Dvom in negotovost

 
Pri večini univerzitetnih testov lahko študentje zaupajo, da imajo vsa vprašanja na izpitnem listu odgovore in da imajo (če so snov dobro predelali), vse znanje, ki je potrebno, da nanje odgovorijo. Zunaj učilnice ne moremo biti gotovi, da so vprašanja, ki so pred nami, utemeljena. Lahko so napačno oblikovana. Vsakdanja vprašanja lahko prikrivajo bolj pomembne zadeve. Lahko sploh nimajo odgovora. Morda nimamo znanja, ki je potrebno, da bi nanje odgovorili. Naše znanje je lahko napačno ali nepopolno.
 
Dvom in negotovost nas ne smeta težiti. To nista sovražnika, ki ju je potrebno uničiti. To sta mentalni stanji, ki ju je potrebno prepoznati in vključiti v naš premislek. Nuja, da bi bili sigurni je večja ovira kot nesigurnost sama. Zrel odnos do dvoma je bistveni vidik resnične ponižnosti.
 
-adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023