(MN 16) Cetokhila Sutta – Divjina v srcu

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, da bi vsak menih, ki ni opustil petih divjin v srcu in ni pretrgal petih spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to ni mogoče.[1]

(DIVJINE IN SPONE V SRCU)

3. Kaj, menihi, je pet divjin v srcu, ki jih ni opustil? Tukaj je menih dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Učitelju[2], in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva divjina v srcu, ki je ni opustil.

4. Prav tako, je menih dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Dhammi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to druga divjina v srcu, ki je ni opustil.

5. Prav tako, menih je dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Sanghi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to tretja divjina v srcu, ki je ni opustil.

6. Prav tako, menih je dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o vadbi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to četrta divjina v srcu, ki je ni opustil.

7. Prav tako, menih je jezen in nezadovoljen s svojimi tovariši v svetem življenju, zamerljiv in neusmiljen do njih, in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta divjina v srcu, ki je ni opustil.

To je pet divjin v srcu, ki jih ni opustil.

8. Kaj, menihi, je pet spon v srcu, ki jih ni pretrgal? Menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po čutnosti, in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva spona v srcu, ki je ni pretrgal.

9. Prav tako, menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po telesu[3] … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to druga spona v srcu, ki je ni pretrgal.

10. Prav tako, menih ni osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po snovi … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to tretja spona v srcu, ki je ni pretrgal.

11. Prav tako, menih jé koliko mu je všeč, dokler ni njegov trebuh poln in se predaja užitkom spanja, poležavanja in dremanja … Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti … je to četrta spona v srcu, ki je ni pretrgal.

12. Prav tako, menih živi sveto življenje in si želi neko božansko stopnjo: ‘S to krepostjo ali obredom ali asketizmom ali svetim življenjem bom postal [veliko] božanstvo ali neko [manjše] božanstvo,’ in tako se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta spona v srcu, ki je ni pretrgal.

To je pet spon v srcu, ki jih ni pretrgal.

13. Menihi, da bi vsak menih, ki ni opustil petih divjin v srcu in ni pretrgal petih spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to ni mogoče.

14. Menihi, da bi vsak menih, ki je opustil pet divjin v srcu in pretrgal pet spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to je mogoče.

15. Kaj, menihi, je pet divjin v srcu, ki jih je opustil? Tukaj menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Učitelju, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegov srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to prva divjina v srcu, ki jo je opustil.

16. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Dhammi. Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … druga divjina v srcu, ki jo je opustil.

17. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o Sanghi … Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … tretja divjina v srcu, ki jo je opustil.

18. Prav tako, menih ni dvomeč, negotov, neodločen in nesiguren o vadbi … Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti … četrta divjina v srcu, ki jo je opustil.

19. Prav tako, menih ni jezen in ni nezadovoljen s svojimi tovariši v svetem življenju, ni zamerljiv in ni neusmiljen do njih, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce ne nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta divjina v srcu, ki jo je opustil.

 To je pet divjin v srcu, ki jih je opustil.

20. Kaj, menihi, je pet spon v srcu, ki jih je pretrgal? Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po čutnosti, in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je pretrgal prvo spono v srcu.

21. Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po telesu … Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal drugo spono v srcu.

22. Menih je osvobojen poželenja, želje, vdanosti, žeje, vročice in hrepenenja po snovi… Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal tretjo spono v srcu.

23. Menih ne jé koliko mu je všeč, dokler ni njegov trebuh poln in se ne predaja užitkom spanja, poležavanja in dremanja … Ko se njegovo srce nagne proti gorečnosti … je pretrgal četrto spono v srcu.

24. Menih ne živi svetega življenja z željo, da bi dosegel neko božansko stopnjo: ‘S to krepostjo ali ritualom ali asketizmom ali svetim življenjem bom postal [veliko] božanstvo ali neko [manjše] božanstvo,’ in tako se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju. Ko se njegovo srce nagne h gorečnosti, predanosti, vztrajnosti in prizadevanju, je to peta spona v srcu, ki jo je pretrgal.

To je pet spon v srcu, ki jih je pretrgal.

25. Menihi, da bi vsak menih, ki je opustil pet divjin v srcu in pretrgal pet spon v srcu, prišel do rasti, povečanja in izpopolnitve v Dhammi in disciplini – to je mogoče.

(TEMELJ ZA MOČ)

26. On razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi želje in tvorbe prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi vztrajnosti in odločnega prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi [odločnega] srca in odločnega prizadevanja;
on razvije temelj za moč, ki ga predstavlja zbranost zaradi raziskovanja in odločnega prizadevanja.
In navdušenje je peti temelj.[4]

(SPOSOBNOST PREBUJENJA)

27. Menih, ki tako poseduje petnajst dejavnikov, vključno z navdušenjem, je sposoben preboja, sposoben prebujenja, sposoben doseči najvišjo varnost pred vezanostjo.

Recimo, da je bila kokoš z osmimi, desetimi ali dvanajstimi jajci, ki jih je morala pokriti, valiti in pravilno negovati. Tudi, če si ne želi: ‘O, da bi moji piščanci lahko predrli lupino s svojimi kremplji in kljuni in se varno izvalili!’ so piščanci sposobni predreti lupino s svojimi kremplji in kljuni in se varno izvaliti.[5] Tako je tudi menih, ki poseduje petnajst dejavnikov, vključno z navdušenjem, sposoben preboja, sposoben prebujenja, sposoben doseči najvišjo varnost pred vezanostjo.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Komentarji MA razložijo cetokhila (prevedeno “divjina v srcu”) kot rigidnost, smeti ali štor v srcu. Cetaso vinibandha razložijo kot nekaj, kar veže srce, ga stiska kot pest; zato “spone v srcu.” Prvi, kot bo vidno, sestoji iz štirih primerov dvoma in enega primera sovraštva; zadnji od petih vrst pohlepa.

[2] Tu Učitelj pomeni Buddha.

[3] “Telo” tukaj je njegovo lastno telo.

[4] Štirje temelji moči oz. koraki moči (iddhipāda) so vključeni med sedemintrideset potrebnih stvari za prebujenje; so posebni temelj za pet posvetnih vrst direktne vednosti (abhiñña). 

[5] Ta prispodoba se pojavi spet v MN 53:19-22 v povezavi s prebojem učenca do treh tipov prave vednosti (tevijjā).

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / februar 2016, rev. avgust 2021

 

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information

Učenja gvardijana samostana