Razvrstitev sutt glede na palijsko ime

 

Abhayarājakumāra Sutta (MN 58) – Princu Abhayi

Acchariya-abbhūta Sutta (MN 123) – Osupljivo in neverjetno

Aggivacchagotta Sutta (MN 72) – Vacchagotti o ognju

Ākankheyya Sutta (MN 6) – Če bi si menih želel

Alagaddūpama Sutta (MN 22) - Prispodoba o kači

Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta (MN 61) - Nasvet Rāhuli pri Ambalaṭṭhiki

Ᾱnandabhaddekaratta Sutta (MN 132) - Ᾱnanda in en odličen dan

Anangaṇa Sutta (MN 5) – Brez nečistosti

Ānāpānasati Sutta (MN 118) – Pozornost med dihanjem

Anāthapiṇḍikovāda Sutta (MN 143)  - Nasvet Anāthapiṇḍiku

Ᾱneñjasappāya Sutta (MN 106) – Pot v mirnost

Angulimāla Sutta (MN 86) - Angulimāla

Anumāna Sutta (MN 15) – Sklep

Anupada Sutta (MN 111) – Eno za drugim, kot se zgodijo

Anuruddha Sutta (MN 127) – Anuruddha

Apaṇṇaka Sutta (MN 60) – Brezhibno učenje

Araṇavibhanga Sutta (MN 139) - Razlaga ne-konflikta

Ariyapariyesanā Sutta (MN 26) – Plemenito iskanje

Assalāyana Sutta (MN 93) - Mladeniču Assalāyanu

Aṭṭhakanāgara Sutta (MN 52) – Človek iz Aṭṭhakanāgara

Bahitika Sutta (MN 88) - Plašč

Bahudhātuka Sutta (MN 115) – Mnogo vrst elementov

Bahuvedanīya Sutta (MN 59) – Mnogo vrst občutkov

Bakkula Sutta (MN 124) - Bakkula

Bālapaṇḍita Sutta (MN 129) – Bedaki in modri ljudje

Bhaddāli Sutta (MN 65) - Bhaddāliju

Bhaddekaratta Sutta (MN 131)  – Ena odličen dan

Bhayabherava Sutta (MN 4) – Strah in groza

Bhūmija Sutta (MN 126)  - Bhūmidža

Bodhirājakumāra Sutta (MN 85) – Učenje princu Bodhiju

Brahmanimantanika Sutta (MN 49) – Povabilo Brahme

Brahmāyu Sutta (MN 91) - Brahmāyu

Cankī Sutta (MN 95) – Cankīju

Cātumi Sutta (MN 67) - Pri Cātumi

Cetokhila Sutta (MN 16) – Divjina v srcu

Chabbisodhana Sutta (MN 112) – Šestkratna čistost

Chachakka Sutta (MN 148) – Šest skupin šestih

Channovāda Sutta (MN 144) - Nasvet Channi

Cūḷa-Assapura Sutta (MN 40)- Kratko učenje pri Assapuri

Cūḷadhammasamādāna Sutta (MN 45)  - Kratko učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

Cūḷadukkhakkhandha Sutta (MN 14) – Kratko učenje o gmoti neprijetnosti

Cūḷagopālaka Sutta (MN 34)  – Kratko učenje o kravjem pastirju

Cūḷagosinga Sutta (MN 31) – Kratko učenje v Gosingi

Cūḷahatthipadopama Sutta (MN 27) - Kratko učenje o slonovi stopinji

Cūḷakammavibhanga Sutta (MN 135) - Kratka razlaga dejanja

Cūḷamālunkya Sutta (MN 63)  - Kratko predavanje Māluṅkyāputti

Cūḷapuṇṇama Sutta (MN 110) - Kratko učenje v noči na polno luno

Cūḷarāhulovāda Sutta (MN 147) – Kratek nasvet Rāhuli

Cūḷasaccaka Sutta (MN 35) – Kratko učenje Saccaki

Cūḷasakuludāyi Sutta (MN 79)- Kratko učenje Sakuludāyinu

Cūḷasāropama Sutta (MN 30) – Kratko učenje o srčevini duhovnega življenja

Cūḷasīhanāda Sutta (MN 11) – Kratko učenje o levjem rjovenju

Cūḷasuññata Sutta (MN 121) - Kratko učenje o praznosti

Cūḷataṇhāsankhaya Sutta (MN 37)  – Kratko učenje o uničenju želja

Cūḷavedalla Sutta (MN 44)  – Kratka pojasnila

Dakkhiṇāvibhanga Sutta (MN 142) - Razlaga darovanj

Dantabhūmi Sutta (MN 125) – Stopnja ukročenosti

Devadaha Sutta (MN 101) – Pri Devadahi

Devadūta Sutta (MN 130) - Božanski glasniki

Dhammacetiya Sutta (MN 89) - Spomeniki Dhamme

Dhammadāyāda Sutta (MN 3) – Dediči Dhamme

Dhānañjāni Sutta (MN 97) - Dhānañdžāniju

Dhātuvibhanga Sutta (MN 140) - Razlaga elementov

Dīghanakha Sutta (MN 74) - Dīghanakhi

Dvedhāvitakka Sutta (MN 19) – Dve vrsti misli

Esukāri Sutta (MN 96) - Esukārī

Gaṇakamoggallāna Sutta (MN 107) - Gaṇaka Moggallānu

Ghaṭikāra Sutta (MN 81) – Lončar Ghaṭikāra

Ghoṭamukha Sutta (MN 94) - Ghoṭamukhi

Gopakamoggallāna Sutta (MN 108) - Gopaka Moggallāna 

Gulissāni Sutta (MN 69) – Gulissāni

Indriyabhāvanā Sutta (MN 152) – Razvoj sposobnosti

Isigili Sutta (MN 116) - Isigili

Jīvaka Sutta (MN 55) - Džīvaku

Kakacūpama Sutta (MN 21) – Prispodoba o žagi

Kandaraka Sutta (MN 51) - Kandaraku

Kaṇṇakatthala Sutta (MN 90) – Pri Kaṇṇakatthalu

Kāyagatāsati Sutta (MN 119) – Pozornost na telo

Kinti Sutta (MN 103) - Kaj mislite o meni?

Kīṭāgiri Sutta (MN 70) - V Kīṭāgiriju

Kosambīya Sutta (MN 48) – Kosambinci

Kukkuravatika Sutta (MN 57) – Asket s pasjim obnašanjem

Laṭukikopama Sutta (MN 66) – Prispodoba o prepelici

Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta (MN 134) - Lomasakangiya in en odličen dan

Madhupiṇḍika Sutta (MN 18) – Medena krogla

Madhurā Sutta (MN 84) - Pri Madhuri

Māgandiya Sutta (MN 75) – Māgandiyu

Mahā-Assapura Sutta (MN 39) – Dolgo učenje pri Assapuri

Mahācattarisaka Sutta (MN 117) – Velikih štirideset

Mahādhammasamādāna Sutta (MN 46) – Dolgo učenje o načinih ukvarjanja s stvarmi

Mahādukkhakkhandha Sutta (MN 13) - Dolgo učenje o gmoti neprijetnosti

Mahāgopālaka Sutta (MN 33) – Dolgo učenje o kravjem pastirju

Mahāgosinga Sutta (MN 32) – Dolgo učenje v Gosingi

Mahāhatthipadopama Sutta (MN 28) – Dolgo učenje o prispodobi o odtisu slonove stopinje

Mahākaccānabhaddekaratta Sutta (MN 133) - Mahā Kaccāna in en odličen dan

Mahākammavibhanga Sutta (MN 136) – Dolga razlaga dejanja

Mahāmālunkya Sutta (MN 64) – Dolgo učenje Mālunkyāputti

Mahāpunnama Sutta (MN 109) – Dolgo učenje v noči na polno luno

Mahārāhulovāda Sutta (MN 62) – Dolgo učenje o nasvetu Rāhuli

Mahāsaccaka Sutta (MN 36) – Dolgo učenje Saccaki

Mahāsakuludāyi Sutta (MN 77) – Dolgo učenje Sakuludāyinu

Mahāsaḷāyatanika Sutta (MN 149) – Veliko šesterno področje

Mahāsāropama Sutta (MN 29) - Dolgo učenje o srčevini duhovnega življenja

Mahāsihanāda Sutta (MN 12) – Dolgo učenje o levjem rjovenju

Mahāsuññata Sutta (MN 122)  – Dolgo učenje o praznosti

Mahātaṇhāsankhaya Sutta (MN 38) – Dolgo učenje o uničenju želja

Mahāvacchagotta Sutta (MN 73) – Dolgo učenje Vacchagotti

Mahāvedalla Sutta (MN 43) – Več pojasnil

Makhādeva Sutta (MN 83) - Kralj Makhādeva

Māratajjanīya Sutta (MN 50) – Graja Māre

Mūlapariyāya Sutta (MN 1) – Izvor vseh stvari

Nagaravindeyya Sutta (MN 150) - Nagaravindanom

Naḷakapāna Sutta (MN 68) – Pri Naḷakapāni

Nandakovāda Sutta (MN 146) – Nasvet Nandake

Nivāpa Sutta (MN 25) - Vaba

Pancattaya Sutta (MN 102) – Pet in tri

Piṇḍapātapārisuddhi Sutta (MN 151) - Prečiščenje miloščine

Piyajatika Sutta (MN 87) – Rojeni iz teh, ki so nam dragi

Potaliya Sutta (MN 54) - Potaliyi

Puṇṇovāda Sutta (MN 145) - Nasvet Puṇṇi

Rathavinīta Sutta (MN 24) - Kočije

Raṭṭhapāla Sutta (MN 82) - Raṭṭhapāla

Sabbāsava Sutta (MN 2) – Vsi vplivi

Saccavibhanga Sutta (MN 141) - Razlaga resnic

Saḷāyatanavibhanga Sutta (MN 137) – Razlaga šestih področij

Sāleyyaka Sutta (MN 41) - Brahmani iz Sāle

Sallekha Sutta (MN 8) - Odstranjevanje nečistosti

Sāmagāma Sutta (MN 104) - Pri Sāmagāmi

Samaṇamaṇḍikā Sutta (MN 78)  - Samaṇamaṇḍikāputta

Sammādiṭṭhi Sutta (MN 9) - Pravilni pogled

Sandaka Sutta (MN 76) - Sandaku

Saṅgārava Sutta (MN 100) - Saṅgāravi

Sankhārupapatti Sutta (MN 120) – Vrednotenje dosežkov

Sappurisa Sutta (MN 113)  – Dober človek

Satipaṭṭhāna Sutta (MN 10) - Področja pozornosti

Sekha Sutta (MN 53) – Učenec v višji vadbi

Sela Sutta (MN 92) - Seli

Sevitabbāsevitabba Sutta (MN 114) – Gojiti in ne gojiti

Subha Sutta (MN 99) - Subhi

Sunakkhatta Sutta (MN 105) - Sunakkhatti

Tevijjavacchagotta Sutta (MN 71) – Vacchagotti o trojni resnični vednosti

Uddesavibhanga Sutta (MN 138)- Razlaga povzetka

Upakkilesa Sutta (MN 128) – Nečistosti

Upāli Sutta (MN 56)  - Upāliju

Vammika Sutta (MN 23) - Mravljišče

Vanapattha Sutta (MN 17) – Goščava pragozda

Vāseṭṭha Sutta (MN 98) - Vāseṭṭhi

Vatthūpama Sutta (MN 7) – Prispodoba o krpi

Vekhanassa Sutta (MN 80) - Vekhanassiju

Verañjaka Sutta (MN 42) – Brahmani iz Verañdža

Vīmaṁsaka Sutta (MN 47) - Preiskuj učitelja

Vitakkasaṇṭhāna Sutta (MN 20) – Odstranjevanje motečih misli

 

(C) SloTheravada, 2021

Učenja gvardijana samostana