(AN 4:232) Vitthāra Sutta - Štiri vrste kamme

 

“Obstajajo, menihi, štiri vrste kamme, ki sem jih razodel po tem, ko sem jih sam spoznal z neposrednim vedenjem. Katere štiri? 

“Je temna kamma s temnimi rezultati; je svetla kamma s svetlimi rezultati; je kamma ki je temna in svetla s temnimi in svetlimi rezultati; je kamma, ki ni ne temna ne svetla z niti temnimi niti svetlimi rezultati, kar vodi do uničenja kamme. 

“In kaj, menihi, je temna kamma s temnimi rezultati? Tukaj, menihi, nekdo ustvarja trpeče miselne tvorbe o telesu, govoru ali umu. Ko to naredi, je ponovno rojen v trpečem svetu. Ko je rojen v trpečem svetu, se ga dotaknejo trpeči kontakti. Ko se ga dotaknejo trpeči kontakti, doživi trpeč občutek, izjemno boleč, kot bi na primer izkušal pekel. To se imenuje temna kamma s temnimi rezultati. 

“In kaj, menihi, je svetla kamma s svetlimi rezultati? Tukaj, menihi, nekdo generira netrpeče miselne tvorbe o telesu, govoru in umu. Ko to naredi, je ponovno rojen v netrpečem svetu. Ko je rojen v netrpečem svetu, se ga dotaknejo netrpeči kontakti. Ko se ga dotaknejo netrpeči kontakti, doživi netrpeč občutek, izjemno prijeten, kot na primer doživetje sijočih blaženih dev. To se imenuje svetla kamma s svetlimi rezultati. 

“In kaj, menihi, je temna in svetla kamma s temnimi in svetlimi rezultati? Tukaj, menihi, nekdo ustvarja oboje, trpeče miselne tvorbe o telesu, govoru ali umu in netrpeče miselne tvorbe o telesu, govoru ali umu. Ko to naredi, je ponovno rojen svetu, ki je trpeč in netrpeč. Ko je rojen v takem svetu, se ga dotaknejo oboji, trpeči in netrpeči kontakti. Ko se ga dotaknejo taki kontakti, doživi oba, trpeč občutek in netrpeč občutek, mešanico in konglomerat užitka in bolečine, kot na primer doživljaje v spodnjem svetu človeških bitij, nekih dev in bitij. To se imenuje temna in svetla kamma s temnimi in svetlimi rezultati. 

“In kaj, menihi, je kamma, ki ni niti temna niti svetla, z niti temnimi niti svetlimi rezultati, kar vodi do uničenja kamme? Hotenje, da opustiš to temno kammo s temnimi rezultati in opustiš svetlo kammo s svetlimi rezultati in opustiš temno in svetlo kammo s temnimi in svetlimi, rezultati – to se imenuje kamma, ki ni niti temna niti svetla, z niti temnimi niti svetlimi rezultati , kar vodi do uničenja kamme. 

“To, menihi, so štiri vrste kamme, ki sem jih oznanil po tem, ko sem jih sam spoznal z neposrednim vedenjem.” 

 

 

 

vir: Bhikkhu Bodhi - In the Buddha's Words, Wisdom Publications, 2005
prevod: Bojan Božič / december 2013

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.