(MN 68) Naḷakapāna Sutta – Pri Naḷakapāni

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v deželi Kosalan pri Naḷakapāni, v gozdičku Palāsa.

2. Ob tej priložnosti je mnogo zelo znanih pripadnikov plemena odšlo naprej zaradi zaupanja, od doma v brezdomstvo pod Blaženim - častiti Anuruddha, častiti Nandiya, častiti Kimbila, častiti Bhagu, častiti Kuṇḍadhāna, častiti Revata, častiti Ᾱnanda in drugi zelo znani pripadniki plemena.

3. In ob tej priložnosti je Blaženi sedel na odprtem, obkrožen s sangho menihov. Sklicujoč se na te pripadnike plemena, je nagovoril menihe: “Menihi, ti pripadniki plemena, ki so odšli naprej zaradi zaupanja, od doma v brezdomstvo pod mano – ali oni uživajo v posvečenem življenju?”

Ko je bilo to rečeno, so bili ti menihi tiho.

V drugo in v tretje je sklicujoč se na te pripadnike plemena, nagovoril menihe: “Menihi, ti pripadniki plemena, ki so odšli naprej zaradi zaupanja, od doma v brezdomstvo pod mano – ali oni uživajo v posvečenem življenju?”

V drugo in v tretje so bili ti menihi tiho.

4. Potem je Blaženi menil: “Recimo, da vprašam te pripadnike plemena?”

Nagovoril je častitega Anuruddha: “Anuruddha, ali vi vsi uživate v posvečenem življenju?”

“Gotovo, častiti gospod, mi uživamo v posvečenem življenju.”

5. “Dobro, dobro, Anuruddha! Primerno je za vse vas pripadnike plemena, ki ste šli naprej zaradi zaupanja, od doma v brezdomstvo pod mano, da uživate v posvečenem življenju. Ker ste še vedno oskrbljeni z blagoslovom mladosti, črnolasi mladi moški v pomladi življenja, bi se lahko vdajali v čutne užitke, pa ste kljub temu šli naprej, od doma v brezdomstvo. To ni zato, ker so vas spodili kralji, da ste šli naprej, od doma v brezdomstvo ali ker so vas nagnali tatovi ali dolžnost do obveznosti, strah ali hotenje po preživljanju. Vi niste šli naprej iz zaupanja, od doma v brezdomstvo, ampak potem, ko ste premislili: ‘Jaz sem žrtev rojstva, staranja in smrti, skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa; jaz sem žrtev trpljenja, plen trpljenja. Sigurno se lahko spozna konec tega velikega trpljenja’?” - “Da, častiti gospod.”

6. “Kaj naj naredi, Anuruddha, pripadnik plemena, ki je tako šel naprej? Ko še vedno ne doseže zadovoljstva in prijetnosti, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od škodljivih stanj, ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to,[1] pohlep napade njegov um in ostane, sovraštvo napade njegov um in ostane, lenoba in topost napadeta njegov um in ostaneta, vznemirjenost in kesanje napadeta njegov um in ostaneta, špekulativnost napade njegov um in ostane, nezadovoljstvo napade njegov um in ostane, utrujenost napade njegov um in ostane. To je tako, ko še vedno ne doseže zadovoljstva in prijetnosti, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od škodljivih stanj, ali od nekega še bolj mirnega stanja kot je to. Ko doseže zadovoljstvo in prijetnost, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od škodljivih stanj, ali od nekega še bolj mirnega stanja kot je to, pohlep ne napade njegovega uma in ostane, sovraštvo … lenoba in topost … vznemirjenost in kesanje … dvom … nezadovoljstvo … utrujenost ne napade njegovega uma in ostane. To je tako, ko doseže zadovoljstvo in prijetnost, ki sta odmaknjena od čutnih užitkov in odmaknjena od škodljivih stanj, ali nekega še bolj mirnega stanja kot je to.

7. Kako potem, Anuruddha, ali vi vsi mislite o meni na tak način: ‘Tathāgata ni opustil vplivov, ki onesnažujejo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v trpljenje in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti. Zato Tathāgata uporabi eno stvar po razmisleku, vztraja pri naslednji stvari po razmisleku, se izogne drugi stvari po razmisleku in odstrani drugo stvar po razmisleku’?”[2]

“Ne, častiti gospod, mi ne mislimo o Blaženem na tak način. Mi mislimo o Blaženem na ta način: ‘Tathāgata je opustil vplive, ki onesnažijo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v trpljenje in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti. Zato Tathāgata uporabi eno stvar po razmisleku, vztraja pri naslednji stvari po razmisleku, se izogne drugi stvari po razmisleku in odstrani drugo stvar po razmisleku.”

“Dobro, dobro, Anuruddha! Tathāgata je opustil vplive, ki onesnažijo, prinesejo obnovitev bitnosti, povzročajo težave, zorijo v trpljenje in vodijo do prihodnjega rojstva, staranja in smrti; on jih je odrezal pri koreninah, jih naredil kot palmin štor, jih odstranil, tako da niso več predmet bodočega nastajanja. Prav tako kot palmino drevo, katerega krošnja je odrezana, ni sposobno nadaljnje rasti, tako je tudi Tathāgata opustil vplive, ki onesnažijo … jih odrezal pri koreninah, jih naredil kot palmin štor, jih odstranil, tako da niso več predmet bodočega nastajanja.

8. Kaj misliš, Anuruddha? Kakšen namen Tathāgata vidi v tem, da ko učenec umre, takole objavi njegovo ponovno pojavitev: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu; ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu’?”[3]

“Častiti gospod, naša učenja so zakoreninjena v Blaženem, vodi nas Blaženi, Blaženega imamo kot svoje zatočišče. Bilo bi dobro, če bi Blaženi razložil pomen teh besed. Ko ga bodo slišali od Blaženega, si ga bodo menihi zapomnili.”

9. “Anuruddha, ni zaradi zavajanja ljudi ali laskanja ljudem ali za namen dobička, časti ali slovesa, ali z mislijo, ‘Naj me ljudje poznajo, da sem tak,’ da ko učenec umre, Tathāgata proglasi njegovo ponovno pojavo: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na takšnem in takšnem mestu.’ To je zato, ker obstajajo zvesti pripadniki plemena, ki so navdušeni in razveseljeni s tem, kar je vzvišeno, ki ko slišijo to, usmerijo svoj um v tako stanje in to vodi do njihovega blagostanja in sreče za dolgo časa.

10. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl; Blaženi je oznanil za njega: “On je utrjen v končnem znanju.’”[4] In on je bodisi videl tega častitega, bodisi slišal o njem: ‘Vrlina tega častitega je bila taka, njegovo stanje [zbranosti] je bilo tako, njegova modrost je bila taka, njegovo bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njegova odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njegove zaupanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, on usmeri svoj um k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

11. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl; Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je spontano ponovno pojavil [v Čistem bivališču] in bo tam dosegel končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta[5].’” In on je bodisi sam videl tega častitega … on usmeri svoj um k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

12. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl; Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode je on postal enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet[6], da dokonča trpljenje.’” In on je bodisi sam videl tega častitega … on usmeri svoj um k takemu stanju. Na ta način menih udobno biva.

13. Tako menih sliši: ‘Menih imenovan tako in tako je umrl; Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem treh ovir on postane vstopajoči v tok[7], nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjen k prebujenju.’”In on je bodisi sam videl tega častitega … on usmeri svoj um k takemu stanju. Tudi na takšen način menih udobno biva.

14. Tako nuna sliši: ‘Nuna imenovana tako in tako je umrla; Blaženi je oznanil za njo: “Ona je utrjena v končnem znanju.’”In ona je bodisi sama videla to nuno, bodisi je slišala o njej: ‘Vrlina te nune je bila taka, njeno stanje [zbranosti] je bilo tako, njena modrost je bila taka, njeno bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njena odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njene zaupanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, ona usmeri svoj um k takemu stanju. Na ta način nuna udobno biva.

15. Tako nuna sliši: ‘Nuna imenovana tako in tako je umrla; Blaženi je oznanil za njo: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavila [v Čistem bivališču] in bo tam dosegla končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta.” …

16. ‘On je o njej izjavil: “ Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode je postala enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da dokonča trpljenje.” …

17. ‘On je o njej izjavil: “ Z uničenjem treh ovir je postala vstopajoča v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjena k prebujenju.’” In ona je bodisi sama videla to nuno … ona usmeri svoj um k takemu stanju. Tudi na takšen način nuna udobno biva.

18. Tako moški laični sledilec sliši: ‘Moški laični sledilec imenovan tako in tako je umrl; Blaženi je oznanil za njega: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavil [v Čistem bivališču] in bo tam dosegel končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta.” …

19. ‘On je o njem izjavil: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode, je postal enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da dokonča trpljenje.” …

20. ‘On je o njem izjavil: “Z uničenjem treh ovir je postal vstopajoči v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjen k prebujenju.’” In on je bodisi sam videl tega častitega, bodisi slišal o njem: ‘Vrlina tega častitega je bila taka, njegovo stanje [zbranosti] je bilo tako, njegova modrost je bila taka, njegovo bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njegova odrešitev je bila taka.’ Ko se spomni njegove zaupanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, on usmeri svoj um k takemu stanju. Tudi na ta način moški laični sledilec udobno biva.

21. Tako ženska laična sledilka sliši: ‘Ženska laična sledilka imenovana tako in tako je umrla; Blaženi je oznanil za njo: “Z uničenjem petih nižjih ovir se je ponovno spontano pojavila [v Čistem bivališču] in bo tam dosegla končno Nibbāno, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta.” …

22. ‘On je o njej izjavil: “Z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode, je postala enkratni povratnik, ki se še enkrat vrne na ta svet, da dokonča trpljenje.” …

23. ‘On je o njej izjavil: “Z uničenjem treh ovir je postala vstopajoča v tok, nič več predmet pogube, vezanja [za odrešitev], usmerjena k prebujenju.’”In ona je bodisi sama videla to nuno, bodisi slišal o njej: ‘Vrlina te nune je bila taka, njeno stanje [zbranosti] je bilo tako, njena modrost je bila taka, njeno bivanje [v dosežkih] je bilo tako, njena odrešitev je bila taka.’ Ko se je spomnila njene zaupanja, vrline, učenja, velikodušnosti in modrosti, ona usmeri svoj um k takemu stanju.’” Tudi na takšen način ženska laična sledilka udobno biva.

24. Tako, Anuruddha, ni zaradi zavajanja ljudi ali laskanja ljudem ali za namen dobička, časti ali slovesa ali z mislijo, ‘Naj me ljudje poznajo, da sem tak,’ da ko je učenec umrl, Tathāgata proglasi njegovo ponovno pojavo: ‘Ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu; ta in ta se je ponovno pojavil na tem in tem mestu.’ To je zato, ker obstajajo zvesti pripadniki plemena, ki so navdušeni in razveseljeni s tem, kar je vzvišeno, ki ko slišijo to, usmerijo svoj um v tako stanje in to vodi do njihovega blagostanja in srečo za dolgo časa.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Anuruddha je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

Opombe

[1] “Prijetnost in užitek odmaknjen od čutnih užitkov” označuje prvo in drugo jhāno, “nekaj bolj mirnega kot to” pa višje jhāne in štiri poti.

[2] Glej MN 2.4. To so prakse, ki se jih loteva ta, ki vadi, da prepreči nastanek latentnih vplivov, ki jih še ni opustil.

[3] To se nanaša na Buddhovo sposobnost, da razišče z jasnovidnostjo razmere, v katerih se ponovno rodijo njegovi učenci.

[4] Arahant op.p

[5] Nepovratnik (anāgami) op.p.

[6] Enkratni povratnik (sakadāgāmī) op.p.

[7] Vstopajoči v tok (sotāpanna) op.p.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2017, rev. dec. 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.