(MN 68) Naḷakapāna Sutta – Pri Naḷakapāni

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v deželi Kosala pri Naḷakapāni, v gozdičku Palāsa.

2. Takrat je mnogo zelo znanih pripadnikov naroda odšlo iz prepričanja naprej od doma v brezdomstvo pod Blaženim - častiti Anuruddha, častiti Nandiya, častiti Kimbila, častiti Bhagu, častiti Kuṇḍadhāna, častiti Revata, častiti Ᾱnanda in drugi zelo znani pripadniki naroda.

(UŽIVANJE V SVETEM ŽIVLJENJU)

3. Blaženi je sedel na odprtem, obkrožen s skupino menihov. Sklicujoč se na te pripadnike naroda, je nagovoril menihe: “Menihi, ti pripadniki naroda, ki so odšli iz prepričanja naprej od doma v brezdomstvo pod mano – ali oni uživajo v svetem življenju?”

Ko je bilo to rečeno, so bili menihi tiho.

V drugo in v tretje je sklicujoč se na te pripadnike naroda, nagovoril menihe: “Menihi, ti pripadniki naroda, ki so odšli iz prepričanja naprej od doma v brezdomstvo pod mano – ali oni uživajo v svetem življenju?”

V drugo in v tretje so bili ti menihi tiho.

4. Potem je Blaženi pomislil: “Kaj če vprašam te pripadnike naroda?”

Nagovoril je častitega Anuruddha: “Anuruddha, ali vi vsi uživate v svetem življenju?”

“Gotovo, častiti gospod, mi uživamo v svetem življenju.”

5. “Dobro, dobro, Anuruddha! Primerno je za vse vas pripadnike naroda, ki ste šli iz prepričanja naprej od doma v brezdomstvo pod mano, da uživate v svetem življenju. Ker ste še vedno oskrbljeni z blagoslovom mladosti, črnolasi mladi moški v pomladi življenja, bi se lahko vdajali v čutne užitke, pa ste kljub temu šli naprej od doma v brezdomstvo. To ni zato, ker so vas spodili kralji, da ste šli naprej od doma v brezdomstvo ali ker so vas nagnali tatovi ali dolžnost do obveznosti, strah ali hotenje po preživljanju. Vi niste šli iz prepričanja naprej od doma v brezdomstvo ampak potem, ko ste premislili: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa. Jaz sem žrtev neprijetnosti, plen neprijetnosti. Sigurno se lahko spozna konec te velike neprijetnosti’?” - “Da, častiti gospod.”

6. “Kaj naj naredi, Anuruddha, pripadnik naroda, ki je tako šel naprej? Ko še vedno ne doseže zadovoljstva in prijetnosti, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od slabih stanj ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to, želja napade njegovo srce in ostane, zloba napade njegovo srce in ostane, otopelosti in zaspanost napadeta njegovo srce in ostaneta, vznemirjenost in zaskrbljenost napadeta njegovo srce in ostaneta, dvom napade njegovo srce in ostane, nezadovoljstvo napade njegovo srce in ostane, utrujenost napade njegovo srce in ostane. Tako je, ko še vedno ne doseže zadovoljstva in prijetnosti, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od slabih stanj ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to. Ko doseže zadovoljstvo in prijetnost, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od slabih stanj ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to, želja ne napade njegovega uma in ostane, zloba … otopelosti in zaspanost … vznemirjenost in zaskrbljenost … dvom … nezadovoljstvo … utrujenost ne napade njegovega uma in ostane. Tako je, ko doseže zadovoljstvo in prijetnost, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od slabih stanj ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to.

7. Kako potem, Anuruddha, ali vi vsi mislite o meni na tak način: ‘Tathāgata ni opustil vplivov, ki onesnažujejo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v neprijetnost in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti. Zato Tathāgata uporabi eno stvar po razmisleku, vztraja pri naslednji stvari po razmisleku, se izogne tretji stvari po razmisleku in odstrani četrto stvar po razmisleku’?”

“Ne, častiti gospod, mi ne mislimo o Blaženem na tak način. Mi mislimo o Blaženem na ta način: ‘Tathāgata je opustil vplive, ki onesnažijo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v neprijetnost in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti. Zato Tathāgata uporabi eno stvar po razmisleku, vztraja pri naslednji stvari po razmisleku, se izogne tretji stvari po razmisleku in odstrani četrto stvar po razmisleku.”

“Dobro, dobro, Anuruddha! Tathāgata je opustil vplive, ki onesnažijo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v neprijetnost in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti. Odrezal jih je pri koreninah, jih naredil kot palmin štor, jih odstranil, da niso več predmet bodočega nastajanja. Prav tako kot palmino drevo, katerega krošnja je odrezana, ni sposobno nadaljnje rasti, tako je tudi Tathāgata opustil vplive, ki onesnažijo … jih odrezal pri koreninah, jih naredil kot palmin štor, jih odstranil, da niso več predmet bodočega nastajanja.

(OZNANILA TATHᾹGATE)

8. Kaj misliš, Anuruddha? Kakšen namen Tathāgata vidi v tem, da ko učenec umre, takole oznani njegovo ponovno pojavitev: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu, ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu’?”

“Častiti gospod, naša učenja so zakoreninjena v Blaženem, vodi nas Blaženi, Blaženega imamo za svoje zatočišče. Bilo bi dobro, če bi Blaženi razložil pomen teh besed. Ko ga bodo slišali od Blaženega, si ga bodo menihi zapomnili.”

9. “Anuruddha, ni zaradi zavajanja ljudi ali laskanja ljudem ali za namen dobička, časti ali slovesa ali z mislijo, ‘Naj me ljudje poznajo, da sem tak,’ da ko učenec umre, Tathāgata oznani njegovo ponovno pojavitev: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na takšnem in takšnem mestu.’ To je zato, ker obstajajo zvesti pripadniki naroda, ki so navdušeni in razveseljeni s tem kar je vzvišeno, ki ko slišijo to, usmerijo svoje srce v tako stanje in to vodi do njihovega blagostanja in sreče za dolgo časa.

10. Tako menih sliši: ‘Menih, imenovan tako in tako je umrl. Blaženi je oznanil za njega: “On je bil utrjen v končni vednosti.’” In on je bodisi sam videl tega častitega, bodisi slišal o njem: ‘Vrlina tega častitega je bila taka, njegovo stanje [zbranosti] je bilo tako, njegova modrost je bila taka, njegovo bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njegova odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njegovega prepričanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, on usmeri svoje srce k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

11. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl. Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je spontano ponovno pojavil [v Čistem bivališču] in bo tam dosegel končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta.’” In on je bodisi sam videl tega častitega … on usmeri svoje srce k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

12. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl. Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem pohlepa, sovraštva in zablode je postal enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da konča neprijetnost.’” In on je bodisi sam videl tega častitega … usmeri svoje srce k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

13. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl. Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem treh ovir je vstopil v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjen k prebujenju.’” In on je bodisi sam videl tega častitega … usmeri svoje srce k takemu stanju. Tudi na takšen način menih udobno biva.

14. Tako nuna sliši: ‘Nuna imenovana tako in tako je umrla. Blaženi je oznanil za njo: “Ona je bila utrjena v končni vednosti.’” In ona je bodisi sama videla to nuno, bodisi je slišala o njej: ‘Vrlina te nune je bila taka, njeno stanje [zbranosti] je bilo tako, njena modrost je bila taka, njeno bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njena odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njenega prepričanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, ona usmeri svoje srce k takemu stanju. Na ta način nuna udobno biva.

15. Tako nuna sliši: ‘Nuna imenovana tako in tako je umrla. Blaženi je oznanil za njo: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavila [v Čistem bivališču] in bo tam dosegla končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta.” …

16. ‘On je o njej izjavil: “ Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem pohlepa, sovraštva in zablode je postala enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da dokonča neprijetnost.” …

17. ‘On je o njej izjavil: “ Z uničenjem treh ovir je vstopila v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjena k prebujenju.’” In ona je bodisi sama videla to nuno … usmeri svoje srce k takemu stanju. Tudi na takšen način nuna udobno biva.

18. Tako moški laični sledilec sliši: ‘Moški laični sledilec imenovan tako in tako je umrl. Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavil [v Čistem bivališču] in bo tam dosegel končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta.” …

19. ‘On je o njem izjavil: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem pohlepa, sovraštva in zablode, je postal enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da konča neprijetnost.” …

20. ‘On je o njem izjavil: “Z uničenjem treh ovir je vstopil v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjen k prebujenju.’” In on je bodisi sam videl tega častitega, bodisi slišal o njem: ‘Vrlina tega častitega je bila taka, njegovo stanje [zbranosti] je bilo tako, njegova modrost je bila taka, njegovo bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njegova odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njegove prepričanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, usmeri svoje srce k takemu stanju. Tudi na ta način moški laični sledilec udobno biva.

21. Tako ženska laična sledilka sliši: ‘Ženska laična sledilka imenovana tako in tako je umrla. Blaženi je oznanil za njo: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavila [v Čistem bivališču] in bo tam dosegla končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta.” …

22. ‘On je o njej izjavil: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem pohlepa, sovraštva in zablode, je postala enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da konča neprijetnost.” …

23. ‘On je o njej izjavil: “Z uničenjem treh ovir je vstopila v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjena k prebujenju.’” In ona je bodisi sama videla to nuno, bodisi slišal o njej: ‘Vrlina te nune je bila taka, njeno stanje [zbranosti] je bilo tako, njena modrost je bila taka, njeno bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njena odrešitev je bila taka.’ Ko se je spomnila njenega prepričanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, usmeri svoje srce k takemu stanju.’” Tudi na takšen način ženska laična sledilka udobno biva.

24. Tako, Anuruddha, ni zaradi zavajanja ljudi ali laskanja ljudem ali za namen dobička, časti ali slovesa ali z mislijo, ‘Naj me ljudje poznajo, da sem tak,’ da ko je učenec umrl, Tathāgata oznani njegovo ponovno pojavitev: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na tem mestu, ta in ta se je ponovno pojavil na onem mestu.’ To je zato, ker obstajajo zvesti pripadniki naroda, ki so navdušeni in razveseljeni s tem, kar je vzvišeno, ki ko slišijo to, usmerijo svoje srce v tako stanje in to vodi do njihovega blagostanja in sreče za dolgo časa.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Anuruddha je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2017, rev. julij 2023

 

(C) SloTheravada, 2023