(MN 118) Ānāpānasati Sutta – Pozornost med dihanjem

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Sāvatthīju, v Vzhodnem gaju palače Migārove matere, skupaj z mnogimi zelo znanimi starejšimi učenci, kot so: častiti Sāriputta, častiti Mahā Moggallāna, častiti Mahā Kassapa, častiti Mahā Kaccāna, častiti Mahā Koṭṭhita, častiti Mahā Kappina, častiti Mahā Cunda, častiti Anuruddha, častiti Revata, častiti Ānanda in z drugimi zelo znanimi starejšimi učenci.

(PRAKSA MENIHOV)

2. Takrat so starejši menihi poučevali in vodili nove menihe: nekateri starejši menihi so poučevali in vzgajali deset menihov, nekateri starejši menihi so poučevali in vzgajali dvajset … trideset … štirideset menihov. In novi menihi so po učenju in navodilih teh starejših menihov dosegli različne stopnje visokih odlik.

3. Na dan Uposathe, petnajstega, ob polni luni, ob času praznovanja pavāraṇe je Blaženi sedel na odprtem s skupnostjo menihov. Ko je nadziral tiho skupnost menihov, jo je nagovoril:

4. »Menihi, jaz sem zadovoljen s tem napredovanjem. Moje srce je zadovoljeno s tem napredovanjem. Razvnemajte še več energije za pridobitev tistega, kar še ni bilo pridobljeno, za dosego tistega, kar še ni bilo doseženo, za uresničitev tistega, kar še ni bilo uresničeno. Počakal bom tu v Sāvatthīju do polne lune Komudīja[1], četrtega meseca [deževnega obdobja].«[2]

5. Menihi te pokrajine so slišali: »Blaženi bo ostal v Sāvatthīju do polne lune Komudīja, četrtega meseca« in so odšli v Sāvatthī obiskat Blaženega.

6. In starejši menihi so še bolj poučevali in vodili nove menihe. Nekateri starejši menihi so poučevali in vodili deset menihov, nekateri starejši menihi so poučevali in vodili dvajset … trideset … štirideset menihov. In novi menihi so po učenju in navodilih teh starejših menihov dosegli različne stopnje visokih odlik.

7. Na dan Uposathe, petnajstega, ob polni luni Komudīja, četrtega meseca [deževnega obdobja], je Blaženi sedel na odprtem med skupnostjo menihov. Ko je nadziral tiho skupnost menihov, jo je nagovoril:

8. »Menihi, v tem zborovanju ni govoričenja, v tem zborovanju ni klepetanja. Je osnovano iz čiste srčevine[3]. Taka je ta skupnost menihov, tako je to zborovanje. Tako zborovanje je vredno darov, vredno gostoljubnosti, vredno darovanja, vredno spoštovanja in poklonov, edinstveno polje odlik za ta svet — taka je ta skupnost menihov, tako je to zborovanje. V takem zborovanju mali dar postane velik in velik dar postane še večji — taka je ta skupnost menihov, tako je to zborovanje. Redko je videti v tem svetu tako zborovanje — taka je ta skupnost menihov, tako je to zborovanje. Tako zborovanje je vredno videti, pa četudi je potrebno dolgo potovanje s potovalno torbo — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

(PLEMENITE OSEBE)

9. V tej skupnosti menihov so menihi, ki so arahanti[4], brez vplivov, katerih sveto življenje je bilo živeto, storili so kar je bilo treba storiti, odložili breme, dosegli svoj cilj, uničili okove bitnosti in so popolnoma osvobojeni skozi končno vednost — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

10. V tej skupnosti menihov so menihi, ki se bodo zaradi uničenih petih nižjih ovir spontano pojavili [v Čistem bivališču][5] in tam dosegli končno ugasnitev, nepovratniki [6], ki se ne vrnejo iz tistega sveta — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

11. V tej skupnosti menihov so menihi, ki so zaradi uničenih treh ovir[7] in zmanjšanja pohlepa, sovraštva in zablode, 'enkratni povratniki'[8], ki se vrnejo v ta svet le še enkrat, kjer bodo končali z neprijetnostjo — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

12. V tej skupnosti menihov so menihi, ki so z uničenjem treh ovir vstopili v tok[9], niso nič več podvrženi padcu v nižje svetove in so zavezani osvoboditvi in namenjeni proti prebujenju — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

(MENIHI RAZVIJAJO 37 STVARI)

13. V tej skupnosti menihov so menihi, ki ostajajo predani razvijanju štirih področij pozornosti[10] — takšni so menihi v tej skupnosti menihov. V tej skupnosti menihov so menihi, ki bivajo v razvijanju
štirih pravilnih prizadevanj[11] … štirih osnov moči[12] … petih sposobnosti[13] … petih moči[14] … sedmih dejavnikov prebujenja[15] … osemčlene plemenite poti[16] — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

14. V tej skupnosti menihov so menihi, ki bivajo v razvijanju dobrohotnosti[17] … sočutja … srečoželjnosti … mirnodušnosti … meditacije na odvratnost [18] … zaznave nestalnosti [19] — takšni so menihi v tej skupnosti menihov.

V tej skupnosti menihov so tudi menihi, ki bivajo v razvijanju pozornosti med dihanjem[20].

(POZORNOST MED DIHANJEM)

15. Menihi, ko je razvita in se pogosto izvaja pozornost med dihanjem, obrodi velik sad in je v veliko korist. Ko je razvita in se pogosto izvaja pozornost med dihanjem, so izpopolnjena štiri področja pozornosti. Ko so razvita in se pogosto izvajajo štiri področja pozornosti, je izpopolnjenih sedem dejavnikov prebujenja. Ko je razvito in se pogosto izvaja sedem dejavnikov prebujenja, ti izpopolnijo pravo vednost in popolno osvoboditev.

16. In kako, menihi, razvita in negovana pozornost med dihanjem obrodi velik sad in je v veliko korist?

17. Menih gre v gozd ali k vznožju drevesa ali v prazno zgradbo, sede, prekriža noge, zravna svoje telo in se povsem posveti pozornosti. Ves čas pozoren, vdihuje in izdihuje.

(1) POZORNOST NA TELO

18. Ko dolgo vdihuje, jasno ve: ‘Dolgo vdihujem’ in ko dolgo izdihuje, jasno ve: ‘Dolgo izdihujem.’
Ko kratko vdihuje, jasno ve: ‘Kratko vdihujem’ in ko kratko izdihuje, jasno ve: ‘Kratko izdihujem.’[21]
Tako naprej vadi: ‘Vdihnil bom z doživljanjem celotnega telesa[22]’ in vadi: ‘Izdihnil bom z doživljanjem celotnega telesa.’
Vadi: ‘Vdihnil bom z umirjanjem telesne tvorbe[23]’ in vadi: ‘Izdihnil bom z umirjanjem telesne tvorbe.’

(2) POZORNOST NA OBČUTKE

19. Vadi: ‘‘Z vdihom bom pozoren na radost’ in vadi: ‘Z izdihom bom pozoren na radost.’
Vadi: ‘‘Z vdihom bom pozoren na prijetnost’ in vadi: ‘Z izdihom bom pozoren na prijetnost.’
Vadi: ‘‘Z vdihom bom pozoren na srčno tvorbo[24]’ in vadi: ‘Z izdihom bom pozoren na srčno tvorbo. ’
Vadi: ‘Z vdihom bom umirjal srčno tvorbo’ in vadi: ‘Z izdihom bom umirjal srčno tvorbo.’

(3) POZORNOST NA SRCE [25]

20. Vadi: ‘Z vdihom bom pozoren na srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom pozoren na srce.’
Vadi: ‘Z vdihom bom zadovoljil srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom zadovoljil srce.’
Vadi: ‘Z vdihom bom zbral srce[26]’ in vadi: ‘Z izdihom bom zbral srce.’
Vadi: ‘Z vdihom bom sprostil srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom sprostil srce.’

(4) POZORNOST NA POJAVE 

21. Vadi: ‘Z vdihom bom opazoval nestalnost’ in vadi: ‘Z izdihom bom opazoval nestalnost.’
Vadi: ‘Z vdihom bom opazoval izginevanje’ in vadi: ‘Z izdihom bom opazoval izginevanje.’
Vadi: ‘Z vdihom bom opazoval prenehanje’ in vadi: ‘Z izdihom bom opazoval prenehanje.’
Vadi: ‘Z vdihom bom opazoval opuščanje’ in vadi: ‘Z izdihom bom opazoval opuščanje.’

22. Menihi, tako razvita in pogosto izvajana pozornost med dihanjem obrodi velik sad in je v veliko korist.

(IZPOPOLNITEV ŠTIRIH PODROČIJ POZORNOSTI)

23. In kako, menihi, razvita in pogosto izvajana pozornost med dihanjem izpopolni štiri področja pozornosti?

(1) POZORNOST NA TELO 

24. Menihi, vedno ko menih dolgo vdihuje, jasno ve: ‘Dolgo vdihujem,’ ko dolgo izdihuje, jasno ve: ‘Dolgo izdihujem,’ ko kratko vdihuje, jasno ve: ‘Kratko vdihujem,’ ko kratko izdihuje, jasno ve: ‘Kratko izdihujem,’ ko vadi: ‘Z doživljanjem celotnega telesa bom vdihnil,’ ko vadi: ‘Z doživljanjem celotnega telesa bom izdihnil,’ ko vadi: ‘Z umirjanjem telesne tvorbe bom vdihnil,’ ko vadi: ‘Z umirjanjem telesne tvorbe bom izdihnil,’ takrat menih opazuje telo kot telo, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom[27]. Pravim, da je to določeno telo med telesi, namreč vdihovanje in izdihovanje. Zato takrat menih opazuje telo kot telo, navdušen, popolnoma premišljen in pozoren, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom.

(2) POZORNOST NA OBČUTKE 

25. Menihi, kadarkoli menih vadi: ‘Pozoren na radost bom vdihnil,’ ko vadi: ‘Pozoren na radost bom izdihnil,’ ko vadi: ‘Pozoren na prijetnost bom vdihnil’ in vadi: ‘Pozoren na prijetnost bom izdihnil,’ ko vadi: ‘Pozoren na srčno tvorbo bom vdihnil’ in vadi: ‘Pozoren na srčno tvorbo bom izdihnil,’ ko vadi: ‘Z vdihom bom umirjal srčno tvorbo’ in vadi: ‘Z izdihom bom umirjal srčno tvorbo,’ takrat menih opazuje občutke kot občutke, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom. Pravim, da je to določen občutek med občutki, namreč, posvečanje natančne pozornosti vdihovanju in izdihovanju. Zato takrat menih opazuje občutke kot občutke, navdušen, premišljen in pozoren, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom.

(3) POZORNOST NA SRCE 

26. Menihi, kadarkoli menih vadi: ‘Z vdihom bom pozoren na srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom pozoren na srce,’ vadi: ‘Z vdihom bom zadovoljil srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom zadovoljil srce,’ vadi: ‘Z vdihom bom zbral srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom zbral srce,’ vadi: ‘Z vdihom bom sprostil srce’ in vadi: ‘Z izdihom bom sprostil srce,’ takrat menih opazuje srce kot srce, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom. Jaz ne pravim, menihi, da je pozornost med dihanjem za tega, ki je pozabljiv, ki se popolnoma ne zaveda. Zato takrat menih opazuje srce kot srce, navdušen, premišljen in pozoren, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom.

(4) POZORNOST NA POJAVE

27. Menihi, kadarkoli menih vadi: ‘Z vdihom bom opazoval nestalnost,’ vadi: ‘Z izdihom bom opazoval nestalnost,’ vadi: ‘Z vdihom bom opazoval izginevanje’, vadi: ‘Z izdihom bom opazoval izginevanje,’ vadi: ‘Z vdihom bom opazoval prenehanje,’ vadi: ‘Z izdihom bom opazoval prenehanje,’ vadi: ‘Z vdihom bom opazoval opustitev,’ vadi: ‘Z izdihom bom opazoval opustitev,’ takrat menih opazuje pojave kot pojave, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom. Ko je z modrostjo videl opuščanje pohlepa in žalovanja, skrbno opazuje naprej z mirnodušnostjo. Zato takrat menih stalno opazuje naravo stvari kot pojave, navdušen, premišljen in pozoren, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom.

28. Menihi, tako razvita in pogosto izvajana pozornost med dihanjem izpopolni štiri področja pozornosti.

(IZPOPOLNITEV SEDMIH DEJAVNIKOV POPOLNEGA PREBUJENJA)

29. In kako, menihi, razvita in negovana štiri področja pozornosti izpopolnijo sedem dejavnikov prebujenja[28]?

30. (1) Menihi, ob katerikoli priložnosti menih opazuje telo kot telo, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom, takrat je v njem osnovana neprestana pozornost. Ob katerikoli priložnosti je v menihu osnovana neprestana pozornost, takrat se v njem pojavi pozornost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvojem jo izpopolni.

31. (2) Stalno pozoren preiskuje in analizira pojave z modrostjo in se poglobi v popolno preiskovanje. Ob katerikoli priložnosti tako pozoren menih preiskuje in analizira pojave z modrostjo in se poglobi v popolno preiskovanje, takrat se v njem pojavi raziskovanje pojavov, kot dejavnik prebujenja. On ga razvija in z razvojem ga izpopolni.

32. (3) V tem, ki preiskuje in analizira pojave z modrostjo in se poglobi v popolno preiskovanje, se pojavi vztrajnost. Ob katerikoli priložnosti se pojavi vztrajnost v menihu, ki preiskuje, analizira pojave z modrostjo in se poglobi v popolno preiskovanje, takrat se v njem pojavi prizadevnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvojem jo izpopolni.

33. (4) V tem, ki se v njem pojavi prizadevnost, se pojavi nezemeljska radost. Ob katerikoli priložnosti se pojavi v vztrajnem menihu nadzemeljska radost, takrat se v njem pojavi radost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvojem jo izpopolni.

34. (5) V tem, ki je radosten, se pomirita telo in srce. Ob katerikoli priložnosti sta telo in srce umirjena pri navdušenemu menihu, takrat se v njem pojavi mirnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvijanjem jo izpopolni.

35. (6) V tem, ki ima umirjeno telo in čuti prijetnost, srce postane zbrano. Ob katerikoli priložnosti je menihovo telo umirjeno in čuti prijetnost, srce postane zbrano, takrat se v njem pojavi zbranost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvojem jo izpopolni.

36. (7) On z mirnodušnostjo pozorno opazuje zbrano srce. Kadarkoli menih z mirnodušnostjo pozorno opazuje zbrano srce, takrat se v njem pojavi mirnodušnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in z razvijanjem pride do izpopolnitve v njem.

37. Menihi, ob vsaki priložnosti menih opazuje občutke kot občutke, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom… (ponovi kot pri §30-36) … se v njem pojavi mirnodušnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in ko jo razvije, jo izpopolni.

38. Menihi, ob vsaki priložnosti menih opazuje srce kot srce, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom … (ponovi kot pri §30-36) … se v njem pojavi mirnodušnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in ko jo razvije, pride do izpopolnitve v njem.

39. Menihi, ob vsaki priložnosti menih opazuje pojave kot pojave, vneto, zavestno in pozorno, z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom … (ponovi kot pri §30-36) … se v njem pojavi mirnodušnost, kot dejavnik prebujenja. On jo razvija in ko jo razvije, jo izpopolni.

40. Menihi, tako štiri področja pozornosti razvita in pogosto izvajana, izpopolnijo sedem dejavnikov prebujenja.

(IZPOPOLNITEV PRAVE VEDNOSTI IN OSVOBODITVE)

41. In kako, menihi, sedem dejavnikov prebujenja razvitih in pogosto izvajanih, izpopolni pravo vednost in osvoboditev?

42. Menihi, menih razvija pozornost, kot dejavnik prebujenja, ki je podprt z osamitvijo, z brezstrastnostjo in s prenehanjem in dozori v opustitvi. On razvija raziskovanje pojavov, kot dejavnik prebujenja … prizadevnost ... radost ... mirnost … zbranost … mirnodušnosti, kot dejavnik prebujenja, ki je podprt z osamitvijo, z brezstrastnostjo in s prenehanjem in dozori v opustitvi.

43. Menihi, tako sedem dejavnikov prebujenja razvitih in pogosto izvajanih, izpopolni pravo vednost in osvoboditev.

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Komudī je dan polne lune meseca Kattika, četrtega meseca deževne sezone. Ime je dobil po cvetenju bele vodne lilije (kumuda) v tem času.
[2] Ostal bo do naslednje polne lune, torej še en mesec.
[3] Glej MN 29 in 30.
[4] Glej MN 22:42.
[5] Suddhāvāsa – tu bivajo božanstva, ki jih lahko dosežejo le nepovratniki (anāgāmiji)
[6] Glej MN 22:43.
[7] Tri ovire: pogled identitete (sakkāyaditthi), dvom (vicikicchā) in privrženost (napačni) uporabi etike in običajev (silabbataparāamāso).
[8] Glej MN 22:44.
[9] Glej MN 22:45.
[10] Glej MN 10 in MN 77:15.
[11] Glej MN 77:16: nastajanje nenastalih slabih stanj, opuščanje nastalih slabih stanj, nastajanje nenastalih dobrih stanj, okrepitev in povečanje dobrih stanj.
[12] Glej MN 77:17: zbranost zaradi vneme, energije, uma in raziskovanja.
[13] Glej MN 77:18: sposobnost zaupanja, vztrajnosti, pozornosti, zbranosti in modrosti.
[14] Glej MN 77:19: moč zaupanja, vztrajnosti, pozornosti, zbranosti in modrosti.
[15] Glej MN 77:20: dejavnik pozornosti, raziskovanja, prizadevnosti, radosti, mirnosti, zbranosti in mirnodušnosti.
[16] Glej MN 77:21: pravilni pogled, misel, govor, dejanje, način življenja, napor, pozornost in zbranost.
[17] Glej Sn 1:8. Metta sutta.
[18] Glej MN 10:10.
[19] Glej SN 22:45 in SN 22:59.
[20] Glej tudi MN 10:4.
[21] Tu meditant le opazuje, kakšno je trenutno dihanje.
[22] Vadi pozornost z opazovanjem poti zraka skozi telo.
[23] Telesna tvorba (kāyasaṅkhāraṁ) - v tem primeru je to dihanje.
[24] Srčna tvorba (cittasaṅkhārapaṭisaṁvedī) - v tem primeru sta tu mišljena tako občutek (vedanā), kot zaznava (saññā).
[25] Srce - za palijski pojem citta uporabljam prevod srce in ne um. Natančnejši prevod za um je mano, ki pa je čutilni organ.
[26] ... zbral srce - vstopil v samadhi.
[27] … z opuščenim pohlepom in žalovanjem za svetom – meditant odloži pet ovir (glej MN 38:38).
[28] … bojjhaṅga - glej MN 2:21 in MN 77:20.

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod in priredba: Bojan Božič / januar 2024

 

(C) SloTheravada, 2023