Štiri poplave

V nekaterih primerih je Buddha razporedil nečistosti v skupine glede na priložnosti, ob katerih se pokažejo (npr. nivaranā) in v drugih primerih glede na priložnosti, ob katerih jih opustimo (samyojanā). V nekaterih primerih so elementi skupine izbrani glede na njihov običajen učinek na um.

Te zadnje vrste je skupina, ki se imenuje štiri poplave (ogha). Buddha je izbral poplavo kot prispodobo za nečistost, zaradi načina, na katerega lahko nečistost preplavi vse na svoji poti, povzroči veliko uničenje in celo izgubo življenja. Ravno tako kakor vse, kar poplava zajame, postane del poplave, tako lahko vse, kar prinaša srečo in korist v našem življenju, služi nečistosti.

Prvi ogha je poželenje po čutnih užitkih (kāma). Brez zaščite vodil, izogibanja in pozornosti in brez dostopa do višjega veselja samādhija, čutni užitki zlahka preplavijo um.

Drugi ogha je bitnost (bhava). Tisti, ki jih ujame močen tok želje po položaju, slavi, bogastvu in moči, kmalu izgubijo modrost in mir.

Tretji ogha so »pogledi, prepričanja, mnenja« (ditthi). Ko ljudi odnese prepričanje »imam prav, jaz sem na strani resnice«, izgubijo svoje temelje v ponižnosti in sočutju.

Četrti ogha je nevednost (avijjā). Dokler ne doumemo štirih plemenitih resnic, nas nebogljene pometa po neskončnih poteh samsāre.

Buddha nas je vzpodbujal, da najdemo zatočišče pred temi poplavami na visokem, da zase naredimo otok.

- adžan Džajasaro

(C) SloTheravada, 2023