(MN 108) Gopakamoggallāna Sutta - Gopaka Moggallānu

 

1. Tako sem slišal. Ne dolgo potem, ko je Blaženi dosegel končno ugasnitev, je častiti Ᾱnanda živel v Bambusovem gaju pri Rādžagahu, kjer so krmili veverice, ne dolgo za tem, ko je Blaženi dosegel končno ugasnitev. 

2. Takrat je kralj Adžātasattu Vedehiputta iz Magadhe, ker je bil nezaupljiv glede kralja Padžota, utrdil Rādžagah. [1]

3. Ko je bilo jutro, se je častiti Ᾱnanda oblekel in vzel svojo skledo in zunanjo oblačilo in odšel v Rādžagah po miloščino. Potem je častiti Ᾱnanda pomislil: “Saj je vendar prezgodaj, da bi šel po miloščino v Rādžagah. Kaj če grem do brahmana Gopaka Moggallāna, tja kjer dela.”

4. Tako je častiti Ᾱnanda odšel do brahmana Gopaka Moggallāna, tja, kjer je ta delal. Brahman Gopaka Moggallāna je videl častitega Ᾱnanda prihajati v daljavi in ​​mu je rekel: “Naj gospod Ᾱnanda pride! Pozdrav gospodu Ᾱnandi! Dolgo je odkar je gospod Ᾱnanda našel priložnost, da pride sem. Naj gospod Ᾱnanda sede, sedež je pripravljen.” Častiti Ᾱnanda je sedel na pripravljen sedež. Brahman Gopaka Moggallāna je zavzel nižji sedež ob strani in vprašal častitega Ᾱnando:

5. “Gospod Ᾱnanda, ali je tu vsaj en sam menih, ki ima prav vse kakovosti, ki jih je imel gospod Gotama, popoln in popolno prebujen?”

Niti enega samega meniha ni, brahman, ki ima prav vse kakovosti, ki jih je imel Blaženi, popoln in popolno prebujen. Ker Blaženi je bil tvorec nenastale poti, ustvarjalec neustvarjene poti, razglaševalec nerazglašene poti. Bil je poznavalec poti, našel je pot, ta, ki je izkušen v poti in njegovi učenci sedaj bivajo v sledenju te poti in jo nato obvladajo.”

6. Toda ta razprava med častitim Ᾱnando in brahmanom Gopaka Moggallāno je bila prekinjena. Brahman Vassakāra, glavni minister Magadhe [2], je medtem ko je nadzoroval delo pri Rādžagahu, odšel do častitega Ᾱnande, ki je bil na delovnem mestu brahmana Gopaka Moggallāna. Izmenjal je pozdrave s častitim Ᾱnando in ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel ob stran in vprašal častitega Ᾱnando: “Zaradi kakšne razprave sedite tukaj, gospod Ᾱnanda? In kakšna je bila vaša razprava, ki je bila prekinjena?”

“Brahman, brahman Gopaka Moggallāna me je vprašal: “Gospod Ᾱnanda, ali je vsaj en menih, ki ima vse kvalitete, ki jih je imel gospod Gotama, popoln in popolno prebujen?” Jaz sem odgovoril brahmanu Gopaka Moggallānu: “Ni niti enega samega meniha, brahman, ki ima prav vse kvalitete, ki jih je imel Blaženi, popoln in popolno prebujen. Ker Blaženi je bil tvorec nenastale poti ... Njegovi učenci zdaj bivajo v sledenju te poti in jo nato obvladajo. ' To je bila naša razprava, ki je bila prekinjena, ko ste prišli.”

(ZATOČIŠČE)

7. “Ali je tu, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih, ki ga je določil gospod Gotama: ‘On bo vaše zatočišče, ko bom odšel,’ in h kateremu zdaj greste v zatočišče?”

“Ni enega samega meniha, brahman, ki ga je določil Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in popolno prebujen: ‘On bo vaše zatočišče, ko bom odšel,’ in h komu sedaj gremo v zatočišče.”

8. “Toda, ali je tu, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih, ki ga je izbrala skupnost menihov in so ga določili številni starejši menihi: ‘On bo naše zatočišče, potem ko je Blaženi odšel,’ in h kateremu sedaj greste v zatočišče?”

“Ni niti enega samega meniha, brahman, ki ga je izbrala skupnost menihov in so ga določili številni starejši menihi: ‘On bo naše zatočišče, ko je Blaženi odšel’ in h kateremu sedaj gremo v zatočišče.”

9. “Toda, če nimate nobenega zatočišča, gospod Ᾱnanda, kaj je vzrok za vašo slogo?”

“Mi nismo brez zatočišča, brahman. Mi imamo zatočišče, mi imamo Dhammo za naše zatočišče.”

10. “Toda, ko si bil vprašan: ‘Je tukaj, gospod Ᾱnanda, vsaj en menih, ki ga je določil gospod Gotama: “On bo vaše zatočišče, ko bom odšel,” in h kateremu greste sedaj v zatočišče?’ si odgovoril: ‘Tu ni niti enega takega meniha … h kateremu gremo sedaj v zatočišče.’ Ko si bil vprašan: ‘Je tukaj, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih, ki ga je izbrala skupnost menihov in so ga določili številni starejši menihi: “On bo naše zatočišče potem, ko bo Blaženi odšel,” in h kateremu gremo sedaj v zatočišče?’ si odgovoril: ‘Tukaj ni niti enega samega takšnega meniha … h kateremu gremo sedaj v zatočišče.’ Ko si bil vprašan: ‘Toda, če nimate nobenega zatočišča, gospod Ᾱnanda, kaj je vzrok za vašo slogo?’ si odgovoril: ‘Mi nismo brez zatočišča, brahman. Mi imamo zatočišče, mi imamo Dhammo za naše zatočišče.’ Kako se naj gleda na pomen teh izjav, gospod Ᾱnanda?”

“Brahman, Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in popolno prebujen, je predpisal potek prakse za menihe in je določil meniški zakonik. Na dan Uposathe se mnogi od nas, ki živimo v odvisnosti od enega vaškega okoliša, zberemo skupaj v soglasju in ko se srečamo, prosimo tega, ki zna meniški zakonik, da ga recitira. Če se menih spomni prestopka ali prekrška, ko se recitira meniški zakonik, ga usmerimo, da ravna v skladu z Dhammo, kot smo bili poučeni. Ne pripravi nas nek uglednež, da ustrezno delujemo. Dhamma je tista, ki nas pripravi, da ustrezno delujemo.”

11. “Je tukaj, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih, ki ga sedaj častite, spoštujete, cenite in občudujete in v odvisnosti katerega živite, ga častite in spoštujete?”

“Obstaja en menih, brahman, katerega častimo, spoštujemo, cenimo in občudujemo, in v odvisnosti katerega živimo, ga častimo in spoštujemo.”

12. “Toda ko ste vprašani: ‘Ali je tukaj, gospod Ᾱnanda, vsaj en menih, ki ga je določil gospod Gotama … ?’ ste odgovorili ‘Tukaj ni niti enega takega meniha … ’ Ko ste bili vprašani: ‘Ali je tu, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih, ki ga je izbrala … ?’ ste odgovorili: ‘Tukaj ni niti enega takega meniha … ’ Ko ste bili vprašani ‘Je tukaj, gospod Ᾱnanda, vsaj en sam menih ki ga častite spoštujete, cenite in občudujete in v odvisnosti katerega živite, ga častite in spoštujete?’ ste odgovorili: ‘Obstaja takšen menih, katerega sedaj častimo … in v odvisnosti katerega živimo, ga častimo in spoštujemo.’ Kako se naj gleda na pomen teh izjav, gospod Ᾱnanda?”

(DESET KVALITET)

13. „Obstaja, brahman, deset kvalitet, ki spodbujajo zaupanje, ki jih je razložil Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in popolno prebujen. Ko se te kvalitete najdejo v komerkoli med nami, ga častimo, spoštujemo, cenimo in občudujemo, in v odvisnosti katerega živimo, ga častimo in spoštujemo. Katerih deset?

14. (1) Tako, brahman, menih je kreposten, biva zadržan z zadržanostjo meniškega zakonika, je popoln v obnašanju in bivanju, in vidi strah v najmanjši napaki, on vadi sebe z izvajanjem pravil prakse.

15. (2) Veliko se je naučil, si zapomnil kar se je naučil in utrdil kar se je naučil. Takšna učenja so dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom pri izražanju in potrjujejo sveto življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno - takšnih učenj kot so ta, se je veliko učil, si jih zapomnil, izmojstril besedno, raziskal z umom in jih razumel s pogledom.

16. (3) Zadovoljen je s svojimi oblačili, miloščino, počivališčem in medicinskimi potrebščinami.

17. (4) Če hoče, doseže brez težav ali napora štiri stopnje zbranosti, ki jih je ustvarilo višje srce in zagotavljajo prijetno bivanje tukaj in sedaj.

18. (5) Ima različne vrste moči: iz enega se razmnoži v več njih, iz več njih postane eden, se pojavi in ​​izgine, gre neovirano skozi steno, skozi ograjo, skozi goro, kakor tudi skozi prostor, se potopi in izide iz zemlje, kot da bi bila to voda, hodi po vodi ne da bi se vanjo potopil, kot da bi bila to zemlja, sedeč s prekrižanimi nogami potuje v prostoru kot ptica, s svojimi rokami se dotakne in poboža luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna, obvlada svoje telo celo tako daleč, kot je svet Brahme.

19. (6) Z elementom božanskega ušesa, ki je prečiščeno in presega človeškega, sliši obe vrsti zvokov, nebeške in človeške, te, ki so tako daleč in te, ki so blizu.

20. (7) Razume srce drugih bitij, drugih oseb, ko ga objame s svojim lastnim srcem. On razume srce pod vplivom pohlepa kot srce s pohlepom, in srce, ki ni pod vplivom pohlepa kot srce brez pohlepa. Razume srce pod vplivom sovraštva kot srce s sovraštvom in srce, ki ni pod vplivom sovraštva kot srce brez sovraštva. Razume srce pod vplivom zablode kot srce z zablodo in srce, ki ni pod vplivom zablode kot srce brez zablode. Razume urejeno srce kot urejeno in neurejeno srce kot neurejeno srce. Razume vzvišeno srce kot vzvišeno in nevzvišeno srce kot nevzvišeno. Razume prekosljivo srce kot prekosljivo in neprekosljivo srce kot neprekosljivo. Razume zbrano srce kot zbrano in nezbrano srce kot nezbrano. Razume osvobojeno srce kot osvobojeno in neosvobojeno srce kot neosvobojeno.

21. (8) Spomni se svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, enega rojstva, dveh rojstev, treh rojstev, štirih rojstev, petih rojstev, desetih rojstev, dvajsetih rojstev, tridesetih rojstev, štiridesetih rojstev, petdesetih rojstev, stotih rojstev, tisočih rojstev, sto tisočih rojstev, veliko vekov krčenja sveta, veliko vekov širjenja sveta, veliko vekov krčenja in širjenja sveta: 'Tam mi je bilo ime tako, bil sem iz tega naroda, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, tako moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti, takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem bil ponovno rojen drugje. Tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega naroda, s takšnim videzom, takšna je bila moja hrana, tako moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti in takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem se ponovno rodil tukaj.

22. (9) Z božanskim očesom, ki je očiščeno in presega človeškega, vidi bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razume, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji.

23. (10) S svojim lastnim uresničenjem z direktno vednostjo, tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi srca in osvoboditvi z modrostjo, ki sta brez vplivov z uničenjem vplivov.

To, brahman, je deset kvalitet, ki spodbujajo zaupanje, in jih je razložil Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in popolno prebujen. Ko se te kvalitete najdejo v katerem od nas, ga častimo, spoštujemo, cenimo in občudujemo, in v odvisnosti katerega živimo, ga častimo in spoštujemo.”

24. Ko je bilo to rečeno, je brahman Vassakāra, minister Magadhe, rekel generalu Upanandi: “Kaj misliš, general? Ko ti ugledneži častijo tega, ki naj bi ga častili, spoštujejo tega, ki naj bi ga spoštovali, cenijo tega, ki naj bi ga cenili in občudujejo tega, ki naj bi ga občudovali, gotovo častijo tega, ki bi ga naj častili … in občudovali tega, ki bi ga naj občudovali. Ker, če ti ugledneži niso častili, spoštovali, cenili in občudovali takšne osebe, potem koga oni častijo, spoštujejo, cenijo in občudujejo in v odvisnosti katerega živijo, ga častijo in spoštujejo?”

25. Potem je brahman Vassakāra, minister Magadhe, rekel častitemu Ᾱnandi: “Kje živi sedaj gospod Ᾱnanda?”

“Živim v Bambusovem gaju, brahman.”

“Upam, gospod Ᾱnanda, da je Bambusov gaj prijeten, tih in brez motečih zvokov, z atmosfero samote, oddaljen od ljudi, ugoden za umik.”

“Resnično, brahman, Bambusov gaj je prijeten … ugoden za umik je zaradi takšnih varuhov, kot si ti.”

“Resnično, gospod Ᾱnanda, da je Bambusov gaj prijeten … ugoden za umik je zaradi takšnih, ki so meditatorji in gojijo meditacijo. Takšni so meditatorji in gojijo meditacijo. Nekoč, gospod Ᾱnanda, je gospod Gotama živel v Vesāliju, v dvorani s koničasto streho v velikem gozdu. Šel sem tja, se približal gospodu Gotami in ta je na mnogo načinov podal govor o meditaciji. Gospod Gotama je bil meditator in je gojil meditacijo in je hvalil vsako vrsto meditacije.”

(VRSTE MEDITACIJE)

26. “Blaženi, brahman, ni hvalil vsake vrste meditacije, niti ni grajal vsake vrste meditacije. Katere vrste meditacije Blaženi ni hvalil? Tiste, brahman, ko ima nekdo svoje srce obsedeno od strasti po čutnosti, je žrtev strasti po čutnosti, in ne razume kot je v resnici pobeg od nastalih užitkov. Ko da v sebi zavetje užitkom, meditira, slabo meditira, premalo meditira in napačno meditira. On biva s svojim srcem obsedenim z zlobo, je žrtev zlobe … s svojim srcem obsedenim z otopelostjo in zaspanostjo je žrtev otopelosti in zaspanosti … s svojim srcem obsedenim z nemirom in zaskrbljenostjo je žrtev nemira in zaskrbljenosti … s svojim srcem obsedenim z dvomom je žrtev dvoma in ne razume kot v resnici je pobeg od nastalega dvoma. Ko da zavetje dvomu v sebi, meditira, slabo meditira, premalo meditira in napačno meditira. Blaženi ni hvalil takšne vrste meditacije.

27. In katero vrsto meditacije je Blaženi hvalil? Brahman, popolnoma odmaknjen od čutnosti, ločen od slabih stanj, menih vstopi in biva v prvi stopnji zbranosti … Z umiritvijo misli in razmišljanja, vstopi in biva v drugi stopnji zbranosti … Ko izgine zadovoljstvo … vstopi in biva v tretji stopnji zbranosti … Z opustitvijo prijetnosti in neprijetnosti … vstopi in biva v četrti stopnji zbranosti … Blaženi je hvalil tako vrsto meditacije.”

28. “Zdi se, gospod Ᾱnanda, da je gospod Gotama grajal takšno vrsto meditacije, ki mora biti grajana in je hvalil tisto vrsto meditacije, ki se naj jo hvali. In sedaj, gospod Ᾱnanda, mi gremo. Zaposleni smo in moramo veliko postoriti.”

“Sedaj je čas, brahman, napravi, kar misliš, da je primerno.”

Potem, brahman Vassakāra, se je minister Magadhe, navdušen in vesel besed častitega Ᾱnande dvignil iz svojega sedeža in odšel.

29. Kmalu zatem, ko je odšel je brahman Gopaka Moggallāna rekel častitemu Ᾱnandi: “Gospod Ᾱnanda še ni odgovoril, kar smo ga vprašali.”

“Ali ti nismo rekli, brahman: ‘Ne obstaja niti en sam menih, brahman, ki ima prav vse te kvalitete, ki jih je imel Blaženi, popoln in popolno prebujen. Ker Blaženi je bil tvorec nenastale poti, ustvarjalec neustvarjene poti, razglaševalec nerazglašene poti. Bil je poznavalec poti, našel je pot, ta, ki je izkušen v poti. Njegovi učenci sedaj bivajo v sledenju te poti in jo kasneje obvladajo’.”

 

Opombe


[1] Kralj Padžota je bil prijatelj kralja Bimbisāra iz Magadhe, katerega je ubil njegov sin Adžātasattu. V skladu z MA je Adžātasattu mislil, da kralj Padžota morda išče maščevanje za umor svojega prijatelja.
[2] Glej DN 16:1.2-5.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / marec 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023