(MN 6) Ākankheyya Sutta – Če bi si menih želel

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, vztrajajte v obvladovanju kreposti, obvladovanju Pātimokkhe, ukročeni s Pātimokkho, odlični v obnašanju in pazljivosti in v videnju strahu v najmanjši napaki, vadite s prevzetimi vadbenimi vodili.[1]

3. Če bi si menih želel: ‘Naj bom spoštovan in sprejemljiv za moje tovariše v posvečenem življenju, upoštevan in cenjen od njih,’ naj se drži vodil, naj bo predan notranji jasnosti uma, naj ne zanemarja meditacije in naj bo navdahnjen z vpogledom in prebiva v praznih kočah.[2]

4. Če bi si menih želel: ‘Naj dobim obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine,’ naj se ravna po vodilih …

5. Če bi si menih želel: ‘Naj tem, katerih obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine uporabljam, te zasluge prinesejo velik sadež in korist,’ naj se ravna po vodilih …

6. Če bi si menih želel: ‘Ko se me moji sonarodnjaki in sorodniki, ki so umrli[3], spomnijo z zaupanjem v svojem umu, naj jim to prinese velik sadež in veliko korist,’ naj se ravna po vodilih …

7. Če bi si menih želel: ‘Naj postanem zmagovalec nezadovoljstva in veselja in naj me nezadovoljstvo in veselje ne premagata; naj vztrajam v preseganju nezadovoljstva in veselja, kadarkoli se pojavita,’ naj se ravna po vodilih …

8. Če bi si menih želel: ‘Naj postanem zmagovalec strahu in groze in naj me strah in groza ne premagata; naj vztrajam v preseganju strahu in groze, kadarkoli se pojavita,’ naj se ravna po vodilih …

9. Če bi si menih želel: ‘Naj postanem ta, ki doseže z voljo, brez težav in muke štiri jhāne, ki tvorijo višji um in omogočajo prijetno bivanje tukaj in sedaj,’ naj se ravna po vodilih …

10. Če bi si menih želel: ‘Naj sem v stiku s telesom[4] in vztrajam v tistih osvoboditvah, ki so mirne in nematerialne in presegam tvorbe,’ naj se ravna po vodilih …

11. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir postanem vstopajoči v tok, nič več predmet pogube, vezan [na osvoboditev], usmerjen k razsvetljenju,’ naj se ravna po vodilih …[5]

12. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode, postanem enkratni povratnik, ki se vrne še enkrat na ta svet, da naredi konec trpljenju,’ naj se ravna po vodilih …

13. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem petih nižjih ovir, postanem primeren ponovne spontane pojavitve [v Čistem prebivališču] in tam dosežem končno Nibbāno, ne da se še kdaj vrnem iz tistega sveta,’ naj se ravna po vodilih …[6]

14. Če bi si menih želel:[7] ‘Naj uporabljam različne vrste nadnaravnih moči: iz enega, naj me nastane več; ko me je več, naj postanem eden; naj se pojavim in izginem; naj grem neovirano skozi steno, skozi ograjo, skozi goro, kakor tudi skozi prostor; naj se potopim in izidem iz zemlje, kot da bi bila to voda; naj hodim po vodi ne da bi se potopil, kot da bi bila to zemlja; sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica; z svojima rokama se naj dotaknem in udarim luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna; naj obvladam telo celo tako daleč, kot je svet Brahme,’ naj se ravna po vodilih …

15. Če bi si menih želel: ‘Naj z ušesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te ki so daleč, kot te v bližini,’ naj se ravna po vodilih …

16. Če bi si menih želel: ‘Naj razumem um drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim umom. Naj razumem um prizadet s poželenjem kot um, ki je prizadet s poželenjem, in um, ki ni prizadet s poželenjem kot neprizadetega s poželenjem; naj razumem um prizadet s sovraštvom kot um, ki je prizadet s sovraštvom, in um, ki ni prizadet s sovraštvom kot neprizadetega s sovraštvom; naj razumem um, ki je prizadet z zablodo kot um, ki je prizadet z zablodo, in um, ki ni prizadet z zablodo kot neprizadetega z zablodo; naj razumem zgoščen um kot zgoščen in raztresen um kot raztresen; naj razumem vzvišen um kot vzvišen um in nevzvišen um kot nevzvišen; naj razumem prekosljiv um kot prekosljiv in neprekosljiv um kot neprekosljiv; naj razumem zbran um kot zbran in nezbran um kot nezbran; naj razumem osvobojen um kot osvobojen in neosvobojen um kot neosvobojen,’ naj se ravna po vodilih …

17. Če bi si menih želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, eno rojstvo, dve rojstvi, tri rojstva, štiri rojstva, pet rojstev, deset rojstev, dvajset rojstev, trideset rojstev, štirideset rojstev, petdeset rojstev, sto rojstev, tisoč rojstev, sto tisoč rojstev, veliko eonov krčenja sveta, veliko eonov širjenja sveta, veliko eonov krčenja in širjenja sveta: ‘Tam mi je bilo ime tako, bi sem iz tega plemena, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje užitka in bolečine, takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem bil ponovno rojen kjerkoli; in tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega plemena, s takšnim izgledom, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje užitka in bolečine in takšen konec mojega življenja; in ko sem tam umrl, sem se ponovno rodil tukaj.’ Tako se naj z njegovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj,’ naj se ravna po vodilih …

18. Če bi si menih želel: ‘Naj z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in so ponovno rojena, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Naj razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: ‘Ta bitja, ki so se napačno obnašala s telesom, govorom in umom, ki so sramotila plemenite, imela napačen pogled in so se lotila dejanj, ki so temeljila na napačnem pogledu, so se po razpadu telesa, po smrti, ponovno rodila v stanje revščine, v slabo okolico, v nižji svet, v pekel; vendar tista bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, govorom in umom, ki niso sramotila plemenitih, ki so imela pravilen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljila na pravilnem pogledu, so z zlomom telesa, po smrti, ponovno rojena v dobri okolici, v nebeškem svetu.’ Tako naj z očesom prebujenega, ki je prečiščeno in presega človeško, vidim bitja, ki umirajo in so ponovno rojena, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razumem, kako bitja umirajo v skladu z njihovimi dejanji,’ naj se ravna po vodilih …

19. Če bi si menih želel: ‘Naj z lastnim spoznanjem z neposrednim izkustvom v tem življenju, vstopim in ostanem v osvobojenosti uma in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov,’ naj izpolnjuje zaveze, je predan miru notranjega uma, ne zanemarja meditacije, obvlada vpogled in prebiva v praznih kočah.

20. Z ozirom na to je bilo rečeno: ‘Menihi, bivajte v obvladovanju vrlin, obvladovanju Pātimokkhe, ukročeni z ukročenjem s Pātimokkho, popolni v vodenju in v zavetju in bodite zaskrbljeni tudi pri najmanjši napaki, vadite z upoštevanjem pravil vadbe.’“

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Pātimokkha je pravilnik meniške discipline, ki v pali jeziku sestoji iz 227 pravil. 

[2] Odlomek se začne z “naj se drži vodil,” in se ponovi pri vsaki od sledečih točk, dokler na koncu sutte ne obsega celotnega trojnega treninga.

[3] To je, če se sorodnik, ki je bil rojen v svetu duhov ali v nekem nižjem svetu dev spomni krepostnega meniha z zaupanjem, bo to zaupanje zanj postalo vir zaslug in ga bo ščitilo od slabih ponovnih rojstev in postalo pozitiven pogoj za dosego Nibbāne.

[4] Tu je mišljeno “telo” kot “mentalno telo” (nāmakāya).

[5] Tri ovire, ki jih uniči vstopajoči v tok so: pogled osebnosti, dvom in privrženost pravilom in obredom.

[6] Dodatno k prvim trem oviram, ne-povratnik uniči drugi dve “nižji oviri”, to je čutno željo in zlonamernost. Ne-povratnik je rojen v posebnem delu sveta Brahme, ki se imenuje Čisto prebivališče in tam konča s trpljenjem.

[7] §14-19 predstavlja šest vrst direktnega vedenja (abhiññā). 

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / november 2015, rev. jan. 2018

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information