kri Tathāgate - takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da posameznik s pravilnim pogledom lahko povzroči razkol v Sanghi … lahko prizna drugega učitelja - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da navaden posameznik lahko povzroči razkol v Sanghi … lahko prizna drugega učitelja - takšna možnost je.’

14. ‘On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da dva popolna, popolno prebujena, nastaneta hkrati v enem svetovnem sistemu - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da se popolni, popolno prebujeni, pojavi v enem svetovnem sistemu - takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da se pojavita hkrati dva vladarja, ki obračata kolo v enem svetovnem sistemu … Mogoče je, da en kolo obračajoči vladar nastane v enem svetovnem sistemu - takšna možnost je.’

15. On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da bi lahko ženska bila popolni, popolno prebujeni Buddha - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da je moški lahko popoln, popolno prebujen Buddha - takšna možnost je.’ On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da je lahko ženska kolo obračajoči vladar … da ženska lahko zasede položaj Sakke … da ženska lahko zasede položaj Māre … da ženska lahko zasede položaj Brahme - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da je moški lahko kolo obračajoči vladar … da moški lahko zasede položaj Sakke … da moški lahko zasede položaj Māre … da moški lahko zasede položaj Brahme - takšna možnost je.’

16. On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da bi se dobil nezaželen, nedobrodošel, neprijeten rezultat iz dobrega telesnega ravnanja … iz dobrega govornega ravnanja … iz dobrega umskega ravnanja - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da se dobi željen, dobrodošel, prijeten rezultat iz dobrega telesnega ravnanja … iz dobrega govornega ravnanja … iz dobrega umskega ravnanja - takšna možnost je.’

17. On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da se posameznik, ki je vpleten v slabo telesno ravnanje … vpleten v slabo govorno ravnanje … vpleten v slabo umsko ravnanje, lahko na ta račun, zaradi tega razloga, ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi na ugodnem mestu, celo v nebeškem svetu - takšne možnosti ni.’ In on razume: ‘Mogoče je, da se ta posameznik, ki je vpleten v slabo telesno dejanje … vpleten v slabo govorno ravnanje … vpleten v slabo umsko ravnanje, lahko na ta račun, zaradi tega razloga, ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi v stanju prikrajšanja, na neugodnem mestu, v pogubi, celo v peklu - takšna možnost je.’

18. On razume: ‘Nemogoče je, ne more se zgoditi, da se posameznik, ki je vpleten v dobro telesno ravnanje … vpleten v dobro govorno ravnanje … vpleten v dobro umsko ravnanje, lahko na ta račun, zaradi tega razloga, ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi v stanje prikrajšanja, na neugodnem mestu, v pogubi, celo v peklu - takšne možnosti ni.’ In razume: ‘Mogoče je, da se ta posameznik, ki je vpleten v dobro telesno ravnanje … vpleten v dobro govorno ravnanje … vpleten v dobro umsko ravnanje, lahko na ta račun, zaradi tega razloga, ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi na ugodnem mestu, celo v nebeškem svetu.’

Na ta način, Ᾱnanda, se lahko meniha ima za usposobljenega v tem, kar je mogoče in kar je nemogoče.”

(ZAKLJUČEK)

19. Ko je bilo to rečeno, je častiti Ᾱnanda rekel Blaženemu: “To je osupljivo, to je neverjetno! Kako je ime temu učenju o Dhammi?”

“To učenje o Dhammi si lahko zapomniš, Ᾱnanda, kot ‘Mnogo vrst elementov’ in kot ‘Štirje cikli’ in kot ‘Ogledalo Dhamme in kot ‘Boben nesmrtnosti’ in kot ‘Največja zmaga v bitki.’“

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Ᾱnanda je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / april 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023