(MN 104) Sāmagāma Sutta - Pri Sāmagāmi

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v deželi Sakyanov, pri Sāmagāmi.

2. Takrat je džainist Nātaputta pravkar umrl pri Pavi.[1] Ob njegovi smrti so se džainisti razdelili, razcepili na dvoje. Sprli so se in se prepirali in medsebojno zbadali z besednimi zbadljivkami: “Ti ne razumeš te Dhamme in discipline. Jaz razumem to Dhammo in disciplino. Kako bi ti lahko razumel to Dhammo in disciplino? Tvoj način je napačen. Moj način je pravilen. Jaz sem dosleden. Ti nisi dosleden. Kar bi moral reči najprej, si povedal nazadnje. Kar bi moral povedati nazadnje, si rekel najprej. Kar si tako pazljivo premislil, je bilo narobe. Tvoja trditev je bila razkrinkana. Ti si ovržen. Pojdi in se bolje nauči ali se odmotaj iz tega, če se lahko!” Zdelo se je, kot da je to masaker med učenci džainista Nātaputte. Njegovi belo oblečeni laični učenci so bili zgroženi, osupli in razočarani nad učenci džainista Nātaputte, kot tudi z njegovo slabo razglašeno in slabo razloženo Dhammo in disciplino, ki ni osvobajala, ni vodila do miru, ki jo je razložil nepopolno prebujeni in tako imajo sedaj svoje svetišče uničeno in so ostali brez zavetja.

3. Potem je novinec Cunda, ki je prebil deževni umik pri Pāvi, odšel do častitega Ᾱnande in ko se mu je poklonil, sedel ob stran in mu povedal, kaj se je zgodilo.

Častiti Ᾱnanda je rekel novincu Cundi: “Prijatelj Cunda, to so novice, ki jih bi morali povedati Blaženemu. Pridi, pojdimo k Blaženemu in mu to povejmo.”

“Da, častiti gospod,” je odgovoril novinec Cunda.

4. In častiti Ᾱnanda in novinec Cunda sta skupaj odšla k Blaženemu. Ko sta mu izkazala spoštovanje, sta sedla ob stran in častiti Ᾱnanda je rekel Blaženemu: “Ta novinec Cunda, častiti gospod, pravi: ‘Častiti gospod, džainist Nātaputta je pravkar umrl. Ob njegovi smrti so se džainisti razdelili, razcepili na dvoje … in imajo sedaj svoje svetišče uničeno in so ostali brez zavetja.’ Pomislil sem, častiti gospod: ‘Naj ne nastane prepir v Sanghi, ko bo Blaženi odšel. Takšen prepir bi bil škoda in nesreča za mnoge, za izgubo, škodo in neprijetnost božanstev in ljudi.’”

5. “Kaj misliš, Ᾱnanda? Te stvari, ki sem ti jih učil po tem, ko sem jih direktno spoznal: štiri področja pozornosti, štiri pravilne vrste prizadevanja, štiri temelje duhovne moči, pet sposobnosti, pet moči, sedem dejavnikov prebujenja, Plemenito osemčleno pot - ali vidiš, Ᾱnanda, samo dva meniha, ki imata različne trditve o teh stvareh?”

“Ne, častiti gospod, ne vidim niti dveh menihov, ki imata različne trditve o teh stvareh. Toda, častiti gospod, obstajajo ljudje, ki živijo v spoštovanju do Blaženega, ki bi lahko, ko ga več ne bo, ustvarili prepir v Sanghi glede načina življenja in glede meniškega pravilnika.[2] Takšen prepir bi bil škoda in nesreča za mnoge, za izgubo, škodo in neprijetnost božanstev in ljudi.”

“Prepir glede načina življenja ali glede meniškega pravilnika bi bil malenkost, Ᾱnanda. Toda, če bi prepir nastal v Sanghi glede poti ali načina, bi takšen prepir bil škoda in nesreča za mnoge, za izgubo, škodo in neprijetnost božanstev in ljudi.

(ŠEST IZVOROV PREPIRA)

6. Obstaja, Ᾱnanda, šest izvorov prepira.[3] Katerih šest? Ᾱnanda, menih je jezen in maščevalen. Takšen menih biva brez spoštovanja in nespoštljivo do učitelja, do Dhamme in do Sanghe in ne vadi. Menih, ki biva brez spoštovanja in nespoštljivo do učitelja, do Dhamme in do Sanghe in ki ne vadi, ustvarja prepir v Sanghi, ki bo za škodo in nesrečo za mnoge, za izgubo, škodo in neprijetnost božanstev in ljudi. Če vidiš kakršenkoli takšen izvor prepira, tako v samem sebi, kot zunaj sebe, si moraš prizadevati opustiti ta zli izvor prepira. In če ne vidiš nobenega takšnega izvora prepira, tako v samem sebi, kot zunaj sebe, moraš vaditi na takšen način, da ta isti zli izvor prepira ne izbruhne v prihodnje. Tako se opusti ta zli izvor prepira in v prihodnje ne bo prišlo do izbruha zlega izvora prepira.

7-11. Spet, menih je prezirljiv in dominanten … zavisten in pohlepen … sleparski in goljufiv … ima zle želje in napačen pogled … se drži svojih pogledov, se jih drži nepopustljivo in jih s težavo opušča. Takšen menih biva brez spoštovanja in nespoštljivo do učitelja, do Dhamme in do Sanghe in ne vadi. Menih, ki biva brez spoštovanja in nespoštljivo do učitelja, do Dhamme in do Sanghe in ki ne vadi, ustvarja prepir v Sanghi, ki bo za škodo in nesrečo za mnoge, za izgubo, škodo in neprijetnost božanstev in ljudi. Če vidiš kakršenkoli takšen izvor prepira, tako v samem sebi, kot zunaj sebe, si moraš prizadevati opustiti ta zli izvor prepira. In če ne vidiš nobenega takšnega izvora prepira, tako v samem sebi, kot zunaj sebe, moraš vaditi na takšen način, da ta isti zli izvor prepira ne izbruhne v prihodnje. Tako se opusti zli izvor prepira in v prihodnje ne bo prišlo do izbruha zlega izvora prepira. To je šest izvorov prepira.

(PRAVDANJE IN PORAVNAVA)

12. Ᾱnanda, obstajajo štiri vrste pravdanja. Katere štiri? Pravdanje zaradi prepira, pravdanje zaradi obtožbe, pravdanje zaradi kršitve in pravdanje v zvezi s postopki. To so štiri vrste pravdanja.[4]

13. Ᾱnanda, obstaja sedem vrst poravnave pravdanja,[5] za poravnavo in pomiritev pravdanja, kadarkoli že to nastane: zagotovi se lahko odprava pravdanja s soočenjem, na račun spomina, na račun pretekle norosti, priznanja prekrška, mnenja večine, izjave o slabem značaju nekoga in s prekrivanjem s travo.

14. In kakšna je odprava pravdanja s soočenjem?[6] Menihi se prepirajo: ‘To je Dhamma,’ ali ‘to ni Dhamma,’ ali ‘to je Disciplina,’ ali ‘to ni Disciplina.’ Ti menihi bi se morali vsi srečati v slogi. Ko se srečajo, bi morali določiti smernico Dhamme. Ko je določena smernica Dhamme, bi se to pravdanje moralo umiriti na način, ki je v skladu z njo. Takšna je odprava pravdanja s soočenjem. In tako pride do rešitve nekaterih pravd s soočenjem.

15. In kakšno je mnenje večine? Če ti menihi ne morejo zgladiti pravdanja v svojem bivalnem območju, lahko gredo v bivališče, kjer je večje število menihov. Tam naj se vsi srečajo v slogi. Ko se srečajo, bi morali določiti smernico Dhamme. Ko je določena smernica Dhamme, se to pravdanje zgladi na način, ki je v skladu z njo. Takšno je mnenje večine. In tako pride do rešitve nekaterih pravd z mnenjem večine.

16. In kakšna je odprava pravdanja na račun spomina?[7] Nek menih graja drugega meniha zaradi takšne in drugačne hude kršitve, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz:[8] ‘Ali se častiti spominja, da je storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz?’ On reče: ‘Ne, prijatelji, ne spomnim se, da sem storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz.’ V njegovem primeru je treba razglasiti odpravo pravdanja na račun spomina. Takšna je odprava pravdanja na račun spomina. In tako pride do rešitve nekaterih pravd na račun spomina.

17. In kakšna je odprava pravdanja na račun pretekle norosti?[9] Nek menih graja drugega meniha zaradi takšne in drugačne hude kršitve, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz: ‘Ali se častiti spomni, da je naredil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz?’ On reče: ‘Ne, prijatelji, ne spomnim se, da sem storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz.’ Navzlic zanikanju, prejšnji pritisne na zadnjega: ‘Sigurno, častiti mora prav dobro vedeti, ali se spomni, da je storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz?’ On reče: ‘Jaz sem bil ob pamet, prijatelj, bil sem ob pamet, in ko sem bil ob pamet, sem rekel in storil mnogo stvari, ki niso primerne za asketa. Ne spomnim se, bil sem nor, ko sem to naredil.’ V njegovem primeru je treba razglasiti odpravo pravdanja na račun pretekle norosti. Takšna je odprava pravdanja na račun pretekle norosti. In tako pride do rešitve nekaterih pravd na račun pretekle norosti.

18. In kako pride do priznanja prekrška? Menih, bodisi grajan ali pa ne, se spomni prekrška, ga razkrije in ga izpove. On naj gre do meniškega starešine in ko si uredi svoje oblačilo na eno rame, naj mu izkaže spoštovanje ob njegovih nogah. Sedeč na svojih petah, naj dvigne sklenjene dlani in reče: ‘Častiti gospod, storil sem takšen in takšen prekršek. Priznam to.’ Drugi rečejo: ‘Ali vidiš?’ - ‘Da, vidim.’ - ‘Boš vadil obvladan v bodoče?’ - ‘Jaz bom vadil obvladan v bodoče.’ Tako pride do priznanja prekrška.[10] In tako pride do rešitve nekaterih pravd s priznanjem prekrška.

19. In kakšna je izjava o slabem značaju nekoga?[11] Nek menih graja drugega meniha zaradi takšne in drugačne hude kršitve, ki ima za posledico poraz ali meji na izključitev: ‘Ali se častiti spomni, da je naredil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na poraz?’ Drugi reče: ‘Ne, prijatelji, ne spomnim se, da sem storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na izključitev.’ Navzlic zanikanju, prvi še naprej pritisne na drugega: ‘Sigurno, častiti mora prav dobro vedeti, če se spomni, da je storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na izključitev?’ Drugi reče: ‘Jaz, prijatelji, se ne spomnim, da sem naredil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na izključitev. Toda, prijatelji, spomnim se, da sem naredil takšen in takšen manjši prekršek.’ Navzlic zanikanju, prvi še naprej pritisne na drugega: ‘Sigurno mora častiti prav dobro vedeti, če se spomni, da je naredil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico poraz ali meji na izključitev?’ Drugi reče: ‘Prijatelji, ko nisem bil vprašan, sem priznal, da sem storil ta manjši prekršek. Zato, ko sem bil vprašan, zakaj nisem priznal, da sem storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico izključitev ali meji na izključitev?’ Potem je prvi rekel: ‘Prijatelj, če ne bi bil vprašan, ti ne bi priznal, da si napravil ta manjši prekršek. Zakaj, ko si vprašan, ne bi priznal, da si napravil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico izključitev ali meji na izključitev? Sigurno častiti mora prav dobro vedeti, če se spomni, da je storil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico izključitev ali meji na izključitev?’ Drugi potem reče: ‘Spomnim se, prijatelji, da sem napravil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico izključitev ali meji na izključitev. Hitel sem, bil sem zmeden, ko sem rekel, da se ne spomnim, da sem naredil takšen in takšen hud prekršek, ki ima za posledico izključitev ali meji na izključitev.’ Takšna je izjava o slabem značaju nekoga. In tako pride do rešitve nekaterih pravd z izjavo o slabem značaju nekoga.

20. In kakšno je prekrivanje s travo?[12] Ko so bili menihi ujeti v spore in prepire, so lahko rekli in storili mnogo stvari, ki niso primerne za asketa. Ti menihi bi se morali srečati v slogi. Ko bi se srečali, bi se moder menih med menihi, ki so skupaj na eni strani, dvignil iz svojega sedeža, in po tem, ko bi si uredil svoje oblačilo na eno ramo, bi dvignil svoje sklenjene dlani in zaklical po uzakonitvi Sanghe: ‘Naj me častita Sangha sliši. Ko smo ujeti v spore in se prepiramo, smo rekli in storili mnogo stvari, ki niso primerne za asketa. Če to odobri Sangha, potem bom za dobro teh častitih in za svoje lastno dobro sredi Sanghe priznal, z metodo pokrivanja s travo, vsak prekršek teh častitih in vsak moj lasten, razen teh, ki jih imam za resno grajo in teh, ki so povezani z laiki.’[13]

Potem bi moral moder menih med menihi, ki so skupaj na drugi strani, vstati iz svojega sedeža in ko bi si namestil svoje oblačilo na eno ramo, bi dvignil svoje roke s stisnjenimi dlanmi in poklical na uzakonitev Sanghe: ‘Naj me sliši častita Sangha. Ko smo se sprli in se prepirali in bili globoko v prepirih, smo rekli in storili mnogo stvari, ki niso primerne za asketa. Če je to odobreno s strani Sanghe, potem bom za dobro teh častitih in za svoje lastno dobro sredi Sanghe priznal, z metodo pokrivanja s travo, vsak prekršek teh častitih in vsak moj lasten, razen teh, ki kličejo po resni graji in teh, ki so povezani z laiki.’ Takšno je prekrivanje s travo. In tako pride do rešitve nekaterih pravd s prekrivanjem s travo.

(ŠEST KVALITET SRČNOSTI)

21. Ᾱnanda, obstaja šest kvalitet srčnosti, ki ustvarijo ljubezen in spoštovanje in vodijo do kohezije, do neprepiranja, do sloge in do enotnosti.[14] Katerih šest?

(1) Menih vzdržuje telesna dejanja dobrohotnosti, tako v javnosti in v zasebnosti, do svojih tovarišev v svetem življenju. To je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi do kohezije, do neprepiranja, do sloge, do enotnosti.

(2) Menih vzdržuje govorna dejanja dobrohotnosti, tako v javnosti in v zasebnosti, do svojih tovarišev v svetem življenju. To je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi … enotnosti.

(3) Menih vzdržuje umska dejanja dobrohotnosti, tako v javnosti in v zasebnosti, do svojih tovarišev v svetem življenju. To je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi … enotnosti.

(4) Menih uživa stvari skupaj s svojimi krepostnimi tovariši v svetem življenju. Brez pridržkov deli z njimi vsak dosežek, ki je v skladu z Dhammo in je bil pridobljen na način, ki je v skladu z Dhammo, vključno tudi s tem, kaj je v njegovi skledi. To je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi … enotnosti.

(5) Menih biva, tako v javnosti kot zasebno, s skupnim posedovanjem s svojimi tovariši tistih kreposti v svetem življenju, ki so neprekinjene, neraztrgane, nepopackane, nelisaste, osvobajajoče, ki jih hvalijo modri, niso napačno razumljene in vodijo do zbranosti. Tudi to je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi … enotnosti.

(6) Menih biva, tako v javnosti kot zasebno, s skupnim posedovanjem s svojimi tovariši v svetem življenju takšnega pogleda, ki je plemenit in osvobajajoč in vodi tega, ki vadi v skladu z njim do popolnega uničenja neprijetnosti. Tudi to je kvaliteta srčnosti, ki ustvari ljubezen in spoštovanje in vodi do kohezije, do neprepiranja, do sloge, do enotnosti.

To je šest kvalitet srčnosti, ki ustvarijo ljubezen in spoštovanje in vodijo do skladnosti, do neprepiranja, do sloge in do enotnosti.

22. Če, Ᾱnanda, se lotiš in vzdržuješ teh šest kvalitet srčnosti, ali vidiš kakršnokoli smer govora, plehkega ali grobega, ki ga ne bi mogel prenesti?”[15] - “Ne, častiti gospod.” - “Torej, Ᾱnanda, loti se in vzdržuj šest kvalitet srčnosti. To bo vodilo do tvoje blaginje in sreče za dolgo časa.”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Častiti Ᾱnanda je bil zadovoljen in vesel besed Blaženega.

 

Opombe

[1] Začetek te sutte je enak kot v DN 29.
[2] Ko je bil Buddha še vedno živ, je takšen prepir izbruhnil med menihi pri Kosambī, kar je opisano v MN 48:2.
[3] Prvi štirje pari so vključeni med “nepopolnosti, ki onesnažijo um” v MN 7:3.
[4] Prevajalka I.B. Horner prevaja to kot “pravna vprašanja.” Natančno so obravnavana v Vinayi, Cv Kh 4/Vin ii.88-93, glej Horner, Book of the Discipline, 5:117-25. Pravda zaradi prepira se pojavi, ko se menih prepira glede Dhamme in discipline; pravda zaradi obtožbe, ko menihi obtožijo meniha, da je prekršil meniška pravila; pravda zaradi prekrška, ko menih, ki je storil prekršek, išče oprostitev sebe od prekrška; in pravda glede procedur, obravnava uresničevanje formalnih funkcij Sanghe.
[5] To je procedura za menihe, kako razrešiti spore. Glej Vinaya, Cv Kh 4/Vin. ii.93-104, angleški prevod: Horner, Book of the Discipline, 5:125-40.
[6] V Vin ii.93 je to razloženo kot konfrontacija s (ali v prisotnosti) Sangho, Dhammo, disciplino in posamezniki, ki so udeleženi v prepiru. Ta vrsta poravnave se uporabi na vse štiri vrste pravd, z majhnimi razlikami v formulaciji.
[7] V Vin ii.80, rečeno je, da se ta poda, ko je menih čist in brez prekrškov in je obtožen prekrška. Prositi mora Sangho, da mu presodi, ko se popolno in natančno spomni svojega obnašanja.
[8] To je pārājika prekršek, ki pomeni poraz in zahteva izključitev iz Sanghe. Prekršek, ki meji na poraz je ali sanghādisesa prekršek, ki zahteva formalno srečanje Sanghe in obdobje začasnega kaznovanja, ali pomeni predhodne korake, ki vodijo do pārājika prekrška.
[9] Razsodba pretekle norosti je podana, ko menih stori prekršek med obdobjem norosti. Kriterij za določitev norosti je, da se on ne spomni svojega obnašanja med obdobjem, za katerega se zahteva razsodba.
[10] Opisan postopek je ustaljena metoda, s katero menih pridobi oprostitev za svoj prekršek, ki spada v katerikoli prekršek, ki se ga lahko oprosti s priznanjem.
[11] Ta razsodba se izreče menihu, ki je ustvarjalec sporov v Sanghi, ki je nevednež in poln prekrškov, ali ki živi v nezdružljivi skupnosti z gospodarji.
[12] To sredstvo poravnave se uporabi, ko je Sangha vpletena v spor, v katerem so menihi storili veliko manjših prekrškov. Ker zasledovanje obtožb za te prekrške lahko podaljša spor, se prekrške očisti s sredstvi opisanimi v sutti.
[13] Prekrški, ki kličejo po resni graji so iz skupine pārājika in sanghādisesa. Ti povezani prekrški z laiki so primeri, ko menih žali in omalovažuje gospodarje.
[14] Kot v MN 48:6.
[15] V MN 21:21 je to rečeno z ozirom na prispodobo o žagi.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli/Bodhi - The Middle Length Discourese of the Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / marec 2018, rev. julij 2023

 

(C) SloTheravada, 2023