Prošnja za tri zatočišča in osem vodil

 

(Najprej se trikrat poklonite in s sklenjenimi dlani recitirajte v zboru)

Mayam bhante tisaranena saha attha silani yacama
Dutiyampi mayam bhante tisaranena saha attha silani yacama
Tatiyampi mayam bhante tisaranena saha attha silani yacama

Častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in osem vodil.
Drugič, častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in osem vodil.
Tretjič, častiti gospod, prosimo za tri zatočišča in osem vodil.

 

SPREJEM TREH ZATOČIŠČ

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa.

Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.
Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.
Čast blaženemu, plemenitemu in popolnoma razsvetljenemu.

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Buddha je moje zatočišče.
Dhamma je moje zatočišče.
Sangha je moje zatočišče.

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
.

Drugič, Buddha je moje zatočišče.
Drugič, Dhamma je moje zatočišče.
Drugič, Sangha je moje zatočišče.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tretjič, Buddha je moje zatočišče.
Tretjič, Dhamma je moje zatočišče.
Tretjič, Sangha je moje zatočišče.

Vodja:
Ti-saraṇa-gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
Tri zatočišča so bila zdaj sprejeta.

Odgovor:
Da, častiti gospod.

 

OSEM VODIL

(Da sprejmeš življenjska vodila, ponovi vsako vodilo za vodjem)

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal ubijanja kateregakoli bitja.

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal kraje.

3. Abrahmacariya micchacara veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal spolnosti.

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal napačnega in škodljivega govora.

5. Surameraya–majja-pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal jemanja alkoholnih pijač in drog, ki vodijo v nepazljivost.

6. Vikāla-bhojanā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal prehranjevanje ob napačnem času.

7. Nacca-gīta-vādita-visūka-dassana mālā-gandha-vilepanadhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal zabave, lepotičenja in okraševanja.

8. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.
Sprejemam življenjsko vodilo, da se bom vzdržal ležanja na visokih in luksuznih posteljah.

 

Vodja:

Imāni aṭṭha sikkhā-padāni samādiyāmi.

Odgovor:

Imāni aṭṭha sikkhā-padāni samādiyāmi.
Imāni aṭṭha sikkhā-padāni samādiyāmi.
Imāni aṭṭha sikkhā-padāni samādiyāmi.

Sprejemam teh osem vodil.
Sprejemam teh osem vodil.
Sprejemam teh osem vodil.

Sīlena sugatiṃ yanti
Sīlena bhoga-sampadā
Sīlena nibbutiṃ yanti
Tasmā sīlaṃ visodhaye


To je osem vodil,
ki so vir sreče,
ki so vir pravega bogastva,
ki so vir miru.
Zato naj bo vrlina čista.

 

Odgovor: Sadhu, sadhu, sadhu

(Poklon)

(C) SloTheravada, 2023