(MN 83) Makhādeva Sutta - Kralj Makhādeva

 

1. Tako sem slišal.[1] Nekoč je Blaženi živel v Mithili v Makhādevovem gozdičku mangov.[2]

2. Na določenem kraju se je Blaženi zasmejal. Častitemu Ᾱnandi je prišlo na misel: “Kaj je razlog, kaj je vzrok za smeh Blaženega? Tathāgate se ne smejijo brez razloga.” Uredil si je svoje gornje oblačilo na eno ramo, iztegnil svoje roke v spoštljiv pozdrav proti Blaženemu in ga vprašal: “Častiti gospod, kaj je razlog, kaj je vzrok za smehljaj Blaženega? Tathāgate se ne smejijo brez razloga.”

3. “Enkrat, Ᾱnanda, je bil v tem Mithiliju kralj z imenom Makhādeva. Bil je pravičen kralj, ki je vladal z Dhammo, velik kralj, ki je bil utrjen v Dhammi. On je upravljal z Dhammo med brahmini in gospodarji, med meščani in podeželani in držal se je dnevov Uposathe na štirinajsti, petnajsti in osmi dan od štirinajstih.[3]

4. Sedaj, na koncu mnogo let, mnogo sto let, mnogo tisoč let, je kralj Makhādeva tako nagovoril svojega brivca: ‘Dobri brivec, ko zagledaš kakšen siv las, ki raste na moji glavi, mi povej.’ - ‘Da, gospod,’ je ta odgovoril. In po mnogih letih, mnogo sto letih, mnogo tisoč letih, je brivec zagledal sive lase, ki so rasli na glavi kralja Makhādeva.[4] Ko jih je zagledal, je rekel kralju: ‘Božji glasniki so se pojavili, gospod; sivi lasje rastejo na glavi vašega veličanstva.’ - ‘Potem, dobro brivec, pazljivo izpuli te sive lase s pinceto in jih daj v mojo dlan.’ -’Da, gospode,’ je odgovoril in pazljivo izpulil sive lase s pinceto, ter jih položil v kraljevo dlan.

Potem je kralj Makhādeva podaril brivcu vas, ter poklical princa, svojega najstarejšega sina in mu rekel: ‘Dragi princ, božji glasniki so se pojavili;[5] sivi lasje rastejo na moji glavi. Užival sem v človeških čutnih užitkih; sedaj je čas, da poiščem božanske čutne užitke. Pridi, dragi princ, prevzemi vladanje. Jaz si bom obril lase in brado, nadel rumeno oblačilo in šel naprej od doma v brezdomstvo. In sedaj, dragi princ, ko boš tudi ti zagledal rasti sive lase na tvoji glavi, potem ko boš podaril vas svojemu brivcu in ko boš pazljivo poučil princa, svojega najstarejšega sina o vladanju, si obrij lase in brado, nadeni rumeno oblačilo in pojdi naprej od doma v brezdomstvo. Nadaljuj to dobro prakso, ki sem jo postavil in ne bodi zadnji, ki jo izvaja. Dragi princ, ko živita dva moža, je ta, pod katerim se pojavi kršitev te dobre prakse – zadnji mož med njimi. Torej, dragi princ, pravim ti: Nadaljuj s to dobro prakso, ki sem jo vzpostavilo in ne bodi zadnji mož.’

5. Ko je podaril vas svojemu brivcu in ko je pazljivo podučil princa, svojega najstarejšega sina o vladanju, si je v Makhādevovem gozdičku mangov obril svoje lase in brado, nadel rumeno oblačilo in odšel naprej od doma v brezdomstvo.

On biva prežemajoč eno četrtino z umom prežetim z nesebično ljubeznijo, isto z drugo, isto s tretjo, isto s četrto; tako zgoraj, spodaj, okoli in povsod, tako za vse kot zase, on biva prežemajoč vseobsegajoči svet z umom prežetim z nesebično ljubeznijo, obilno, vzvišeno, neizmerno, brez sovraštva in brez jeze.

On biva prežemajoč eno četrtino z umom prežetim s sočutjem … z umom prežetim s  srečoželjnostjo … z umom prežetim z mirnodušnostjo, isto z drugo, isto s tretjo, isto s četrto; tako zgoraj, spodaj, okoli in povsod, tako za vse kot zase, on biva prežemajoč vseobsegajoči svet z umom prežetim z mirnodušnostjo, obilno, vzvišeno, neizmerno, brez sovraštva in brez jeze.

6. Štiriinosemdeset tisoč let se je kralj Makhādeva igral otroške igre; štiriinosemdeset tisoč let je deloval kot podregent; štiriinosemdeset tisoč let je vodil kraljestvo; štiriinosemdeset tisoč let je vodil posvečeno življenje v tem Makhādevovem gozdičku mangov, ko si je pobril svoje lase in brado, nadel rumeno obleko in šel naprej od doma v brezdomstvo. Z razvojem štirih božanskih bivanj, ob razpadu telesa, po smrti, je prešel v Brahmov svet.

7-9. Sedaj, na koncu mnogih let, mnogo sto let, mnogo tisoč let je sin kralja Makhādeve tako naslovil svojega brivca: … (kot zgoraj, §§4-6, se povsod bere “sin kralja Makhādeve”) … Z razvojem štirih božanskih bivanj, ob razpadu telesa, po smrti, je prešel v Brahmov svet.

10. Potomci sina kralja Makhādeve štiriinosemdeset tisoč kraljev v nasledstvu, ko so si obrili svoje lase in brado in nadeli rumeno obleko, so odšli naprej od doma v brezdomstvo v tem Makhādevovem gozdičku mangov. Oni so bivali eno četrtino z umom prežetim z nesebično ljubeznijo … s sočutjem … s srečoželjnostjo … z mirnodušnostjo … brez jeze.

11. Štiriinosemdeset tisoč let so se igrali otroške igre; štiriinosemdeset tisoč let so delovali kot podregenti; štiriinosemdeset tisoč let so vodili kraljestvo; štiriinosemdeset tisoč let so vodili posvečeno življenje v tem Makhādevovem gozdičku mangov, ko so si pobrili svoje lase in brado, nadeli rumeno obleko in šli naprej od doma v brezdomstvo. Z razvojem štirih božanskih bivanj, ob razpadu telesa, po smrti, so prešli v Brahmov svet.

12. Nimi je bil zadnji od teh kraljev. Bil je pravičen kralj, ki je vladal z Dhammo, veliki  kralj, ki je bil utrjen v Dhammi. Upravljal je z Dhammo med brahmini in gospodarji, med meščani in podeželani in on se je držal dnevov Uposathe na štirinajsti, petnajsti in osmi dan od štirinajstih.

13. Ᾱnanda, ko so se bogovi Triintridesetih srečali in so sedeli v zboru Sudhamma, je med njimi nastal ta razgovor: ‘To je pridobitev, gospodje, za ljudi Videhe, to je velika pridobitev za ljudi Videhe, da je njihov kralj Nimi, pravični kralj, ki vlada z Dhammo, velik kralj, ki je utrjen v Dhammi. Sebe upravlja z Dhammo med brahmini in gospodarji, med meščani in podeželani in on se je držal dnevov Uposathe na štirinajsti, petnajsti in osmi dan od štirinajstih.’

Potem je Sakka, vladar bogov, nagovoril bogove Triintridesetih: ‘Dobro gospodje, ali hočete videti kralja Nimija?’ - ‘Dobri gospod, mi hočemo videti kralja Nimija.’

Ob tej priložnosti, bil je dan Uposathe petnajstega, si je kralj Nimi umil svojo glavo in se povzpel v zgornje prostore, kjer je sedel pri praznovanju Uposathe. Potem je tako hitro, kot močan mož lahko iztegne svojo prepognjeno roko ali prepogne svojo iztegnjeno roko, Sakka, vladar bogov, izginil med bogovi Triintridesetih in se pojavil v prisotnosti kralja Nimija. Rekel je: ‘To je pridobitev za tebe, veliki kralj, to je velika pridobitev za tebe, veliki kralj. Ko so se bogovi Triintridesetih srečali in so sedeli v  zboru Sudhamma, je med njimi nastal ta razgovor: ‘To je pridobitev, gospodje, za ljudi Videhe … osmega od štirinajstih.” Veliki kralj, bogovi te hočejo videti. Poslal bom po tebe kočijo z vpreženimi tisočimi čistokrvnimi konji, veliki kralj. Veliki kralj, ne dvomi in se povzpni na božansko kočijo.’

Kralj Nimi je privolil v tišini. Potem tako hitro, kot močan mož lahko iztegne svojo prepognjeno roko ali prepogne svojo iztegnjeno roko, je Sakka, vladar bogov, izginil v prisotnosti kralj Nimija in se pojavil med bogovi Triintridesetih.

14. Potem je Sakka, vladar bogov, nagovoril kočijaža Mātalija: ‘Pridi, dobri Mātali, pripravi kočijo, v katero je vpreženih tisoč čistokrvnih konjev in pojdi do kralja Nimija in mu reci: “Veliki kralj, to kočijo, v katero je vpreženih tisoč čistokrvnih konjev je pote poslal Sakka, vladar bogov.  Veliki kralj, ne dvomi in se povzpni na božansko kočijo.“

‘Da, vaša milost,’ je odgovoril kočijaž Mātali. In ko je pripravil kočijo v katero je bilo zapreženih tisoč čistokrvnih konjev, je odšel do kralja Nimija in rekel: ‘Veliki kralj, ta kočija z vpreženimi tisočimi konji je bila poslana k tebi od Sakke, vladarja bogov. Veliki kralj, ne dvomi in se povzpni na božansko kočijo. Toda, veliki kralj, po kateri poti te naj peljem: po tisti na kateri povzročitelji zlih dejanj, doživijo učinke zlih dejanj, ali po tisti, na kateri povzročitelji dobrih dejanj, doživijo učinke dobrih dejanj?’ - ‘Pelji me po obeh poteh, Mātali.’

15. Mātali je pripeljal kralja Nimija do zbora Sudhamma. Sakka, vladar bogov, je videl kralja Nimija prihajati v daljavi in mu rekla: ‘Pridi, veliki kralj! Pozdravljen, veliki kralj! Bogovi Triintridesetih, veliki kralj, ki so sedeli v zboru Sudhamma, so se izrazili tako: “To je pridobitev, gospodje, za ljudi Videhe … osmega od štirinajstih.” Veliki kralj, bogovi Triintridesetih te hočejo videti. Veliki kralj, uživaj božansko moč med bogovi.’

‘Dovolj, dobri gospod. Naj me kočijaž odpelje nazaj do Mithila. Tam se bom ravnal po Dhammi med brahmini in gospodarji, med meščani in vaščani; tam se bom držal dnevov Uposathe na štirinajsti, petnajsti in osmi dan od štirinajstih.’

16. Potem je Sakka, vladar bogov, rekel kočijažu Mātali: ‘Pridi, dobro Mātali, zaprezi kočijo s tisočimi čistokrvnimi konji in odpelji kralja Nimija nazaj v Mithila.’

‘Da, vaša milost,’ je odvrnil kočijaž Mātali. In z zapreženo kočijo s tisoč čistokrvnih konjev je odpeljal kralja Nimija nazaj v Mithili. In tam, resnično, se je kralj Nimi ravnal po Dhammi med brahmini in gospodarji, med meščani in vaščani; in tam se je držal dnevov Uposathe na štirinajsti, petnajsti in osmi dan od štirinajstih.

17-19. Potem, na koncu mnogih let, mnogo sto let, mnogo tisoč let, je kralj Nimi tako nagovoril svojega brivca: … (kot zgoraj, §§4-6, povsod beri “kralj Nimi”) … . Z razvojem štirih božanskih bivanj, ob razpadu telesa, po smrti, je prešel v Brahmov svet.

20. Kralj Nimi je imel sina z imenom Kaḷārajanaka. On ni šel od doma v brezdomstvo. Prekinil je to dobro prakso. Bil je zadnji mož med njimi.

21. Sedaj, Ᾱnanda, morda misliš: ‘Gotovo, ob tej priložnosti je bil nekdo drug kralj Makhādeva, ki je uvedel dobro prakso.’ Toda, to se ne bi smelo jemati tako. Jaz sem bil kralj Makhādeva ob tej priložnosti. Jaz sem uvedel to dobro prakso in kasnejše generacije so nadaljevale s to dobro prakso, ki sem jo uvedel. Toda, ta vrsta dobre prakse ne vodi v razočaranje, v razstrastenje, v prenehanje, k miru, k neposrednemu znanju, k razsvetljenju, k Nibbāni, ampak samo do ponovne pojavitve v Brahmovem svetu. Vendar pa obstaja dobra praksa, ki sem jo jaz sedaj uvedel, ki vodi do popolnega razočaranja, do razstrastenja, do prenehanja, do miru, do neposrednega znanja, do razsvetljenja, do Nibbāne. In kaj je ta dobra praksa? To je Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled, pravilen namen, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilen način preživljanja, pravilen napor, pravilna pozornost in pravilna zbranost. To je dobra praksa, ki sem jo sedaj jaz uvedel, ki vodi do popolnega razočaranja, do razstrastenja, do prenehanja, do miru, do neposrednega znanja, do razsvetljenja, do Nibbāne.

Ᾱnanda, pravim ti: nadaljuj to dobro prakso, ki sem jo uvedel in ne bodi zadnji mož. Ᾱnanda, ko živita dva moža, je ta, pod katerim se dogodi prekinitev te dobre prakse – zadnji mož med njimi. Torej, Ᾱnanda, pravim ti: nadaljuj to dobro prakso, ki sem jo jaz uvedel in ne bodi zadnji mož.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Ᾱnanda je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

Opombe


[1]Glej Makhadeva Jataka (št. 9) in Nimi Jataka (št. 54). Kralj Makhādeva in kralj Nimi sta bili prejšnji rojstvi Buddhe Gotame.

[2]Gozdiček je posadil Makhadeva in se je še vedno imenoval po njem.

[3] Uposatha je dan verskega praznovanja v starodavni Indiji, ki ga je kot takega prevzel budizem.

[4] V skladu z budistično kozmologijo, življenjska doba človeških bitij oscilira med minimalno desetimi leti in maksimalno mnogo tisočimi leti. Makhadeva je živel takrat, ko je bilo življenjska doba pri maksimalni dobi tega razpona.

[5]O “božjih glasnikih” – glasnikih starosti, bolezni in smrti - glej MN 130.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / november 2017

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.