Anicca, dukkha in anattā

Ko raziskujemo jabolko, lahko nanj gledamo z vidika njegovega okusa, njegove barve in njegovega vonja. V samem jabolku pa so te lastnosti neločljive. Podobno lahko ločimo tri značilnosti bivanja: anicca, dukkha in anattā. V resnici pa so tudi te neločljive. Četudi se zdi, da ni logike, ki bi zahtevala, da mora biti barva jabolka nujno povezana z vonjem jabolka, so te tri značilnosti posledično povezane. Minljivost pojavov (anicca) pomeni, da so po naravi nestabilni, nepopolni, nezanesljivi (dukkha). Minljivost in inherentna nestabilnost pojavov, ki se spreminja glede na vzroke in pogoje, razkriva odsotnost lastnika ali nadzornika (anattā).

- adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023