O nastajanju prevoda Majjhima nikāye (MN)

 

Zanimanje za budizem se v Sloveniji iz leta v leto veča, pa vendar do pred nekaj leti v slovenščino praktično ni bilo prevedene nobene sutte. Tako zainteresiranim ni bilo na voljo originalnih informacij o Buddhovem učenju, ampak le interpretacije učenj, ki pa so lahko obarvane v skladu s prepričanji avtorjev teh učenj.

Za hojo po poti (za prakticiranje nauka) je potrebno poznati originalna učenja in navodila Buddhe in drugih učiteljev, sodobnikov Buddhe, ki so že dosegli cilj. V Majjhima nikāyi je predstavljeno praktično vse Buddhovo učenje in je zato ta zbirka sutt zelo pomembna kot učna knjiga oz. priročnik praktikantov theravadske tradicije. Nekateri pravijo, da razumevanje te vsebine in praksa v skladu z njo, zadostuje za dosego prebujenja.

Prav tako so sute zelo uporabne kot smerokaz za pri reševanju temeljnih, eksistenčnih problemov človeškega življenja. Tukaj je dokaz, da se stvari po 2500 letih niso spremenile. Rešitve so pogosto pokazane skozi zelo prvinske prispodobe, ki so zelo nazorne in jasno kažejo pravo rešitev. Po drugi strani so nekatere sutte bolj filozofske in težje razumljive oz. zahtevajo nekaj predznanja. 

 

Majjhima nikāya

Majjhima nikāya je eden od delov Sutta piṭake iz Pali kanona, zbirke učenj theravadskega budizma. Nastala je približno 300 let p.n.š., po prvem zboru menihov po Buddhovi smrti. V njej so zbrane sutte srednje dolžine. Zbirka obsega 152 sutt, ki so razdeljene v tri vagge (poglavja):

- osnovnih petdeset učenj (Mūlapaṇṇāsapāḷi)
- srednjih petdeset učenj (Majjhimapaṇṇāsapāḷi
- končnih petdeset učenj(Uparipaṇṇāsapāḷi)

V vsakem poglavju je po petdeset sutt (v zadnjem 52). Vsako poglavje se naprej deli na pet podpoglavij (v vsakem po 10 sutt). Po10 sutt je tako zbranih skupaj pod enim naslovom, ki kaže na določeno karakteristiko v sutti. 

V tej zbirki so sutte zgrajene dokaj standardno. V začetku je podana izjava, kdo govori sutto. V uvodu sutte je skoraj vedno informacija, kje se je takrat nahajal Buddha in opisane okoliščine dogajanja, kraj dogajanja, glavni akterji in ponekod namen tega učenja. 

Branje oz. študij sutt ni vezan na vrstni red branja sutt v zbirki. Prav tako ni videti posebnega pedagoškega sosledja v suttah. Nekatere sutte sicer dopolnjujejo oz dodatno osvetlijo tematiko druge sutte ali pa so odlomki iz ene sute vstavljeni v drugo, vendar je vsaka sutta celota zase in tudi samozadostna v smislu obravnave določene teme. Nekatere sutte vsebujejo veliko prispodob in so zelo realistične, medtem ko so nekatere abstraktne in zahtevajo nekoliko več znanja, da jih razumemo. Morda v tej zvezi ni najbolje začeti z branjem Majjhima Nikaye pri MN 1.

V palijskem zapisu MN ni nobenih podnapisov ali številčenja odstavkov, to je vpeljal prevajalec v angleščino bh. Ñāṇamoli, razen krepke pisave – to je dodal prevajalec v slovenščino z namenom, da se poudarijo deli teksta, ki so bistveni. Slovenski prevod posamezne sutte je v polni dolžini oz. sutte so okrajšane le takrat, ko se tekst sklicuje na ponavljanje nekega odlomka, ki je že bil naveden v tej sutti.

 

Viri za prevod

Na spletu deluje portal https://suttacentral.net/, kjer je najti za isto sutto v jeziku pali več prevodov različnih prevajalcev v različne svetovne jezike. Tako je lahko videti, da so prevodi iz palija v isti jezik (ki jih ni prav dosti) nekoliko različni, saj je odlično poznavanje palija, razumevanje Dhamme in čut za izražanje v prevedeni jezik, izjemno pomembno za ustrezen prevod.

Za osnovo slovenskega prevoda sutt iz Majjhime nikāye služi knjiga bh. Ñāṇamolija in bh. Bodhija, The Middle Lenght Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, četrta izdaja 2009, kjer je objavljen prevod iz jezika pali v angleščino. Ker je ta osnovni prevod v angleščino po splošnem mnenju zelo dober in je zelo razširjen med budistično javnostjo, sem ga izbral tudi kot predlogo za prevajanje iz angleščine v slovenščino. Skoraj vsaka sutta je opremljena z nekaj opombami, je pa v slovenskem prevodu njihov obseg precej skrčen, saj so opombe, ki temeljijo na Komentarjih (avtorjev Buddhaghose in Dhammapāle), pogosto zavajajoče ali temeljijo na hipotezah. 

 

Pomembno

V Sloveniji imamo srečo, da v samostanu Samanadipa v Goljeku živi menih bh. Hiriko, ki že več kot deset let prakticira theravadsko tradicijo budizma. Med svojo prakso se je dobro seznanil s pali jezikom in budističnim izrazoslovjem v angleščini, in sedaj prijazno svetuje pri aktualnih vprašanjih prevajanja sutt.

Teksti, ki so objavljeni na spletni strani, se še vedno korigirajo in odpravljajo morebitne manjše napake, zato prevodi sutt še niso dokončni.

 

Prevajalec

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.