Razvrstitev sutt glede na palijsko ime

 

Abhayarādžakumāra sutta (MN 58) – Princu Abhayi

Acchariya-abbhūta sutta (MN 123) – Osupljivo in neverjetno

Aggivacchagotta sutta (MN 72) – Vacchagotti o ognju

Ākankheyya sutta (MN 6) – Če bi si menih želel

Alagaddūpama sutta (MN 22) - Prispodoba o kači

Ambalaṭṭhikārāhulovāda sutta (MN 61) - Nasvet Rāhuli pri Ambalaṭṭhiki

Ᾱnandabhaddekaratta sutta (MN 132) - Ᾱnanda in en odličen dan

Anangaṇa sutta (MN 5) – Brez nečistosti

Ānāpānasati sutta (MN 118) – Pozornost med dihanjem

Anāthapiṇḍikovāda sutta (MN 143)  - Nasvet Anāthapiṇḍiku

Ᾱneñdžasappāya sutta (MN 106) – Pot v mirnost

Angulimāla sutta (MN 86) - Angulimāla

Anumāna sutta (MN 15) – Sklep

Anupada sutta (MN 111) – Eno za drugim, kot se zgodijo

Anuruddha sutta (MN 127) – Anuruddha

Apaṇṇaka sutta (MN 60) – Brezhibno učenje

Araṇavibhanga sutta (MN 139) - Razlaga nekonflikta

Ariyapariyesanā sutta (MN 26) – Plemenito iskanje

Assalāyana sutta (MN 93) - Mladeniču Assalāyanu

Aṭṭhakanāgara sutta (MN 52) – Človek iz Aṭṭhakanāgara

Bahitika sutta (MN 88) - Plašč

Bahudhātuka sutta (MN 115) – Mnogo vrst elementov

Bahuvedanīya sutta (MN 59) – Mnogo vrst občutkov

Bakkula sutta (MN 124) - Bakkula

Bālapaṇḍita sutta (MN 129) – Bedaki in modri ljudje

Bhaddāli sutta (MN 65) - Bhaddāliju

Bhaddekaratta sutta (MN 131)  – Ena odličen dan

Bhayabherava sutta (MN 4) – Strah in groza

Bhūmidža sutta (MN 126)  - Bhūmidža

Bodhirājakumāra sutta (MN 85) – Učenje princu Bodhiju

Brahmanimantanika sutta (MN 49) – Povabilo Brahme

Brahmāyu sutta (MN 91) - Brahmāyu

Cankī sutta (MN 95) – Cankīju

Cātumi sutta (MN 67) - Pri Cātumi

Cetokhila sutta (MN 16) – Divjina v srcu

Chabbisodhana sutta (MN 112) – Šestkratna čistost

Chachakka sutta (MN 148) – Šest skupin šestih

Channovāda sutta (MN 144) - Nasvet Channi

Cūḷa-Assapura sutta (MN 40)- Kratko učenje pri Assapuri

Cūḷadhammasamādāna sutta (MN 45)  - Kratko učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

Cūḷadukkhakkhandha sutta (MN 14) – Kratko učenje o gmoti neprijetnosti

Cūḷagopālaka sutta (MN 34)  – Kratko učenje o kravjem pastirju

Cūḷagosinga sutta (MN 31) – Kratko učenje v Gosingi

Cūḷahatthipadopama sutta (MN 27) - Kratko učenje o slonovi stopinji

Cūḷakammavibhanga sutta (MN 135) - Kratka razlaga dejanja

Cūḷamālunkya sutta (MN 63)  - Kratko učenje Mālunkyāputti

Cūḷapuṇṇama sutta (MN 110) - Kratko učenje v noči na polno luno

Cūḷarāhulovāda sutta (MN 147) – Kratek nasvet Rāhuli

Cūḷasaccaka sutta (MN 35) – Kratko učenje Saccaki

Cūḷasakuludāyi sutta (MN 79)- Kratko učenje Sakuludāyu

Cūḷasāropama sutta (MN 30) – Kratko učenje o srčevini duhovnega življenja

Cūḷasīhanāda sutta (MN 11) – Kratko učenje o levjem rjovenju

Cūḷasuññata sutta (MN 121) - Kratko učenje o praznosti

Cūḷataṇhāsankhaya sutta (MN 37)  – Kratko učenje o uničenju želja

Cūḷavedalla sutta (MN 44)  – Kratka pojasnila

Dakkhiṇāvibhanga sutta (MN 142) - Razlaga darovanj

Dantabhūmi sutta (MN 125) – Stopnja ukročenosti

Devadaha sutta (MN 101) – Pri Devadahi

Devadūta sutta (MN 130) - Božanski glasniki

Dhammacetiya sutta (MN 89) - Spomeniki Dhamme

Dhammadāyāda sutta (MN 3) – Dediči Dhamme

Dhānañdžāni sutta (MN 97) - Dhānañdžāniju

Dhātuvibhanga sutta (MN 140) - Razlaga elementov

Dīghanakha sutta (MN 74) - Dīghanakhi

Dvedhāvitakka sutta (MN 19) – Dve vrsti misli

Džīvaka sutta (MN 55) - Āžīvaku

Esukārī sutta (MN 96) - Esukārī

Gaṇakamoggallāna sutta (MN 107) - Gaṇaka Moggallānu

Ghaṭikāra sutta (MN 81) – Lončar Ghaṭikāra

Ghoṭamukha sutta (MN 94) - Ghoṭamukhi

Gopakamoggallāna sutta (MN 108) - Gopaka Moggallānu 

Gulissāni sutta (MN 69) – Gulissāni

Indriyabhāvanā sutta (MN 152) – Razvoj sposobnosti

Isigili sutta (MN 116) - Isigili

Kakacūpama sutta (MN 21) – Prispodoba o žagi

Kandaraka sutta (MN 51) - Kandaraku

Kaṇṇakatthala sutta (MN 90) – Pri Kaṇṇakatthalu

Kāyagatāsati sutta (MN 119) – Pozornost na telo

Kinti sutta (MN 103) - Kaj mislite o meni?

Kīṭāgiri sutta (MN 70) - V Kīṭāgiriju

Kosambīya sutta (MN 48) – Kosambinci

Kukkuravatika sutta (MN 57) – Asket s pasjim obnašanjem

Laṭukikopama sutta (MN 66) – Prispodoba o prepelici

Lomasakangiyabhaddekaratta sutta (MN 134) - Lomasakangiya in en odličen dan

Madhupiṇḍika sutta (MN 18) – Medena krogla

Madhurā sutta (MN 84) - Pri Madhuri

Māgandiya sutta (MN 75) – Māgandiyu

Mahā-Assapura sutta (MN 39) – Dolgo učenje pri Assapuri

Mahācattarisaka sutta (MN 117) – Velikih štirideset

Mahādhammasamādāna sutta (MN 46) – Dolgo učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

Mahādukkhakkhandha sutta (MN 13) - Dolgo učenje o gmoti neprijetnosti

Mahāgopālaka sutta (MN 33) – Dolgo učenje o kravjem pastirju

Mahāgosinga sutta (MN 32) – Dolgo učenje v Gosingi

Mahāhatthipadopama sutta (MN 28) – Dolgo učenje o prispodobi o odtisu slonove stopinje

Mahākaccānabhaddekaratta sutta (MN 133) - Mahā Kaccāna in en odličen dan

Mahākammavibhanga sutta (MN 136) – Dolga razlaga dejanja

Mahāmālunkya sutta (MN 64) – Dolgo učenje Mālunkyāputti

Mahāpunnama sutta (MN 109) – Dolgo učenje v noči na polno luno

Mahārāhulovāda sutta (MN 62) – Dolgo učenje o nasvetu Rāhuli

Mahāsaccaka sutta (MN 36) – Dolgo učenje Saccaki

Mahāsakuludāyī sutta (MN 77) – Dolgo učenje Sakuludāyī

Mahāsaḷāyatanika sutta (MN 149) – Veliko šesterno področje

Mahāsāropama sutta (MN 29) - Dolgo učenje o srčevini duhovnega življenja

Mahāsihanāda sutta (MN 12) – Dolgo učenje o levjem rjovenju

Mahāsuññata sutta (MN 122)  – Dolgo učenje o praznosti

Mahātaṇhāsankhaya sutta (MN 38) – Dolgo učenje o uničenju želja

Mahāvacchagotta sutta (MN 73) – Dolgo učenje Vacchagotti

Mahāvedalla sutta (MN 43) – Več pojasnil

Makhādeva sutta (MN 83) - Kralj Makhādeva

Māratadžanīya sutta (MN 50) – Graja Māre

Mūlapariyāya sutta (MN 1) – Izvor vseh stvari

Nagaravindeyya sutta (MN 150) - Nagaravindancem

Naḷakapāna sutta (MN 68) – Pri Naḷakapāni

Nandakovāda sutta (MN 146) – Nasvet Nandake

Nivāpa sutta (MN 25) - Vaba

Pancattaya sutta (MN 102) – Pet in tri

Piṇḍapātapārisuddhi sutta (MN 151) - Prečiščenje miloščine

Piyadžatika sutta (MN 87) – Rojeni iz teh, ki so nam dragi

Potaliya sutta (MN 54) - Potaliyi

Puṇṇovāda sutta (MN 145) - Nasvet Puṇṇi

Rathavinīta sutta (MN 24) - Kočije

Raṭṭhapāla sutta (MN 82) - Raṭṭhapāla

Sabbāsava sutta (MN 2) – Vsi vplivi

Saccavibhanga sutta (MN 141) - Razlaga resnic

Saḷāyatanavibhanga sutta (MN 137) – Razlaga šestih področij

Sāleyyaka sutta (MN 41) - Brahmani iz Sāle

Sallekha sutta (MN 8) - Odstranjevanje nečistosti

Sāmagāma sutta (MN 104) - Pri Sāmagāmi

Samaṇamaṇḍikā sutta (MN 78)  - Samaṇamaṇḍikāputta

Sammādiṭṭhi sutta (MN 9) - Pravilni pogled

Sandaka sutta (MN 76) - Sandaku

Saṅgārava sutta (MN 100) - Saṅgāravi

Sankhārupapatti sutta (MN 120) – Vrednotenje dosežkov

Sappurisa sutta (MN 113)  – Dober človek

Satipaṭṭhāna sutta (MN 10) - Področja pozornosti

Sekha sutta (MN 53) – Učenec v višji vadbi

Sela sutta (MN 92) - Seli

Sevitabbāsevitabba sutta (MN 114) – Gojiti in ne gojiti

Subha sutta (MN 99) - Subhi

Sunakkhatta sutta (MN 105) - Sunakkhatti

Tevidžavacchagotta sutta (MN 71) – Vacchagotti o trojni resnični vednosti

Uddesavibhanga sutta (MN 138)- Razlaga povzetka

Upakkilesa sutta (MN 128) – Nečistosti

Upāli sutta (MN 56)  - Upāliju

Vammika sutta (MN 23) - Mravljišče

Vanapattha sutta (MN 17) – Goščava pragozda

Vāseṭṭha sutta (MN 98) - Vāseṭṭhi

Vatthūpama sutta (MN 7) – Prispodoba o krpi

Vekhanassa sutta (MN 80) - Vekhanassu

Verañdžaka sutta (MN 42) – Brahmani iz Verañdža

Vīmaṁsaka sutta (MN 47) - Preiskovalec

Vitakkasaṇṭhāna sutta (MN 20) – Odstranjevanje motečih misli

 

(C) SloTheravada, 2023