Minljivost in nepredvidljivost

Bolj kot gledamo naše telo in um, bolj vidimo njuno minljivost in nepredvidljivost. Razmislite: ne vemo niti, katera bo naslednja misel v našem umu. Kakšno bo naše počutje čez pet minut? Kdo je lahko prepričan?

Mir na svetu lahko najdemo tako, da nam postane ta resnica domača in jo v popolnosti sprejmemo. Spremenljivost, nejasnost, negotovost so tako ogrožajoče in ustvarjajo toliko tesnobe le zato, ker ne vidimo, kako te lastnosti tvorijo samo strukturo naših življenj.

Za meditatorje je izziv, kako uporabljati lekcije, ki so se jih naučili, ko so bile njihove oči zaprte, v vsem, kar je jim dogaja, ko so njihove oči odprte.

- adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023