(MN 73) Mahāvacchagotta Sutta – Dolgo učenje Vacchagotti

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Rājagahu v bambusovem gaju, v Veveričjem zatočišču.

2. Takrat je popotnik Vacchagotta odšel do Blaženega in z njim izmenjal pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan je sedel na stran in rekel Blaženemu:

3. “Pred dolgo časa sem imel pogovore z mojstrom Gotamo. Bilo bi dobro, če bi me mojster Gotama na kratko učil o dobrem in slabem.”

“Lahko te učim o dobrem in slabem na kratko, Vaccha, in lahko te učim o dobrem in slabem na dolgo. Vendar, jaz te bom učil o dobrem in slabem na kratko. Poslušaj in skrbno pazi, kaj bom povedal.”

“Da, gospod,” je odgovoril. Blaženi je rekel:

4. “Vaccha, pohlep je slab, ne-pohlep je dober; sovraštvo je slabo, ne-sovraštvo je dobro; zabloda je slaba, ne-zabloda je dobra. Tako so tri stvari slabe in druge tri stvari dobre.

5. Ubijanje živih bitij je slabo, vzdržanje od ubijanja živih bitij je dobro; jemanje tega, kar ni dano je slabo, vzdržanje od jemanje tega, kar ni dano je dobro; slabo vedenje in čutni užitki do slabi, vzdržanje od slabega vedenja in čutnih užitkov je dobro; lažnivi govor je slab, vzdržanje od lažnivega govora je dobro; zlonamerni govor je slab, vzdržanje od zlonamernega govora je dobro; osorni govor je slab, vzdržanje od osornega govora je dobro; ogovarjanje je slabo, vzdržanje od ogovarjanja je dobro; pohlepnost je slaba, ne-pohlepnost je dobra; sovraštvo je slabo, ne-sovraštvo je dobro; napačen pogled je slab, pravilni pogled je dober. Tako je deset stvari slabih in drugih deset stvari dobrih.

6. Ko je menih opustil hrepenenje, ga odrezal pri koreninah, ga napravil kot palmin štor, ga odstranil, tako da ni več predmet bodočega pojavljanja, potem je ta menih arahant z uničenimi vplivi, ta ki je živel posvečeno življenje, napravil, kar je bilo potrebno, odložil breme, dosegel pravi cilj, uničil ovire bitnosti in je popolnoma osvobojen skozi končno znanje.”

7. “Poleg mojstra Gotame, ali obstaja še kakšen menih, učenec mojstra Gotame, ki s svojim lastnim uresničenjem z neposrednim izkustvom tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov?”

“Tam ni samo sto, Vaccha, ali dvesto ali tristo ali štiristo ali petsto, ampak veliko več menihov, mojih učencev, ki s svojim lastnim uresničenjem z neposrednim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov.”

8. “Poleg mojstra Gotame in menihov, ali obstaja še kakšna nuna, učenka mojstra Gotame, ki s svojim lastnim uresničenjem z neposrednim izkustvom tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več nun, mojih učenk, ki s svojim lastnim uresničenjem z neposrednim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi uma in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem.”

9. “Poleg mojstra Gotame in menihov in nun, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec mojstra Gotame, oblečen v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir, ponovno spontano pojavil [v Čistih bivališčih] in tam dosegel končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir ponovno spontano pojavili [v Čistih bivališčih] in tam dosegli končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta.”

10. “Poleg mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec mojstra Gotame, oblečen v belo, ki uživa v čutnih užitkih, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šel preko dvoma, postal osvobojen zmedenosti, pridobil neustrašenost in postal neodvisen od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnih užitkih, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šli preko dvoma, postali osvobojeni zmedenosti, pridobili neustrašenost in postali neodvisni od drugih v učiteljevem predpisu.”

11. “Poleg mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnih užitkih, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka mojstra Gotame, oblečena v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavila [v Čistih bivališčih] in tam dosegla končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavile [v Čistih bivališčih] in tam dosegle končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnile iz tistega sveta.”

12. “Poleg mojstra Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnih užitkih, in ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka mojstra Gotame, oblečena v belo, ki uživa v čutnih užitkih, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šla preko dvoma, postala osvobojena zmedenosti, pridobila neustrašenost in postala neodvisna od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnih užitkih, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šle preko dvoma, postale osvobojene zmedenosti, pridobile neustrašenost in postale neodvisne od drugih v učiteljevem predpisu.”

13. “Mojster Gotama, če bi samo mojster Gotama bil dovršen v tej Dhammi in nič menihov ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama in menihi dovršeni v tej Dhammi, je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama in menihi bili dovršeni v tej Dhammi in nič nun ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune dovršeni v tej Dhammi je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune bili dovršeni v tej Dhammi in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu ne bi bil dovršenih, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršeni v tej Dhammi, je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune, in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu bili dovršeni v tej Dhammi, in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki uživajo v čutnih užitkih bilo dovršenih, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnih užitkih dovršeni v tej Dhammi, je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo … bili dovršeni v tej Dhammi, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu bili dovršeni, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhammi je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhamma, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki uživajo v čutnih užitkih bilo dovršenih, potem bi bilo to posvečeno življenje v tem pogledu pomanjkljivo; toda, ker so mojster Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečenih v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnih užitkih, in ženske laične sledilke oblečene v belo, tako tiste, ki živijo življenje v celibatu in tiste, ki uživajo v čutnih užitkih dovršene v tej Dhammi, je to posvečeno življenje v tem pogledu popolno.

14. Prav tako kot reka Ganges teži proti morju, je nagnjena proti morju, teče proti morju in se zlije z morjem, tako tudi zbor mojstra Gotame s svojimi brezdomci in svojimi gospodarji težijo proti Nibbāni, so nagnjeni proti Nibbāni, tečejo proti Nibbāni in se zlijejo z Nibbāno.

15. “Veličastno, mojster Gotama! Veličastno, mojster Gotama! Mojster Gotama je napravil Dhammo jasno v mnogih pogledih, tako kot bi obrnil pokonci to, kar je bilo prevrnjeno, razkril to, kar je bilo skrito, pokazal pot temu, ki se je izgubil ali držal svetilko v temi, tako da je ta z dobrim vidom lahko videl oblike. Sedaj grem po zatočišče k mojstru Gotami, k Dhammi in k meniški Sanghi. Sprejel bom hojo naprej pod mojstrom Gotamo, sprejel bom popolno sprejetost.”

16. “Vaccha, ta ki je predhodno pripadal drugi sekti in želi hojo naprej in popolno sprejetje v to Dhammo in disciplino, živi preizkusno štiri mesece.[5] Na koncu štirih mesecev, če so menihi z njim zadovoljni, mu dajo odobritev za hojo naprej in popolno sprejetje v status meniha. Toda jaz prepoznam individualne razlike v tem ssvetilkoaju.”

“Častiti gospod, če ti, ki so predhodno pripadali drugi sekti in želijo hojo naprej in popolno sprejetje v to Dhammo in disciplino, živijo preizkusno štiri mesece in če so na koncu štirih mesecev menihi z njim zadovoljni, jim dajo posvetitev za hojo naprej in jih popolno sprejmejo v status meniha, potem bom jaz živel na preizkusu štiri leta. Na koncu štirih let, če bodo menihi zadovoljni z mano, naj mi odobrijo hojo naprej in me popolnoma sprejmejo v meniški status.”

17. Potem je popotnik Vacchagotta sprejel posvetitev hoje naprej pod Blaženim in prejel popolno sprejetje. Ne dolgo tega po njegovem popolnem sprejetju, pol meseca po njegovem popolnem sprejetju je častiti Vacchagotta odšel do Blaženega in ko ga je počastil, sedel na stran in rekelBlaženemu: “Častiti gospod, jaz sem dosegel, kar se da doseči z znanjem učenca v višji vadbi, z resničnim znanjem učenca v višji vadbi. Naj me Blaženi uči Dhamme še naprej.”

18. “V tem primeru, Vaccha, razvij naprej dve stvari: mirnost in vpogled. Ko se ti dve stvari razvijeta dalje, bosta vodili do dojemanja mnogih elementov.

19. V obsegu, ki ga želiš: ‘Naj uporabljam različne vrste nadnaravnih moči: iz enega, naj me nastane več; ko me je več, naj postanem eden; naj se pojavim in izginem; naj grem neovirano skozi steno, skozi ograje, skozi goro, kakor tudi skozi prostor; naj se potopim in izidem iz zemlje, tako kot da bi bila to voda; naj hodim po vodi, ne da bi se potopil, tako kot da bi bila to zemlja; sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica; s svojima rokama se naj dotaknem in udarim luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna; naj obvladam telo celo tako daleč, kot je svet Brahme’ – dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

20. V obsegu, ki ga želiš: ‘Naj jaz z božanskim ušesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te ki so daleč, kot te v bližini’ - dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

21. V obsegu, ki ga želiš: ‘Naj razumem um drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim umom. Naj razumem um prizadet s poželenjem kot um, ki je prizadet s poželenjem, in um, ki ni prizadet s poželenjem kot neprizadetega s poželenjem; naj razumem um prizadet s sovraštvom kot um, ki je prizadet s sovraštvom, in um, ki ni prizadet s sovraštvom kot neprizadetega s sovraštvom; naj razumem um, ki je prizadet z zablodo kot um, ki je prizadet z zablodo, in um, ki ni prizadet z zablodo kot neprizadetega z zablodo; naj razumem zgoščen um kot zgoščen in raztresen um kot raztresen; naj razumem vzvišen um kot vzvišen um in nevzvišen um kot nevzvišen; naj razumem prekosljiv um kot prekosljiv in neprekosljiv um kot neprekosljiv; naj razumem zbran um kot zbran in nezbran um kot nezbran; naj razumem osvobojen um kot osvobojen in neosvobojen um kot neosvobojen’ - dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.22. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, eno rojstvo, dve rojstvi … (kot sutta 51, §24) … Tako se naj z njegovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj’ - dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

23. V obsegu, ki ga želiš: ‘Naj z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in so ponovno rojena, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna … (kot sutta 51, §25)… in naj razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji’ - dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.

24. V obsegu, ki ga želiš: ‘Naj z lastnim spoznanjem z neposrednim izkustvom v tem življenju, vstopim in ostanem v osvobojenosti uma in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov’ - dosegel boš sposobnost, da dokažeš vsak vidik v tem pogledu, tam je primerna osnova.”

25. Potem je častiti Vacchagotta, ko je bil razveseljen in zadovoljen in vesel v besedah Blaženega, vstal iz svojega sedeža in ko se je poklonil Blaženemu, ga je obhodil s svoje desne in odšel.

26. Kmalu, ko je bival sam, umaknjen, marljiv, vneto in odločno, je častiti Vacchagotta, s svojim uresničenjem z neposrednim znanjem, tukaj in sedaj vstopil in bival v tem vrhunskem cilju posvečenega življenja zaradi katerega pripadnik plemena upravičeno gre naprej od doma v brezdomstvo. Neposredno je vedel: “Rojstvo je uničeno, posvečeno življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje bivanja” In častiti Vacchagotta je postal eden od arahantov.

27. Ob tej priložnosti so številni menihi šli obiskati Blaženega. Častiti Vacchagotta jih je videl prihajati v daljavi. Ko jih je videl je odšel do njih in jih vprašal: “Kam gredo častiti?”

“Obiskati gremo Blaženega, prijatelj.”

“V tem primeru, naj ga častiti počastijo v mojem imenu, z njihovimi glavami pri nogah Blaženega in mu rečejo: ‘Častiti gospod, menih Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo pri nogah Blaženega.’ Potem recite: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim!”

“Da, prijatelj,” so odgovorili ti menihi. Potem so odšli do Blaženega in ko so mu izkazali čast, so sedli na stran in povedali Blaženemu: “Častiti gospod, častiti Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo pri nogah Blaženega in pravi: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim.’“

28. “Menihi, ko sem obdal njegov um s svojim umom, sem že vedel o menihu Vacchagotti: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo znanje in ima veliko nadnaravno moč in silo.’ In tudi božanstva so mi povedala: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo znanje in ima veliko nadnaravno moč in silo.’“

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Ti menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / julij 2017

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.