(SN 12:39) Cetanā Sutta - Hotenje (2)

 

Pri Savatthīju. “Menihi, kar posameznik namerava in kar načrtuje in k čemerkoli ima nagnjenje, to postane temelj za vzdrževanje zavedanja. Ko obstaja temelj, je tu tudi podpora za osnovanje zavedanja. Ko je zavedanje osnovano in pride do njegove rasti, je tu izvor imena-in-materije. Z imenom-in-materijo kot pogojem, nastanejo osnove šestih čutov; z osnovami šestih čutov kot pogojem, kontakt; s kontaktom kot pogojem, občutek ... hrepenenje ... oprijemanje ... eksistenca ... rojstvo; z rojstvom kot pogojem, staranje in smrt, žalost, objokovanje, bolečina, potrtost in obup. Takšen je izvor vse te množice trpljenja. 

“ Če, menihi, posameznik ne namerava in ne načrtuje, vendar pa še vedno ima nagnjenje k nečemu, to postane temelj za vzdrževanje zavedanja. Ko obstaja temelj, je tu podpora za osnovanje zavedanja. Ko je zavedanje osnovano in pride do njegove rasti, je tu izvor imena-in-materije. Z imenom-in-materijo kot pogojem, nastanejo osnove šestih čutov …. Takšen je izvor vse te množice trpljenja. 

“ Vendar, menihi, ko posameznik ne namerava in ne načrtuje in nima nagnjenja k ničemer, ne obstaja temelj za vzdrževanje zavedanja. Ko ni temelja, ni podpore za osnovanje zavedanja. Ko zavedanje ni osnovano in ne pride do njegove rasti, ni izvora imena-in-materije. S prenehanjem imena-in-materije pride do prenehanja osnov šestih čutov…. Takšno je prenehanje vse te množice trpljenja.” 

 

 

 

vir: www.SuttaCentral.net
iz palija: Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha (Wisdom Publications, 2000)
prevod: Bojan Božič, julij 2014
 

(C) SloTheravada, 2023