(MN 72) Aggivacchagotta Sutta – Vacchagotti o ognju

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Jetajevem gozdičku Anāthapiṇḍikajevega parka.

2. Popotnik Vacchagotta je takrat odšel do Blaženega in izmenjal z njim pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je sedel na stran in vprašal Blaženega:

3. “Kako je to, mojster Gotama, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Svet je nespremenljiv: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Svet je nespremenljiv: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’“

4. “Kako potem, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Svet ni nespremenljiv: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Svet ni nespremenljiv: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’“

5. “Kako je to, mojster Gotama, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Svet je končen: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Svet je končen: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

6. “Kako potem, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Svet je neskončen: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Svet je neskončen: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

7. “Kako je to, mojster Gotama, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Duša in telo sta isto: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Duša in telo sta isto: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

8. “Kako potem, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Duša je ena stvar in telo druga: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Duša je ena stvar in telo druga: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

9. “Kako je to, mojster Gotama, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Po smrti Tathāgata obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Po smrti Tathāgata obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

10. “Kako potem, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Po smrti Tathāgata ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Po smrti Tathāgata ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

11. “Kako je to, mojster Gotama, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Po smrti Tathāgata tako obstaja in ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Po smrti Tathāgata tako obstaja in ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

12. “Kako potem, ali ima mojster Gotama pogled: ‘Po smrti Tathāgata niti obstaja niti ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno’?”

“Vaccha, jaz nimam tega pogleda: ‘Po smrti Tathāgata niti obstaja niti ne obstaja: edino to je pravilno, vse drugo je napačno.’”

13. “Kako je to potem, mojster Gotama? Ko je mojster Gotama vprašan vsakega od teh desetih vprašanj, je on odgovoril: ‘Jaz nimam tega pogleda.’ Kakšno nevarnost mojster Gotama vidi, da on ni prevzel nobenega od teh špekulativnih pogledov?”

14. “Vaccha, špekulativni pogled, da je svet nespremenljiv je goščava pogledov, divjina pogledov, zvijanje pogledov, kolebanje pogledov, ovira pogledov. To je obleganje s trpljenjem, obleganje s nevšečnostmi, z obupom, z vročino in ne vodi do razočaranja, do razstrastenja, do prenehanja, do miru, do neposrednega vedenja, do razsvetljenja, do Nibbāne.

Špekulativni pogled, da svet ni nespremenljiv … svet je končen … da svet je neskončen … da sta duša in telo ista … da je duša ena stvar in telo druga … da po smrti Tathāgata obstaja … da po smrti Tathāgata ne obstaja … da po smrti Tathāgata tako oboje, obstaja in ne obstaja … da po smrti Tathāgata niti obstaja niti ne obstaja je goščava pogledov, divjina pogledov, zvijanje pogledov, kolebanje pogledov, ovira pogledov. To je obleganje s trpljenjem, obleganje s nevšečnostmi, z obupom, z vročino in ne vodi do razočaranja, do razstrastenja, do prenehanja, do miru, do neposrednega vedenja, do razsvetljenja, do Nibbāne. Ko vidim to nevarnost, ne prevzamem nobenega od teh špekulativnih pogledov.”

15. “Potem, ali mojster Gotama sploh ima katerikoli špekulativni pogled?”

“Vaccha, ‘špekulativni pogled’ je nekaj, kar Tathāgata postavi na stran. Ker Tathāgata, Vaccha, je videl to: ‘Takšna je materija, takšen je njen izvor, takšno je njeno prenehanje; takšen je občutek, takšen je njegov izvor, takšno je njegovo prenehanje; takšna je zaznava, takšen njen izvor, takšno njeno prenehanje; takšne so tvorbe, takšen njihov izvor, takšno njihovo prenehanje; takšno je zavedanje, takšen njen izvor, takšno njeno prenehanje.’ Torej, jaz pravim, z uničenjem, s prenehanjem, opustitvijo in odrekanjem vseh predstav, vseh izmišljotin, vsega izdelovanja  ‘jaza’, izdelovanja ‘mojega’ in podpornih tendenc do predstav, je Tathāgata osvobojen skozi prenehanje .”

16. “Ko je menihov um tako osvobojen, mojster Gotama, kje se on ponovno pojavi [po smrti]?”

“Izraz ‘se ponovno pojavi’ ni ustrezen , Vaccha.”

“Potem se on ponovno ne pojavi, mojster Gotama?”

“ Izraz ‘se ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, Vaccha.”

“Potem se on oboje, ponovno pojavi in ponovno ne pojavi, mojster Gotama?”

“Izraz ‘se on oboje, ponovno pojavi in ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, Vaccha.”

“Potem se on niti ponovno pojavi niti ponovno ne pojavi, mojster Gotama?”

“Izraz ‘se on niti ponovno pojavi niti ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, Vaccha.”

17. “Ko je mojster Gotama vprašan ta štiri vprašanja, odgovori: ‘Izraz “se ponovno pojavi” ni ustrezen, Vaccha; izraz “se ponovno ne pojavi” ni ustrezen, Vaccha; izraz “se on oboje, ponovno pojavi in ponovno ne pojavi” ni ustrezen, Vaccha; izraz “se on niti ponovno pojavi niti ponovno ne pojavi” ni ustrezen, Vaccha.’ Tukaj sem začuden, mojster Gotama, tukaj sem zmeden in stopnja zaupanja, ki sem ga dobil skozi prejšnji razgovor z mojstrom Gotamo je sedaj izginila.”

18. “To je dovolj, da ti povzroči začudenje, Vaccha, dovolj, da ti povzroči zmedo. Ta Dhamma, Vaccha, je globoka, težko jo je videti in težko razumeti, je mirna in vzvišena, nedosegljiva zgolj z razmišljanjem, je subtilna, da jo modri izkusi. Tebi jo je težko razumeti, ker imaš drugačen pogled, sprejmeš drugačno učenje, odobriš drugačno učenje, zasleduješ različno vadbo in slediš različnemu učitelju. Zato te bom spraševal o tem, Vaccha. Odgovori kot želiš.

19. Kaj misliš, Vaccha? Predpostavimo, da gori ogenj pred tabo. Ali bi vedel: ‘Ta ogenj gori pred mano’?”

“Bi, mojster Gotama.”

“Če bi te nekdo vprašal, Vaccha: ‘V odvisnosti od česa gori ta ogenj pred tabo?’ – ko bi bil tako vprašan, kaj bi odgovoril?”

“Tako vprašan, mojster Gotama, bi odgovoril: ‘Ta ogenj pred mano gori v odvisnosti od trave in dračja.’”

“Če bi ogenj pred tabo ugasnil, ali bi vedel: ‘Ta ogenj pred mano je ugasnil’?”

“Bi, mojster Gotama. ”

“Če bi te nekdo vprašal, Vaccha: ‘Ko je ta ogenj pred tabo ugasnil, v katero smeri je šel: na vzhod, zahod, sever ali jug?’ - ko bi bil tako vprašan, kaj bi odgovoril?”

“To ni ustrezno, mojster Gotama. Ogenj je gorel v odvisnosti od njegovega goriva iz trave in dračja. Ko se to porabi, če ni nič več goriva, če je brez goriva, se smatra kot ugasnjen.”

20. “Tako tudi, Vaccha, Tathāgata je opustil to materijo s katero lahko opišeš Tathāgato; on jo je odrezal pri koreninah, jo naredil kot palmin štor, opravil z njo, tako da ni več predmet bodočega pojavljanja. Tathāgata je osvobojen glede materije, Vaccha, on je globok, neizmeren, neizmerljiv kot ocean. Izraz ‘se ponovno pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se on oboje, ponovno pojavi in se ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se niti ponovno pojavi niti ponovno ne pojavi’ ni ustrezen. Tathāgata je opustil ta občutek, s katerim bi lahko opisali Tathāgato … je opustil to zaznavo, s katero bi lahko opisali Tathāgato … je opustil te tvorbe, s katerimi bi lahko opisali Tathāgata … je opustil to zavedanje, s katerim bi lahko opisali Tathāgato; on je to odrezal pri koreninah, naredil to kot palmin štor, opravil s tem, tako da ni več predmet bodočega pojavljanja. Tathāgata je osvobojen glede zavedanja, Vaccha; on je globok, neizmeren, neizmerljiv kot ocean. Izraz ‘se ponovno pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se oboje, ponovno pojavi in ponovno ne pojavi’ ni ustrezen, izraz ‘se niti ponovno pojavi niti ponovno ne pojavi’ ni ustrezen.”

21. Ko je bilo to rečeno, je popotnik Vacchagotta rekel Blaženemu: “Mojster Gotama, predpostavimo, da obstaja veliko drevo sāla nedaleč od vasi ali mesta, in nestalnost je obrabila njegove veje in listje, njegovo skorjo in njegovo lesno belino, tako da kasneje, ko je bilo brez vej in listov, brez skorje in lesne beline, postalo čisto in je bilo v celoti iz lesne srčevine; tako tudi, je to učenje mojstra Gotame odvzeto vej in listov, odvzeto skorje in lesne beline in je čisto in v celoti iz lesne srčevine.

22. “Veličastno, mojster Gotama! Veličastno, mojster Gotama! Mojster Gotama je napravil Dhammo jasno v mnogih pogledih, tako kot bi obrnil pokonci to, kar je bilo prevrnjeno, razkril to, kar je bilo skrito, pokazal pot temu, ki se je izgubil ali držal svetilko v temi, tako da je ta z dobrim vidom lahko videl oblike. Sedaj grem po zatočišče k mojstru Gotami, k Dhammi in k meniški sanghi. Naj me mojster Gotama sprejme kot laičnega privrženca, ki je prišel po zatočišče, od danes pa do konca življenja.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / julij 2017

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.