(MN 117) Mahācattarisaka Sutta – Velikih štirideset

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom plemenite pravilne zbranosti z njenimi podporami in njenimi pripomočki. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

3. “Kaj, menihi, je plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in njenimi pripomočki, to je, pravilnim pogledom, pravilno mislijo, pravilnim govorom, pravilnim dejanjem, pravilnim načinom življenja, pravilnim naporom in pravilno pozornostjo? Poenotenje srca, oskrbljeno s temi sedmimi dejavniki, se imenuje plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in pripomočki.

(POGLED)

4. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačen pogled se razume kot napačen pogled in pravilen pogled kot pravilen pogled: tak je pravilen pogled nekoga.

5. In kaj, menihi, je napačen pogled? ‘Nič ni dano, nič ni darovano, nič žrtvovano; ni plodu ali rezultata dobrih ali slabih dejanj; ni ne tega, ne drugega sveta; ni ne matere ne očeta; ni bitij, ki so spontano ponovno rojena; ni dobrih in krepostnih asketov in brahmanov na svetu, ki so se sami uresničili z direktno vednostjo in razodeli ta svet in drugi svet.’ To je napačen pogled.

6. In kaj, menihi, je pravilen pogled? Pravilen pogled, pravim, je dvojen: obstaja pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

7. In kaj, menihi, je pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? ‘Obstaja to, kar je dano in kar je ponujeno in kar je žrtvovano; obstaja sad in rezultat dobrih in slabih dejanj; obstaja ta svet in drugi svet; obstajata mati in oče; obstajajo bitja, ki se spontano ponovno rodijo; obstajajo dobri in krepostni asketi in brahmani v svetu, ki so se sami uresničili z direktno vednostjo in so razodeli ta svet in drugi svet.’ To je pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju.

8. In kaj, menihi, je pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti? Modrost, sposobnost modrosti, moč modrosti, dejavnik opazovanja stanj prebujenja, dejavnik poti pravilnega pogleda v njem, ki ima plemenito srce, katerega srce je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

9. Nekdo napravi napor, da opusti napačen pogled in se loti pravilnega pogleda: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen pogled, pozorno vstopi in biva v pravilnem pogledu: to je pravilna pozornost nekoga. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega pogleda, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(MISEL)

10. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačna misel se razume kot napačna misel in pravilna misel kot pravilna misel: tak je pravilen pogled nekoga.

11. In kaj, menihi, je napačna misel? Misel čutne želje, misel zlobe in misel krutosti: to je napačna misel.

12. In kaj, menihi, je pravilna misel? Pravilna misel, pravim, je dvojna: obstaja pravilna misel, ki je popačena z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju, in obstaja pravilna misel, ki je plemenita, brez vplivov, nadsvetna, dejavnik poti.

13. In kaj, menihi, je pravilna misel, ki je popačena z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Misel odrekanja, misel ne-zlobe, in misel ne-krutosti:[1] to je pravilna misel, ki je popačena z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

14. In kaj, menihi, je pravilna misel, ki je plemenita, brez vpliva, nadsvetna, dejavnik poti? Mišljenje, misel, namen, miselna osredotočenost, miselna trdnost, usmerjenost misli, besedna tvorba v njem, katerega srce je plemenito, katerega srce je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[2] to je pravilna misel, ki je plemenita … dejavnik poti.

15. Nekdo napravi napor, da opusti napačno misel in se loti pravilne misli: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačno misel, pozorno vstopi in biva v pravilni misli: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilne misli, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(GOVOR)

16. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Nekdo napačen govor razume kot napačen govor in pravilen govor kot pravilen govor: tak je njegov pravilen pogled.

17. In kaj, menihi, je napačen govor? Lažnivi govor, zlonameren govor, osoren govor in klepetanje: to je napačen govor.

18. In kaj, menihi, je pravilen govor? Pravilen govor, pravim, je dvojen: obstaja pravilen govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen govor, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

19. In kaj, menihi, je pravilen govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od napačnega govora, vzdržnost od zlonamernega govora, vzdržnost od osornega govora, vzdržnost od klepetanja: to je pravilen govor, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

20. In kaj, menihi, je pravilen govor, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje štirim vrstam govornega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega srce je plemenito, katerega srce je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilen govor, ki je plemenit … dejavnik poti.

21. Nekdo napravi napor, da opusti napačen govor in se loti pravilnega govora: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen govor, pozorno vstopi in biva v pravilnem govoru: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega govora, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(DEJANJE)

22. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačno dejanje se razume kot napačno dejanje in pravilno dejanje kot pravilno dejanje: tak je pravilen pogled nekoga.

23. In kaj, menihi, je napačno dejanje? Ubijanje živih bitij, jemanje tega, kar ni dano in napačno ravnanje v čutnosti: to je napačno dejanje.

24. In kaj, menihi, je pravilno dejanje? Pravilno dejanje, pravim, je dvojno: obstaja pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti.

25. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od ubijanja živih bitij, vzdržnost od jemanja tega kar ni dano, vzdržnost od napačnega ravnanja v čutnosti: to je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

26. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti? Odrekanje trem vrstam telesnega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega srce je plemenito, katerega srce je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilno dejanje, ki je plemenito … dejavnik poti.

27. Nekdo napravi napor, da opusti napačno dejanje in se loti pravilnega dejanja: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačno dejanje, pozorno vstopi in biva v pravilnem dejanju: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega dejanja, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(NAČIN ŽIVLJENJA)

28. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačen način življenja se razume kot napačen način življenja in pravilen način življenja kot pravilen način življenja: tak je pravilen pogled nekoga.

29. In kaj, menihi, je napačen način življenja? Spletkarjenje, govorjenje, namigovanje, omalovaževanje, zasledovati pridobitve z dobičkom: to je napačen način življenja.[2]

30. In kaj, menihi, je pravilen način življenja? Pravilen način življenja, pravim, je dvojen: obstaja pravilen način življenja, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen način življenja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti.

31. In kaj, menihi, je pravilen način življenja, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Menihi, plemeniti učenec opusti napačen način življenja in doseže, da živi svoje življenje s pravilnim načinom življenja: to je pravilen način življenja, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

32. In kaj, menihi, je pravilen način življenja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje napačnemu načina življenja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njega v njem, katerega srce je plemenito, katerega srce je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilen način življenja, ki je plemenit … dejavnik poti.

33. Nekdo napravi napor, da opusti napačen način življenja in vstopi v pravilen način življenja: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen način življenja, pozorno vstopi in biva v pravilnem načinu življenja: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega načina življenja, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(VELIKIH ŠTIRIDESET)

34. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? V nekom s pravilnim pogledom nastane pravilna misel; v nekom s pravilno mislijo nastane pravilen govor; v nekom s pravilnim govorom nastane pravilno dejanje; v nekom s pravilnim dejanjem nastane pravilen način življenja; v nekom s pravilnim načinom življenja nastane pravilen napor; v nekom s pravilnim naporom nastane pravilna pozornost; v nekom s pravilno pozornostjo nastane pravilna zbranost; v nekom s pravilno zbranostjo nastane pravilna vednost; v nekom s pravilno vednostjo nastane pravilna osvoboditev. Tako, menihi, pot učenca v višjem treningu ima osem dejavnikov, za arahanta ima deset dejavnikov.

35. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? V nekom s pravilnim pogledom je napačen pogled odpravljen, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačnim pogledom kot pogojem, so prav tako odpravljena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo s pravilnim pogledom kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilno mislijo, je napačna misel odpravljena, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo iz napačne misli kot pogojem, so prav tako odpravljena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo iz pravilne misli kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilnim govorom, je napačen govor odpravljen … V nekom s pravilnim dejanjem, je napačno dejanje odpravljeno … V nekom s pravilnim načinom življenja, je napačen način življenja odpravljen … V nekom s pravilnim naporom, je napačen napor odpravljen … V nekom s pravilno pozornostjo, je napačna pozornost odpravljena … V nekom s pravilno zbranostjo, je napačna zbranost odpravljena … V nekom s pravilno vednostjo, je napačna vednost odpravljena … V nekom s pravilno osvoboditvijo, je napačna osvoboditev odpravljena, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačno osvoboditvijo kot pogojem, so tudi odpravljena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo s pravilno osvoboditvijo kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

36. Tako, menihi, obstaja dvajset dejavnikov na strani dobrega in dvajset dejavnikov na strani slabega. To učenje Dhamme o Velikih štirideset je bilo sproženo in ga ne more ustaviti noben asket ali brahman ali božanstvo ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu.

37. Menihi, če katerikoli asket ali brahman meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti, potem obstaja deset upravičenih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj. Če ta uglednež kritizira pravilen pogled, potem bo častil in hvalil te askete in brahmane, ki imajo napačen pogled. Če ta uglednež kritizira pravilno misel, potem bo častil in hvalil te askete in brahmane, ki imajo napačno misel. Če ta uglednež kritizira pravilen govor … pravilno dejanje … pravilen način življenja … pravilen napor … pravilno pozornost ... pravilno zbranost … pravilno vednost … pravilno osvoboditev, potem bo častil in hvalil te askete in brahmane, ki imajo napačno osvoboditev. Če katerikoli asket ali brahman meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti, potem je to deset upravičenih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj.

38. Menihi, celo učitelja iz Okkala in Vassa Bhañña, ki sta imela nauk o nevzročnosti, nauk o nedelovanju in nauk o nihilizmu, ne bi mislila, da se mora učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti. Zakaj je tako? Zaradi strahu pred krivdo, napadom in ovrženjem.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] To je standardna definicija pravilne misli kot dejavnika Plemenite osemčlene poti; glej MN 141:25.

[2] V AN 5:177, Buddha omeni pet vrst napačnega načina življenja za laične ljudi: trgovanje oz. ukvarjanje z orožjem, živimi bitji, mesom, opojnimi sredstvi in strupi.

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2018, rev. marec 2021

 

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information

Učenja gvardijana samostana