(MN 117) Mahācattarisaka Sutta – Velikih štirideset

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Jetajevem gozdičku Anāthapiṇḍikajevega parka. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel:

2. “Menihi, učil vas bom plemenito pravilno zbranost z njenimi podporami in njenimi pripomočki. Poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.” - “Da, častiti gospod,” so odgovorili menihi. Blaženi je rekel:

3. “Kaj, menihi, je plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in njenimi pripomočki, to je, pravilnim pogledom, pravilnim namenom, pravilnim govorom, pravilnim dejanjem, pravilnim načinom preživljanja, pravilnim naporom in pravilno pozornostjo? Poenotenje uma, oskrbljenega s temi sedmimi dejavniki, se imenuje plemenita pravilna zbranost z njenimi podporami in pripomočki.

(POGLED)

4. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi.[1] In kako pravilni pogled pride prvi? Napačen pogled se razume kot napačen pogled in pravilni pogled kot pravilni pogled: tak je pravilni pogled nekoga.[2]

5. In kaj, menihi, je napačen pogled? ‘Nič ni dano, nič ni darovano, nič žrtvovano; ni plodu ali rezultata dobrih ali slabih dejanj; ni ne tega, ne drugega sveta; ni ne matere ne očeta; ni bitij, ki so spontano ponovno rojena; ni dobrih in krepostnih asketov in brahminov na svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in razodeli ta svet in drugi svet.’ To je napačen pogled.

6. In kaj, menihi, je pravilni pogled? Pravilni pogled, pravim, je dvojen: obstaja pravilni pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju;[3] in obstaja pravilni pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

7. In kaj, menihi, je pravilni pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? ‘Obstaja to, kar je dano in kar je ponujeno in kar je žrtvovano; obstaja sadež in rezultat dobrih in slabih dejanj; obstaja ta svet in drugi svet; obstajata mati in oče; obstajajo bitja, ki se spontano ponovno rodijo; obstajajo dobri in krepostni samotarji in brahmini v svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in so razodeli ta svet in drugi svet.’ To je pravilni pogled, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju.

8. In kaj, menihi, je pravilni pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti? Modrost, sposobnost modrosti, moč modrosti, dejavnik raziskovanja stanj prebujenja, dejavnik poti pravilnega pogleda v njem, ki ima plemenit um, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[4] to je pravilni pogled, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

9. Nekdo napravi napor, da opusti napačen pogled in se loti pravilnega pogleda: to je njegov pravilni napor. Pozorno opusti napačen pogled, pozorno vstopi in biva v pravilnem pogledu: to je pravilna pozornost nekoga. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega pogleda, to so, pravilni pogled, pravilni napor in pravilna pozornost.[5]

(NAMEN)

10. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? Napačen namen se razume kot napačen namen in pravilni namen kot pravilni namen: tak je pravilni pogled nekoga.[6]

11. In kaj, menihi, je napačen namen? Namen čutne želje, namen sovraštva in namen krutosti: to je napačen namen.

12. In kaj, menihi, je pravilni namen? Pravilni namen, pravim, je dvojen: obstaja pravilni namen, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju, in obstaja pravilni namen, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

13. In kaj, menihi, je pravilni namen, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Namen odrekanja, namen ne-sovraštva, in namen ne-krutosti:[7] to je pravilni namen, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

14. In kaj, menihi, je pravilni namen, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Mišljenje, misel, namen, mentalna osredotočenost, mentalna trdnost, usmerjenost uma, besedna tvorba v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[8] to je pravilni namen, ki je plemenit … dejavnik poti.

15. Nekdo napravi napor, da opusti napačen namen in se loti pravilnega namena: to je njegov pravilni napor. Pozorno opusti napačen namen, pozorno vstopi in biva v pravilnem namenu: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega namena, to so, pravilni pogled, pravilni napor in pravilna pozornost.[9]

(GOVOR)

16. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? Napačen govor se razume kot napačen govor in pravilni govor kot pravilni govor: tak je pravilni pogled nekoga.

17. In kaj, menihi, je napačen govor? Lažnivi govor, zlonamerni govor, osorni govor, in klepetanje: to je napačen govor.

18. In kaj, menihi, je pravilni govor? Pravilni govor, pravim, je dvojen: obstaja pravilni govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilni govor, ki je plemenit, brez vplivov, nadsveten, dejavnik poti.

19. In kaj, menihi, je pravilni govor, ki je popačen z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od napačnega govora, vzdržnost od zlonamernega govora, vzdržnost od osornega govora, vzdržnost od klepetanja: to je pravilni govor, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

20. In kaj, menihi, je pravilni govor, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje od štirih vrst govornega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot:[10] to je pravilni govor, ki je plemenit … dejavnik poti.

21. Nekdo napravi napor, da opusti napačen govor in se loti pravilnega govora: to je njegov pravilni napor. Pozorno opusti napačen govor, pozorno vstopi in biva v pravilnem govoru: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega govora, to so, pravilni pogled, pravilni napor in pravilna pozornost.

(DEJANJE)

22. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? Napačno dejanje se razume kot napačno dejanje in pravilno dejanje kot pravilno dejanje: tak je pravilni pogled nekoga.

23. In kaj, menihi, je napačno dejanje? Ubijanje živih bitij, jemanje tega, kar ni dano, in napačno ravnanje v čutnih užitkih: to je napačno dejanje.

24. In kaj, menihi, is pravilno dejanje? Pravilno dejanje, pravim, je dvojno: obstaja pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti.

25. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Vzdržnost od ubijanja živih bitij, vzdržnost od jemanja tega, kar ni dano, vzdržnost od napačnega ravnanja v čutnih užitkih: to je pravilno dejanje, ki je popačeno z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

26. In kaj, menihi, je pravilno dejanje, ki je plemenito, brez vpliva, nadsvetno, dejavnik poti? Odrekanje od treh vrst telesnega napačnega ravnanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilno dejanje, ki je plemenito … dejavnik poti.

27. Nekdo napravi napor, da opusti napačno dejanje in se loti pravilnega dejanja: to je njegov pravilni napor. Pozorno opusti napačno dejanje, pozorno vstopi in biva v pravilnem dejanju: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega dejanja, to so, pravilni pogled, pravilni napor in pravilna pozornost.

(NAČIN PREŽIVLJANJA)

28. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? Napačen način preživljanja se razume kot napačen način razmišljanja in pravilni način preživljanja kot pravilni način preživljanja: tak je pravilni pogled nekoga.

29. In kaj, menihi, je napačen način preživljanja? Spletkarjenje, govorjenje, namigovanje, omalovaževanje, zasledovanje dobička z dobičkom: to je napačen način preživljanja.[11]

30. In kaj, menihi, je pravilni način preživljanja? Pravilen način preživljanja, pravim, je dvojen: obstaja pravilni način preživljanja, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju; in obstaja pravilen način preživljanja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti.

31. In kaj, menihi, je pravilen način preživljanja, ki je popačeno z vplivi, uživanjem zaslug, zorenjem v pridobivanju? Menihi, plemeniti učenec opusti napačen način preživljanja in doseže, da živi svoje življenje s pravilnim načinom preživljanja: to je pravilen način preživljanja, ki je popačen z vplivi … zorenjem v pridobivanju.

32. In kaj, menihi, je pravilni način preživljanja, ki je plemenit, brez vpliva, nadsveten, dejavnik poti? Odrekanje od napačnega načina preživljanja, brzdanje, zadrževanje, vzdržnost od njih v njem, katerega um je plemenit, katerega um je brez vplivov, ki poseduje plemenito pot in razvija plemenito pot: to je pravilni način preživljanja, ki je plemenit … dejavnik poti.

33. Nekdo napravi napor, da opusti napačen način preživljanja in se preživlja na pravilen način: to je njegov pravilni napor. Pozorno opusti napačen način preživljanja, pozorno vstopi in biva v pravilnem načinu preživljanja: to je njegova pravilna pozornost. Tako ta tri stanja tečejo in krožijo okoli pravilnega načina preživljanja, to so, pravilni pogled, pravilni napor in pravilna pozornost.

(VELIKIH ŠTIRIDESET)

34. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? V nekom s pravilnim pogledom, pravilni namen nastane;[12] v nekom s pravilnim namenom, pravilni govor nastane; v nekom s pravilnim govorom, pravilno dejanje nastane; v nekom s pravilnim dejanjem, pravilen način preživljanja nastane; v nekom s pravilnim načinom preživljanja, pravilni napor nastane; v nekom s pravilnim naporom, pravilna pozornost nastane; v nekom s pravilno pozornostjo, pravilna zbranost nastane; v nekom s pravilno zbranostjo, pravilno znanje nastane; v nekom s pravilnim znanjem, pravilna osvoboditev nastane. Tako, menihi, pot učenca v višjem treningu ima osem dejavnikov, arahant ima deset dejavnikov.[13]

35. V tem pogledu, menihi, pravilni pogled pride prvi. In kako pravilni pogled pride prvi? V nekom s pravilnim pogledom je napačen pogled ukinjen, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačnim pogledom kot pogojem, so prav tako ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo s pravilnim pogledom kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilnim pravilni namenom, je napačen namen ukinjen, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo iz napačnega namena kot pogoja, so prav tako ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo iz pravilnega namena kot pogoja, pridejo do izpolnitve z razvojem.

V nekom s pravilnim govorom, je napačen govor ukinjen … V nekom s pravilnim dejanjem, je napačno dejanje ukinjeno … V nekom s pravilnim načinom preživljanja, je napačen način preživljanja ukinjen … V nekom s pravilnim naporom, je napačen napor ukinjen … V nekom s pravilno pozornostjo, je napačna pozornost ukinjena … V nekom s pravilno zbranostjo, je napačna zbranost ukinjena … V nekom s pravilnim znanjem, je napačno znanje ukinjeno … V nekom s pravilno osvoboditvijo, je napačna osvoboditev ukinjena, in mnoga zla slaba stanja, ki izvirajo z napačno osvoboditvijo kot pogojem, so tudi ukinjena, in mnoga dobra stanja, ki izvirajo z pravilno osvoboditvijo kot pogojem, pridejo do izpolnitve z razvojem.

36. Tako, menihi, obstaja dvajset dejavnikov na strani dobrega in dvajset dejavnikov na strani slabega.[14] To učenje Dhamme o Velikih štirideset je bilo zavrteno in ga ne more ustaviti noben samotar ali brahmin ali bog ali Māra ali Brahmā ali kdorkoli v svetu.

37. Menihi, če katerikoli samotar ali brahmin meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizirati in zavrniti, potem obstaja deset upravičenih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj. Če ta uglednež kritizira pravilni pogled, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačen pogled. Če ta uglednež kritizira pravilni namen, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačen namen. Če ta uglednež kritizira pravilni govor … pravilno dejanje … pravilen način preživljanja … pravilni napor … pravilno pozornost ... pravilno zbranost … pravilno znanje … pravilno osvoboditev, potem bo častil in hvalil te samotarje in brahmine, ki imajo napačno osvoboditev. Če katerikoli samotar ali brahmin meni, da se mora to učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizira in zavrniti, potem je to deset upravičnih sklepanj iz njegovih trditev, ki bi zagotovile osnovo, da se ga kritizira tukaj in sedaj.

38. Menihi, celo ta učitelja iz Okkala, Vassa in Bhañña,[15] ki sta imela doktrino o nevzročnosti, doktrino o nedelovanju in doktrino o nihilizmu, ne bi mislila, da se mora učenje Dhamme o Velikih štirideset kritizira in zavrniti. Zakaj je tako? Zaradi strahu pred krivdo, napadom in ovrženjem.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Pubbangamā, dobesedno “predhodnik.” MA pravi, da sta predhodnik dve vrsti pravilnega pogleda: pravilni pogled vpogleda, ki raziskuje tvorbe kot nestalne, trpljenje in nesebstvo; in pravilni pogled poti, ki se pojavi kot posledica vpogleda in vpliva na radikalno uničenje nečistosti. Pravilni pogled vpogleda kot predhodnik se kaže v §§4, 10, 16, 22 in 28; pravilni pogled poti kot predhodnik v §§34 in 35.

[2] Ta izjava nakazuje, da je za pridobitev pravilnega pogleda o naravi realnosti, potrebno najprej biti sposoben razlikovati med napačnim in pravilnim učenjem glede narave realnosti. MA pravi, da je to pravilni pogled vpogleda, ki razume napačni pogled kot predmet, s prodiranjem v njegove značilnosti nestalnosti, itd., in ki razume pravilni pogled z izvajanjem funkcije razumevanja in z odstranjevanjem zmede.

[3] To je posveten pravilni pogled, zaslužen faktor, ki vodi do ugodnega ponovnega rojstva, vendar sam po sebi ne more povzročiti transcendence pogojenega obstoja.

[4] Ta definicija določa nadsvetni pravilni pogled kot modrost (pañña), ki se najde med pripomočki prebujenja, kot sposobnost, moč, dejavnik prebujenja in dejavnik poti. Definicija je formulirana prej z načinom funkcije spoznanja, kot pa z objektivno vsebnostjo pravilnega pogleda. Drugje (MN 141.24) je pravilni pogled poti definiran kot znanje Štirih plemenitih resnic. Lahko razumemo, da konceptualno razumevanje štirih resnic pade pod posvetni pravilni pogled, medtem ko direktno prodiranje resnice z uresničenjem Nibbāne skupaj s potjo, tvori nadsvetni pravilni pogled.

[5]  MA: Ti spremljajo pravilni pogled kot sočasno obstoječi in predhodniki. Pravilni napor in pravilna  pozornost obstajata sočasno z nadsvetnim pravilnim pogledom; pravilni pogled vpogleda je predhodnik nadsvetnega pravilnega pogleda.

[6]  MA razloži to kot pravilni pogled vpogleda, ki razume pravilni namen na način njegove funkcije in s čiščenjem zmede. Izgleda, da gre za vprašanje o bolj elementarnem razlikovanju dveh vrst namena.

[7] To je standardna definicija pravilnega namena kot faktorja Plemenite osmeročlene poti; glej MN 141.25.

[8] V tej definiciji se dejavnik namena (sankappa) definira z uporabljeno mislijo (vitakka), ki je nadalje specificirana kot dejavnik, ki je odgovoren za zatopljenost s fiksiranjem in usmerjanjem uma na svoj predmet. Za uporabljeno misel kot “govorno tvorbo,” glej MN 44.15.

[9] MA: Ta trditev se nanaša izključno na sočasno obstoječe dejavnike, ki spremljajo nadsvetni pravilni namen. V uvodni fazi prakse, nastajajo trije posvetni pravilni nameni ločeno, toda v trenutku nadsvetne poti, nastane en sam pravilni namen in prekine trojne napačne namene. Tako se lahko nadsvetni pravilni namen tudi opiše kot namen odpovedi, ne-sovraštva in ne-krutosti. Ista metoda velja za pravilni govor, itd.

[10] Medtem ko se posvetni pravilni govor vadi na štirih različne načine, glede na tip napačnega govora katerega se vzdrži, se v slučaju nadsvetne poti, en dejavnik pravilnega govora vadi četverno funkcijo prekinitve tendenc proti štirim vrstam napačnega govora. Isti princip velja za pravilno dejanje.

[11] To so napačni načini za menihe, da pridobijo svoje potrebščine; razloženi so v  Vsm I, 61-65. MA pravi, da ti ki se omenjeni v sutti niso edini načini napačnega preživljanja, ki vključuje kakršnokoli obliko zaslužka za življenje, ki vključuje kršitev vodil. V AN 5:177/iii.208, Buddha omeni pet vrst napačnega načina preživljanja za laične ljudi: ukvarjanje z orožjem, živimi bitji, mesom, opojnimi sredstvi in strupi.

[12] MA pojasni, da za tega, ki ima pravilni pogled na pot, nastane pravilni namen; podobno, za tega, ki ima pravilni pogled na sadež, nastane v njem pravilni namen sadeža. Podobno se tudi naslednji dejavniki, razen zadnjih dveh, nanašajo na nadsvetno pot.

[13] Dodatna dva dejavnika, ki ju poseduje arahant sta pravilno znanje, ki se ga lahko prepozna z njegovim preglednim znanjem, da je uničil vse nečistosti, in pravilna osvoboditev, ki se lahko prepozna z njegovo izkušnjo osvoboditve od nečistosti.

[14] Dvajset dejavnikov na strani dobrega je deset pravilnih dejavnikov in dobra stanja, ki izvirajo iz vsakega; dvajset dejavnikov na strani slabega je deset napačnih dejavnikov in slaba stanja, ki izvirajo iz vsakega. Zato ime “Velikih štirideset.”

[15] MA pravi, da sta samo ta dva živela v deželi Okkala. Druga njihova identiteta je neznana.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / maj 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.