Ponovno rojstvo

Medtem ko je Buddha nekega jesenskega dne hodil skozi gozd s svojimi učenci, se je sklonil in pobral več listov. Obrnil se je k menihom, ki so bili z njim, in rekel, da je število stvari, ki jih Buddha ve tako ogromno, kot je število listov na gozdnih tleh. Vendar pa je nadaljeval, da je število stvari, ki jih uči, dosti manjše, kot je številom listov v njegovi roki. Drugod je rekel, da je edini kriterij po katerem izbira učenje, da mora le-to ali razjasniti naravo človeškega trpljenja ali pot za njegovo prenehanje.

Buddhovi govori predstavljajo liste v Buddhovih rokah. Lahko zaključimo, da je vsako od tem, ki jo najdemo v teh suttah, Buddha izbral zaradi njene praktične pomembnosti. To vključuje učenja o ponovnem rojstvu in drugih nivojih znotraj samsāre. Četudi moramo priznati, da ne moremo dokazati obstoja nebes in nivojev pekla, se moramo spomniti, da se je Buddhi z njegovo veliko modrostjo in sočutjem zdelo pomembno, da z zaupanjem ali kot delovno hipotezo sprejmemo informacijo, ki nam jo je dal o tem. Ponovno rojstvo ni dogma, ki jo moramo slepo sprejeti. Je teoretičen okvir za razumevanje naših življenj, ki nam zagotovi potrebne podporne pogoje za stalen napredek na poti.

- adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023