(MN 133) Mahākaccānabhaddekaratta Sutta - Mahā Kaccāna in ena odlična noč

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Rājagahu, v parku vročih izvirov. Ko je bilo blizu zore je častiti Samiddhi odšel do vročih izvirov, da se okopa. Po kopanju je odšel iz vode in stal oblečen v eno oblačilo in si sušil svoje ude. Potem, ko je bila noč že proti koncu, se je neko božanstvo čudovitega videza, ki je osvetlilo celotne tople vrelce, približala častitemu Samiddhi. Ko je stalo ob njem, mu je božanstvo reklo:

2. “Menih, ali se spomniš povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’?”

“Prijatelj, jaz se ne spomnim povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč.’ Toda, prijatelj, ali se ti spomniš povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’?”

“Menih, tudi jaz se ne spomnim povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč.’ Toda, menih, ali se ti spomniš verzov ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’?”

“Prijatelj, jaz se ne spomnim verzov ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’.’ Toda, prijatelj, ali se ti spomniš verzov ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’’?”

“Menih, tudi jaz se ne spomnim verzov ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’.’ Toda, menih, nauči se povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč.’ Menih, izmojstri se povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’.’ Menih, zapomni si povzetek in razlago ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’. Menih, povzetek in razlaga ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’ je koristen, pripada temeljem posvečenega življenja.”

To je reklo božanstvo, ki je nato naenkrat izginilo.

3. Ko je bila noč končana, je Samiddhi odšel do Blaženega. Ko ga je počastil je sedel na stran, povedal Blaženemu vse kar se je zgodilo in rekel: “Bilo bi dobro, častiti gospod, če bi me Blaženi naučil povzetka in razlage ‘Nekoga, ki je imel eno odlično noč’.’“

4. “Potem, menih, poslušaj in skrbno pazi, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” je odgovoril častiti Samiddhi. Blaženi je rekel:

5. “Naj oseba ne oživlja preteklosti
ali goji svoje upe v prihodnost;
ker preteklost je za njim
in prihodnost še ni prišla.
Z vpogledom naj vidi
vsako stanje posebej, ko se pojavi;
naj ga spozna in se o njem prepriča,
nepremagljivo, neomajno.
Danes si je treba prizadevati;
jutri lahko pride smrt, kdo ve?
Ko ne barantaš s smrtnostjo
to njo in njene horde drži stran,
toda ta, ki biva tako navdušen,
nepopustljiv, podnevi in ponoči – to je ta,
je rekel mirni modrijan,
ki je imel eno odlično noč.”

6. To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Ko je to rekel, se je Vzvišeni dvignil iz svojega sedeža in odšel v svoje bivališče.

7. Kmalu za tem, ko je Blaženi odšel, so menihi menili: “Prijatelji, Blaženi se je dvignil iz svojega sedeža in odšel v svoje bivališče, ko je podal kratek povzetek, brez razlage natančnega pomena. Sedaj, kdo bo to natančno razložil?” Potem so ugotovili: “Častitega Mahā Kaccāna je učitelj hvalil in so ga cenili njegovi modri tovariši v posvečenem življenju. On je sposoben razložiti natančen pomen. Kaj če bi šlo do njega in ga vprašali o natančnem pomenu.”

8. Potem so menihi odšli do častiti Mahā Kaccāne in izmenjali z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, so sedli na stran in mu povedali, kaj se je zgodilo in dodali: “Naj nam častiti Mahā Kaccāna to razloži.”

9. [Častiti Mahā Kaccāna je odgovoril:] “Prijatelji, to je tako, kot da človek, ki potrebuje srčevino, išče srčevino, potuje v iskanju srčevine, misli, da se srčevino lahko najde med vejami in listi velikega drevesa, ki stoji in poseduje v sebi srčevino, potem ko je prezrl korenine in deblo. In tako je tudi z vami, častiti gospodje, ko menite, da bi me morali vprašati o pomenu tega, potem ko ste prezrli Blaženega, ko ste se osebno srečali z učiteljem. Glede védenja, Blaženi vé; videnja, on vidi; on je vizija, on je znanje, on je Dhamma, on je sveti; on je ta, ki govori, ki razglaša, je razlagalec pomena, je podeljevalec nesmrtnosti, gospodar Dhamme, Tathāgata. Takrat je bil čas, ko bi morali vprašati Blaženega o pomenu. Kot vam pove, tako si bi morali to zapomniti.”

10. “Gotovo, prijatelj Kaccāna, ko vé, Blaženi vé; ko vidi, on vidi; on je vizija … Tathāgata. To je bil čas, ko bi morali vprašati Blaženega po pomenu. Kot nam pove, tako si bi morali to tudi zapomniti. Vendarle, častiti Mahā Kaccāna je hvaljen od učitelja in cenjen od svojih modrih tovarišev v posvečenem življenju. Častiti Mahā Kaccāna je sposoben razložiti natančen pomen tega povzetka, ki ga je na kratko podal Blaženi, ne da bi razložil natančen pomen. Naj ga častiti Mahā Kaccāna razloži, in naj mu ne bo to nadležno.”

11. “Potem poslušajte prijatelji in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, prijatelj,” so odgovorili menihi. Častiti Mahā Kaccāna je rekel:

12. “Prijatelji, ko se je Blaženi dvignil iz svojega sedeža in odšel v svoje bivališče po tem, ko je podal na kratko povzetek, brez razlaganja natančnega pomena, to je:

‘Naj oseba ne oživlja preteklosti …
ki je imel eno odlično noč,’

Jaz razumem, da je njihov natančen pomen sledeč.

13. “Kako, prijatelji, nekdo oživlja preteklost? Zavedanje nekoga postane zvezano z željo in poželenjem, ko misli, ‘Moje oči so bile takšne v preteklosti in oblike so bile takšne.’ Ker je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem, uživa v tem. Ko uživa v tem, oživlja preteklost.

Zavedanje nekoga postane zvezano na željo in poželenjem, ko misli, ‘Moja ušesa so bila takšna v preteklosti in zvoki so bili takšni … Moj nos in vonjave … Moj jezik in okusi … Moje telo in tipnosti … Moj um je bil takšen v preteklosti in umski predmeti so bili takšni.’ Ker je zavedanje nekoga zvezano na željo in poželenjem, uživa v tem. Ko uživa v tem, oživlja preteklost. Tako nekdo oživlja preteklost.

14. Kako nekdo ne oživlja preteklosti? Zavedanje nekoga ne postane zvezano z željo in poželenjem, ko misli, ‘Moje oči so bile takšne v preteklosti in oblike so bile takšne,’ zavedanje nekoga ne postane zvezano z željo in poželenjem po tem. Ker zavedanje nekoga ni zvezano z željo in poželenjem, ne uživa v tem. Ko ne uživa v tem, ne oživlja preteklosti.

Zavedanje nekoga ne postane zvezano z željo in poželenjem, ko misli ‘Moja ušesa so bila takšna v preteklosti in zvoki so bili takšni … Moj nos in vonjave … Moj jezik in okusi … Moje telo in tipnosti … Moj um je bil takšen v preteklosti in umski predmeti so bili takšni.’ Ker zavedanje nekoga ni zvezano z željo in poželenjem, ne uživa v tem. Ko ne uživa v tem, ne oživlja preteklosti. Tako nekdo ne oživlja preteklosti.

15. Kako, prijatelji, se nekdo naveže na up v prihodnost? Nekdo nastavi svoje srce na pridobitev tega, kar še ni bilo pridobljeno in misli, ‘Naj bodo moje oči takšne v prihodnosti in naj bodo oblike takšne!’ Ker nekdo tako nastavi svoje srce, uživa v tem. Ko uživa v tem, gradi up v prihodnost.

Nekdo nastavi svoje srce na pridobitev tega, kar še ni bilo pridobljeno in misli, ‘Naj bodo moja ušesa takšna v prihodnosti in naj bodo zvoki takšni … Naj bo moj nos in vonjave … Naj bo moj jezik in okusi … Naj bo moj telo in tipnosti … Naj bo moj um takšen v prihodnosti in umski predmeti naj bodo takšni!’ Ker nekdo tako nastavi svoje srce, uživa v tem. Ko uživa v tem, gradi up v prihodnost. Tako nekdo gradi up v prihodnost.

16. Kako, prijatelji, nekdo ne gradi upa v prihodnost? Nekdo ne nastavi svojega srca na pridobitev tega, kar še ni bilo pridobljeno in misli, ‘Naj moje oči naj bodo takšne v prihodnosti in oblike naj bodo takšne!’ Ker nekdo ne nastavi tako svojega srca, ne uživa v tem. Ko ne uživa v tem, ne gradi upa v prihodnost.

Nekdo ne nastavi svojega srca na pridobitev tega, kar še ni bilo pridobljeno in misli ‘Naj bodo moja ušesa takšna v prihodnosti in zvoki naj bodo takšni! … Naj bodo moj nos in vonjave … Naj bo moj jezik in okusi … Naj bo moje telo in tipnosti … Naj bo moj um takšen v prihodnosti in umski predmeti naj bodo takšni!’ Ker nekdo ne nastavi tako svojega srca, ne uživa v tem. Ko ne uživa v tem, ne gradi upa v prihodnost. Tako nekdo ne gradi upa v prihodnost.

17. Kako je nekdo premagan glede sedanjih nastalih stanj? Glede oči in oblik, ki so sedaj nastale, je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem po tem, kar je sedaj nastalo. Ker je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem, uživa v tem. Ko uživa v tem, je premagan glede sedanjih nastalih stanj.

Glede na ušesa in zvoke, ki so sedaj nastali … nos in vonjave … jezik in okuse … telo in tipnosti … um in umske predmete, ki so sedaj nastali, je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem po tem, kar se je sedaj pojavilo. Ker je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem, ta uživa v tem. Ko uživa v tem, je premagan glede sedanjih nastalih stanj. Tako je nekdo premagan glede sedanjih nastalih stanj.

18. Kako je nekdo nepremagljiv glede sedanjih nastalih stanj? Glede oči in oblik, ki sedaj nastala, je zavedanje nekoga zvezano z željo in poželenjem po tem, kar je sedaj nastalo. Ker zavedanje nekoga ni zvezano z željo in poželenjem, ne uživa v tem. Ko ne uživa v tem, je ta nepremagljiv glede sedanjih nastalih stanj.

Glede na ušesa in zvoke, ki so sedaj nastali … nos in vonjave … jezik in okuse … telo in tipnosti … um in umske predmete ki so sedaj nastali, zavedanje nekoga ni zvezano z željo in poželenjem po tem, kar je sedaj nastalo. Ker zavedanje nekoga ni zvezano z željo in poželenjem, ne uživa v tem.. Ko ne uživa v tem, je ta nepremagljiv glede sedanjih nastalih stanj. Tako je nekdo nepremagljiv glede sedanjih nastalih stanj.

19. Prijatelji, ko se je Blaženi dvignil iz svojega sedeža in odšel v svoje bivališče po tem, ko je podal na kratko povzetek, brez razlage natančnega pomena, to je:

‘Naj oseba ne oživlja preteklosti …
ki je imel eno odlično noč,’

razumem, da je takšen natančen pomen tega povzetka. Sedaj, prijatelji, če želite, pojdite do Blaženega in ga vprašajte o pomenu tega. Kot vam pove, tako si bi morali to zapomniti.”

20. Potem, ko so se menihi navdušili in razveselili v besedah častitega Mahā Kaccāne, so se dvignili iz svojih sedežev in odšli do Blaženega. Ko so se mu poklonili, so sedli na stran in povedali Blaženemu vse, kar se je zgodilo po tem, ko je odšel in dodali: “Potem, častiti gospod, smo odšli do častitega Mahā Kaccāne in ga vprašali glede pomena. Častiti Mahā Kaccāna nam je razložil pomen s temi izrazi, izjavami in frazami.”

21. “Mahā Kaccāna je moder, menihi, Mahā Kaccāna ima veliko modrost. Če bi me vprašali o pomenu tega, bi vam ga razložil na isti način kot vam ga je razložil Mahā Kaccāna. Takšen je njegov pomen in tako bi se ga morali zapomniti.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / avgust 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.