(MN 130) Devadūta Sutta - Božanski glasniki

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: “Menihi.”—“Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, zamislite si dve hiši z vrati in človeka z dobrim vidom, ki stoji tam med njima in gleda ljudi, ki hodijo v in prihajajo iz hiš in hodijo sem in tja. Tako tudi, z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavljajo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Jaz razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: ‘Ta ugledna bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, v govoru in umu, niso sramotila plemenitih, so imela pravilni pogled, uveljavljala pravilni pogled v svojih dejanjih, so se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila na ugodni destinaciji, celo v nebeškem svetu. Ali, ta ugledna bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, v govoru in umu, niso sramotila plemenitih, so imela pravilni pogled, uveljavljala pravilni pogled v svojih dejanjih, so se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila med človeškimi bitji. Toda, ta ugledna bitja, ki so se slabo obnašala s telesom, v govoru in umu, sramotila plemenite, imela napačen pogled, uveljavljala napačen pogled v svojih dejanjih, so se ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v svetu duhov. Ali, ta ugledna bitja, ki so se slabo obnašala … ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v živalskem svetu. Vsa ta ugledna bitja, ki so se slabo obnašala ... ob razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v stanje prikrajšanosti, na neugodnem mestu, v pogubi, celo v peklu.’

3. Stražarji pekla so stisnili takšno bitje z rokami in ga predstavili kralju Yami, rekoč: ‘Gospod, ta človek je slabo ravnal s svojo materjo, slabo ravnal s svojim očetom, slabo ravnal z asketi, slabo ravnal z brahmani in ni imel spoštovanja do starejših iz svojega naroda. Naj kralj ukaže njegovo kaznovanje.’

(PRVI BOŽANSKI GLASNIK)

4. Potem je kralj Yama pritiskal nanj in ga spraševal in križno zasliševal glede prvega božanskega glasnika: ‘Dobri človek, ali nisi videl, da se je pojavil v svetu prvi božanski glasnik?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali nisi nikoli videl v svetu mladega, nežnega dojenčka, ki je ležal na trebuhu, obdanega v svoje lastno blato in urin?’ On reče: ‘Sem, častiti gospod.’

Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali ti nikoli ni prišlo na misel – inteligentnemu in zrelemu človeku: “Tudi jaz sem predmet rojstva, jaz nisem izvzet od rojstva. Gotovo je bolje, da delam dobro s telesom, v govoru in umu”?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod, bil sem nepazljiv.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, skozi nemarnost ti je spodletelo delati dobro s telesom, v govoru in umu. Gotovo bodo s tabo ravnali v skladu s tvojo nemarnostjo. Toda, to tvoje zlo delo niso storili tvoja mati ali tvoj oče ali tvoj brat ali tvoja sestra ali tvoji prijatelji in tovariši ali tvoji bližnji in daljni sorodniki ali asketi in brahmani ali božanstva: to zlo delo si naredil ti sam in ti boš izkusil njegove učinke.’

(DRUGI BOŽANSKI GLASNIK)

5. Po pritiskanju nanj in spraševanju in križnem zasliševanju glede prvega božanskega glasnika, je kralj Yama pritiskal nanj in ga spraševal in križno zasliševal glede drugega božanskega glasnika: ‘Dobri človek, ali nisi videl, da se je pojavil v svetu drugi božanski glasnik?’ On reče: ‘Nisem ga videl, častiti gospod.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali nisi nikoli videl v svetu moškega ali ženske, pri osemdesetih, devetdesetih, ali stotih letih, postaranega, tako ukrivljenega kot je strešni tram, zvijajočega se od bolečine, podprtega s sprehajalno palico, opotekajočega, slabotnega, ki ga je mladost zapustila, s pokvarjenimi zobmi, sivolasega, mršavih las, plešastega, zgubanega, z udi polnimi mozoljev?’ On reče: ‘Sem, častiti gospod.’

Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali ti nikoli ni prišlo na misel - inteligentnemu in zrelemu človeku: “Tudi jaz sem predmet staranja, jaz nisem izvzet od staranja. Gotovo je bolje, da delam dobro s telesom, v govoru in umu”?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod, bil sem nepazljiv.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, skozi nemarnost ti je spodletelo delati dobro s telesom, v govoru in umu. Gotovo bodo s tabo ravnali v skladu s tvojo nemarnostjo. Toda, to tvoje zlo delo ni storila tvoja mati … ali božanstva: to zlo delo si naredil ti sam in ti boš izkusil njegove učinke.’

(TRETJI BOŽANSKI GLASNIK)

6. Po pritiskanju nanj in spraševanju in križnem zasliševanju glede drugega božanskega glasnika, je kralj Yama pritiskal nanj in ga spraševal in križno zasliševal glede tretjega božanskega glasnika: ‘Dobri človek, ali nisi videl, da se je pojavil v svetu tretji božanski glasnik?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali nisi nikoli videl v svetu moškega ali ženske, prizadetega, trpečega in smrtno bolnega, ležečega in obdanega v svoje lastno blato in urin, ki ga nekdo dvigne in nekdo drugi spusti?’ On reče: ‘Sem, častiti gospod.’

Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali ti nikoli ni prišlo na misel - inteligentnemu in zrelemu človeku: “Tudi jaz sem predmet bolezni, jaz nisem izvzet od bolezni. Gotovo je bolje, da delam dobro s telesom, v govoru in umu”?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod, bil sem nepazljiv.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, skozi nemarnost ti je spodletelo delati dobro s telesom, v govoru in umu. Gotovo bodo s tabo ravnali v skladu s tvojo nemarnostjo. Toda, to tvoje zlo delo ni storila tvoja mati … ali božanstva: to zlo delo si naredil ti sam in ti boš izkusil njegove učinke.’

(ČETRTI BOŽANSKI GLASNIK)

7. Po pritiskanju nanj in spraševanju in križnem zasliševanju glede tretjega božanskega glasnika, je kralj Yama pritiskal nanj in ga spraševal in križno zasliševal glede četrtega božanskega glasnika: ‘Dobri človek, ali nisi videl, da se je pojavil v svetu četrti božanski glasnik?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali nisi nikoli videl v svetu, ko je obdolženec ropa ujet, da ga kralji na različne načine mučijo: pretepajo ga z biči, pretepajo ga s šibami, pretepajo s palicami; mu odsekajo njegove roke, odsekajo njegove noge, odsekajo njegove roke in noge; odrežejo njegova ušesa, odrežejo njegov nos, odrežejo njegova ušesa in nos; podvržejo ga ‘loncu kaše,’ na ‘britje s školjko,’ na ‘Rahujeva usta,’ na ‘ognjeni venec,’ na ‘goreče roke,’ na ‘rezila trave,’ na ‘strojeno obleko,’ na ‘antilopo,’ na ‘kljuke za meso,’ na ‘kovance,’ na ‘mariniranje v lugu,’ na ‘vrtečo iglo,’ na ‘zvito slamnjačo’; in polivajo ga z vrelim oljem, ga vržejo psom, da bi ga požrli, in živega nataknejo na kole, in njegovo glavo odsekajo z mečem. Potem bedak pomisli: ‘Zaradi takšnih zlih del kot so ta, ko je obdolženec ropa ujet, ga kralji mučijo na veliko načinov: pretepejo ga z biči … in odsekajo njegovo glavo z mečem?’ On reče: ‘Sem, častiti gospod.’

Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali ti nikoli ni prišlo na misel - inteligentnemu in zrelemu človeku - “Tem, ki delajo zla dela, se tukaj in sedaj dogajajo mučenja različnih vrst, torej, kaj bo v prihodnosti? Gotovo je bolje, da delam dobro s telesom, v govoru in umu”?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod, bil sem nepazljiv.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, skozi nemarnost ti je spodletelo delati dobro s telesom, v govoru in umu. Gotovo bodo s tabo ravnali v skladu s tvojo nemarnostjo. Toda, to tvoje zlo delo ni storila tvoja mati … ali božanstva: to zlo delo si naredil ti sam in ti boš izkusil njegove učinke.’

(PETI BOŽANSKI GLASNIK)

8. Po pritiskanju nanj in spraševanju in križnem zasliševanju glede četrtega božanskega glasnika, je kralj Yama pritiskal nanj in ga spraševal in križno zasliševal glede petega božanskega glasnika: ‘Dobri človek, ali nisi videl, da se je pojavil v svetu peti božanski glasnik?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali nisi nikoli videl v svetu moške ali ženske, en dan mrtve, dva dni mrtve, tri dni mrtve, napihnjene, modrikaste, iz katere odteka tekočina?’ On reče: ‘Sem, častiti gospod.’

Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, ali ti nikoli ni prišlo na misel - inteligentnemu in zrelemu človeku: “Tudi jaz sem predmet smrti, jaz nisem izvzet od smrti. Gotovo je bolje, da delam dobro s telesom, v govoru in umu”?’ On reče: ‘Nisem, častiti gospod, bil sem nepazljiv.’ Potem kralj Yama reče: ‘Dobri človek, skozi nemarnost ti je spodletelo delati dobro s telesom, v govoru in umu. Gotovo bodo s tabo ravnali v skladu s tvojo nemarnostjo. Toda, to tvoje zlo delo ni storila tvoja mati … ali božanstva: to zlo delo si naredil ti sam in ti boš izkusil njegove učinke.’

9. Po pritiskanju nanj in spraševanju in križnem zasliševanju glede petega božanskega glasnika, je kralj Yama ostal tiho.

(MUČENJE V PEKLU)

10. Sedaj, pazniki pekla ga mučijo s petkratnim prebadanjem. Zabijejo mu žareč železni drog skozi eno roko, zabijejo žareč železni drog skozi drugo roko, zabijejo žareč železni drog skozi eno nogo, zabijejo žareč železni drog skozi drugo nogo, zabijejo žareč železni drog skozi njegov trebuh. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

11. Zatem ga pazniki pekla vržejo na tla in ga s sekiro obsekajo. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

12. Zatem ga pazniki pekla postavijo z nogami navzgor in z glavo navzdol in ga obsekajo s širokimi sekirami. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

13. Zatem ga pazniki pekla zvežejo na kočijo in ga vlečejo nazaj in naprej preko gorečih, plamenečih in žarečih tal. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

14. Zatem ga pazniki pekla pripravijo, da pleza gor in dol po velikem kupu goreče žerjavice, plameneče in žareče. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

15. Zatem ga pazniki pekla primejo z nogami navzgor in glavo navzdol in ga potopijo v žareč kovinski kotel, ki gori, plameni in žari. Tam je skuhan v vrtincu vrenja. In ko je tam skuhan v vrtincu vrenja, ga vlečejo sedaj gor, sedaj dol in sedaj povprek. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

16. Zatem ga pazniki pekla vržejo v Veliki pekel. Sedaj, glede tega Velikega pekla, menihi:

Ima štiri vogale in je zgrajen
s štirimi vrati, s po enimi na vsaki strani,
naokoli ograjen z železnimi stenami
in zaprt z železno streho.

Tudi njegova tla so narejena iz železa
in z ognjem ogreta do žarenja.
Obsega veliko stotin yodžan naokoli
in to se širi vsenaokrog.

17. Sedaj, plameni, ki nastajajo iz vzhodne stene Velikega pekla švignejo proti njegovi zahodni steni. Plameni, ki nastajajo iz njegove zahodne stene švignejo proti njegovi vzhodni steni. Plameni, ki nastajajo iz njegove severne stene švignejo proti njegovi južni steni. Plameni, ki nastajajo iz njegove južne stene švignejo proti njegovi severni steni. Plameni, ki nastajajo iz njegovih tal švignejo proti vrhu. In plameni, ki nastajajo iz njegovega vrha švignejo proti dnu. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

(POBEG IZ PEKLA)

18. Prej ali slej, menihi, na koncu dolgega obdobja pride priložnost, ko so vzhodna vrata Velikega pekla odprta. On pohiti in steče proti njim. Ko to naredi, njegova zunanja koža gori, njegova notranja koža gori, njegovo meso gori, njegove kite gorijo, njegove kosti se spreminjajo v dim. In to je isto, ko je njegova noga dvignjena. Ko končno doseže vrata, so zaprta. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

Prej ali slej, ob koncu dolgega obdobja, pride priložnost, ko se odpro zahodna vrata Velikega pekla … ko se odpro njegova severna vrata … ko se odpro njegova južna vrata. On pohiti in steče proti njim … Ko končno doseže vrata, so zaprta. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

19. Prej ali slej, menihi, ob koncu dolgega obdobja, pride priložnost, ko se odpro vzhodna vrata Velikega pekla. On pohiti in steče proti njim. Ko to naredi, njegova zunanja koža gori, njegova notranja koža gori, njegovo meso gori, njegove kite gorijo, njegove kosti se spreminjajo v dim. Skozi ta vrata pride ven.

20. Poleg Velikega pekla je ogromen pekel iztrebkov. On pade vanj. V tem peklu iztrebkov bitja z usti podobnimi iglam vrtajo skozi njegovo zunanjo kožo in vrtajo skozi njegovo notranjo kožo in vrtajo skozi njegovo meso in vrtajo skozi njegove kite in vrtajo skozi njegove kosti in požrejo njihov mozeg. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

21. Poleg pekla iztrebkov je ogromen pekel vroče žerjavice. On pade vanj. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

22. Poleg pekla žerjavice je ogromen gozd dreves simbali, yodžano visokih, naježenih s trni dolgimi šestnajst prstov, ki gorijo, se svetijo in žarijo. Po teh drevesih mora plezati gor in dol. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

23. Poleg gozda dreves simbali je ogromen gozd dreves z listi ostrimi kot sablja. On gre vanj. Listi, ki jih meša veter, odrežejo njegove roke in odrežejo njegove noge in odrežejo njegove roke in noge, odrežejo njegova ušesa in odrežejo njegov nos in odrežejo njegova ušesa in nos. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

24. Poleg gozda dreves z listi ostrimi kot sablja je velika reka z lužnato vodo. On pade vanjo. Tam plava proti toku in plava s tokom in plava s tokom in proti toku. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

25. Zatem ga stražarji pekla s kavljem potegnejo ven, ga odložijo na tla in vprašajo: ‘Dobri človek, kaj hočeš?’ On reče: ‘Jaz sem lačen, častiti gospodje.’ Potem stražarji pekla na vzvod odprejo njegova usta z žarečimi kleščami, ki gorijo, se svetijo in žarijo, in vržejo v njegova usta vročo kovinsko kroglo, gorečo, svetlečo in žarečo. Ta ožge njegove ustnice, ožge njegova usta, ožge njegovo grlo, ožge njegov želodec in izstopi spodaj skupaj z njegovim debelim in tankim črevesom. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

26. Zatem ga stražarji pekla vprašajo: ‘Dobri človek, kaj hočeš?’ On reče: ‘Jaz sem žejen, častiti gospodje.’ Potem stražarji pekla na vzvod odprejo njegova usta z žarečimi kleščami, ki gorijo, se svetijo in žarijo, in vlijejo v njegova usta raztaljeni baker, ki gori, se sveti in žari. Ta ožge njegove ustnice, ožge njegova usta, ožge njegovo grlo, ožge njegov želodec in izstopi spodaj skupaj z njegovim debelim in tankim črevesom. Tam čuti boleče, ostre, prebadajoče občutke. Vendar, ne umre tako dolgo, dokler to zlo dejanje ne izčrpa svojega rezultata.

27. Potem ga stražarji pekla vržejo nazaj v Veliki pekel.

28. Zgodilo se je, da je kralj Yama pomislil: ‘Tiste v svetu, ki delajo zla slaba dela, dejansko kaznujejo z vsemi temi vrstami mučenja. Oh, da bi lahko dosegel človeško stanje in da se Tathāgata, popoln in popolno prebujen pojavi v svetu, da lahko počakam na tega Blaženega, da me Blaženi lahko uči Dhammo in da bi razumel to Dhammo Blaženega!’

29. Menihi, pravim vam, da to ni nekaj, kar sem slišal od drugega asketa ali brahmana. To vam pravim kot nekaj, kar sem dejansko sam spoznal, videl in odkril.”

30. To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Ko je vzvišeni to rekel, je Učitelj še rekel:

“Čeprav so jih božanski glasniki opozorili,
jih je zelo veliko nemarnih,
in ljudje se lahko zelo dolgo žalostijo,
ko so se spustili v spodnji svet.
Toda, ko so z božanskimi glasniki
dobri ljudje tukaj v tem življenju opozorjeni,
ne bivajo v nevednosti,
ampak dobro prakticirajo plemenito Dhammo.
Na predpostavke gledajo s strahom,
ker te proizvajajo rojstvo in smrt
in brez predpostavk so osvobojeni
v uničenju rojstva in smrti.
Bivajo v blaženosti, ker so varni
in dosežejo ugasnitev tukaj in sedaj.
So onstran vsega strahu in sovraštva,
pobegnili so vsem neprijetnostim.”

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / julij 2018, rev. avgust 2023

 

(C) SloTheravada, 2023