(MN 9) Sammādiṭṭhi Sutta - Razprava o pravilnem pogledu

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je častiti Sāriputta takole nagovoril menihe: “Prijatelji, menihi.”—“Prijatelj,” so odgovorili. Častiti Sāriputta je rekel: 

2. “‘Tisti s pravilnim pogledom, tisti s pravilnim pogledom,’ je rečeno, prijatelji. Na kakšen način je plemeniti učenec tisti s pravilnim pogledom, čigav pogled je direkten, kdo ima potrjeno zaupanje v Dhammo in je prispel k tej pravi Dhammi?” “Resnično, prijatelj, prišli bi celo od daleč poslušat učenja častitega Sāriputte o pomenu te trditve. Bilo bi dobro, če bi častiti Sāriputta razložil pomen te trditve. Ko jo bodo menihi slišali od njega, si jo bodo zapomnili.”

“Potem, prijatelji, poslušajte in skrbno pazite, kaj bom povedal.”

“Da, prijatelj,” so odgovorili menihi. Častiti Sāriputta je rekel tole:

 

(DOBRO IN SLABO)

3. “Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume slabo in vzrok slabega, dobro in vzrok dobrega, je na ta način enak pravilnemu pogledu, čigar pogled je direkten, ki okrepi zaupanje v Dhammo in je prispel k tej pravi Dhammi.

4. In kaj, prijatelji, je slabo, kaj je vzrok slabega, kaj je dobro, kaj je vzrok dobrega? Uničenje življenja je slabo; jemanje tega, kar ni dano je slabo; spolno napačno vedenje je slabo; napačni govor je slab; zloben govor je slab; osoren govor je slab; prazno govorjenje je slabo; pohlep je slab; zlonamernost je slaba; napačen pogled je slab. To se imenuje slabo.

5. In kaj je vzrok slabega? Pohlep je vzrok slabega; sovraštvo je vzrok slabega; zabloda je vzrok slabega. To se imenuje vzrok slabega. 

6. In kaj je dobro? Vzdržnost od uničenja življenja je dobro; vzdržnost od jemanja tega, kar ni dano je dobro; vzdržnost od spolnega slabega vedenja je dobro; vzdržnost od lažnivega govora je dobro; vzdržnost od zlonamernega govora je dobro; vzdržnost od osornega govora je dobro; vzdržnost od nepomembnega klepetanja je dobro; ne-pohlepnost je dobro; ne-sovraštvo je dobro; pravilni pogled je dober. To se imenuje dobro.

7. In kaj je vzrok dobrega? Ne-pohlep je vzrok dobrega; ne-jeza je vzrok dobrega; ne-zabloda je vzrok dobrega. To se imenuje vzrok dobrega.

8. Ko je plemeniti učenec tako razumel slabo in vzrok slabega, dobro in vzrok dobrega, v celoti opusti osnovno nagnjenje k poželenju, opusti osnovno nagnjenje k nenaklonjenosti, zatre osnovno nagnjenje po nazoru in domišljavosti ‘Jaz sem,’ in z opustitvijo nevednosti in prebuditvijo pravega spoznanja tukaj in zdaj, naredi konec trpljenju. Na tak način ima plemeniti učenec pravilni pogled, čigar pogled je direkten, ki je okrepil zaupanje v Dhammo in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(HRANILO)

9. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, mogoče obstaja še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

10. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume hranilo, izvor hranila, prenehanje hranila in pot, ki vodi k prenehanju hranila, je on na ta način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

11. In kaj je hranilo, kaj je izvor hranila, kaj je prenehanje hranila, kaj je pot, ki vodi k prenehanju hranila? Obstajajo štiri vrste hranil za vzdrževanje bitij, ki so že prišla v bivanje in za podporo tistim, ki šele bodo prišla. Katera štiri? To so: fizična hrana kot hranilo, groba ali fina; kontakt kot drugo; umski namen kot tretje; in zavest kot četrto. Z nastankom hrepenenja, se pojavi hranilo. S prenehanjem hrepenenja preneha tudi hranilo. Pot, ki vodi do prenehanja hranila je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled, pravilna misel, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilen način življenja, pravilen napor, pravilna pozornost in pravilna zbranost.

12. Ko je plemeniti učenec tako razumel hranilo, izvor hranila, prenehanje hranila in pot, ki vodi od prenehanja hranila, on v celoti opušča temeljno težnjo do poželenja ... on tukaj in zdaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom, čigar pogled je direkten, je okrepil zaupanje v Dhammo in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(ŠTIRI PLEMENITE RESNICE)

13. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

14. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume trpljenje, izvor trpljenja, prenehanje trpljenja in pot, ki vodi k prenehanju trpljenja, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

15. In kaj je trpljenje, kaj je izvor trpljenja, kaj je prenehanje trpljenja, kaj je pot, ki vodi k prenehanju trpljenja? Rojstvo je trpljenje; staranje je trpljenje; bolezen je trpljenje; smrt je trpljenje; skrb, tožba, bolečina, gorje in obup so trpljenje; ne dobiti to, kar želiš je trpljenje; na kratko, pet agregatov podvrženih predpostavkam je trpljenje. To se imenuje trpljenje.

16. In kaj je izvor trpljenja? To je hrepenenje, ki vodi do obnovljene eksistence, kar spremlja naslada in poželenje, iskanje naslade tukaj in tam; to je, hrepenenje po čutnih užitkih, hrepenenje po eksistenci, hrepenenje po uničenju. To se imenuje izvor trpljenja.

17. In kaj je končanje trpljenja? To je ugasnitev brez ostanka in končanje tega istega hrepenenja, odreči se ga in opustiti, osvoboditi, nenavezanost.

18. In kaj je pot, ki vodi do prenehanja trpljenja? To je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost. To se imenuje pot, ki vodi do končanja trpljenja.

19. Ko je plemeniti učenec tako razumel trpljenje, izvor trpljenja, prenehanje trpljenja in pot, ki vodi do prenehanja trpljenja … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.” 

 

(STARANJE IN SMRT)

20. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

21. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume staranje in smrt, izvor staranja in smrti, prenehanje staranja in smrti in pot, ki vodi do prenehanja staranja in smrti, je na ta način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

22. In kaj je staranje in smrt, kaj je izvor staranja in smrti, kaj je prenehanje staranja in smrti, kaj je pot, ki vodi do prenehanja staranja in smrti? Staranje bitij v različnih vrstah bitij, njihova starost, brezzobost, sivost las, nagubanost kože, upadanje življenja, slabitev sposobnosti — to se imenuje staranje. Smrt bitij različnih vrst, njihovo minevanje, razpad, izginotje, umiranje, dovršitev časa, razpad agregatov, odložitev telesa — to se imenuje smrt. Torej, to staranje in ta smrt je to, kar se imenuje staranje in smrt. S pojavom rojstva se pojavita tudi staranje in smrt. S prenehanjem rojstva preneha staranje in smrt. Pot, ki vodi do prenehanja staranja in smrti je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost.

23. Ko je plemeniti učenec tako razumel staranje in smrt, izvor staranja in smrti, prenehanje staranja in smrti in pot, ki vodi do prenehanja staranja in smrti ... on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(ROJSTVO)

24. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

25. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume rojstvo, izvor rojstva, prenehanje rojstva in pot, ki vodi do prenehanja rojstva, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

26. In kaj je rojstvo, kaj je izvor rojstva, kaj je prenehanje rojstva in kaj je pot, ki vodi k prenehanju rojstva? Rojstvo bitij različnih vrst, njihov prihod do rojstva, zgostitev, ploditev, manifestacija agregatov, dobiti osnove za kontakt — to se imenuje rojstvo. S pojavom eksistence se pojavi rojstvo. S prenehanjem eksistence, preneha rojstvo. Pot, ki vodi do prenehanja rojstva je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost.

27. Ko je plemeniti učenec tako razumel rojstvo, izvor rojstva, prenehanje rojstva in pot, ki vodi do prenehanja rojstva ... on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(EKSISTENCA)

28. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

29. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume eksistenco, izvor eksistence, prenehanje eksistence in pot, ki vodi do prenehanja eksistence, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

30. In kaj je eksistenca, kaj je izvor eksistence, kaj je prenehanje eksistence in kaj je pot, ki vodi do prenehanja eksistence? Obstajajo te tri vrste eksistence: čutna eksistenca, eksistenca snovi in eksistenca ne-snovi. Z nastankom predpostavke nastane eksistenca. S prenehanjem predpostavke preneha eksistenca. Pot, ki vodi do prenehanja eksistence je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost.

31. Ko je plemeniti učenec tako razumel eksistenco, izvor eksistence, prenehanje eksistence in pot, ki vodi do prenehanje eksistence … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(PREDPOSTAVKA)

32. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

33. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume predpostavko, izvor predpostavke, prenehanje predpostavke in pot, ki vodi do prenehanja predpostavke, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

34. In kaj je predpostavka, kaj je izvor predpostavke, kaj je prenehanje predpostavke in kaj je pot, ki vodi do prenehanja predpostavke? Obstajajo štiri vrste predpostavk: predpostavke o čutnost, predpostavke glede pogledov, predpostavke glede morale in običajev, predpostavke glede pogleda o osebnosti. Z nastankom hrepenenja nastane predpostavka. S prenehanjem hrepenenja preneha predpostavka. Pot, ki vodi do prenehanja predpostavke je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

35. Ko je plemeniti učenec tako razumel predpostavko, izvor predpostavke, prenehanje predpostavke in pot, ki vodi do prenehanja predpostavke… on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(HREPENENJE)

36. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

37. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume hrepenenje, izvor hrepenenja, prenehanje hrepenenja in pot, ki vodi do prenehanja hrepenenja, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

38. In kaj je hrepenenje, kaj je izvor hrepenenja, kaj je prenehanje hrepenenja in kaj je pot, ki vodi do prenehanja hrepenenja? Obstaja teh šest vrst hrepenenja: hrepenenje po oblikah, hrepenenje po zvokih, hrepenenje po vonjih, hrepenenje po okusih, hrepenenje po tipnih predmetih, hrepenenje po umskih pojavih. S pojavom občutka, se pojavi hrepenenje. S prenehanjem občutka, preneha hrepenenje. Pot, ki vodi do prenehanja hrepenenja je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

39. Ko je plemeniti učenec tako razumel hrepenenje, izvor hrepenenja, prenehanje hrepenenja in pot, ki vodi do prenehanja hrepenenja … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(OBČUTEK)

40. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

41. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume občutek, izvor občutka, prenehanje občutka in pot, ki vodi do prenehanja občutka, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

42. In kaj je občutek, kaj je izvor občutka kaj je prenehanje občutka in kaj je pot, ki vodi k prenehanju občutka? Obstaja teh šest vrst občutkov: občutek, rojen iz vidnega kontakta, občutek rojen iz slušnega kontakta, občutek, rojen iz vonjskega kontakta, občutek, rojen iz jezičnega kontakta, občutek, rojen iz telesnega kontakta, občutek, rojen iz umskega kontakta. S pojavom kontakta, se pojavi občutek. S prenehanjem kontakta preneha občutek. Pot, ki vodi do prenehanja kontakta je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled ... pravilna zbranost.

43. Ko plemeniti učenec tako razume občutek, izvor občutka, prenehanje občutka in pot, ki vodi do prenehanja občutka ... on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(KONTAKT)

44. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

45. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume kontakt, izvor kontakta, prenehanje kontakta in pot, ki vodi do prenehanja kontakta, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

46. In kaj je kontakt, kaj je izvor kontakta, kaj je prenehanje kontakta in kaj je pot, ki vodi do prenehanja kontakta? Obstaja šest vrst kontaktov: vidni kontakt, slušni kontakt, vonjski kontakt, okusni kontakt, telesni kontakt, umski kontakt. S pojavom šestih čutnih področij, se pojavi kontakt. S prenehanjem šestih čutnih področij, preneha kontakt. Pot, ki vodi do prenehanja kontakta je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

47. Ko je plemeniti učenec tako razumel kontakt, izvir kontakta, prenehanje kontakta in pot, ki vodi do prenehanje kontakta ... on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(ŠEST ČUTNIH PODROČIJ)

48. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

49. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume šest čutnih področij, izvor šestih čutnih področij, prenehanje šestih čutnih področij in pot, ki vodi do prenehanja šestih čutnih področij, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

50. In kaj je šest čutnih področij, kaj je izvor šestih čutnih področij, kaj je prenehanje šestih čutnih področij, kaj je pot, ki vodi do prenehanja šestih čutnih področij? Obstaja teh šest čutnih področij: področje vida, področje sluha, področje vonja, področje okušanja, področje telesa, področje uma. S pojavom imena-in-snovi, se pojavi šest čutnih področij. S prenehanjem imena-in-snovi preneha šest čutnih področij. Pot, ki vodi do prenehanja šestih čutnih področij je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

51. Ko je plemeniti učenec tako razumel šest čutnih področij, izvor šestih čutnih področij, prenehanje šestih čutnih področij in pot, ki vodi do prenehanja šestih čutnih področij … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(IME-IN-SNOV)

52. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

53. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume ime-in-snov, izvor imena-in-snovi, prenehanje imena-in-snovi in pot, ki vodi do prenehanja imena-in-snovi, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

54. In kaj je ime-in-snov, kaj je izvor imena-in-snovi, kaj je prenehanje imena-in-snovi in kaj je pot, ki vodi do prenehanja imena-in-snovi? Občutek, zaznava, volja, namen, kontakt in usmerjanje uma – to se imenuje ime. Štirje veliki elementi in oblika, ki izhaja iz štirih velikih elementov – to se imenuje snov. Tako je to ime in ta snov tisto, kar imenujemo ime-in-snov. S pojavom zavesti, se pojavi ime-in-snov. S prenehanjem zavesti preneha ime-in-snov. Pot, ki vodi do prenehanja imena-in-snovi je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

55. Ko je plemeniti učenec tako razumel ime-in-snov, izvor imena-in-snovi, prenehanje imena-in-snovi in pot, ki vodi do prenehanja imena-in-snovi, on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(ZAVEST)

56. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

57. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume zavest, izvor zavesti, prenehanje zavesti in pot, ki vodi do prenehanja zavesti, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

58. In kaj je zavest, kaj je izvor zavesti, kaj je prenehanje zavesti in kaj je pot, ki vodi do prenehanja zavesti? Obstaja teh šest vrst zavesti: očesna zavest, ušesna zavest, nosna zavest, jezična zavest, telesna zavest, umska zavest. S pojavom tvorb, se pojavi zavest. S prenehanjem tvorb preneha zavest. Pot, ki vodi do prenehanja zavesti je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

59. Ko je plemeniti učenec tako razumel zavest, izvor zavesti, prenehanje zavesti in pot, ki vodi do prenehanja zavesti … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(TVORBE)

60. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

61. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume tvorbe, izvor tvorb, prenehanje tvorb in pot, ki vodi do prenehanja tvorb, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

62. In kaj so tvorbe, kaj je izvor tvorb, kaj je prenehanje tvorb in kaj je pot, ki vodi od prenehanja tvorb? Obstajajo tri vrste tvorb: telesne tvorbe, besedne tvorbe in mentalne tvorbe. S pojavom nevednosti se pojavijo tvorbe. S prenehanjem nevednosti prenehajo tvorbe. Pot, ki vodi do prenehanja tvorb je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

63. Ko je plemeniti učenec tako razumel tvorbe, izvor tvorb, prenehanje tvorb in pot, ki vodi do prenehanja tvorb … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(NEVEDNOST)

64. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

65. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume nevednost, izvor nevednosti, prenehanje nevednosti in pot, ki vodi do prenehanja nevednosti, je na tak način eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi.

66. In kaj je nevednost, kaj je izvor nevednosti, kaj je prenehanje nevednosti in kaj je pot, ki vodi do prenehanja nevednosti? Nevednost o trpljenju, nevednost o izvoru trpljenja, nevednost o prenehanju trpljenja, nevednost o poti, ki vodi do prenehanja trpljenja – to se imenuje nevednost. S pojavom vplivov se pojavi nevednost. S prenehanjem vplivov preneha nevednost. Pot, ki vodi do prenehanja nevednosti je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je pravilen pogled ... pravilna zbranost.

67. Ko je plemeniti učenec tako razumel nevednost, izvor nevednosti in pot, ki vodi do prenehanja nevednosti … on tukaj in sedaj naredi konec trpljenju. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom … in je prispel k tej pravi Dhammi.”

 

(VPLIVI)

68. Rekoč: “Dobro, prijatelj,” so bili menihi navdušeni in se veselili zaradi besed častitega Sāriputte. Potem so mu postavili naslednje vprašanje: “Toda, prijatelj, je lahko še drug način, s katerim je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom ... in je prispel k tej pravi Dhammi?”—“Lahko, prijatelji.

69. Ko, prijatelji, plemeniti učenec razume vplive, izvor vplivov, prenehanje vplivov in pot, ki vodi do prenehanja vplivov, je na ta način enak pravilnemu pogledu, čigar pogled je direkten, ki je okrepil zaupanje v Dhammo in prispel k tej pravi Dhammi.

70. In kaj so vplivi, kaj je izvor vplivov, kaj je prenehanje vplivov in kaj je pot, ki vodi do prenehanja vplivov? Obstajajo trije vplivi: vpliv čutnosti, vpliv eksistence in vpliv nevednosti. S pojavom nevednosti se pojavijo vplivi. S prenehanjem nevednosti prenehajo vplivi. Pot, ki vodi do prenehanja vplivov je samo ta Plemenita osmeročlena pot; to je, pravilen pogled, pravilna misel, pravilen govor, pravilno dejanje, pravilen način življenja, pravilen napor, pravilna pozornost in pravilna zbranost.

71. Ko je plemeniti učenec tako razumel vplive, izvor vplivov, prenehanje vplivov in pot, ki vodi do prenehanja vplivov, on v celoti opusti osnovno težnjo po poželenju, v celoti opusti osnovno težnjo po sovraštvu, zatre osnovno težnjo po pogledu in domisleku ‘Jaz sem,’ in z opuščanjem nevednosti in pojavom resničnega vedenja on tukaj in zdaj konča trpljenje. Tudi na tak način je plemeniti učenec eno s pravilnim pogledom, čigar pogled je direkten, ki ima popolno zaupanje v Dhammo in je prispel k tej pravi Dhammi.”

To je bilo tisto, kar je rekel častiti Sāriputta. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed častitega Sāriputte.

 

 

vir: Bhikkhu Bodhi - In the Buddha's Words, Wisdom Publications, 2005
prevod: Bojan Božič / julij 2014, rev. jan. 2019

 

(CC) SloTheravada, 2019

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information