(MN 92) Sela Sutta - Seli

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi popotoval po deželi Anguttarāpanov s številno sangho menihov, s tisoč dvesto petdesetimi menihi, in je prišel v mesto Anguttarāpanov, z imenom Ᾱpana.

2. Asket prepletenih las, Keṇiya, je slišal: “Samotar Gotama, sin Sakyanov, ki je odšel v meništvo iz klana Sakyanov, je popotoval po deželi Anguttarāpanov s številno sangho menihov, s tisoč dvesto petdeset menihi in je prišel v Ᾱpano. Dobra novica o mojstru Gotami se je razširila ‘Blaženi je popoln, popolnoma prebujen, popoln v pravem znanju in obnašanju, vzvišen, poznavalec svetov, neprimerljiv vodja oseb, ki jih je potrebno obvladati, učitelj bogov in ljudi, prebujen, blažen. On razodeva ta svet z njegovimi bogovi, njegovimi Mārami in njegovimi Brahmāmi, to generacijo z njenimi samotarji in brahmini, njenimi princi in njenim ljudstvom, kar je sam uresničil z neposrednim znanjem. On uči Dhammo, ki je dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem in razodeva posvečeno življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno.’ Dobro je videti takšne arahante.”

3. Potem je asket prepletenih las, Keṇiya, odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave in ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel na stran. Blaženi ga je poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom o Dhammi. Ko ga je Blaženi poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil z govorom o Dhammi je asket prepletenih las, Keṇiya, rekel Blaženemu: “Naj mojster Gotama skupaj s sangho menihov sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.”

Ko je bilo to rečeno, mu je Blaženi rekel: “Sangha menihov je številna, Keṇiya, sestavlja jo tisoč dvesto petdeset menihov, in ti imaš popolno zaupanje v brahmine.”

V drugo je asket prepletenih las, Keṇiya, rekel Blaženemu: “Čeprav je sangha menihov velika, mojster Gotama, sestavlja jo tisoč dvesto petdeset menihov in čeprav imam popolno zaupanje v brahmine, se naj mojster Gotama skupaj s sangho menihov strinja in sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.” V drugo mu je Blaženi rekel: “Sangha menihov je velika, Keṇiya, … ”

V tretje je asket prepletenih las, Keṇiya, rekel Blaženemu: “ Čeprav je sangha menihov velika, mojster Gotama … vendar naj se mojster Gotama skupaj s sangho menihov strinja in sprejme jutrišnji obrok hrane od mene.” Blaženi se je strinjal v tišini.

4. Vedoč, da se je Blaženi strinjal, se je asket prepletenih las, Keṇiya, dvignil iz svojega sedeža in odšel do svojega domovanja, kjer je nagovoril svoje prijatelje in tovariše, svoje bližnje in daljne sorodnike: “Poslušajte me, gospodje, moji prijatelji in tovariši, moji bližnji in daljni sorodniki. Samotarja Gotamo sem povabil na jutrišnji obrok hrane skupaj s sangho menihov. Opravite potrebne nakupe in priprave.”

“Da, gospod,” so odgovorili, in nekateri so izkopali peči, nekateri pripravili drva, nekateri umivali posodo, nekateri pripravili vrče za vodo, nekateri pripravili sedeže, medtem ko je asket prepletenih las, Keṇiya, sam pripravil paviljon.

5. Ob tej priložnosti se je brahmin Sela zadrževal v Ᾱpani. Bil je mojster treh Ved z njihovimi besedili, liturgijami, fonetikami in etimologijami in zgodovinami kot petim, strokovnjak v filologiji in slovnici, bil je v celoti seznanjen z naravno filozofijo in z znamenji za velikega človeka in je učil recitacije hvalnic tristo brahminskim študentom.

6. Tisti čas je asket prepletenih las, Keṇiya, imel popolno zaupanje v brahmina Sela. In brahmin Sela je, ko je hodil in popotoval za vadbo skupaj s svojimi tristo brahminskimi študenti, prišel do domovanja asketa prepletenih las, Keṇiya. Tam je videl nekaj mož, ki so kopali peči, nekateri so sekali drva, nekateri umivali posodo, nekateri pripravljali vrče z vodo, nekateri pripravljali sedeže, medtem ko je asket prepletenih las, Keṇiya, sam pripravljal paviljon.

7. Ko je to videl, je vprašal asketa prepletenih las, Keṇiya: “Se bo mojster Keṇiya poročil ali bo poročil koga? Ali je tu neko veliko darovanje? Ali je bil kralj Seniya Bimbisāra iz Magadhe povabljen z velikim spremstvom za jutrišnji obrok hrane?”

8. “Jaz se ne bom poročil ali poročil koga, mojster Sela, niti je bil kralj Seniya Bimbisāra iz Magadhe povabljen z velikim spremstvom za jutrišnji obrok, ampak pripravljam veliko darovanje. Samotar Gotama, sin Sakyanov, ki je šel naprej od doma v brezdomstvo iz klana Sakyanov, je popotoval po deželi Anguttarāpanov s številno sangho menihov, s tisoč dvesto petdeset menihov in je prišel v Ᾱpano. Dobra novica o mojstru Gotami se je razširila glede tega: ‘Ta Blaženi je popoln, popolnoma prebujen, popoln v resničnem znanju in obnašanju, vzvišen, poznavalec svetov, neprimerljiv vodja oseb, ki jih je potrebno obvladati, učitelj bogov in ljudi, prebujen [buddha], blažen.’ Povabil sem ga na jutrišnji obrok hrane skupaj s sangho menihov.”

9. “Si rekel ‘Buddha,’ Keṇiya?”

“Rekel sem ‘Buddha,’ Sela.”

“Si rekel ‘Buddha,’ Keṇiya?”

“Rekel sem ‘Buddha,’ Sela.”

10. Potem je brahminu Seli prišlo na misel: “Celo na ta zvok ‘Buddha’ težko naletimo v tem svetu. Dvaintrideset znamenj velikega človeka je bilo omenjenih v naših himnah in veliki človek, ki je opremljen z njimi, ima samo dve možni usodi, ne drugih.[1] Če živi družinsko življenje postane vladar, ki obrača kolo, pravičen kralj, ki vlada z Dhammo, mojster štirih četrtin, zmagovalec vsega, ki je umiril svojo deželo in ima sedem zakladov. To so: zaklad kolesa, zaklad slona, zaklad konja, zaklad dragulja, zaklad ženske, zaklad strežaja in zaklad svetovalca kot sedmi.[2] Njegovi otroci, ki jih je več kot tisoč, so pogumni in junaški, in uničujejo vojske drugih; preko te zemlje, omejene z oceanom, vlada brez palice, brez orožja, z Dhammo. Toda, če gre v meništvo naprej od doma v brezdomstvo, postane popoln, popolno prebujeni, ki odgrne tančico v svetu.”

11. [Rekel je]: “Moj dobri Keṇiya, kje mojster Gotama, dovršen, popolnoma prebujen, sedaj živi?”

Ko je bilo to rečeno, je asket prepletenih las, Keṇiya, iztegnil svojo desno roko in rekel: “Tam, kjer je ta zelena črta gozda, mojster Sela.”

12. Potem je brahmin Sela odšel s tristo brahminskimi študenti do Blaženega. Nagovoril je brahminske študente: “Pridite v tišini, gospodje, previdno pazite; ker k tem Blaženim se je težko približati, oni hodijo sami, kakor levi. Ko jaz govorim s samotarjem Gotamo, me ne prekinjajte in me ne motite, ampak počakajte, dokler najin pogovor ni končan.”

13. Potem je brahmin Sela odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel na stran in s pogledom iskal dvaintrideset znamenj velikega človeka na telesu Blaženega. Videl je, več ali manj, dvaintrideset znamenj velikega človeka na telesu Blaženega, razen dveh; bil je v dvomu in negotov glede dveh znamenj in ju ni mogel določiti in se odločiti o njih: glede spolnega organa, ki je bil zaprt v tulec in glede dolžine njegovega jezika.

Blaženemu je prišlo na misel: “Ta brahmin Sela vidi dvaintrideset znamenj velikega človeka na meni, razen dveh; v dvomu in negotov je glede dveh znamenj in ju ne more določiti in se odločiti o njih: glede spolnega organa, ki je zaprt v tulec in glede dolžine mojega jezika.”

14. Potem je Blaženi naredil takšno mojstrstvo nadnaravnih moči, da je brahmin Sela videl, da je spolni organ Blaženega zaprt v tulec. Nato je Blaženi iztegnil svoj jezik in se ponavljajoče dotaknil obeh ušesnih odprtin in obeh nosnic in pokril svoj celoten obraz z jezikom.

15. Brahmin Sela je pomislil: “Samotar Gotama je opremljen z dvaintridesetimi znamenji velikega človeka; so popolna, ne nepopolna. Toda jaz ne vem ali je on Buddha ali ne. Vendar, od starejših brahminov, ki govorijo v skladu s tradicijo učiteljev sem slišal, da se ti, ki so dokončani, popolno prebujeni, razkrijejo kot taki, ko se jih hvali. Predpostavimo, da hvalim obraz samotarja Gotame s primernimi verzi.”

Potem je pohvalil obraz Blaženega s primernimii verzi:

16. Sela

“Popoln v telesu, lep,
dobro oblikovan in ljubek na izgled;
o Blaženi, zlata je tvoja barva,
in beli tvoji zobje; ti si močan.
Odlike so vidne, tako posamezne, kot vse,
ki razlikujejo človeka, kot dobro rojenega;
vse, ki se naj najdejo na tvojem telesu,
znamenja, ki odkrijejo velikega človeka.
S čistimi očmi, s svetlim obrazom,
veličasten, vzravnan kot plamen sredi telesa samotarja
siješ kakor sijoče sonce.
Menih, tako ljubek na pogled,
s kožo zlatega sijaja –
z lepoto tako redko, zakaj bi ti
bil zadovoljen z življenjem samotarja?
Ti si zmožen biti kralj, gospod kočijažev,
vladar, ki obrne kolo,
zmagovalec vseh štirih četrtin
in gospod gozdička dreves Jambu.[3]
Z bojevniki in velikimi princi,
ki so vsi vdani službi tebi,
o Gotama, ti bi moral vladati
kot vladar ljudi, kralj nad vsemi kralji.”

17. Buddha

“Jaz sem že kralj, o Sela,”
je odgovoril Blaženi.
“Jaz sem najvišji kralj Dhamme,
s pomočjo Dhamme vrtim kolo,
kolo, ki ga nihče ne more ustaviti.”

18. Sela

“Trdiš, da si popolno prebujen,”
je rekel brahminSela,
“Praviš, o Gotama,
‘jaz sem najvišji kralj Dhamme,
s pomočjo Dhamme vrtim kolo.’
Kdo je tvoj general, učenec,
ki sledi na mojstrov lastni način?
Kdo je tisti, ki ti pomaga vrteti
kolo, ki si ga zagnal v vrtenje?”

19. Buddha

“Kolo, ki sem ga zagnal v vrtenje,”
je odgovoril Blaženi,
“to isto najvišje kolo Dhamme,
mi je Sāriputta, sin Tathāgate,
pomagal vrteti.

Kar mora biti znano je neposredno znano,
kar mora biti razvito je bilo razvito,
kar mora biti opuščeno je bilo opuščeno,
torej, brahmin, jaz sem Buddha.

Zato odstrani tvoje dvome glede mene
in naj odločnost stopi na njihovo mesto,
ker je vedno težko pridobiti
pogled prebujenih.

Jaz sem tisti, na katerega prisotnost v svetu
se zelo redko naleti,
jaz sem popolno prebujeni,
jaz, o brahmin, sem najvišji zdravnik.

Jaz sem svet, ni enakega,
ki je uničil vse mrgoleče horde Māre;
ker sem premagal vse sovražnike,
se brez strahu radostim.”

20. Sela

“O gospodje, slišite to, poslušajte kaj govori,
človek vizije, zdravnik,
mogočni junak, ki rjove
kakor lev v gozdu.

Kdo, čeprav izobčen po rojstvu,
bi mu ne verjel, ko je videl,
da je svet brez primere,
ki je uničil vse mrgoleče horde Māre?

Sedaj, naj mi sledi, kdor hoče
in kdor noče, naj odide.
Jaz bom šel med menihe pod njegovim vodstvom,
tem človekom vzvišene modrosti.”

21. Učenci

“Če, o gospod, sedaj odobriš
to učenje prebujenega,
bomo tudi mi šli v meništvo pod njegovim vodstvom,
tem človekom vzvišene modrosti.”

22. Sela

“Tukaj je tristo brahminov,
ki z dvignjenimi rokami moledujejo:
‘Naj živimo posvečeno življenje
pod tvojim vodstvom, o Blaženi.’”

23. Buddha

“Posvečeno življenje je dobro razglašeno,
o Sela,” je rekel Blaženi,
“da se vidi tukaj in ne kasneje;
ta, ki vadi z marljivostjo,
bo našel plodno meniško posvečenje .”

24. Potem sta brahmin Sela in njegova skupnost prejela meniško posvečenje pod Blaženim in sta prejela popolno sprejetost.

25. Ko se je končala noč, je asket prepletenih las, Keṇiya, imel pripravljeno dobro hrano različnih vrst v svojem domovanju in je najavil Blaženemu: “Čas je, mojster Gotama, obrok hrane je pripravljen.” Potem, začelo se je jutro, se je Blaženi oblekel, vzel svojo skledo in zunanje oblačilo in odšel s sangho menihov do domovanja asketa prepletenih las, Keṇiya, in sedel na pripravljen sedež. S svojimi lastnimi rokami je asket prepletenih las, Keṇiya, postregel in zadovoljil sangho menihov, ki jo je vodil Buddha, z različnimi vrstami dobre hrane. Ko je Blaženi pojedel in odmaknil svoje roke od sklede, je asket prepletenih las, Keṇiya, vzel nižji sedež in sedel na stran. Blaženi mu je dal svoj blagoslov s temi verzi:

26.        “Zgorela darovanja so veličastnost ognja,
              Sāvitri veličastnost vedskih hvalnic,
              veličastnost človeških bitij, kralj,
              veličastnost tekočih rek, morje;
              luna je veličastnost zvezd,
              sonce je veličastnost vsega, kar se sveti;
              odlika je veličastnost vseh, ki si prizadevajo;
              Sangha, veličastnost tistih, ki darujejo.”

Ko je Blaženi dal svoj blagoslov s temi verzi, se je dvignil iz svojega sedeža in odšel.

27. Ne dolgo za tem njihovem popolnem sprejetju, ko so živeli v osami, samotni, vztrajni, vneti in odločni, je častiti Sela in njegova skupnost, s svojim uresničenjem z neposrednim znanjem, tukaj in sedaj vstopila in bivala v tem najvišjem cilju posvečenega življenja, zaradi katerega pripadnik plemena upravičeno gre od doma v brezdomstvo. Neposredno so vedeli: “Rojstvo je uničeno, posvečeno življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje bivanja” In častiti Sela skupaj z njegovo skupnostjo so postali arahanti.

28. ‘Potem je častiti Sela skupaj s svojo skupnostjo odšel do Blaženega. Ko si je uredil svoje zgornje oblačilo na eno rame je iztegnil svoje roke v ponižen pozdrav proti Blaženemu in ga nagovoril s temi verzi:

              “Osem dni je minilo, vsevidni,
              kar smo odšli k tebi po zatočišče.
              V teh sedmih nočeh, o Blaženi,
              smo obvladali tvoje učenje.

              Ti si Buddha, ti si učitelj,
              ti si modrijan, zmagovalec nad Māro.
              Ko si odrezal vsa zla nagnjenja,
              si prečkal in vodil človeštvo preko.

              Ti si nadvladal vse dodanosti,
               ti si odstranil vse vplive.
              Ti si lev, brez dodanosti,
               ti si opustil strah in grozo.

              Tako teh tristo menihov stoji
              z rokami v znak občudovanja.
              O junak, raztegni svojo nogo,
              in pusti tem velikim bitjem naj častijo učitelja.”

 

Opombe


[1] Dvaintrideset znamenj, ki so našteti v §9 so predmet celotne sutte v Digha Nikaya, DN 30, Lakkhana Sutta. Tam je vsako znamenje razloženo kot kammična posledica določene kreposti, ki jo je izpopolnil Buddha med njegovimi predhodnimi življenji kot bodhisatta.

[2] Sedmi zaklad se obravnava v MN 129.34-41. Pridobitev zaklada kolesa razloži zakaj se imenuje “Monarh, ki obrača kolo.”

[3] To je, Jambudipa, indijski podkontinent.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / februar 2018, rev. dec. 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.