(Sn 4:11) Kalahavivāda Sutta — Učenje o prepirih in sporih

 

1.
Od kod izvirajo prepiri in spori,
žalostinke in skrbi, skupaj s strahom pred izgubo,
od kod domišljavost in prezir, skupaj z žalitvami?
Od kod vse to izvira? Prosimo, povejte nam to.

2.
Prepiri in spori nastanejo, ko jemljemo stvari, kot nam drage,
enako tudi žalostinke in skrbi, skupaj s strahom pred izgubo,
kot tudi domišljavost in prezir, skupaj z žalitvami.
Prepiri in spori so združeni s strahom pred izgubo,
in temu sledijo žalitve.

3.
Na čem je osnovano to, da si jemljemo stvari, kot nam drage,
na čem je osnovano hrepenenje, ki se pretaka v svetu?
In na čem so osnovani upi in cilji,
ta človekova prihodnja stanja?

4.
To, kar nam je drago, je osnovano na željah,
kakor tudi vsako hrepenenje, ki se pretaka v svetu.
In na tem so osnovani tudi upi in cilji,
ta človekova prihodnja stanja.

5.
A na čem so osnovane želje?
In od kod izhajajo teorije,
jeza, laži, in negotovost,
ter razne ideologije, ki jih razglašajo misleci?

6.
Želje so osnovane na tem,
kar je »prijetno« in »neprijetno« v svetu.
Z videnjem obstoja in ne-obstoja materije,
si človek ustvarja teorije o svetu.

7.
Jeza, laž, negotovost in ideje so tu,
ko je prisotna ta dvojnost.
Negotovi človek naj zato vadi na poti razumevanja,
s pomočjo razumevanja spoznanj mislecev.

8.
V čem je osnovano prijetnost in neprijetnost?
Kaj mora biti odsotno, da to ne bi več obstajalo?
In tudi obstoj in ne-obstoj, karkoli že to pomeni,
povejte mi, v čem je vse to osnovano?

9.
V kontaktih sta osnovana prijetnost in neprijetnost;
če ni kontakta, ti občutki ne obstajajo.
In tudi obstoj in ne-obstoj, karkoli že to pomeni,
povem ti, da sta osnovana prav v tem.

10.
Na čem je na svetu osnovan kontakt?
Kaj mora izginiti, da kontakt se ne sklene?
In iz česa izhaja imetje?
Kaj mora biti odsotno, da ne obstaja »moje«?

11.
Kontakt je pogojen od imena in materije.
Če materija izgine, se kontakt ne sklene.
Imetje je osnovano v željah.
Ko ni prisotne želje, ni potrebe po »mojem«.

12.
Kaj se more doseči, da materija izgine?
In kako lahko nezadovoljstvo in zadovoljstvo izgine?
Povejte mi, na kakšen način stvari izginejo,
saj rad bi razumel prav to.

13.
Ko nima zaznave o zaznavi; ko nima zaznave o nezaznavi;
ko ni brez zaznave; ko nima zaznave »izginitve«.
Za tistega, ki to doseže, materija izgine,
saj zaznava je osnova za uveljavljeno obsedenost.

14.
To, kar smo vas vprašali, ste nam pojasnili.
Toda, naj vas vprašamo še nekaj — prosimo, povejte nam —
ali je res, da nekateri pametni ljudje razpravljajo,
da je to najvišja čistost duha le do te mere,
in ali ti razpravljajo, da je tu še nekaj več?

15.
Res je, da nekateri pametni ljudje razpravljajo,
da je to najvišja čistost duha.
In nekateri mojstri pravijo, da je to le začasno —
da imajo znanje o ugasnitvi.

16.
Modrec razume, da je vse to odvisnost,
raziskovalec razume naravo odvisnosti.
Z razumevanjem je osvobojen in se ne prepira.
Modri človek ne sprejema nikakršnega obstoja.

 

Prevod: Bhikkhu Hiriko / oktober 2014, popravljeno.

 

(C) SloTheravada, 2023