(MN 32) Mahāgosinga Sutta – Dolgo učenje v Gosingi

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v parku gozda dreves sāla, Gosinga, skupaj s številnimi zelo znanimi starejšimi učenci – s častitim Sāriputto, častitim Mahā Moggallāno, častitim Mahā Kassapo, častitim Anuruddho, častitim Revato, častitim Ᾱnando in drugimi zelo znanimi starejšimi učenci.

2. Ko je bil večer je častiti Mahā Moggallāna prišel iz samote, odšel do častitega Mahā Kassape in mu rekel: “Prijatelj Kassapa, pojdimo do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.” - “Da, prijatelj,” je odgovoril častiti Mahā Kassapa. Potem so častiti Mahā Moggallāna, častiti Mahā Kassapa in častiti Anuruddha odšli do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.

3. Častiti Ᾱnanda jih je videl, kako so šli do častitega Sāriputte poslušati Dhammo. Odšel je do častitega Revata in mu rekel “Prijatelj Revata, ti dobri ljudje gredo do častitega Sāriputte poslušati Dhammo. Pojdiva do častitega Sāriputto poslušati Dhammo.” - “Da, prijatelj,” je odgovoril častiti Revata. Potem sta častiti Revata in častiti Ᾱnanda odšla do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.

(ᾹNANDA)

4. Častiti Sāriputta je videl častitega Revato in častitega Ᾱnando prihajati v daljavi in je rekel častitemu Ᾱnandi: “Naj pride častiti Ᾱnanda, pozdrav častitemu Ᾱnandi, spremljevalcu Blaženega, ki je vedno v prisotnosti Blaženega. Prijatelj Ᾱnanda, gozd dreves sāla, Gosinga, je prijeten, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Ᾱnanda, lahko olepša ta gozd dreves sāla, Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, to je menih, ki se je veliko naučil, si zapomnil kar se je naučil, in utrdil kar se je naučil. Takšna učenja so dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem. On razodeva sveto življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno – takšnih učenj kot je to se je veliko naučil, si jih zapomnil, utrdil z recitacijo, jih raziskal z umom in dobro prodrl vanje s pogledom. Dhammo uči štiri skupnosti[1] z dobro zaokroženimi in skladnimi izjavami in frazami za izkoreninjenje osnovnih nagnjenosti. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla, Gosinga.”

(REVATA)

5. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Revato: “Prijatelj Revata, častiti Ᾱnanda je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Revato: Prijatelj Revata, gozd dreves sāla Gosinga, je očarljiv, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Revata, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, to je menih, ki uživa v samoti in je navdušen nad samoto. Predan je notranji jasnosti srca, ne zanemarja meditacije, ima vpogled in biva v praznih kočah. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

(ANURUDDHA)

6. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Anuruddho: “Prijatelj Anuruddha, častiti Revata je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Anuruddho: Prijatelj Anuruddha, gozd dreves sāla Gosinga, je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Anuruddha, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, to je menih, ki z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, pregleda tisoč svetov. Tako kot človek z dobrim vidom, ko se je povzpel do sobe v najvišjem delu palače lahko pregleda tisoč kolesnih obročev, tako tudi z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, menih pregleda tisoč svetov. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

(MAHᾹ KASSAPA)

7. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Mahā Kassapo: “Prijatelj Kassapa, častiti Anuruddha je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Mahā Kassapo: Prijatelj Kassapa, gozd dreves sāla Gosinga, je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Kassapa, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, to je menih, ki je sam prebivalec gozda in govori v hvalo prebivanja v gozdu. On sam je jedec miloščinske hrane in hvali hranjenje z miloščinsko hrano; on sam nosi zavrženo obleko in hvali nošnjo zavržene obleke; on sam nosi tri obleke in hvali nošenje treh oblek; on sam ima malo želja in hvali maloštevilnost želja; on sam je zadovoljen in hvali zadovoljenost; on sam je v samoti in hvali samoto; on sam je daleč od družbe in hvali oddaljenost od družbe; on sam je energičen in hvali vzbujanja energije; on je sam dosegel krepost in hvali doseganja kreposti; on sam je dosegel zbranost in hvali dosego zbranosti; on sam je dosegel modrost in hvali dosego modrosti; on sam je dosegel svojo osvoboditev in hvali dosego osvoboditve; on sam je dosegel znanje in vizijo osvoboditve in hvali dosego znanja in vizije osvoboditve. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

(MAHᾹ MOGALLᾹNA)

8. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Mahā Moggallāno: “Prijatelj Moggallāna, častiti Mahā Kassapa je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Mahā Moggallāno: Prijatelj Moggallāna, gozd dreves sāla, Gosinga, je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Moggallāna, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, to sta dva meniha, ki se pogovarjata o višji Dhammi in sprašujeta eden drugega in vsak na vprašanja drugega odgovori brez spotikanja in njun pogovor se odvija v skladu z Dhammo. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla, Gosinga.”

(SᾹRIPUTTA)

9. Ko je bilo to rečeno, je častiti Mahā Moggallāna nagovoril častitega Sāriputto: “Prijatelj Sāriputta, mi smo govorili v skladu z našim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Sāriputto: Prijatelj Sāriputta, gozd dreves sāla Gosinga, je očarljiv, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Sāriputta, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?”

“Prijatelj Moggallāna, to je menih, ki uveljavlja mojstrstvo čez svoje srce, on ne dovoli, da srce uveljavi mojstrstvo čez njega. V dopoldnevu biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati v dopoldnevu. Sredi dneva biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati sredi dneva. Zvečer biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer. Predpostavimo, da je imel kralj ali kraljev minister skrinjo polno različno obarvanih oblačil. Zjutraj je oblekel katerakoli oblačila je hotel obleči zjutraj. Sredi dneva je oblekel katerakoli oblačila je hotel obleči sredi dneva. Zvečer je oblekel katerakoli oblačila je hotel obleči zvečer. Tako tudi, menih uveljavlja mojstrstvo čez svoje srce, on ne dovoli, da srce uveljavi mojstrstvo čez njega. Zjutraj … sredi dneva … zvečer biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

(BUDDHA)

10. Potem je častiti Sāriputta nagovoril te častite: “Prijatelji, vsi smo govorili v skladu s svojim lastnim navdihom. Pojdimo do Blaženega in mu poročajmo o tej zadevi. Kot bo Blaženi odgovoril, tako si to zapomnimo.” - “Da, prijatelj,” so odgovorili. Potem so ti častiti odšli do Blaženega, in ko so mu izkazali spoštovanje, so sedli ob stran. Častiti Sāriputta je rekel Blaženemu:

11. “Častiti gospod, častiti Revata in častiti Ᾱnanda sta prišla k meni, da bi poslušala Dhammo. Videl sem ju prihajati v daljavi in rekel sem častitemu Ᾱnandi: ‘Naj pride častiti Ᾱnanda, pozdravljen častiti Ᾱnanda … Prijatelj Ᾱnanda, gozd dreves sāla Gosinga, je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Ᾱnanda, lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ Ko je bil vprašan, častiti gospod, je častiti Ᾱnanda odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, to je menih, ki se je veliko naučil … (kot v §4) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Ᾱnanda, po pravici povedano, naj govori točno tako kot dela. Kajti, Ᾱnanda se je veliko naučil, si zapomnil kar se je naučil, in utrdil kar se je naučil. Takšna učenja so dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem. On razodeva sveto življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno – takšnih učenj kot je to, se je veliko naučil, si jih zapomnil, obvladal ustno, jih raziskoval z umom in dobro prodrl vanje s pogledom. Dhammo uči štiri skupnosti z dobro zaokroženimi in skladnimi izjavami in frazami za izkoreninjenje osnovnih nagnjenosti.”

12. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Revato: ‘Prijatelj Revata … Kakšne vrste menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ In častiti Revata je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, to je menih, ki uživa v samoti … (kot v §5) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Revata, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti Revata uživa v samoti in je navdušen nad samoto, je predan notranji jasnosti srca, ne zanemarja meditacije, ima vpogled in prebiva v praznih kočah.”

13. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Anuruddho: ‘Prijatelj Anuruddha … Kakšne vrste menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ In častiti Anuruddha je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, to je menih, ki z božanskim očesom … (kot v §6) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Anuruddha, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, Anuruddha pregleda tisoč svetov.”

14. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Mahā Kassapo: ‘Prijatelj Kassapa … Kakšne vrste menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ In častiti Mahā Kassapa je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, to je menih, ki je sam prebivalec gozda … (kot v §7) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Kassapa, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti Kassapa sam je prebivalec gozda in govori v hvalo prebivanja v gozdu … on sam je dosegel znanje in vizijo osvoboditve in govori v hvalo dosege znanja in vizije osvoboditve. Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

15. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Mahā Moggallāno: ‘Prijatelj Moggallāna … Kakšne vrste menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ In častiti Mahā Moggallāna je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, to sta dva meniha, ki se pogovarjata o višji Dhammi … (kot v §8) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Moggallāna, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti Moggallāna je ta, ki govori o Dhammi.”

16. Ko je bilo to rečeno, je častiti Mahā Moggallāna rekel Blaženemu: “Potem, častiti gospod, sem nagovoril častitega Sāriputto: ‘Prijatelj Sāriputta … Kakšne vrste menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga?’ In častiti Sāriputta je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Moggallāna, to je menih, ki uveljavlja mojstrstvo čez svoje srce … (kot v §9) … Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Moggallāna. Sāriputta, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti Sāriputta uveljavlja mojstrstvo čez svoje srce, on ne dovoli, da srce uveljavi mojstrstvo čez njega. V dopoldnevu biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati v dopoldnevu. Sredi dneva biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati sredi dneva. Zvečer biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer.”

17. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta vprašal Blaženega: “Častiti gospod, kateri od nas je dobro govoril?”

“Vsi ste govorili dobro, Sāriputta, vsak na svoj način. Poslušaj tudi mene o tem, kakšna vrsta meniha lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga. Sāriputta, ko se menih vrne s svoje hoje po miloščinsko hrano, po svojem obroku, sede na tla, prekriža noge, vzravna telo, se posveti pozornosti in je odločen: ‘Ne bom prekinil tega sedečega položaja, dokler skozi nenavezanost moje srce ni osvobojeno vplivov.’ Takšen menih lahko olepša ta gozd dreves sāla Gosinga.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Štiri skupnosti so: menihi, nune, moški laični sledilci in ženske laične sledilke. Sedem osnovnih nagnjenosti je navedenih v MN 18:8.

 

 

ir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2024

 

(C) SloTheravada, 2023