(AN 9:36) Jhana Sutta - Mentalna absorpcija

 
"Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od prve jhane... druge  jhane... tretje... četrte... razsežnosti neskončnosti prostora... razsežnosti neskončnosti zavesti... razsežnosti praznine. Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od razsežnosti, ki ni niti zaznavanje niti ne-zaznavanje.

"'Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od prve jhane.' Tako je bilo rečeno. Z ozirom na kaj je bilo rečeno? Tukaj je primer, ko menih, umaknjen od čutnosti, umaknjen od slabih kvalitet, vstopi in ostane v prvi jhani: zadovoljstvo in prijetnost, rojena iz umaknjenosti, spremljata usmerjena misel in vrednotenje. On motri katerekoli pojave, ki so povezani z materijo, občutkom, zaznavanjem, tvorbami in zavedanjem, kot nestalne, stresne, kot bolezen, rak, puščico, bolečino, žalost, tujek, razkroj, praznino, brezosebnost. On odvrne svoj um stran od teh pojavov in ko to naredi, usmeri svoj um k lastnosti nesmrtnosti: 'To je mir, to je odlično — razkroj vseh tvorb; zapustitev vseh pridobitev; končanje hrepenenja; razstrastenje; prenehanje; nibbana.'

"Predpostavimo, da je lokostrelec ali njegov učenec vadil streljanje v ptičje strašilo ali v kup gline, da je tako bil čez nekaj časa sposoben streljati na večje razdalje, natančno streljati v hitrem zaporedju in hudo prizadeti veliko ljudi. Na isti način je tukaj primer, kjer menih ... vstopi in ostane v prvi jhani: zadovoljstvo in prijetnost rojena iz umaknjenosti, spremljana z usmerjeno mislijo in vrednotenjem. On motri katerekoli pojave, ki so povezani z materijo, občutkom, zaznavanjem, tvorbami in zavedanjem, kot nestalne, stresne, kot bolezen, rak, puščico, bolečino, žalost, tujek, razkroj, praznino, brezosebnost. On odvrne svoj um stran od teh pojavov in ko to naredi, usmeri svoj um k lastnosti nesmrtnosti: 'To je mir, to je odlično — razkroj vseh tvorb; zapustitev vseh pridobitev; končanje hrepenenja; razstrastenje; prenehanje; nibbana.'

"Prav tam doseže končanje mentalnih strupov. Ali, če ne, potem bo – s prav to strastjo nad dhammo, prav tem navdušenjem nad dhammo in zaradi popolnega propada prvih petih ovir[1] — naravnost prerojen [v Čisto bivališče], tam bo popolnoma nevezan, nikoli več se ne bo vrnil iz tistega sveta.

"'Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od prve jhane.' Tako je bilo rečeno in z ozirom na to je bilo to rečeno.

(Podobno z drugo, tretjo in četrto jhano)

"'Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od razsežnosti neskončnosti prostora.' Tako je bilo rečeno. Z ozirom na kaj je bilo rečeno? Tukaj je primer, ko menih, s popolnim preseganjem zaznavanj materije, z izginevanjem zaznavanj odpora in ne brez pozornosti na zaznave različnosti, [dojemanje] 'Prostor je neskončen,' vstopi in ostane v razsežnosti neskončnosti prostora. On motri katerekoli pojave, ki so povezani z materijo, občutkom, zaznavanjem, tvorbami in zavestjo, kot nestalne, stresne, kot bolezen, rak, puščico, bolečino, žalost, tujek, razkroj, praznino, brezosebnost. On odvrne svoj um stran od teh pojavov in ko to naredi, usmeri svoj um k lastnosti nesmrtnosti: 'To je mir, to je odlično — razkroj vseh tvorb; zapustitev vseh pridobitev; končanje hrepenenja; razstrastenje; nibbana.'

"Predpostavimo, da je lokostrelec ali njegov učenec vadil streljanje v ptičje strašilo ali v kup gline, da je tako bil čez nekaj časa sposoben streljati na večje razdalje, natančno streljati v hitrem zaporedju in hudo prizadeti veliko ljudi. Na isti način, je tukaj primer, kjer menih... vstopi in ostane v razsežnosti neskončnosti prostora. On motri katerekoli pojave, ki so povezani z materijo, občutkom, zaznavanjem, tvorbami in zavedanjem, kot nestalne, stresne, kot bolezen, rak, puščico, bolečino, žalost, tujek, razkroj, praznino, brezosebnost. On odvrne svoj um stran od teh pojavov in ko to naredi, usmeri svoj um k lastnosti nesmrtnosti: 'To je mir, to je odlično — razkroj vseh tvorb; zapustitev vseh pridobitev; končanje hrepenenja; razstrastenje; nibbana;.'

"Prav tam doseže končanje mentalnih strupov. Ali, če ne, potem bo – s prav to strastjo do dhamme, prav tem navdušenjem do dhamme in zaradi popolnega propada prvih petih ovir — naravnost prerojen [v Čisto bivališče], tam bo popolnoma nevezan, nikoli več se ne bo vrnil iz tistega sveta.

"'Pravim vam, končanje mentalnih strupov zavisi od razsežnosti neskončnosti prostora.' Tako je bilo rečeno in z ozirom na to je bilo to rečeno.

(Podobno z razsežnostmi neskončnosti zavesti in razsežnostmi praznine.)

"Tako, v koliko dosegamo prijetnost v meditaciji,  bomo dosegali popolno vedenje. Glede na  pridobitev razsežnosti niti zaznavanja niti ne-zaznavanja in dosego prenehanja občutka in zaznave, vam pravim, da jih bodo pravilno razložili tisti menihi, ki so meditatorji in so vešči v doseganju, vešči v njihovem doseganju in pojavljanju in ki so dosegli in se pojavili v odvisnosti od teh."

 

Opombe

[1] Pogledi samoidentitete, oprijemanje na predpise in prakse, nesigurnost, čutna strast in odpor 

 

 

 

vir: Thanissaro Bhikkhu - Jhana Sutta: Mental Absorption / www.accesstoinsight.org
prevod: Bojan Božič / julij 2014

 

(C) SloTheravada, 2023