(MN 110) Cūḷapuṇṇama Sutta - Kratko učenje v noči na polno luno

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v vzhodnem parku, v palači Migarove matere.

2. Ob tej priložnosti – na dan Uposathe petnajstega, ko je bila polna luna, je Blaženi sedel na odprtem, obkrožen s sangho. Ko je nadziral tiho sangho menihov, jo je nagovoril:

3. “Menihi, ali bi slab človek spoznal slabega človeka: ‘Ta oseba je slab človek’?’’ - “Ne, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Nemogoče je, to ne more biti, da bi slab človek spoznal slabega človeka: ‘Ta oseba je slab človek.’ Toda, ali bi slab človek spoznal dobrega človeka: ‘Ta oseba je dober človek’?” - “Ne, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Nemogoče je, to ne more biti, da bi slab človek spoznal dobrega človeka: ‘Ta oseba je dober človek.’

4. Menihi, slab človek ima slabe kvalitete; on se druži s slabim človekom, on ima namene slabega človeka, on svetuje kot slab človek, on govori kot slab človek, on deluje kot slab človek, on ima poglede kot slab človek in on daje darila kot slab človek.

5. In kako slab človek poseduje slabe kvalitete? Slab človek nima zaupanja, nima sramu, nima strahu pred napačnim delovanjem; on je neuk, len, pozabljiv in ni moder. Tako poseduje slab človek slabe kvalitete.

6. In kako se slab človek druži kot slab človek? Slab človek ima za prijatelje in tovariše samotarje in brahmine, ki nimajo zaupanja, nimajo sramu, nimajo strahu pred napačnim delovanjem; ki so neuki, leni, pozabljivi in nespametni. Tako se slab človek druži kot slab človek.

7. In kako ima slab človek namene kot slab človek? Slab človek ima namene po svojem lastnem trpljenju, po trpljenju drugih in po trpljenju obeh. Tako ima slab človek namene kot slab človek.

8. “In kako slab človek svetuje kot slab človek? Slab človek svetuje tako, da sam trpi, da trpijo drugi in trpijo oboji. Tako slab človek svetuje kot slab človek.

9. In kako slab človek govori kot slab človek? Slab človek govori lažnivo, zlonamerno, osorno, prazno. Tako slab človek govori kot slab človek.

10. In kako slab človek deluje kot slab človek? Slab človek ubija živa bitja, jemlje, kar mu ni dano, se slabo obnaša glede čutnih užitkov. Tako slab človek deluje kot slab človek.

11. In kako ima slab človek poglede kot slab človek? Slab človek ima takšen pogled: ‘Ničesar ni danega, ničesar darovanega, ničesar žrtvovanega; ni sadeža ali rezultata dobih in slabih dejanj; ne ta svet, ne drugi svet; ne mati, ne oče; ne bitja, ki so ponovno spontano rojena; ni dobrih in krepostnih samotarjev in brahminov v svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in razodeli ta svet in drugi svet.’ Tako ima slab človek poglede kot slab človek.

12. In kako slab človek podari darila kot slab človek? Slab človek podari darilo nemarno, ga ne da s svojimi lastnimi rokami, ga podari, ne da bi pokazal spoštovanje, podari to, kar je za odvreči, podari s pogledom, da nič ne bo iz njega. Tako slab človek podari darila, kot slab človek.

13. Ta slab človek – ki ima slabe kvalitete, ki se ga ima za slabega človeka, ima namene kot slab človek, svetuje kot slab človek, govori kot slab človek, deluje kot slab človek, ima poglede kot slab človek in daje darila kot slab človek - se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavi v destinaciji slabega človeka. In kaj je destinacija slabega človeka? To je pekel ali živalski svet.

14. Menihi, ali bi dober človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta oseba je dober človek’?” - “Da, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Možno je, da bi dober človek prepoznal dobrega človeka: ‘Ta oseba je dober človek.’ Toda, ali bi dober človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta oseba je slab človek’? ” - “Da, častiti gospod.” - “Dobro, menihi. Možno je, da bi dober človek prepoznal slabega človeka: ‘Ta oseba je slab človek.’

15. Menihi, dober človek ima dobre kvalitete; se ima za dobrega človek, ima namene kot dober človek, svetuje kot dober človek, govori kot dober človek, deluje kot dober človek, ima poglede kot dober človek in daje darila kot dober človek.

16. In kako ima dober človek dobre kvalitete? Dober človek ima zaupanje, sram in strah pred napačnim ravnanjem; on je učen, odločen, pozoren, in moder. Tako ima dober človek dobre kvalitete.

17. In kako se dober človeka druži kot dober človek? Dober človek ima za prijatelje in tovariše samotarje in brahmine, ki imajo zaupanje, sram in strah pred napačnim delovanjem; ki so učeni, odločni, pozorni in modri. Tako se dober človek druži kot dober človek.

18. In kako ima dober človek namene kot dober človek? Dober človek nima namenov po svojem lastnem trpljenju, po trpljenju drugih, ali po trpljenju obeh. Tako ima dober človek namene kot dober človek.

19. In kako dober človek svetuje kot dober človek? Dober človek ne svetuje tako, da sam trpi, da trpijo drugi, ali da trpijo oboji. Tako dober človek svetuje kot dober človek.

20. In kako dober človek govori kot dober človek? Dober človek se vzdrži lažnivega govorjenja, zlonamernega govorjenja, osornosti in klepetanja. Tako dober človek govori kot dober človek.

21. In kako dober človek deluje kot dober človek? Dober človek se vzdrži ubijanja živih bitij, jemanja tega, kar ni dano in napačnega obnašanja glede čutnih užitkov. Tako dober človek deluje kot dober človek.

22. In kako ima dober človek poglede kot dober človek? Dober človek ima takšen pogled: ‘Tu je kar je dano in kar je podarjeno in kar je žrtvovano; tu je sadež in rezultat dobrih in slabih dejanj; obstaja ta svet in drugi svet; obstajata mati in oče; obstajajo bitja, ki so spontano ponovno rojena; obstajajo dobri in krepostni samotarji in brahmini v svetu, ki so se sami uresničili z neposrednim znanjem in razodeli ta svet in drugi svet.’ Tako ima dober človek poglede kot dober človek.

23. In kako dober človek podari darila kot dober človek Dober človek podari darilo skrbno, ga podari s svojimi rokami, ga podari z izkazovanjem spoštovanja, podari koristno darilo, ga podari s pogledom, da bo nekaj nastalo iz njega. Tako dober človek podari darila kot dober človek.

24. Ta dober človek - ki tako ima dobre kvalitete, ki se druži kot dobri človek, ima namene kot dobri človek, svetuje kot dober človek, govori kot slab človek, deluje kot dober človek, ima poglede kot dober človek in daje darila kot dober človek - ob razpadu telesa, po smrti, se ponovno pojavi v destinaciji dobrega človeka. In kaj je destinacija dobrega človeka? To je veličina med bogovi ali veličina med človeškimi bitji.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / marec 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.