(MN 25) Nivāpa Sutta - Vaba

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Jetajevem gozdičku Anāthapiṇḍikajevega parka. Tam je častiti Sāriputta nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, lovec na jelene ne nastavlja vabe za jelene, ker bi mislil: ‘Naj jelenja čreda uživa to vabo, ki sem jo nastavil in naj dolgo živi in bo lepa in vztraja dolgo časa.’ Lovec na jelene nastavi vabo za jelenjo čredo, ker misli: ‘Jelenja čreda bo jedla hrano neoprezno, tako da bo šla prav v sredo vabe, ki sem jo nastavil; ko bodo tako naredili, bodo postali omamljeni; ko bodo omamljeni, bodo postali nepazljivi; ko bodo nepazljivi, lahko zaradi vabe delam z njimi kar hočem.’

3. In jeleni iz prve črede so jedli hrano nepazljivo, tako da so šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil; ko so to naredili, so postali omamljeni; ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi; ko so bili nepazljivi je lovec lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe. Tako jelenom iz prve črede ni uspelo, da bi se osvobodili lovčeve oblasti in kontrole.

4. Jeleni iz druge črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Recimo, da se vsi skupaj odpovemo tej hrani v vabi; izognimo se temu strašnemu užitku in pojdimo v gozdno divjino in tam živimo.’ In to so storili. Toda v zadnjem mesecu vročega obdobja, ko sta bili trava in voda porabljeni, so njihova telesa oslabela do skrajne izčrpanosti; zaradi tega so izgubili svojo moč in energijo; ko so izgubili svojo moč in energijo, so se vrnili do te iste vabe, ki jo je nastavil lovec.

Hrano so jedli nepazljivo, tako da so šli prav v sredo vabe. Ko so to naredili, so postali omamljeni; ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi; ko so bili nepazljivi je lovec lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe. Tako se jelenom iz druge črede ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole.

5. Jeleni iz tretje črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Jelenom iz druge črede, ko so videli kako je jelenom iz prve črede spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, tako da so šli živeti v gozdno divjino, se tudi ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Recimo, da naredimo naše prebivališče v dosegu lovčeve vabe. Na ta način ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil; tako ne bomo postali omamljeni; ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi; ko nismo nepazljivi, lovec ne bo delali z nami kar bi hotel, in to zaradi te vabe.’ In to so storili.

Toda potem so lovec in njegovi privrženci ocenili: ‘Ti jeleni iz tretje črede so tako zviti in premeteni, kot kaki coprniki in čarodeji. Oni jedo nastavljeno vabo, ne da bi mi vedeli, da so prišli in odšli. Kaj če imamo nastavljeno vabo, ki je v celoti obdana v širokem območju s pletenimi ovirami iz vrbovega protja; potem bomo mogoče lahko videli tretjo čredo jelenov, kje prebiva in kje se skriva.’ Tako so storili in videli so, kje prebiva tretja čreda jelenov in kje se skriva. In tako je jelenom tudi v tretji jelenji čredi spodletelo, da bi se osvobodili lovčeve oblasti in kontrole.

6. Jeleni iz četrte črede so ocenili: ‘Jelenom iz prve črede, tako kot so ravnali, brez previdnosti, se ni uspelo osvoboditi lovčeve oblasti in kontrole. Jeleni iz druge črede, ko so videli kako je jelenom iz prve črede spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, tako da so šli živeti v gozdno divjino, je tudi spodletelo osvoboditi se lovčeve oblasti in kontrole. In jelenom iz tretje črede, ko so videli kako je spodletelo jelenom iz prve črede in tudi jelenom iz druge črede, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo izdelave njihovega prebivališča v dosegu lovčeve vabe, je tudi spodletelo osvoboditi se lovčeve oblasti in kontrole. Recimo, da naredimo naše prebivališče tam, kamor lovec in njegovi privrženci ne morejo. Potem, ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe, ki jo je lovec nastavil; na ta način ne bomo postali omamljeni; ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi; ko nismo nepazljivi, lovec ne bo delali z nami kar bi hotel, in to zaradi te vabe’ In so to storili.

Toda, potem so lovec in njegovi privrženci ocenili: ‘Ti jeleni iz tretje črede so tako zviti in premeteni kot kaki coprniki in čarodeji. Oni jedo nastavljeno vabo, ne da bi mi vedeli, da so prišli in odšli. Recimo, da imamo nastavljeno vabo, ki je v celoti obdana v širokem območju s pletenimi ovirami iz vrbovega protja; potem bomo mogoče lahko videli četrto čredo jelenov, kje prebiva in kje se skriva.’ Tako so storili, vendar niso videli, kje prebiva četrta čreda jelenov in kje se skriva. Potem so lovec in njegovi privrženci ocenili: ‘Če bomo prestrašili četrto čredo jelenov, bodo prestrašeni opozorili druge, in tako bodo vse črede jelenov zapustile to vabo, ki smo jo nastavili. Predpostavimo, da ravnamo s četrto čredo jelenov z brezbrižnostjo.’ In to so storili. Tako je bila četrta čreda jelenov osvobojena lovčeve oblasti in kontrole.

7. Menihi, to prispodobo sem podal z namenom, da posreduje pomen. To je pomen: ‘Vaba’ je izraz za pet vezi čutnega užitka. ‘Lovec’ je izraz za Māro ali Zlobneža. ‘Privrženci lovca’ je izraz za privržence Māre. ‘Čreda jelenov’ je izraz za samotarje in brahmine.

8. In samotarji in brahmini prve vrste so jedli hrano nepazljivo, tako da so šli prav v sredo vabe in posvetnih materialnih stvari, ki jih je Māra nastavil; ko so to storili, so postali omamljeni; ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi; ko so bili nepazljivi je Māra lahko delal z njimi kar je hotel, in to zaradi te vabe in posvetnih materialnih stvari. Tako je samotarjem in brahminom prve vrste spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Ti samotarji in brahmini, pravim, so ravno taki, kot jeleni prve črede.

9. Samotarji in brahmini druge vrste so ocenili: ‘Tem samotarjem in brahminom prve vrste je s svojim ravnanjem, brez previdnosti, spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Predpostavimo, da se vsi skupaj izognemo tej vabeči hrani in posvetnim materialnim stvarem; izogibajoč se temu strašnemu užitku, pojdimo ven v divjino gozda in tam živimo.’ In to so storili. Tam so jedli svežo zelenjavo ali proso ali divji riž ali olupke ali mah ali riževe otrobe ali odvržene odpadke kuhanega riža ali sezamovo moko ali travo ali kravje govno; živeli so od gozdnih korenin in sadežev, hranili so se z odpadlimi sadeži.

Toda zadnjega meseca vročega obdobja, ko sta bili trava in voda porabljeni, so njihova telesa oslabela do skrajne izčrpanosti; zaradi tega so izgubili svojo moč in energijo; ko so izgubili svojo moč in energijo, so izgubili svojo osvoboditev uma; z izgubo svoje osvoboditve uma, so se vrnili do te iste vabe in k posvetnim materialnim stvarem, ki jih je Māra nastavil; hrano so jedli nepazljivo, tako da so šli prav v sredo nje; ko so to storili, so postali omamljeni; ko so bili omamljeni, so postali nepazljivi; ko so bili nepazljivi, je Māra delal z njimi kar je hotel in to zaradi te vabe in posvetnih materialnih stvari. Tako je samotarjem in brahminom druge vrste spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Ti samotarji in brahmini, pravim, so ravno taki, kot jeleni druge črede.

10. Samotarji in brahmini tretje vrste so ocenili: ‘Tem samotarjem in brahminom prve vrste, tako kot so ravnali, brez previdnosti, je spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Tem samotarjem in brahminom druge vrste, ko so videli kako je samotarjem in brahminom prve vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, tako da so šli živeti v gozdno divjino, je spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Recimo, da naredimo naše prebivališče v dosegu vabe in posvetnih materialnih stvari, ki jih je Māra nastavil. Potem, ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli takoj prav v sredo nje in posvetnih materialnih stvari, ki jih je Māra nastavil; na ta način ne bomo postali omamljeni; ko ne bomo omamljeni, ne bomo nepazljivi; ko nismo nepazljivi, Māra ne bo delali z nami kar bo hotel, in to zaradi te vabe in posvetnih materialnih stvari.’ In to so storili.

Toda, potem so zavzeli poglede, kot so: ‘svet je nespremenljiv’ in ‘svet ni nespremenljiv’ in ‘svet je končen’ in ‘svet je neskončen’ in ‘duša in telo sta isto’ in ‘duša je ena stvar in telo druga’ in ‘po smrti Tathāgata obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata ne obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata tako obstaja kot ne obstaja’ in ‘po smrti Tathāgata niti obstaja niti ne obstaja.’[1] Zato je tem samotarjem in brahminom tretje vrste spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Ti samotarji in brahmini, pravim, so ravno taki, kot jeleni tretje črede.

11. Samotarji in brahmini četrte vrste so ocenili: ‘Tem samotarjem in brahminom prve vrste, tako kot so ravnali, brez previdnosti, je spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Tem samotarjem in brahminom druge vrste, ko so videli kako je samotarjem in brahminom prve vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, tako da so šli živeti v gozdno divjino, je tudi spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. In samotarjem in brahminom tretje vrste, ko so videli kako je samotarjem in brahminom prve vrste in tudi samotarjem in brahminom druge vrste spodletelo, čeprav so delovali z načrtovanjem in s previdnostjo, da so naredili svoje prebivališče v dosegu vabe in posvetnih materialnih stvari, ki jih je nastavil Māra, je prav tako spodletelo osvoboditi se Mārine oblasti in kontrole. Recimo, da napravimo prebivališče, kamor Māra in njegovo spremstvo ne moreta. Ko to naredimo, ne bomo jedli hrane nepazljivo in ne bomo šli prav v sredo vabe in posvetnih materialnih stvari, ki jih je Māra nastavil. Na ta način ne bomo postali omamljeni; ko nismo omamljeni, ne bomo postali nepazljivi; ko nismo nepazljivi, Māra ne bo z nami delal kar bo hotel in to zaradi te vabe in posvetnih materialnih stvari.’ In to so storili. Tako so se ti samotarji in brahmini osvobodili Mārine oblasti in kontrole. Ti samotarji in brahmini, pravim, so ravno taki kot jeleni četrte črede.

12. In kam Māra in njegovo spremstvo ne more? Odmaknjen od čutnih užitkov, odmaknjen od škodljivih stanj, menih vstopi in biva v prvi jhāni, kar je pospremljeno z mislijo in razmišljanjem, z zadovoljstvom in prijetnostjo, ki sta rojena iz samote. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.[2]

13. Prav tako, z umiritvijo misli in razmišljanja, menih vstopi in biva v drugi jhāni, kar ima notranjo samozavest in poenotenje uma, je brez misli in razmišljanja, in ima zadovoljstvo in prijetnost, ki sta rojeni iz zbranosti. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

14. Prav tako, z ugašanjem, kot tudi od navdušenja, menih biva mirnodušen in pozoren in jasno razumevajoč, še vedno čuteč prijetnost s telesom, on vstopi in biva v tretji jhāni, o kateri plemeniti pravijo: ‘Ta, ki je mirnodušen, ima prijetno bivanje in je pozoren.’ Za tega meniha je rečeno, da je oslepel oči Māri, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

15. Prav tako, z opustitvijo užitka in bolečine, in s predhodnim minevanjem veselja in potrtosti, menih vstopi in biva v četrti jhāni, kar je niti boleče niti prijetno in je čista pozornost zaradi mirnodušnosti. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

16. Prav tako, s popolnim obvladanjem zaznav tvorb, z izginotjem zaznav čutnega vpliva, z ne-pozornostjo do zaznav različnosti, se zaveda da je ‘prostor neskončen,’ menih vstopi in biva v temelju neskončnega prostora. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

17. Prav tako, s popolnim obvladanjem temelja neskončnega prostora se zaveda, da je ‘zavedanje neskončno,’ menih vstopi in biva v temelju neskončnega zavedanja. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

18. Prav tako, s popolnim obvladanjem temelja neskončnega zavedanja, se zaveda da ‘tam je nič,’ menih vstopi in biva v temelju ničnosti. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

19. Prav tako, s popolnim obvladanjem temelja ničnosti, menih vstopi in biva v temelju niti zaznavanja niti nezaznavanja. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti.

20. Prav tako, s popolnim obvladanjem temelja niti zaznavanja niti nezaznavanja, menih vstopi in biva v prenehanju zaznavanja in čutenja. In ko je gledal z modrostjo so bili njegovi vplivi uničeni. Za tega meniha je rečeno, da je Māri oslepel oči, da je postal neviden za Zlobneža, tako da je odvzel Mārinemu očesu njegove zmožnosti, in da je prešel onstran navezanosti na svet.”[3]

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega..

 

Opombe

[1] To je deset teoretičnih pogledov, o katerih so debatirali asketski filozofi v Buddhovem času. Vse je Buddha zavrnil, ker niso povezani z osnovami posvečenega življenja in ne vodijo do osvoboditve od trpljenja. Glej MN 63, MN 72.

[2] Osem meditativnih dosežkov moramo tukaj razumeti, kot razložijo komentarji MA, kot temelje za vpogled. Ko je menih vstopil v takšno jhāno, Māra ne more videti, kako njegov um postopa. Ta imunost od Mārinega vpliva je seveda samo začasna.

[3] Ta zadnji menih je z uničenjem vplivov postal ne samo začasno neviden Māri, ampak stalno nedosegljiv za njega. 

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / april 2016, rev. nov. 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.