(MN 117) Mahācattarisaka Sutta – Velikih štirideset

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Jetajevem gozdičku Anāthapiṇḍikajevega parka. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom plemenito pravilno zbranost z njenimi podporami in njenimi pripomočki. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

3. “Kaj, menihi, je plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in njenimi pripomočki, to je, pravilen pogled, pravilna misel, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilen način življenja, pravilen napor in pravilna pozornost? Poenotenje uma, oskrbljenega s temi sedmimi dejavniki, se imenuje plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in pripomočki.

(POGLED)

4. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi.[1] In kako pravilen pogled pride prvi? Napačen pogled se razume kot napačen pogled in pravilen pogled kot pravilen pogled: tak je pravilen pogled nekoga.[2]

5. In kaj, menihi, je napačen pogled? ‘Nič ni dano, nič ni darovano, nič žrtvovano; ni plodu ali rezultata dobrih ali slabih dejanj; ni ne tega, ne drugega sveta; ni ne matere ne očeta; ni bitij, ki so spontano ponovno rojena; ni dobrih in krepostnih asketov in brahminov na svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in razodeli ta svet in drugi svet.’ To je napačen pogled.

6. In kaj, menihi, je pravilen pogled? Pravilen pogled, pravim, je dvojen: obstaja pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju;[3] in obstaja pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

7. In kaj, menihi, je pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? ‘Obstaja to, kar je dano in kar je ponujeno in kar je žrtvovano; obstaja sadež in rezultat dobrih in slabih dejanj; obstaja ta svet in drugi svet; obstajata mati in oče; obstajajo bitja, ki se spontano ponovno rodijo; obstajajo dobri in krepostni samotarji in brahmini v svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in so razodeli ta svet in drugi svet.’ To je pravilen pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju.

8. In kaj, menihi, je pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti? Modrost, sposobnost modrosti, moč modrosti, dejavnik raziskovanja stanj prebujenja, dejavnik poti pravilnega pogleda v njem, ki ima plemenit um, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[4] to je pravilen pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

9. Nekdo napravi napor, da opusti napačen pogled in se loti pravilnega pogleda: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen pogled, pozorno vstopi in biva v pravilnem pogledu: to je pravilna pozornost nekoga. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega pogleda, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.[5]

(MISEL)

10. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačna misel se razume kot napačna misel in pravilna misel kot pravilna misel: tak je pravilen pogled nekoga.[6]

11. In kaj, menihi, je napačna misel? Misel čutne želje, misel sovraštva in misel krutosti: to je napačna misel.

12. In kaj, menihi, je pravilna misel? Pravilna misel, pravim, je dvojna: obstaja pravilna misel, ki je popačena z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju, in obstaja pravilna misel, ki je plemenita, brez vplivov, nadsvetna, dejavnik poti.

13. In kaj, menihi, je pravilna misel, ki je popačena z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Misel odrekanja, misel ne-sovraštva, in misel ne-krutosti:[7] to je pravilna misel, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

14. In kaj, menihi, je pravilna misel, ki je plemenita, brez vpliva, nadsvetna, dejavnik poti? Mišljenje, misel, namen, mentalna osredotočenost, mentalna trdnost, usmerjenost uma, besedna tvorba v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[8] to je pravilna misel, ki je plemenita … dejavnik poti.

15. Nekdo napravi napor, da opusti napačno misel in se loti pravilne misli: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačno misel, pozorno vstopi in biva v pravilni misli: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilne misli, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.[9]

(GOVOR)

16. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Nekdo napačen govor razume kot napačen govor in pravilen govor kot pravilen govor: tak je njegov pravilen pogled.

17. In kaj, menihi, je napačen govor? Lažnivi govor, zlonamerni govor, osorni govor, in klepetanje: to je napačen govor.

18. In kaj, menihi, je pravilen govor? Pravilen govor, pravim, je dvojen: obstaja pravilen govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen govor, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

19. In kaj, menihi, je pravilen govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od napačnega govora, vzdržnost od zlonamernega govora, vzdržnost od osornega govora, vzdržnost od klepetanja: to je pravilen govor, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

20. In kaj, menihi, je pravilen govor, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje štirim vrstam govornega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[10] to je pravilen govor, ki je plemenit … dejavnik poti.

21. Nekdo napravi napor, da opusti napačen govor in se loti pravilnega govora: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen govor, pozorno vstopi in biva v pravilnem govoru: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega govora, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(DEJANJE)

22. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačno dejanje se razume kot napačno dejanje in pravilno dejanje kot pravilno dejanje: tak je pravilen pogled nekoga.

23. In kaj, menihi, je napačno dejanje? Ubijanje živih bitij, jemanje tega, kar ni dano in napačno ravnanje v čutnih užitkih: to je napačno dejanje.

24. In kaj, menihi, je pravilno dejanje? Pravilno dejanje, pravim, je dvojno: obstaja pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti.

25. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od ubijanja živih bitij, vzdržnost od jemanja tega, kar ni dano, vzdržnost od napačnega ravnanja v čutnih užitkih: to je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

26. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti? Odrekanje trem vrstam telesnega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilno dejanje, ki je plemenito … dejavnik poti.

27. Nekdo napravi napor, da opusti napačno dejanje in se loti pravilnega dejanja: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačno dejanje, pozorno vstopi in biva v pravilnem dejanju: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega dejanja, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(NAČIN ŽIVLJENJA)

28. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? Napačen način življenja se razume kot napačen način življenja in pravilen način življenja kot pravilen način življenja: tak je pravilen pogled nekoga.

29. In kaj, menihi, je napačen način življenja? Spletkarjenje, govorjenje, namigovanje, omalovaževanje, pridobivanje dobička: to je napačen način življenja.[11]

30. In kaj, menihi, je pravilen način življenja? Pravilen način življenja, pravim, je dvojen: obstaja pravilen način življenja, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen način življenja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti.

31. In kaj, menihi, je pravilen način življenja, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Menihi, plemeniti učenec opusti napačen način življenja in doseže, da živi svoje življenje s pravilnim načinom življenja: to je pravilen način življenja, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

32. In kaj, menihi, je pravilen način življenja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje napačnemu načina življenja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilen način življenja, ki je plemenit … dejavnik poti.

33. Nekdo napravi napor, da opusti napačen način življenja in vstopi v pravilen način življenja: to je njegov pravilen napor. Pozorno opusti napačen način življenja, pozorno vstopi in biva v pravilnem načinu življenja: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega načina življenja, to so, pravilen pogled, pravilen napor in pravilna pozornost.

(VELIKIH ŠTIRIDESET)

34. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? V nekom s pravilenm pogledom nastane pravilna misel;[12] v nekom s pravilno mislijo nastane pravilen govor; v nekom s pravilnim govorom nastane pravilno dejanje; v nekom s pravilnim dejanjem nastane pravilno življenja; v nekom s pravilnim življenjem nastane pravilen napor; v nekom s pravilnim naporom nastane pravilna pozornost ; v nekom s pravilno pozornostjo nastane pravilna zbranost; v nekom s pravilno zbranostj nastane pravilno znanje; v nekom s pravilnim znanjem nastane pravilna osvoboditev. Tako, menihi, pot učenca v višjem treningu ima osem dejavnikov, za arahanta ima deset dejavnikov.[13]

35. V tem pogledu, menihi, pravilen pogled pride prvi. In kako pravilen pogled pride prvi? V nekom s pravilnim pogledom je napačen pogled ukinjen, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačnim pogledom kot pogojem, so prav tako ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo s pravilnim pogledom kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilno mislijo je napačna misel ukinjena, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo iz napačne misli kot pogojem, so prav tako ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo iz pravilne misli kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilnim govorom, je napačen govor ukinjen … V nekom s pravilnim dejanjem, je napačno dejanje ukinjeno … V nekom s pravilnim načinom življenja, je napačen način življenja ukinjen … V nekom s pravilnim naporom, je napačen napor ukinjen … V nekom s pravilno pozornostjo, je napačna pozornost ukinjena … V nekom s pravilno zbranostjo, je napačna zbranost ukinjena … V nekom s pravilnim znanjem, je napačno znanje ukinjeno … V nekom s pravilno osvoboditvijo, je napačna osvoboditev ukinjena, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačno osvoboditvijo kot pogojem, so tudi ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo s pravilno osvoboditvijo kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

36. Tako, menihi, obstaja dvajset dejavnikov na strani dobrega in dvajset dejavnikov na strani slabega.[14] To učenje Dhamme o Velikih štirideset je bilo sproženo in ga ne more ustaviti noben samotar ali brahmin ali božanstvo ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu.

37. Menihi, če katerikoli samotar ali brahmin meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti, potem obstaja deset upravičenih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj. Če ta uglednež kritizira pravilen pogled, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačen pogled. Če ta uglednež kritizira pravilno misel, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačno misel. Če ta uglednež kritizira pravilen govor … pravilno dejanje … pravilen način življenja … pravilen napor … pravilno pozornost ... pravilno zbranost … pravilno znanje … pravilno osvoboditev, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačno osvoboditev. Če katerikoli samotar ali brahmin meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti, potem je to deset upravičnih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj.

38. Menihi, celo ta učitelja iz Okkala, Vassa in Bhañña,[15] ki sta imela nauk o nevzročnosti, nauk o nedelovanju in nauk o nihilizmu, ne bi mislila, da se mora učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti. Zakaj je tako? Zaradi strahu pred krivdo, napadom in ovrženjem.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Pubbangamā, dobesedno “predhodnik.” MA pravi, da sta predhodnik dve vrsti pravilnega pogleda: pravilen pogled vpogleda, ki raziskuje tvorbe kot nestalne, trpljenje in nesebstvo; in pravilen pogled poti, ki se pojavi kot posledica vpogleda in vpliva na radikalno uničenje nečistosti. Pravilen pogled vpogleda kot predhodnik se kaže v §§4, 10, 16, 22 in 28; pravilen pogled poti kot predhodnik v §§34 in 35.

[2] Ta izjava nakazuje, da je za pridobitev pravilnega pogleda o naravi realnosti, potrebno najprej biti sposoben razlikovati med napačnim in pravilnim učenjem glede narave realnosti. MA pravi, da je to pravilen pogled vpogleda, ki razume napačen pogled kot predmet, s prodiranjem v njegove značilnosti nestalnosti, itd., in ki razume pravilen pogled z izvajanjem funkcije razumevanja in z odstranjevanjem zmede.

[3] To je posveten pravilen pogled, zaslužen faktor, ki vodi do ugodnega ponovnega rojstva, vendar sam po sebi ne more povzročiti transcendence pogojenega obstoja.

[4] Ta definicija določa nadsvetni pravilen pogled kot modrost (pañña), ki se najde med pripomočki prebujenja, kot sposobnost, moč, dejavnik prebujenja in dejavnik poti. Definicija je formulirana prej z načinom funkcije spoznanja, kot pa z objektivno vsebnostjo pravilnega pogleda. Drugje (MN 141.24) je pravilen pogled poti definiran kot znanje Štirih plemenitih resnic. Lahko razumemo, da konceptualno razumevanje štirih resnic pade pod posvetni pravilen pogled, medtem ko direktno prodiranje resnice z uresničenjem Nibbāne skupaj s potjo, tvori nadsvetni pravilen pogled.

[5]  MA: Ti spremljajo pravilen pogled kot sočasno obstoječi in predhodniki. Pravilen napor in pravilna  pozornost obstajata sočasno z nadsvetnim pravilnim pogledom; pravilen pogled vpogleda je predhodnik nadsvetnega pravilnega pogleda.

[6]  MA razloži to kot pravilen pogled vpogleda, ki razume pravilno misel na način njene funkcije in s čiščenjem zmede. Izgleda, da gre za vprašanje o bolj elementarnem razlikovanju dveh vrst misli.

[7] To je standardna definicija pravilne misli kot faktorja Plemenite osmeročlene poti; glej MN 141.25.

[8] V tej definiciji se dejavnik misli (sankappa) definira z mislijo (vitakka), ki je nadalje specificirana kot dejavnik, ki je odgovoren za zatopljenost s fiksiranjem in usmerjanjem uma na svoj predmet. Za uporabljeno misel kot “govorno tvorbo,” glej MN 44.15.

[9] MA: Ta trditev se nanaša izključno na sočasno obstoječe dejavnike, ki spremljajo nadsvetni pravilno misel. V uvodni fazi prakse, nastajajo tri posvetne pravilne misli ločeno, toda v trenutku nadsvetne poti, nastane ena sama pravilna misel in prekine trojne napačne misli. Tako se lahko nadsvetna pravilna misel tudi opiše kot misel odpovedi, ne-sovraštva in ne-krutosti. Ista metoda velja za pravilen govor, itd.

[10] Medtem ko se posvetni pravilni govor vadi na štirih različne načine, glede na tip napačnega govora katerega se vzdrži, se v slučaju nadsvetne poti, en sam dejavnik pravilnega govora opravlja četverno funkcijo prekinitve tendenc proti štirim vrstam napačnega govora. Isti princip velja za pravilno dejanje.

[11] To so napačni načini za menihe, da pridobijo svoje potrebščine; razloženi so v  Vsm I, 61-65. MA pravi, da ti ki se omenjeni v sutti niso edini načini napačnega življenja, ki vključuje kakršnokoli obliko zaslužka za življenje, ki vključuje kršitev vodil. V AN 5:177/iii.208, Buddha omeni pet vrst napačnega načina življenja za laične ljudi: ukvarjanje z orožjem, živimi bitji, mesom, opojnimi sredstvi in strupi.

[12] MA pojasni, da za tega, ki ima pravilen pogled na pot, nastane pravilna misel; podobno, za tega, ki ima pravilen pogled na sadež, nastane v njem pravilna misel sadeža. Podobno se tudi naslednji dejavniki, razen zadnjih dveh, nanašajo na nadsvetno pot.

[13] Dodatna dva dejavnika, ki ju poseduje arahant, sta pravilno znanje, ki se ga lahko prepozna z njegovim preglednim znanjem, s katerim je uničil vse nečistosti, in pravilna osvoboditev, ki se lahko prepozna z njegovo izkušnjo osvoboditve od nečistosti.

[14] Dvajset dejavnikov na strani dobrega je deset pravilnih dejavnikov in dobra stanja, ki izvirajo iz vsakega; dvajset dejavnikov na strani slabega je deset napačnih dejavnikov in slaba stanja, ki izvirajo iz vsakega. Zato ime “Velikih štirideset.”

[15] MA pravi, da sta samo ta dva živela v deželi Okkala. Druga njihova identiteta je neznana.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2018, rev dec. 2018

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information