(MN 81) Ghaṭikāra Sutta – Lončar Ghaṭikāra

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi potoval med Kosalanci skupaj z veliko skupnostjo menihov.

2. Na določenem mestu ob glavni cesti se je Blaženi zasmejal. Častiti Ᾱnanda je pomislil: “Kaj je razlog, kaj je vzrok za nasmeh Blaženega? Tathāgate se ne smejijo brez razloga.” Tako je uredil svoje zgornje oblačilo na eno rame, iztegnil svoje roke v ponižen pozdrav proti Blaženem in ga vprašal: “Častiti gospod, kaj je razlog, kaj je vzrok za nasmeh Blaženega? Tathāgate se ne smejijo brez razloga.”

3. “Nekoč, Ᾱnanda, je bilo na tem prostoru cvetoče in živahno trgovsko mesto z imenom Vebhalinga, z mnogo prebivalci in polno ljudi. Blaženi Kassapa je popoln in popolno razsvetljen živel blizu trgovskega mesta Vebhalinga. Dejansko je tukaj Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljeni, imel svoj samostan; bilo je tukaj, dejansko, da je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljeni, živel in svetoval skupnosti menihov.”

4. Potem je častiti Ᾱnanda štirikrat prepognil svoje iz krp sešito ogrinjalo, ga razgrnil in rekel Blaženemu: “Potem, častiti gospod, naj Blaženi sede. Tako bo ta prostor uporabljen od dveh dovršenih, popolnoma razsvetljenih.”

Blaženi je sedel na sedež, ki je bil pripravljen in nagovoril častitega Ᾱnando:

5. “Nekoč, Ᾱnanda, je bilo na tem prostoru cvetoče in živahno trgovsko mesto z imenom Vebhalinga, z mnogo prebivalci in polno ljudi. Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, je živel blizu trgovskega mesta Vebhalinga. Bilo je tukaj, dejansko, da je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, imel svoj samostan; bilo je tukaj, dejansko, da je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, tukaj prebival in svetoval skupnosti menihov.

6. V Vebhalingi je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, imel za podpornika, za svojega glavnega podpornika, lončarja z imenom Ghaṭikāra. Lončar Ghaṭikāra je imel za prijatelja, za tesnega prijatelja, brahminskega študenta z imenom Jotipāla.

Nekega dne je lončar Ghaṭikāra nagovoril brahminskega študenta Jotipāla: ‘Dragi moj Jotipāla, pojdiva in obiščiva Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Menim, da je dobro videti Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega.’ Brahminski študent Jotipāla je odvrnil: ‘Dovolj, dragi moj Ghaṭikāra, zakaj naj obiščeva tega plešastega samotarja?’

V drugo in v tretje je lončar Ghaṭikāra rekel: ‘Dragi moj Jotipāla, pojdiva in obiščiva Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Menim, da je dobro videti Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega.’ In v drugo in v tretje je brahminski študent Jotipāla odgovoril: ‘Dovolj, dragi moj Ghaṭikāra, kakšen je smisel videti tega plešastega samotarja?’ - ‘Potem, dragi moj Jotipāla, vzemiva umivalno gobo in milo in se greva kopat v reko.’ - ‘No, prav,’ je odgovoril Jotipāla.

7. Tako sta lončar Ghaṭikāra in brahminski študent Jotipāla vzela umivalno gobo in milo in se odšla kopat v reko. Potem je Ghaṭikāra rekel Jotipāli: ‘Dragi moj Jotipāla, samostan Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega je v bližini. Pojdiva in obiščiva Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Menim, da je dobro videti Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega.’ Jotipāla je odgovoril: ‘Dovolj, dragi moj Ghaṭikāra, kakšen je smisel videti tega plešastega samotarja?’

V drugo in v tretje je lončar Ghaṭikāra rekel: ‘Dragi moj Jotipāla, samostan Blaženega Kassape … ’ In v drugo in v tretje je brahminski študent Jotipāla odgovoril: ‘Dovolj, dragi moj Ghaṭikāra, kakšen je smisel videti tega plešastega samotarja?’

8. Potem je lončar Ghaṭikāra zgrabil brahminskega študenta Jotipāla za pas in rekel: ‘Dragi moj Jotipāla, čisto blizu je samostan Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega. Pojdiva in obiščiva Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Menim, da je dobro videti Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega.’ Potem si je brahminski študent Jotipāla odpel svoj pas in rekel: ‘Dovolj, dragi moj Ghaṭikāra, kakšen je smisel videti tega plešastega samotarja?’

9. Ko si je brahminski študent Jotipāla umil svojo glavo, ga je lončar Ghaṭikāra zgrabil za lase in rekel:[1] ‘Dragi moj Jotipāla, čisto blizu je samostan Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega. Pojdiva in obiščiva Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Menim, da je dobro videti Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega.’

Brahminski študent Jotipāla je pomislil: ‘To je sijajno, to je neverjetno, da si me ta lončar Ghaṭikāra, ki je manjvrednega rojstva, dovoli zgrabiti za lase, potem ko sva si umila glavi! Gotovo to ne more biti enostavna zadeva.’ In je rekel lončarju Ghaṭikāri: ‘Tako daleč greš, dragi moj Ghaṭikāra?’ - ‘Tako daleč grem, dragi moj Jotipāla; ker tako močno mislim, da je dobro videti tega Blaženega, popolnega in popolno razsvetljenega!’ - ‘Potem, dragi moj Ghaṭikāra, me spusti. Pojdiva in ga obiščiva.’

10. Tako sta lončar Ghaṭikāra in brahminski študent Jotipāla odšla do Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega. Ghaṭikāra je, ko ga je pozdravil, sedel na stran, medtem ko pa je Jotipāla izmenjal z njim pozdrave, in ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je tudi on sedel na stran. Ghaṭikāra je potem rekel Blaženemu Kassapi, popolnemu in popolno razsvetljenemu: ‘Častiti gospod, to je brahminski študent Jotipāla, moj prijatelj, moj tesen prijatelj. Naj ga Blaženi uči Dhammo.’

In Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, je poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil lončarja Ghaṭikāra in brahminskega študenta Jotipālo z razlago Dhamme. Na koncu razlage, ko sta se navdušila in razveselila v besedah Blaženega Kassape, sta se dvignila iz svojih sedežev in ko sta se poklonil Blaženemu Kassapi, popolnemu in popolno razsvetljenemu, sta ga z njune desne strani zapustila.

11. Potem je Jotipāla vprašal Ghaṭikāra: ‘Sedaj, ko si slišal to Dhammo, dragi moj Ghaṭikāra, zakaj ne greš naprej od doma v brezdomstvo?’ - Dragi moj Jotipāla, ali ne veš, da vzdržujem svoje slepe in ostarele starše?’ - ‘Potem, dragi moj Ghaṭikāra, bom jaz šel naprej od doma v brezdomstvo.’

12. Spet sta lončar Ghaṭikāra in brahminski študent Jotipāla odšla do Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega. Ko sta ga pozdravila, sta sedla na stran in lončar Ghaṭikāra je rekel Blaženemu Kassapi, popolnemu in popolno razsvetljenemu: ‘Častiti gospod, to je brahminski študent Jotipāla, moj prijatelj, moj tesen prijatelj. Naj ga Blaženi pomeniši.’ In brahminski študent Jotipāla je sprejel pomenišenje od Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega in sprejel popolno sprejetost.

13. Ne dolgo zatem, ko je brahminski študent Jotipāla prejel popolno sprejetost, pol meseca zatem, ko je prejel popolno sprejetost, se je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen mudil pri Vebhalingi tako dolgo kot je hotel, nakar se je odpravil na pot proti Benaresu. Potoval je po etapah in končno prispel v Benares. Tam je živel v Jelenjem parku v Isipatani.

14. Kralj Kasija, Kikī je slišal: ‘Izgleda, da je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, prispel v Benares in živi v Jelenjem parku v Isipatani.’ Zato je pripravil več kočij, se vzpel na eno od njih in se odpeljal iz Benaresa s kraljevsko slovesnim sprevodom z namenom, da vidi Blaženega Kassapo, popolnega in popolno razsvetljenega. Peljal se je tako daleč, kot je bilo to po cesti mogoče, potem pa je sestopil iz svoje kočije in odšel naprej peš do Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega. Ko ga je pozdravil, je sedel na stran in Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, je poučil, vzpodbudil, navdušil in razveselil kralja Kasija, Kikīja z razlago Dhamme.

15. Na koncu razlage je kralj Kasija, Kikī rekel: ‘Častiti gospod, naj se Blaženi skupaj s sangho menihov strinja in jutri sprejme hrano od mene.’ In Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen je to sprejel s tišino. Potem, vedoč da je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen to sprejel, se je dvignil iz svojega sedeža in ko se mu je poklonil, ga je obhodil s svoje desne in odšel.

16. Ko se je končala noč je kralj Kasija, Kikī pripravil različne vrste dobre hrane v svojem bivališču – rdeči riž, ki je bil shranjen v snopu z izločenimi temnimi zrni, skupaj z mnogimi omakami in kariji – in naznanil Blaženemu Kassapi, popolnemu in popolno razsvetljenemu: ‘Čas je, častiti gospod, hrana je pripravljena.’

17. Ko je bilo jutro, se je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, oblekel in vzel svojo skledo in zunanje oblačilo in odšel s skupnostjo menihov v bivališče kralja Kasija, Kikīja in sedel na pripravljen sedež. Potem je s svojimi lastnimi rokami kralj Kasija, Kikī postregel in zadovoljil skupnost menihov, ki jo je vodil Buddha, z različnimi vrstami dobre hrane. Ko je Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, pojedel in odložil svojo skledo, je kralj Kasija, Kikī zavzel nižji sedež, sedel na stran in rekel: ‘Častiti gospod, naj Blaženi sprejme od mene bivališče za deževni umik v Benaresu; to bo koristno za skupnost menihov.’ - ‘Dovolj, kralj, moje bivališče za deževni umik je že zagotovljeno.’

V drugo in v tretje je kralj Kasija, Kikī rekel: ‘Častiti gospod, naj Blaženi sprejme od mene bivališče za deževni umik v Benaresu; to bo koristno za skupnost menihov.’ - ‘Dovolj, kralj, moje bivališče za deževni umik je že zagotovljeno.’

Kralj je pomislil: ‘Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen ne sprejme mojega povabila glede prebivališča za deževni umik v Benaresu,’ in je bil zelo razočaran in žalosten.

18. Potem je rekel: ‘Častiti gospod, ali imaš boljšega podpornika kot sem jaz?’ - ‘Imam, veliki kralj. Tam je trgovsko mesto Vebhalinga, kjer živi lončar po imenu Ghaṭikāra. On je moj podpornik, moj glavni podpornik. Sedaj ti, veliki kralj, misliš: “Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen, ne sprejme mojega bivališča za deževni umik v Benaresu,” in ti si bil zelo razočaran in žalosten; toda lončar Ghaṭikāra ni in ne bo. Lončar Ghaṭikāra je šel po zatočišče k Buddhi, Dhammi in Sanghi. On se vzdrži ubijanja živih bitij, jemanja tega kar ni dano, napačnega ravnanja v spolnosti, napačnega govora in vina, žganih pijač in opojnih substanc, kar je osnova nemarnosti. On ima popolno zaupanje v Buddho, Dhammo in Sangho in ima vrline, ki jih ljubijo plemeniti. On je brez dvoma o trpljenju, o izvoru trpljenja, o prenehanju trpljenja in o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja. Hrani se le v enem delu dneva, je v celibatu, je kreposten, dobrega značaja. On je odložil dragulje in zlato, opustil zlato in srebro. On ne koplje po tleh za glino s krampom ali s svojimi lastnimi rokami; kar je ostalo od obrežja ali kar so izkopale podgane, prinese domov na vozu; ko napravi lonec, pravi: “Naj vsakdo, ki mu je všeč, odoloči nekaj izbranega riža ali izbranega fižola ali izbrane leče in vzame vse to, karkoli mu je všeč.” On podpira svoje slepe in ostarele starše. Ko je uničil pet nižjih ovir, je on ta, ki se bo spontano ponovno pojavil [v čistem bivališču] in bo tam dosegel končno Nibbāno, ne da bi se kdaj vrnil iz tistega sveta.

19. “‘Nekoč, ko sem živel v Vebhalingu, bilo je jutro, sem se oblekel in vzel svojo skledo in zunanje oblačilo in odšel do staršev lončarja Ghaṭikāra in jih vprašal: “Prosim vas, kam je odšel lončar?” - “Častiti gospod, tvoj podpornik je šel ven; toda vzemi riž iz kotla in omako iz posode za omako in jej.”

“‘To sem naredil in odšel. Potem je lončar Ghaṭikāra prišel do svojih staršev in jih vprašal: “Kdo je vzel riž iz kotla in omako iz posode za omako, to pojedel in odšel?” - “Dragi moj, to je napravil Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen.”

“‘Lončar Ghaṭikāra je pomislil: “To je dobiček zame, to je velik dobiček zame, da se Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen tako zanaša name!” In navdušenje in sreča ga nista zapustila pol meseca in njegovih staršev za en teden.

20. “‘Ob drugi priložnosti, ko sem živel v Vebhalingu sem se zjutraj oblekel in vzel svojo skledo in zunanje oblačilo in odšel k staršem lončarja Ghaṭikāra in jih vprašal: “ Prosim vas, kam je odšel lončar?” - “Častiti gospod, tvoj podpornik je šel ven; toda vzemi kašo iz posode in omako iz posode za omake in jej.”

“‘To sem naredil in odšel. Potem je lončar Ghaṭikāra odšel do svojih staršev in jih vprašal: “Kdo je vzel kašo iz posode in omako iz posode za omako, to pojedel in odšel?” - “Dragi moj, to je napravil Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen.”

“‘Lončar Ghaṭikāra je pomislil: “To je dobiček zame, to je velik dobiček zame, da ima Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen tako zaupanje vame!” In navdušenje in sreča ga nista zapustila pol meseca in njegovih staršev za en teden.

21. “‘Ob drugi priložnosti, ko sem živel v Vebhalingu, je puščala streha moje koče. Nagovoril sem menihe: “Pojdite menihi in poiščite, če je kaj slame v hiši lončarja Ghaṭikāra.” - “Častiti gospod, ni slame v hiši lončarja Ghaṭikāra; slama je na strehi njegove delavnice.” - “Pojdite, menihi in odstranite slamo s strehe delavnice lončarja Ghaṭikāra.”

“‘Tako so napravili. Potem so starši lončarja Ghaṭikāra vprašali menihe: “Kdo je odstranil slamo s strehe delavnice?” - “Sestra, streha koče Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega pušča.” - “Vzemite slamo, častiti gospodje, vzemite jo in bodite blagoslovljeni!”

“‘Potem je lončar Ghaṭikāra odšel do svojih staršev in jih vprašal: “Kdo je odstranil slamo iz strehe delavnice?” - “Menihi, dragi moj; koča Blaženega Kassape, popolnega in popolno razsvetljenega je puščala.”

“‘Lončar Ghaṭikāra je pomislil: “To je dobiček zame, to je velik dobiček zame, da ima Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen tako zaupanje vame!” In navdušenje in sreča ga nista zapustila pol meseca in njegovih staršev za en teden. Potem je ta streha delavnice ostala tri mesece z nebom kot streho, pa vendar dež ni prišel vanjo. Takšen je lončar Ghaṭikāra.’

“‘To je dobiček za lončarja Ghaṭikāra, to je velik dobiček zanj, da Blaženi Kassapa, popoln in popolno razsvetljen tako zaupa vanj.’

22. Potem je kralj Kasija, Kikī odposlal lončarju Ghaṭikāra petsto vozov rdečega riža zvezanih v snope, in tudi material za omako, ki gre zraven. Kraljevi ljudje so odšli do lončarja Ghaṭikāra in mu rekli: ‘Častiti gospod, tam je petsto vozov rdečega riža zvezanih v snope, in tudi material za omako, ki gre zraven. To ti je poslal kralj Kasija, Kikī; prosim sprejmi to.’ - ‘Kralj je zelo zaposlen in ima mnogo dela. Jaz imam dovolj. Naj bo to za samega kralja.’

23. Sedaj, Ᾱnanda, lahko si misliš: ‘Seveda, nekdo drugi je bil brahminski študent Jotipāla ob tej priliki.’ Toda tega ne bi smeli jemati tako. Jaz sem bil brahminski študent Jotipāla ob tej priliki.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi.. Častiti Ᾱnanda je bil zadovoljen in navdušen v besedah Blaženega.

 

Opombe

[1] Na Vzhodu je resen prestopek olike, če se nekdo iz nižje kaste dotakne glave nekoga, ki je iz višje kaste.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2017

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.