(MN 32) Mahāgosinga Sutta – Dolgo učenje v Gosingi

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v parku gozda sāla dreves Gosinga, skupaj s številnimi zelo znanimi starejšimi učenci – s častitim Sāriputto, častitim Mahā Moggallāno, častitim Mahā Kassapo, častitim Anuruddho, častitim Revato, častitim Ᾱnando in drugimi zelo znanimi starejšimi učenci.

2. Ko je bil večer je častiti Mahā Moggallāna prišel iz osame, odšel do častitega Mahā Kassape in mu rekel: “Prijatelj Kassapa, pojdimo do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.” - “Da, prijatelj,” je odgovoril častiti Mahā Kassapa. Potem so častiti Mahā Moggallāna, častiti Mahā Kassapa in častiti Anuruddha odšli do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.

3. Častiti Ᾱnanda jih je videl, kako so šli do častitega Sāriputte poslušati Dhammo. Odšel je do častitega Revata in mu rekel “Prijatelj Revata, ti pravi ljudje gredo do častitega Sāriputte poslušati Dhammo. Pojdiva do častitega Sāriputto poslušati Dhammo.” - “Da, prijatelj,” je odgovoril častiti Revata. Potem sta častiti Revata in častiti Ᾱnanda odšla do častitega Sāriputte poslušati Dhammo.

4. Častiti Sāriputta je videl častitega Revata in častitega Ᾱnando prihajati v daljavi in je rekel častitemu Ᾱnandi: “Naj pride častiti Ᾱnanda, pozdrav častitemu Ᾱnandi, spremljevalcu Blaženega, ki je vedno v prisotnosti Blaženega. Prijatelj Ᾱnanda, gozd sāla dreves Gosinga je prijeten, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Ᾱnanda, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, menih se je veliko naučil, si zapomnil, kar se je naučil in utrdil, kar se je naučil. Takšna učenja so dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem; on razodeva posvečeno življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno – takšnih učenj kot je to, se je veliko naučil, si jih zapomnil, obvladal ustno, jih raziskoval z umom in dobro prodrl vanje s pogledom. In on uči Dhammo štiri skupnosti[1] z dobro zaokroženimi in skladnimi izjavami in frazami za izkoreninjenje osnovnih nagnjenj. Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

5. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Revato: “Prijatelj Revata, častiti Ᾱnanda je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Revata: Prijatelj Revata, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Revata, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, menih uživa v samotni meditaciji in je navdušen nad samotno meditacijo; je predan notranji jasnosti uma, ne zanemarja meditacije, ima vpogled in prebiva v praznih kočah.[2] Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

6. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Anuruddha: “Prijatelj Anuruddha, častiti Revata je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega: Prijatelj Anuruddha, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Anuruddha, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, menih pregleda tisoč svetov. Tako kot človek z dobrim vidom, ko se je povzpel do sobe v zgornjem delu palače, lahko pregleda tisoč kolesnih obročev, tako tudi z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, menih pregleda tisoč svetov.[3] Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga. ”

7. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Mahā Kassapo: “Prijatelj Kassapa, častiti Anuruddha je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Mahā Kassapo: Prijatelj Kassapa, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Kassapa, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, menih sam je prebivalec gozda in govori v hvalo prebivanja v gozdu; on sam je jedec miloščinske hrane in govori v hvalo hranjenja z miloščinsko hrano; on sam nosi zavrženo obleko in govori v hvalo nošnje zavržene obleke; on sam nosi tri obleke in govori v hvalo nošenja treh oblek;[4] on sam ima malo želja in govori v hvalo maloštevilnosti želja; on sam je zadovoljen in govori v hvalo zadovoljnosti; on sam je v samoti in govori v hvalo samoti; on sam je daleč od družbe in govori v hvalo oddaljenosti od družbe; on sam je energičen in govori v hvalo vzbujanja energije; on je sam dosegel krepost in govori v hvalo doseganja kreposti; on sam je dosegel zbranost in govori v hvalo dosege zbranosti; on sam je dosegel modrost in govori v hvalo dosege modrosti; on sam je dosegel svojo osvoboditev in govori v hvalo dosege osvoboditve; on sam je dosegel znanje in vizijo osvoboditve in govori v hvalo dosege znanja in vizije osvoboditve. Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

8. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta nagovoril častitega Mahā Moggallana: “Prijatelj Moggallana, častiti Mahā Kassapa je govoril v skladu s svojim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Mahā Moggallano: Prijatelj Moggallana, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Moggallana, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Sāriputta, dva meniha sta se lotila pogovora o višji Dhammi in sprašujeta eden drugega in vsak na vprašanja drugega odgovori brez spotikanja in njihov pogovor se odvija v skladu z Dhammo. Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

9. Ko je bilo to rečeno, je častiti Mahā Moggallana nagovoril častitega Sāriputto: “Prijatelj Sāriputta, mi vsi smo govorili v skladu z našim lastnim navdihom. Sedaj sprašujemo častitega Sāriputto: Prijatelj Sāriputta, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv, noč je oblita z mesečino, drevesa sāla so vsa v cvetenju in težke vonjave lebdijo v zraku. Kakšne vrste menih, prijatelj Sāriputta, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?”

“Prijatelj Moggallana, menih uveljavlja mojstrstvo čez svoj um, on ne pusti, da um uveljavi mojstrstvo čez njega. V dopoldnevu on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati v dopoldnevu; sredi dneva on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati sredi dneva; zvečer on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer. Predpostavimo, da je imel kralj ali kraljev minister skrinjo polno različno obarvanih oblačil. Zjutraj je lahko oblekel katerikoli par oblačil je hotel obleči zjutraj; sredi dneva je lahko oblekel katerikoli par oblačil je hotel obleči sredi dneva; zvečer je lahko oblekel katerikoli par oblačil je hotel obleči zvečer. Tako tudi, menih uveljavlja mojstrstvo čez svoj um, ne dovoli, da um uveljavi mojstrstvo čez njega. Zjutraj … sredi dneva … zvečer, on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer. Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

10. Potem je častiti Sāriputta nagovoril te častite: “Prijatelji, vsi smo govorili v skladu s svojim lastnim navdihom. Pojdimo do Blaženega in mu poročajmo o tej zadevi. Kot bo Blaženi odgovoril, tako si to zapomnimo.” - “Da, prijatelj,” so odgovorili. Potem so ti častiti odšli do Blaženega in ko so mu izkazali spoštovanje, so sedli na stran. Častiti Sāriputta je rekel Blaženemu:

11. “Častiti gospod, častiti Revata in častiti Ᾱnanda sta prišla do mene, da bi poslušala Dhammo. Videl sem ju prihajati v daljavi in rekel sem častitemu Ᾱnandi: ‘Naj pride častiti Ᾱnanda, pozdravljen častiti Ᾱnanda … Prijatelj Ᾱnanda, gozd sāla dreves Gosinga je očarljiv … Kakšne vrste menih, prijatelj Ᾱnanda, lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ Ko je bil vprašan, častiti gospod, je častiti Ᾱnanda odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, menih se je veliko naučil … (kot v §4) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’“

“Dobro, dobro, Sāriputta. Ᾱnanda, po pravici povedano, naj govori točno tako, kot dela. Kajti Ᾱnanda se je veliko naučil, si zapomnil, kar se je naučil in utrdil, kar se je naučil. Takšna učenja so dobra v začetku, dobra v sredini in dobra na koncu, s pravilnim pomenom in izražanjem; on razodeva posvečeno življenje, ki je popolnoma dovršeno in prečiščeno – takšnih učenj, kot je to, se je veliko naučil, si jih zapomnil, obvladal ustno, jih raziskoval z umom in dobro prodrl vanje s pogledom. In on uči Dhammo štiri skupnosti z dobro zaokroženimi in skladnimi izjavami in frazami za izkoreninjenje osnovnih tendenc.”

12. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Revata: ‘Prijatelj Revata … Kakšne vrste menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ In častiti Revata je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, menih uživa v samoti … (kot v §5) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’“

“Dobro, dobro, Sāriputta. Revata, po pravici povedano, naj bi govoril točno tako, kot dela. Kajti Revata uživa v samotni meditaciji in je navdušen nad samotno meditacijo, je predan notranji jasnosti uma, ne zanemarja meditacije, ima vpogled in prebiva v praznih kočah.”

13. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Anuruddha: ‘Prijatelj Anuruddha … Kakšne vrste menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ In častiti Anuruddha je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, z očesom prebujenega … (kot v §6) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’”

“Dobro, dobro, Sāriputta. Anuruddha, po pravici povedano, naj bi govoril točno tako, kot dela. Kajti z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, Anuruddha pregleda tisoč svetov.”

14. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Mahā Kassapo: ‘Prijatelj Kassapa … Kakšne vrste menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ In častiti Mahā Kassapa je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, menih sam je prebivalec gozda … (kot v §7) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’“

“Dobro, dobro, Sāriputta. Kassapa, po pravici povedano, naj bi govoril točno tako, kot dela. Kajti Kassapa sam je prebivalec gozda in govori v hvalo prebivanja v gozdu … on sam je dosegel znanje in vizijo osvoboditve in govori v hvalo dosege znanja in vizije osvoboditve. Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

15. “Ko je bilo to rečeno, častiti gospod, sem nagovoril častitega Mahā Moggallana: ‘Prijatelj Moggallana … Kakšne vrste menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ In častiti Mahā Moggallana je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Sāriputta, dva meniha se pogovarjata o višji Dhammi … (kot v §8) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’“

“Dobro, dobro, Sāriputta. Moggallana, po pravici povedano, naj bi govoril točno tako, kot dela. Kajti Moggallana je ta, ki govori o Dhammi.”

16. Ko je bilo to rečeno, je častiti Mahā Moggallana rekel Blaženemu: “Potem, častiti gospod, sem nagovoril častitega Sāriputto: ‘Prijatelj Sāriputta … Kakšne vrste menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga?’ In častiti Sāriputta je odgovoril: ‘Tako, prijatelj Moggallana, menih uveljavlja mojstrstvo čez svoj um … (kot v §9) … Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.’“

“Dobro, dobro, Moggallana. Sāriputta, po pravici povedano, naj bi govoril točno tako, kot dela. Kajti Sāriputta uveljavlja mojstrstvo čez svoj um, on ne pusti, da um uveljavi mojstrstvo čez njega. V dopoldnevu on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati v dopoldnevu; sredi dneva on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati sredi dneva; zvečer on biva v kateremkoli bivanju ali dosežku, v katerem hoče bivati zvečer.”

17. Ko je bilo to rečeno, je častiti Sāriputta vprašal Blaženega: “Častiti gospod, kateri od nas je dobro govoril?”

“Vsi ste govorili dobro, Sāriputta, vsak na svoj način. Poslušaj tudi mene o tem, kakšna vrsta meniha lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga. Sāriputta, ko se je menih vrnil s svoje hoje po miloščinsko hrano, po svojem obroku, sede na tla, prekriža noge, vzravna svoje telo, se posveti pozornosti in je odločen: ‘Ne bom prekinil tega sedečega položaja, dokler skozi nenavezanost moj um ni osvobojen vplivov.’ Takšen menih lahko razsvetli ta gozd sāla dreves Gosinga.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Štiri skupnosti so: menihi, nune, moški laični sledilci in ženske laične sledilke. Sedem osnovnih nagnjenj je navedenih v MN 18.8. Častitega Anando je Buddha razglasil za prevladujočega učenca med temi, ki so se veliko naučili in za njegova učenja je bilo rečeno, da so navdušila štiri skupnosti (DN 16.5.16/ii.145).

[2] Častiti Revata je bil razglašen za prevladujočega učenca med temi, ki so meditatorji.

[3] Častiti Anuruddha je bil razglašen za prevladujočega učenca med temi, ki imajo oko prebujenega.

[4] Maha Kassapa je bil prevladujoči učenec med temi, ki so se držali asketskih praks.

 

 

ir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / oktober 2016, rev . nov. 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.