(MN 8) Sallekha Sutta - Izbris

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Jetajevem gozdičku Anāthapiṇḍikajevega parka.

2. Potem, ko je bil večer je častiti Mahā Cunda vstal iz meditacije in odšel do Blaženega. Ko se je poklonil blaženemu, je sedel na stran in mu rekel:

 3. “Častiti gospod, različni pogledi so se pojavili v svetu, ki so povezani ali z nauki o sebstvu ali z nauki o svetu. Ali opuščanje in odstopanje od teh pogledov pride v menihu v začetku?”[1]

“Cunda, kar se tiče teh različnih pogledov, ki se pojavijo v svetu in ki so povezani ali z drugimi nauki o sebstvu ali z nauki o svetu: če pogoji s katerim ti pogledi nastanejo, ki so njegova osnova in na področju katerem se uporabljajo, vidi tako kakor dejansko je, s pravilno modrostjo: ‘To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo,’ potem pride do opuščanja in odstopanja od teh pogledov.

 

(OSEM DOSEŽKOV)

4. Možno je, Cunda, da odmaknjen od čutnih užitkov, odmaknjen od škodljivih stanj, nek menih vstopi in biva v prvi jhāni, kar je pospremljeno z mislijo in razmišljanjem, z zadovoljstvom in prijetnostjo, ki je rojena iz samote. On lahko pomisli: ‘Jaz  bivam v izbrisu.’ Toda to niso tisti dosežki, ki se imenujejo ‘izbris’ v disciplini Plemenitega: to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘prijetno bivanje tukaj in sedaj’.[2]

5. Možno je, da z umiritvijo misli in razmišljanja, nek menih vstopi in biva v drugi jhāni, kar ima notranjo samozavest in poenotenje uma, je brez misli in razmišljanja in ima zadovoljstvo in prijetnost, kar je rojeno iz zbranosti. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda… to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘prijetno bivanje tukaj in sedaj’.

6. Možno je, da z ugašanjem, kot tudi od navdušenja, nek menih biva mirnodušen in pozoren in jasno razumevajoč, doživlja srečo s telesom, in vstopi in biva v tretji jhāni, o kateri plemeniti pravijo: ‘On je mirnodušen, pozoren, ta, ki biva v sreči.’ On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda… to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘prijetno bivanje tukaj in sedaj’.

7. Možno je, da z opustitvijo užitka in bolečine, in s predhodnim minevanjem veselja in žalosti, nek menih vstopi in biva v četrti jhāni, kar je niti boleče niti prijetno in je čistost pozornosti zaradi mirnodušnosti. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda to niso tisti dosežki, ki se imenujejo ‘izbris’ v disciplini Plemenitega: to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘prijetno bivanje tukaj in sedaj’.

8. Možno je, da s popolnim obvladanjem zaznav materije, z izginotjem zaznav čutnega vtisa, z ne-pozornostjo na zaznave raznolikosti, zavedajoč se ‘prostor je neskončen,’ nek menih vstopi in biva v področju neskončnega prostora. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda to niso tisti dosežki, ki se imenujejo ‘izbris’ v disciplini Plemenitega: to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘mirno bivanje’.

9. Možno je, da s popolnim obvladanjem osnove neskončnega prostora, zavedajoč se ‘zavedanje je neskončno,’ nek menih vstopi in biva v področju neskončnega zavedanja. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda… to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘mirno bivanje’.

10. Možno je, da s popolnim obvladanjem osnove neskončnega zavedanja, zavedajoč se, da ‘tukaj je nič,’ nek menih vstopi in biva v področju ničnosti. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda… to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘mirno bivanje’.

11. Možno je, da s popolnim obvladanjem osnove ničnosti, nek menih vstopi in biva v področju niti zaznavanja niti nezaznavanja. On lahko pomisli: ‘Jaz vztrajam v izbrisu.’ Toda ti dosežki se ne imenujejo ‘izbris’ v disciplini Plemenitega: to se v disciplini Plemenitega imenuje ‘mirno bivanje’.

 

(IZBRIS)

12. Torej, Cunda, tako bi moral vaditi izbris:[3]

(1) ‘Drugi bodo neusmiljeni; mi ne bomo neusmiljeni‘: tako bi morali vaditi izbris.

(2) ‘Drugi bodo ubili živa bitja; mi se bomo vzdržali ubijanja živih bitij’: tako bi morali vaditi izbris.

(3) ‘Drugi bodo vzeli, kar jim ni dano; mi se bomo vzdržali jemati, kar nam ni dano’: tako bi morali vaditi izbris.

(4) ‘Drugi ne bodo živeli v celibatu; mi bomo živeli v celibatu’: tako bi morali vaditi izbris.

(5) ‘Drugi bodo govorili laži; mi se bomo vzdržali lažnivega govora’: tako bi morali vaditi izbris.

(6) ‘Drugi bodo govorili zlonamerno; mi se bomo vzdržali zlonamernega govora’: tako bi morali vaditi izbris.

(7) ‘Drugi bodo govorili osorno; mi se bomo vzdržali osornega govora’: tako bi morali vaditi izbris.

(8) ‘Drugi bodo ogovarjali; mi se bomo vzdržali ogovarjanja’: tako bi morali vaditi izbris.

(9) ‘Drugi bodo pohlepni; mi ne bomo pohlepni’: tako bi morali vaditi izbris.

(10) ‘Drugi bodo zlobni; mi ne bomo zlobni’: tako bi morali vaditi izbris.

(11) ‘Drugi bodo imeli napačen pogled; mi bomo imeli pravilen pogled’: tako bi morali vaditi izbris.

(12) ‘Drugi bodo imeli napačno misel; mi bomo imeli pravilno misel’: tako bi morali vaditi izbris.

(13) ‘Drugi bodo imeli napačen govor; mi bomo imeli pravilen govor’: tako bi morali vaditi izbris.

(14) ‘Drugi bodo imeli napačno dejanje; mi bomo pravilno delovali’: tako bi morali vaditi izbris.

(15) ‘Drugi se bodo preživljali na napačen način; mi se bomo preživljali na pravilen način’: tako bi morali vaditi izbris.

(16) ‘Drugi imajo napačen napor; mi bomo imeli pravilen napor’: tako bi morali vaditi izbris.

(17) ‘Drugi bodo imeli napačno pozornost; mi bomo imeli pravilno pozornost’: tako bi morali vaditi izbris.

(18) ‘Drugi bodo imeli napačno zbranost; mi bomo imeli pravilno zbranost’: tako bi morali vaditi izbris.

(19) ‘Drugi bodo imeli napačno znanje; mi bomo imeli pravilno znanje’: tako bi morali vaditi izbris.

(20) ‘Drugi bodo imeli napačno osvoboditev; mi bomo imeli pravilno osvoboditev: tako bi morali vaditi izbris.

(21) ‘Druge bo premagala lenost in topost; mi bomo brez lenosti in toposti’: tako bi morali vaditi izbris.

(22) ‘Drugi bodo vznemirjeni; mi ne bomo vznemirjeni: tako bi morali vaditi izbris.

(23) ‘Drugi bodo dvomljivci; mi bomo presegli dvom’: tako bi morali vaditi izbris.

(24) ‘Drugi bodo jezni; mi ne bomo jezni’: tako bi morali vaditi izbris.

(25) ‘Drugi bodo zamerljivi; mi ne bomo zamerljivi’: tako bi morali vaditi izbris.

(26) ‘Drugi bodo ošabni; mi ne bomo ošabni’: tako bi morali vaditi izbris.

(27) ‘Drugi bodo nesramni; mi ne bomo nesramni’: tako bi morali vaditi izbris.

(28) ‘Drugi bodo zavistni; mi ne bomo zavistni’: tako bi morali vaditi izbris.

(29) ‘Drugi bodo skopi; mi ne bomo skopi’: tako bi morali vaditi izbris.

(30) ‘Drugi bodo sleparski; mi ne bomo sleparski: tako bi morali vaditi izbris.

(31) ‘Drugi bodo goljufivi; mi ne bomo goljufivi’: tako bi morali vaditi izbris.

(32) ‘Drugi bodo svojeglavi; mi ne bomo svojeglavi’: tako bi morali vaditi izbris.

(33) ‘Drugi bodo arogantni; mi ne bomo arogantni’: tako bi morali vaditi izbris.

(34) ‘Druge bo težko ukoriti; nas bo enostavno ukoriti: tako bi morali vaditi izbris.

(35) ‘Drugi bodo imeli slabe prijatelje; mi bomo imeli dobre prijatelje’: tako bi morali vaditi izbris.

(36) ‘Drugi bodo nemarni; mi bomo prizadevni’: tako bi morali vaditi izbris.

(37) ‘Drugi bodo nezvesti; mi bomo zvesti’: tako bi morali vaditi izbris.

(38) ‘Drugi bodo brez sramu; mi bomo imeli sram’: tako bi morali vaditi izbris.

(39) ‘Drugi se ne bodo bali delati nepravilnosti; mi se bomo bali delati nepravilnosti: tako bi morali vaditi izbris.

(40) ‘Drugi se bodo malo učili; mi se bomo veliko učili’: tako bi morali vaditi izbris.

(41) ‘Drugi bodo leni; mi bomo energični: tako bi morali vaditi izbris.

(42) ‘Drugi bodo nepozorni; mi bomo razviti v pozornosti’: tako bi morali vaditi izbris.

(43) ‘Drugim bo manjkala modrost; mi bomo imeli modrost’: tako bi morali vaditi izbris.

(44) ‘Drugi se bodo držali svojih lastnih pogledov, vztrajali na njih in jih bodo s težavo opuščali; mi se ne bomo držali svojih lastnih pogledov ali se jih vztrajno držali, ampak jih bomo z lahkoto opustili’: tako bi morali vaditi izbris.

 

(NAGNJENOST UMA)

13. Cunda, jaz pravim, da je celo nagnjenost uma proti koristnim stanjem velika korist, torej kaj naj bo rečeno o telesnih in verbalnih dejanjih, ki so v skladu [s tem stanjem uma]? Zato, Cunda:

(1) Um naj bo nagnjen tako: ‘Drugi bodo neusmiljeni; mi ne bomo neusmiljeni.’

(2) Um naj bo nagnjen tako: ‘Drugi bodo ubili živa bitja; mi se bomo vzdržali od ubijanja živih bitij.’

(3–43) Um naj bo nagnjen tako:…

(44) Um naj bo nagnjen tako: ‘Drugi se bodo držali svojih lastnih pogledov, se jih bodo vztrajno držali in jih bodo s težavo opuščali; mi se ne bomo držali svojih lastnih pogledov ali se jih vztrajno držali, ampak jih bomo z lahkoto opustili.’

 

(IZOGIBANJE)

14. Cunda, predpostavimo, da obstaja neravna pot in druga, ravna pot, s katero se lahko izogneš [prvi poti]; in predpostavimo, da obstaja neravna pot za prehod plitvine in druga, ravna pot za prehod plitvine, s katero se lahko izogneš [prvi poti]. Zato tudi:

(1) Ta, ki je nagnjen k neusmiljenju, se temu izogne z usmiljenostjo.

(2) Ta, ki je nagnjen k ubijanju živih bitij, se temu izogne z  vzdržanjem od ubijanja živih bitij.

(3) Ta, ki je nagnjen k jemanju tega, kar mu ni dano, ima vzdržanje od jemanja tega, kar mu ni dano za način, da se temu izogne.

(4) Ta, ki je nagnjen k temu, da ne živi v celibatu, ima celibat za način, da se temu izogne.

(5) Ta, ki je nagnjen k govorjenju laži, ima vzdržanje od lažnivega govora za način, da se temu izogne.

(6) Ta, ki je nagnjen k temu, da govori zlonamerno, ima vzdržanje od zlonamernega govora za način, da se temu izogne.

(7) Ta, ki je nagnjen k osornem govorjenju, ima vzdržanje od osornega govora za način, da se temu izogne.

(8) Ta, ki je nagnjen k ogovarjanju, ima vzdržanje od ogovarjanja za način, da se temu izogne.

(9) Ta, ki je nagnjen k pohlepu, ima vzdržanje od pohlepa za način, da se temu izogne.

(10) Ta, ki je nagnjen k zlobnosti, ima vzdržanje od zlobnosti za način, da se temu izogne.

(11) Ta, ki je nagnjen k napačnem pogledu, ima pravilen pogled za način, da se temu izogne.

(12) Ta, ki je nagnjen k napačnemu namenu, ima pravilen namen za način, da se temu izogne.

(13) Ta, ki je nagnjen k napačnemu govoru, ima pravilen govor za način, da se temu izogne.

(14) Ta, ki je nagnjen k napačnemu dejanju, ima pravilno dejanje za način, da se temu izogne.

(15) Ta, ki je nagnjen k preživljanju na napačen način, ima preživljanje na pravilen način za način, da se temu izogne.

(16) Ta, ki je nagnjen k napačnemu naporu, ima pravilen napor za način, da se temu izogne.

(17) Ta, ki je nagnjen k napačni pozornosti, ima pravilno pozornost za način, da se temu izogne.

(18) Ta, ki je nagnjen k napačni zbranosti, ima pravilno zbranost za način, da se temu izogne.

(19) Ta, ki je nagnjen k ima napačnem znanju, ima pravilno znanje za način, da se temu izogne.

(20) Ta, ki je nagnjen k napačni osvoboditvi, ima pravilno osvoboditev za način, da se temu izogne.

(21) Ta, ki je nagnjen k lenosti in toposti, ima prostost od lenosti in toposti za način, da se temu izogne.

(22) Ta, ki je nagnjen temu, da ima v sebi vznemirjenost, ima ne-vznemirjenost za način, da se temu izogne.

(23) Ta, ki je nagnjen k temu, da ima v sebi dvom, ima stanje preseganja dvoma za način, da se temu izogne.

(24) Ta, ki je nagnjen k jezi, ima ne-jezo za način, da se temu izogne.

(25) Ta, ki je nagnjen k zamerljivosti, ima ne-zamerljivost za način, da se temu izogne.

(26) Ta, ki je nagnjen k ošabnosti, ima ne-ošabnost za način, da se temu izogne.

(27) Ta, ki je nagnjen k nesramnosti, ima ne-nesramnost za način, da se temu izogne.

(28) Ta, ki je nagnjen k zavisti, ima ne-zavist za način, da se temu izogne.

(29) Ta, ki je nagnjen k skoposti, ima ne-skopost za način, da se temu izogne.

(30) Ta, ki je nagnjen k sleparstvu, ima ne-sleparstvo za način, da se temu izogne.

(31) Ta, ki je nagnjen k goljufanju, ima ne-goljufanje za način, da se temu izogne.

(32) Ta, ki je nagnjen k svojeglavosti, ima ne-svojeglavost za način, da se temu izogne.

(33) Ta, ki je nagnjen k aroganci, ima ne-aroganco za način, da se temu izogne.

(34) Ta, ki je nagnjen k težkem sprejemanju ukorov, ima lahko sprejemanje ukorov za način, da se temu izogne.

(35) Ta, ki je nagnjen k temu, da ima slabe prijatelje, ima sklepanje dobrih prijateljstev za način, da se temu izogne.

(36) Ta, ki je nagnjen k nemarnosti, ima prizadevnost za način, da se temu izogne.

(37) Ta, ki je nagnjen k nezvestobi, ima zvestobo za način, da se temu izogne.

(38) Ta, ki je nagnjen k temu, da je brez sramu, ima sram za način, da se temu izogne.

(39) Ta, ki je nagnjen k temu, da se ne boji delati nepravilnosti, ima bojazen delati nepravilnost za način, da se temu izogne.

(40) Ta, ki je nagnjen k temu, da se malo uči, ima veliko učenja za način, da se temu izogne.

(41) Ta, ki je nagnjen k lenosti, ima dvig energije za način, da se temu izogne.

(42) Ta, ki je nagnjen k nepozornosti, ima pozornost za način, da se temu izogne.

(43) Ta, ki je nagnjen k temu, da mu manjka modrost, ima pridobitev modrosti za način, da se temu izogne.

(44) Ta, ki je nagnjen k temu, da se drži svojih pogledov, vztraja na njih in jih s težavo opušča, ima ne-držanje za svoje poglede, ne-vztrajanje na njih in njihovo enostavno opuščanje za način, da se temu izogne.

 

(POT, KI VODI NAVZGOR)

15. Cunda, kot vsa škodljiva stanja vodijo navzdol in vsa koristna stanja vodijo navzgor, zato tudi:

(1) Ta, ki je neusmiljen ima usmiljenost, da ga vodi navzgor.

(2) Ta, ki ubija živa bitja ima vzdržanje od ubijanja, da ga vodi navzgor.

(3–43) Ta, ki…da ga vodi navzgor.

(44) Ta, ki se drži svojih pogledov, ki se jih vztrajno drži in jih s težavo opušča, ima ne-držanje svojih pogledov, ne-vztrajanje na njih in njihovo enostavno opuščanje, da ga vodi navzgor.

 

(POT UGAŠANJA)

16. Cunda, nemogoče je, da bi ta, ki sam tone v blato, potegnil iz blata nekoga drugega, ki tudi tone v blato; možno je, da bi ta, ki sam ne tone v blato, potegnil iz blata nekoga drugega, ki tudi tone v blato. Da ta, ki je sam neukročen, nediscipliniran, z nepogašenimi [onesnaženji], ukroti nekoga drugega, ga disciplinira in pomaga pogasiti njegova [onesnaženja], to ni mogoče; da ta, ki je sam ukročen, discipliniran, s pogašenimi [onesnaženji], kroti nekoga drugega, ga disciplinira in pomaga pogasiti [njegova onesnaženja], je mogoče. Zato tudi:

(1) Neusmiljena oseba ima usmiljenost, s katero to ugasne.

(2) Ta, ki ubija živa bitja ima opuščanje ubijanja živih bitij, s katerim to ugasne.

(3–43) Ta, ki……s katerim to ugasne.

(44) Ta, ki se drži svojih pogledov, ki se jih vztrajno drži in jih s težavo opušča, ima ne-držanje svojih pogledov, ne-vztrajanje na njih in njihovo enostavno opuščanje, s katerim to ugasne.

 

(ZAKLJUČEK)

17. Tako, Cunda, pot izbrisa sem učil, pot nagibanja uma sem učil, pot izogibanja sem učil, pot, ki vodi navzgor sem učil in pot ugašanja sem učil.

18. To, kar naj naredi učitelj za svojega učenca iz sočutja, ko išče njegovo blagostanje in ima sočutje do njega, sem naredil zate, Cunda. Obstajajo korenine dreves, prazne koče. Meditiraj, Cunda, ne oklevaj, ker drugače boš to kasneje obžaloval. To je naše navodilo zate.”

To je rekel Blaženi. Častiti Mahā Cunda je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Tukaj Mahā Cunda sprašuje, ali se je treba vrniti na »prav začetek« oz. na temeljni vzrok, da bi lahko opustili te poglede. 

[2] Beseda sallekha izvorno pomeni strogost ali asketske prakse in je z njo Buddha označil radikalen izbris ali odstranitev onesnaženj.

[3] Štiriinštirideset “načinov izbrisa” ki sledijo, se lahko razvrsti v nekaj določenih setov kategorij naukov.

           (2) - (11) je deset načinov škodljivih in koristnih dejanj (kammapatha) - glej MN 9.4, 9.6;

           (12) - (18) je zadnjih sedem dejavnikov osmeročlene poti – napačno in pravilno – prvi dejavnik je identičen z (11);

           (19) - (20) se včasih dodajo k dvema osmeročlenima potema - glej MN 117.34-36;

           (21) - (23) so zadnje tri od petih preprek – glej MN 10.36 – prvi dve sta identični z (9) in (10);

           (24) - (33) je deset od šestnajst nepopolnosti, ki onesnažijo um, kar je omenjeno v MN 7.3;

           (37) - (43) je sedem slabih kvalitet in sedem dobrih kvalitet (saddhammā) omenjenih v MN 53.11-17.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / februar 2016, rev. nov. 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.