(SN 22:56) Upādānaparipavatta Sutta - Stopnje oprijemanja

 

V Sāvatthīju je Blaženi rekel: “Menihi, tukaj je teh pet agregatov, ki so podvrženi oprijemanju. Katerih pet? Agregat materije podvržene oprijemanju, agregat občutka podvržen oprijemanju, agregat zaznave podvržen oprijemanju, agregat tvorb podvrženih oprijemanju, agregat zavedanja podvržen oprijemanju. 

“Tako dolgo, dokler nisem neposredno spoznal kako v resnici je pet agregatov podvrženih oprijemanju v štirih stopnjah, nisem trdil, da sem se prebudil v neprekosljivo popolno razsvetljenje v ta svet z devami, Māro in Brahmo, v to ljudstvo s svojimi asketi, brahmani, svojimi devami in ljudmi. Toda potem, ko sem neposredno spoznal vse to kot je v resnici, sem trdil, da sem se prebudil v neprekosljivo popolno razsvetljenje v ta svet s ... svojimi devami in ljudmi. 

“In kako, menihi, so tukaj štiri stopnje? Neposredno sem spoznal materijo, njen izvor, njeno prenehanje in pot, ki vodi do njenega prenehanja. Neposredno sem spoznal občutek ... zaznavo ...tvorbe … zavedanje, njegov izvor, njeno prenehanje in pot, ki vodi do njegovega prenehanja. 

“In kaj, menihi, je materija? Štirje veliki elementi1 in oblika, ki izhaja iz štirih velikih elementov: to se imenuje materija. Z nastajanjem hrane nastaja materija. S prenehanjem hrane preneha materija. Ta Plemenita osmeročlena pot je pot, ki vodi do prenehanja oblike; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost 

“Katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali materijo, njen izvor, njeno prenehanje in pot, ki vodi do njenega prenehanja, prakticirajo z namenom razstrastenja z materijo, zaradi njenega pojemanja in prenehanja, ti dobro prakticirajo. Ti, ki prakticirajo dobro, so pridobili trdna tla v tej Dhammi in Disciplini. 

“In katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali materijo, njen izvor, njeno prenehanje in pot, ki vodi do njenega prenehanja skozi razstrastenje z obliko, skozi njeno pojemanje in prenehanje, so osvobojeni skozi neoprijemanje, so dobro osvobojeni. Ti, ki so dobro osvobojeni, so popolni. In za te popolne ni več kroženja njihovih pojavljanj. 

“In kaj, menihi, je občutek? Tukaj je teh šest vrst občutkov: občutek rojen iz očesnega kontakta, občutek rojen iz ušesnega kontakta, občutek rojen iz nosnega kontakta, občutek rojen iz jezičnega kontakta, občutek rojen iz telesnega kontakta, občutek rojen iz umskega kontakta. To se imenuje občutek. S pojavom kontakta se pojavi občutek. S prenehanjem kontakta tudi preneha občutek. Ta Plemenita osmeročlena pot je pot, ki vodi do prenehanja občutka; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost. 

“Katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali občutek, njegov izvor, njegovo prenehanje in pot, ki vodi do njegovega prenehanja, prakticirajo z namenom razstrastenja z občutkom, zaradi njenega pojemanja in prenehanja, ti dobro prakticirajo. Ti, ki prakticirajo dobro, so pridobili trdna tla v tej Dhammi in Disciplini.

“In katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali občutek ... in pot, ki vodi do njegovega prenehanja … Za te popolne ni več kroženja njihovih pojavljanj. 

“In kaj, menihi, je zaznava? Tu je teh šest vrst zaznav: zaznava oblik, zaznava zvokov, zaznava vonjev, zaznava okusov, zaznava otipljivih stvari, zaznavanje mentalnih stvari. To se imenuje zaznava. S pojavom stika se pojavi zaznava. S prenehanjem stika preneha zaznava. Ta Plemenita osmeročlena pot je pot, ki vodi do prenehanja zaznav; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost. 

“ Katerikoli asketi in brahmani … Za te popolne ni več kroženja njihovih pojavljanj. 

“In kaj, menihi so tvorbe? Tu je teh šest vrst tvorb: tvorbe ki se tičejo materialnosti, tvorbe ki se tičejo zvokov, tvorbe ki se tičejo vonjev, tvorbe ki se tičejo okusov, tvorbe ki se tičejo otipljivih stvari, tvorbe ki se tičejo mentalnih stvari. Te se imenujejo tvorbe. S pojavom kontakta se pojavijo tvorbe. S prenehanjem stika prenehajo tvorbe. Ta Plemenita osmeročlena pot je pot, ki vodi do prenehanja tvorb; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost. 

“In kaj, menihi, je zavedanje? Tu je teh šest vrst zavedanja: zavedanje očesa, zavedanje ušesa, zavedanje jezika, zavedanje telesa, zavedanje uma. To se imenuje zavedanje. S pojavom imena-in-materije, je tukaj pojav zavedanjai. S prenehanjem imena-in-materije preneha zavedanje. Ta Plemenita osmeročlena pot je pot, ki vodi do prenehanja zavedanja; to je, pravilen pogled, pravilen namen, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilni način preživljanja, pravilni napor, pravilna pozornost in pravilna zbranost. 

“Katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali zavedanje, njegov izvor, njegovo prenehanje in pot, ki vodi do njegovega prenehanja, prakticirajo z namenom razstrastenja z zavedanjem, zaradi njegovega pojemanja in prenehanja, ti dobro prakticirajo. Ti, ki prakticirajo dobro, so pridobili trdna tla v tej Dhammi in Disciplini.

“In katerikoli asketi in brahmani, ki so tako neposredno spoznali zavedanje, njegov izvor, njegovo prenehanje in pot, ki vodi do njegovega prenehanja skozi razstrastenje z zavedanjem, skozi njegovo pojemanje in prenehanje, so osvobojeni skozi neoprijemanje, so dobro osvobojeni. Ti, ki so dobro osvobojeni, so popolni. In za te popolne ni več kroženja njihovih pojavljanj.

 

Opombe

1 Op. p: glavni elementi: zemlja, voda, zrak, ogenj

 

 

 

vir: Bhikkhu Bodhi - In the Buddha's Words, Wisdom Publications, 2005
Prevod: Bojan Božič / junij 2015

 

(C) SloTheravada, 2023