Minljivost in nepredvidljivost

on .

Bolj kot gledamo naše telo in um, bolj vidimo njuno minljivost in nepredvidljivost. Razmislite: ne vemo niti, katera bo naslednja misel v našem umu. Kakšno bo naše počutje čez pet minut? Kdo je lahko prepričan?

Mir na svetu lahko najdemo tako, da nam postane ta resnica domača in jo v popolnosti sprejmemo. Spremenljivost, nejasnost, negotovost so tako ogrožajoče in ustvarjajo toliko tesnobe le zato, ker ne vidimo, kako te lastnosti tvorijo samo strukturo naših življenj.

Za meditatorje je izziv, kako uporabljati lekcije, ki so se jih naučili, ko so bile njihove oči zaprte, v vsem, kar je jim dogaja, ko so njihove oči odprte.

- adžan Džajasaro

Nikoli nisem obupal

on .

Ker je vsak od nas v preteklih življenjih ustvaril precej dobre kamme, smo se rodili v človeški dimenziji in prišli v stik z budizmom. Ali pa bomo iz tega dragocenega rojstva v človeški podobi naredili najboljše možno, je najbolj odvisno od našega neprenehnega, dolgotrajnega in neomajnega truda, da bi dojeli resnico Buddhovih učenj skozi neposredno izkušnjo. Ključno načelo tega truda je, da prakticiramo, ko smo navdušeni in polni vere. Prakticiramo, ko se počutimo na tleh ali leni ali brezvoljni.

Ob neki priložnosti so adžana Čaja vprašali, katerim vzrokom in pogojem pripisuje svoje velike dosežke. Rekel je: »Pravzaprav sem imel veliko nečistosti, ko sem bil  mlad menih. Če sem se v čemerkoli razlikoval od ostalih menihov, je bilo to, da sem bil potrpežljiv, vztrajal sem skozi vse moje težave, nikoli nisem obupal.«

- adžan Džajasaro

Novice

(C) SloTheravada, 2022