(MN 11) Cūḷasīhanāda Sutta – Kratko učenje o levjem rjovenju

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, samo tu je samotar, samo tu je drugi samotar, samo tu tretji samotar, samo tu četrti samotar. Nauki drugih so brez samotarjev: tako bi morali pravilno rjoveti vaše levje rjovenje.[1]

3. Možno je, menihi, da popotniki drugih sekt vprašajo: ‘Ampak na osnovi moči česa [argumenta] ali s pomočjo koga [avtoritete] častiti to trdijo?’ Popotnikom drugih sekt, ki tako vprašajo, se lahko odgovori: ‘Prijatelji, štiri stvari nam je objavil Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in povsem razsvetljen; ko vidimo to v nas, pravimo: “Samo tu je samotar, samo tu je drugi samotar, samo tu je tretji samotar, samo tu je četrti samotar. Nauki drugih so brez samotarjev.” Kaj so te štiri stvari? Mi imamo zaupanje v učitelja, mi imamo zaupanje v Dhammo, mi smo izpolnili navodila in naši tovariši v Dhammi so nam dragi in prijetni, pa če so laiki ali pa tisti, ki so šli v brezdomstvo. To so štiri stvari, ki nam jih je objavil Blaženi, ki ve in vidi, je popoln in povsem razsvetljen, ko vidi v nas to, kar reče.’

4. Možno je, menihi, da ti popotniki drugih sekt rečejo: ‘Prijatelji, tudi mi imamo zaupanje v učitelja, to je, v našega učitelja; tudi mi imamo zaupanje v Dhammo, to je, v našo Dhammo; tudi mi moramo izpolniti moralna pravila, to je, naša moralna pravila; in naši tovariši v Dhammi so nam tudi dragi in prijetni, pa če so laiki ali pa tisti, ki so šli v brezdomstvo. Kakšna je tu razlika, prijatelji, kakšno je neskladje, kakšna je razlika med vami in nami?’

5. Popotnikom drugih sekt, ki tako vprašajo, se lahko odgovori: ‘Kako torej, prijatelji, je cilj eden ali jih je več?’ Da bi odgovorili pravilno, bi popotniki drugih sekt odgovorili: ‘Prijatelji, cilj je eden in ne več njih.’[2] - Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tistega, ki je pod vplivom poželenja ali je brez poželenja?’ Da bi odgovorili pravilno, bi popotniki drugih sekt odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki je brez poželenja, ne za tistega, ki je pod vplivom poželenja.’ - ‘Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki je pod vplivom odpora ali za tistega, ki je brez odpora?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki je brez odpora, ne za tistega, ki je pod vplivom odpora.’ - ‘Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki je pod vplivom zablode ali za tistega, ki je brez zablode?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki ni pod vplivom zablode, ne za tistega, ki je pod vplivom zablode.’ -Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki je pod vplivom hrepenenja ali za tistega, ki nima hrepenenja?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki nima hrepenenja in ne za tistega, ki ima hrepenenje.’ - ‘Toda, prijatelji, ali je ta cilj tega, ki je pod vplivom navezanosti ali za tistega, ki je brez navezanosti?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki je brez navezanosti, ne za tistega, ki je navezan.’ -’Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki ima vizijo ali za tistega, ki je brez vizije?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega z vizijo, ne za tistega brez vizije.’ - ‘Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki podpira in nasprotuje ali za tistega, ki ne podpira in ne nasprotuje?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki ne podpira in ne nasprotuje, ne za tistega, ki podpira in nasprotuje.’[3] - ‘Toda, prijatelji, ali je ta cilj za tega, ki se veseli in uživa v obsedenosti uma ali za tistega, ki se ne veseli in ne uživa v obsedenosti uma?’ Da bi odgovorili pravilno, bi odgovorili: ‘Prijatelji, ta cilj je za tega, ki se ne veseli in ne uživa v obsedenosti uma, ne za tistega, ki uživa v obsedenosti uma.’[4]

6. Menihi, obstajata dva pogleda: pogled obstoja in pogled ne-obstoja. Vsi samotarji ali brahmini, ki se sklicujejo na pogled obstoja, privzamejo pogled obstoja, sprejmejo pogled obstoja, so nasprotni pogledu ne-obstoja. Vsi samotarji ali brahmini, ki se sklicujejo na pogled ne-obstoja, privzamejo pogled ne-obstoja, sprejmejo pogled ne-obstoja, nasprotujejo pogledu obstoja.[5]

7. Na vse samotarje ali brahmine, ki ne razumejo kot dejansko so izvor, izginotje, potešitev, nevarnost in izhod[6] v primeru teh dveh pogledov, vpliva poželenje, vpliva sovraštvo, vpliva zabloda, vpliva hrepenenje, vpliva predpostavke, so brez vizije, pritrjujejo in nasprotujejo in so navdušeni in uživajo v obsedenosti uma. Oni niso osvobojeni rojstva, staranja in smrti; skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa; pravim, da niso osvobojeni trpljenja.

8. Vsi samotarji ali brahmini, ki razumejo kot dejansko so izvor, izginotje, potešitev, nevarnost in izhod v primeru teh dveh pogledov, so brez poželenja, brez sovraštva, brez zablode, brez hrepenenja, brez predpostavke, z vizijo, niso vdani pritrjevanju in nasprotovanju in niso navdušeni in ne uživajo v obsedenosti uma. Oni so osvobojeni rojstva, staranja in smrti; skrbi, tožbe, bolečine, gorja in obupa; pravim, oni so osvobojeni trpljenja.

9. Menihi, obstaja štiri vrste predpostavk[7]. Katere štiri? Predpostavka čutnosti, predpostavka pogledov, predpostavka morale in običajev in predpostavka nauka o sebstvu.

10. Čeprav nekateri samotarji in brahmini trdijo, da pojasnjujejo popolno razumevanje vseh vrst predpostavk, oni povsem ne opišejo popolnega razumevanja vseh vrst predpostavk. Oni opišejo popolno razumevanje predpostavk čutnosti, brez opisovanja popolnega razumevanja predpostavk pogledov, predpostavk morale in običajev in predpostavk nauka o sebstvu. Zakaj je tako? Ti dobri samotarji in brahmini ne razumejo treh stopenj predpostavk, kot dejansko so. Zato, čeprav trdijo, da pojasnjujejo popolno razumevanje vseh vrst predpostavk, oni opišejo samo predpostavke čutnosti in ne opišejo popolnega razumevanja predpostavk pogledov, predpostavk morale in običajev in predpostavk nauka o sebstvu.

11. Čeprav nekateri samotarji in brahmini trdijo, da pojasnjujejo popolno razumevanje vseh vrst predpostavk … oni opišejo popolno razumevanje predpostavk čutnosti in predpostavk pogledov in ne opišejo popolnega razumevanja predpostavk morale in običajev in predpostavk sebstva. Zakaj je tako? Oni ne razumejo dveh stopenj … zato oni opišejo samo popolno razumevanje predpostavk čutnosti in predpostavk pogledov in ne opišejo popolnega razumevanja predpostavk morale in običajev in predpostavk nauka o sebstvu.

12. Čeprav nekateri samotarji in brahmini trdijo, da pojasnjujejo popolno razumevanje vseh vrst predpostavk … oni opišejo popolno razumevanje predpostavk čutnosti, predpostavk pogledov in predpostavk morale in običajev in ne opišejo popolnega razumevanja predpostavk sebstva. Oni ne razumejo ene stopnje… zato oni opišejo samo popolno razumevanje predpostavk čutnosti, predpostavk pogledov in predpostavk morale in običajev in ne opišejo popolnega razumevanja predpostavk nauka o sebstvu.[8]

13. Menihi, v takšni Dhammi in disciplini, je razumljivo, da zaupanje v učitelja ni pravilno usmerjeno, da zaupanje v Dhammo ni pravilno usmerjeno, da izpolnitev moralnih predpisov ni pravilno usmerjeno in da naklonjenost med tovariši v Dhammi ni pravilno usmerjena. Zakaj je tako? Ker takrat, ko sta Dhamma in disciplina slabo razglašeni in slabo razloženi, ne osvobajata, ne vodita k miru, ko ju razlaga nekdo, ki ni popolnoma razsvetljen.

14. Menihi, ko Tathāgata, izpopolnjen in popolno razsvetljen trdi, da razlaga popolno razumevanje vseh vrst predpostavk, on dovršeno opiše popolno razumevanje vseh vrst predpostavk: on opiše popolno razumevanje predpostavk čutnosti, predpostavk pogledov, predpostavk morale in običajev in predpostavk nauka o sebstvu.

15. Menihi, v takšni Dhammi in disciplini je razumljivo, da je zaupanje v učitelja pravilno usmerjeno, da je zaupanje v Dhammo pravilno usmerjeno, da je izpolnitev moralnih predpisov pravilno usmerjena in da je naklonjenost med tovariši v Dhammi pravilno usmerjena. Zakaj je tako? Ker takrat, ko sta Dhamma in disciplina dobro razglašeni in dobro razloženi, sta osvobajajoči, vodita k miru, ko ju razlaga nekdo, ki je popolnoma razsvetljen.

16. Ali te štiri vrste predpostavk imajo to, kar je njihov izvor, kar je njihovo poreklo, iz česa so rojene in nastale?

Te štiri vrste predpostavk imajo želje za svoj izvor, želje za svoje poreklo, rojene in nastale so iz želje.[9] Kaj ima želja za svoj izvor … ? Želja imajo občutek za svoj izvor … Kaj ima občutek za svoj izvor … ? Občutek ima kontakt za svoj izvor … Kaj ima kontakt za svoj izvor … ? Kontakt ima šest področij čutenja za svoj izvor … Kaj ima šest področij čutenja za svoj izvor … ? Šest področij čutenja ima ime-in-snov za svoj izvor … Kaj ima ime-in-snov za svoj izvor … ? Ime-in-snov ima zavest za svoj izvor … Kaj ima zavest za svoj izvor … ? Zavest ima tvorbe za svoj izvor … Kaj imajo tvorbe za svoj izvor … ? Tvorbe imajo nevednost za svoj izvor, nevednost za svoje poreklo, one so rojene in nastale iz nevednosti.

17. Menihi, ko je nevednost opuščena in se pojavi pravo znanje[10] v menihu, potem z ugašanjem nevednosti in pojavljanjem pravega znanja v njem ni več predpostavk čutnosti, ni več predpostavk pogledov, ni več predpostavk morale in običajev, ni več predpostavk nauka o sebstvu. Ko v njem ni predpostavk, ni zmeden. Ko ni zmeden, sam doseže Nibbāno. On razume: ‘Rojstvo je uničeno, posvečeno življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno narediti je narejeno, nič več ni prihoda v katerokoli stanje bivanja.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Fraza “samo tu” pomeni samo v Buddhovem predpisu. Štirje samotarji (samaṇa), ki se omenjajo, so štiri stopnje plemenitih učencev – vstopajoči v tok, enkratni povratnik, nepovratnik in arahant. “Levje rjovenje” (sihanāda) je v skladu s komentarji MA, rjovenje nadvlade in poguma, rjovenje, ki se ga ne more ovreči. V povezavi z Buddhovim razglasom, glej tudi njegovo razpravo s Subhaddo v Mahāparinibbāna Sutti (DN 16:5.27/ii.151-52).

[2] Komentarji MA: Tudi če sledilci drugih sekt vsi razglašajo, da je cilj arahantstvo (razumljeno v splošnem načinu kot duhovna odličnost), kažejo na druge dosežke kot cilj v skladu z njihovimi pogledi. Tako brahmini razglašajo da je cilj Brahma-svet, asketi razglašajo bogove strujajočega žarenja, popotniki razglašajo bogove sijoče slave in Ājivaki nezaznavajoče stanje, za katerega si zamišljajo, da je “neskončen um.”

[3] “Podpiranje in nasprotovanje” (anurodhapaṭivirodha) pomeni reagirati s privlačnostjo skozi poželenje in z odbojnostjo skozi sovraštvo.

[4] Papañca (razširjanje), je umska aktivnost razmnoževanja misli, ki jo upravljata poželenje in pogledi in ki vodi v človeku do ustvarjanja svoje lastne realnosti.

[5] Pogled obstoja (bhavadiṭṭhi) je eternalizem, vera v večno sebstvo; pogled ne-obstoja (vibhavadiṭṭhi) je propad, zanikanje vsakega principa kontinuitete, kot temelja za prerojenje in kammično povračilo. Sprejetje enega pogleda ima za posledico nasprotovanje drugim in to je povezano s prejšnjo trditvijo, da je cilj za tistega, ki ne podpira in ne nasprotuje.

[6] Kot izvor (samudaya) teh pogledov, komentarji MA omenjajo osem pogojev: pet agregatov, nevednost, kontakt, zaznavanje, misel, nespametno pozornost, slabe prijatelje in glas drugega. Njihovo izginotje (atthangama) je pot vstopajočega v tok, ki izkorenini vse napačne poglede. Njihovo zadovoljitev (assāda) se lahko razume kot zadovoljitev psiholoških potreb, ki jih določajo; njihova nevarnost (ādināva) je trajna vezava, katero vzpostavljajo; izhod (nissaraṇa) od tega je Nibbāna.

[7] Upādāna - predpostavka - Gre za “substratum” našega pogleda na svet, za prevzemanje, dodanost, domneve, sredstva, ki poganjajo ogenj (poglede). Glej tudi razlago Nanavira Thera, Notes on Dhamma, str 11.

[8] Ta odlomek jasno določa, da je kritični dejavnik, ki razlikuje Buddhovo učenje od vseh drugih religij in filozofskih prepričanj njegovo “popolno razumevanje predpostavk doktrine o sebstvu.” To pomeni, da je samo Buddha sposoben pokazati, kako premagati vse poglede o sebstvu z razvijanjem prodiranja resnice o ne-sebstvu. Ker drugim duhovnim učiteljem primanjkuje to razumevanje o ne-sebstvu, je njihova trditev, da popolno razumejo tri druge vrste predpostavk, prav tako sumljiva.

[9] Ta odlomek pojasnjuje, kako se predpostavka opusti. Predpostavki se sledi nazaj do njenega izvornega vzroka v neznanju, potem se prikaže uničenje neznanja, kar je sredstvo za izkoreninjenje predpostavke.

[10] Pravo znanje (vijjā) - znanje o poti proti arahantstvu.

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / april 2016, rev.jan. 2019

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information