(MN 73) Mahāvacchagotta Sutta – Dolgo učenje Vacchagotti

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel v Bambusovem gaju pri Rādžagahu, kjer so krmili veverice.

2. Takrat je popotnik Vacchagotta odšel do Blaženega in z njim izmenjal pozdrave. Ko je bil ta vljuden in prijazen pogovor končan, je obstal ob strani in rekel Blaženemu:

3. “Že dolgo časa se pogovarjam z gospodom Gotamo. Bilo bi dobro, če bi me gospod Gotama na kratko učil o dobrem in slabem. "

(DOBRO IN SLABO)

“Lahko te učim o dobrem in slabem na kratko, Vaccha, in lahko te učim o dobrem in slabem na dolgo. Vendar, jaz te bom učil o dobrem in slabem na kratko. Poslušaj in skrbno pazi, kaj bom povedal. ”

Da, gospod,” je odgovoril. Blaženi je rekel:

4. “Vaccha, pohlep je slab, nepohlep je dober; sovraštvo je slabo, nesovraštvo je dobro; zabloda je slaba, nezabloda je dobra. Tako so tri stvari slabe in druge tri stvari dobre.

5. Ubijanje je slabo, vzdržati se ubijanja je dobro; jemanje tega kar ni dano je slabo, vzdržati se jemanja tega kar ni dano je dobro; spolna zloraba je slaba, vzdržati se spolne zlorabe je dobro; lažnivi govor je slab, vzdržati se lažnivega govora je dobro; zlonamerni govor je slab, vzdržati se zlonamernega govora je dobro; osorni govor je slab, vzdržati se osornega govora je dobro; ogovarjanje je slabo, vzdržati se ogovarjanja je dobro; pohlepnost je slaba, nepohlepnost je dobra; zlobnost je slaba, nezlobnost je dobra; napačen pogled je slab, pravilni pogled je dober. Tako je deset stvari slabih in drugih deset stvari dobrih.

(OSVOBOJENI IN UGASNJENI)

6. Ko je menih opustil želje, jih odrezal pri koreninah, jih napravil kot palmin štor, jih odstranil, da niso več predmet bodočega pojavljanja, je ta menih arahant z uničenimi vplivi, ta, ki je živel sveto življenje, napravil, kar je bilo potrebno, odložil breme, dosegel pravi cilj, uničil ovire bitnosti in je popolnoma osvobojen skozi končno vednost.”

7. “Razen gospoda Gotame, ali obstaja še kakšen menih, učenec gospoda Gotame, ki s svojimi lastnimi uresničenjem z neposrednimi izkušnjami tukaj in zdaj vstopi in biva v osvoboditvi srca in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov, z uničenimi vplivi?”

“Tam ni samo sto, Vaccha, ali dvesto ali tristo ali štiristo ali petsto, ampak veliko več menihov, mojih učencev, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi srca in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov, z uničenimi vplivi.”

8. “Razen gospoda Gotame in menihov, ali obstaja še kakšna nuna, učenka gospoda Gotame, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopi in biva v osvoboditvi srca in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov, z uničenimi vplivi?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več nun, mojih učenk, ki s svojim lastnim uresničenjem z direktnim izkustvom tukaj in sedaj vstopijo in bivajo v osvoboditvi srca in osvoboditvi z modrostjo, ki je brez vplivov, z uničenimi vplivi.”

9. “Razen gospoda Gotame in menihov in nun, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec gospoda Gotame, oblečen v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir ponovno spontano pojavil [v Čistem bivališču] in tam dosegel končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnil iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir ponovno spontano pojavili [v Čistih bivališčih] in tam dosegli končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnili iz tistega sveta.”

10. “Razen gospoda Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšen moški laični sledilec, učenec gospoda Gotame, oblečen v belo, ki uživa v čutnosti, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šel preko dvoma, postal osvobojen zmedenosti, pridobil neustrašenost in postal neodvisen od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več moških laičnih sledilcev, mojih učencev, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šli preko dvoma, postali osvobojeni zmedenosti, pridobili neustrašenost in postali neodvisni od drugih v učiteljevem predpisu.”

11. “Razen gospoda Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnosti, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka gospoda Gotame, oblečena v belo, ki živi življenje v celibatu, ki se bo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavila [v Čistem bivališču] in tam dosegla končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnila iz tistega sveta?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ki se bodo z uničenjem petih nižjih ovir spontano ponovno pojavile [v Čistih bivališčih] in tam dosegle končno ugasnitev, ne da bi se še kdaj vrnile iz tistega sveta.”

12. “Razen gospoda Gotame, menihov in nun in moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, tako tistih, ki živijo življenje v celibatu in tistih, ki uživajo v čutnosti, in ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu, ali obstaja še kakšna ženska laična sledilka, učenka gospoda Gotame, oblečena v belo, ki uživa v čutnosti, ki izvaja njegova navodila, se odziva na njegov nasvet, je šla preko dvoma, postala osvobojena zmedenosti, pridobila neustrašenost in postala neodvisna od drugih v učiteljevem predpisu?”

“Tam ni samo sto … ali petsto, ampak veliko več ženskih laičnih sledilk, mojih učenk, oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti, ki izvajajo moja navodila, se odzivajo na moj nasvet, so šle preko dvoma, postale osvobojene zmedenosti, pridobile neustrašenost in postale neodvisne od drugih v učiteljevem predpisu.”

13. “Gospod Gotama, če bi samo gospod Gotama bil dovršen v tej Dhammi, in nič menihov ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama in menihi dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo gospod Gotama in menihi bili dovršeni v tej Dhammi, in nič nun ne bi bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama, menihi in nune dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo gospod Gotama, menihi in nune bili dovršeni v tej Dhammi, in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu ne bi bil dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo gospod Gotama, menihi in nune, in moški laični sledilci oblečeni v belo, ki živijo življenje v celibatu bili dovršeni v tej Dhammi, in nič moških laičnih sledilcev oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnosti dovršeni v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo gospod Gotama, menihi in nune in moški laični sledilci oblečeni v belo … bili dovršeni v tej Dhammi, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki živijo življenje v celibatu bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno. Če bi samo gospod Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo … in ženske laične sledilke oblečene v belo, ki živijo življenje v celibatu dovršene v tej Dhamma, in nič ženskih laičnih sledilk oblečenih v belo, ki uživajo v čutnosti bilo dovršenih, potem bi bilo to sveto življenje v tem pogledu pomanjkljivo. Toda, ker so gospod Gotama, menihi in nune, moški laični sledilci oblečeni v belo, tako tisti, ki živijo življenje v celibatu in tisti, ki uživajo v čutnosti, in ženske laične sledilke oblečene v belo, tako tiste, ki živijo življenje v celibatu in tiste, ki uživajo v čutnosti dovršene v tej Dhammi, je to sveto življenje v tem pogledu popolno.

14. Prav tako kot reka Ganges teži proti morju, je nagnjena proti morju, teče proti morju in doseže morje, tako tudi zbor gospoda Gotame s svojimi brezdomci in svojimi gospodarji teži proti ugasnitvi, je nagnjen proti ugasnitvi, teče proti ugasnitvi in doseže ugasnitev.

15. Veličastno, gospod Gotama! Veličastno, gospod Gotama! Gospod Gotama je napravil Dhammo jasno v mnogih pogledih, tako kot bi obrnil pokonci to, kar je bilo prevrnjeno, razkril to, kar je bilo skrito, pokazal pot temu, ki se je izgubil ali držal svetilko v temi, da je tisti z dobrim vidom lahko videl oblike. Sedaj grem po zatočišče h gospodu Gotami, k Dhammi in k meniški skupnosti. Sprejel bom hojo naprej pod gospodom Gotamo, prejel bom popolno sprejetost.”

(VSTOP V MENIŠKO SKUPNOST)

16. “Vaccha, ta, ki je bil predhodno pripadnik drugih sekt in želi naprej in popolno sprejetje v Dhammo in disciplino, živi preizkusno štiri mesece. Na koncu štirih mesecev, če so menihi z njim zadovoljni, mu je treba odobriti hojo naprej in popolnoma sprejeti med menihe. Toda jaz prepoznam posamezne razlike v tej zadevi.” 

“Častiti gospod, če ti, ki so predhodno pripadali drugi sekti in želijo hojo naprej in popolno sprejetje v Dhammo in disciplino, živijo preizkusno štiri mesece in če so na koncu štirih mesecev menihi z njim zadovoljni, mu dajo dovoljenje za hojo naprej in jih popolno vključitev med menihe, potem bom jaz živel na preizkusu štiri leta. Na koncu štirih let, če bodo menihi zadovoljni z mano, bodo odobrili hojo naprej in me popolnoma vključili med menihe.”

17. Potem je popotnik Vacchagotta sprejel posvetitev hoje naprej pod Blaženim in prejel popolno sprejetje. Ne dolgo tega, po njegovem popolnem sprejetju, pol meseca po njegovem popolnem sprejetju je častiti Vacchagotta odšel do Blaženega in ko mu je izkazal spoštovanje, je sedel ob stran in rekel Blaženemu: “Častiti gospod, jaz sem dosegel, kar se da doseči z znanjem učenca v višji praksi, z resničnim znanjem učenca v višji praksi. Naj me Blaženi uči Dhammo še naprej.”

(NADALJEVANJE UČENJA)

18. “V tem primeru, Vaccha, razvij naprej dve stvari: mirnost in vpogled. Ko se ti dve stvari razvijajo še naprej, bosta vodili do dojemanja mnogih stvari.

19. V obsegu, ki bi ga želel: Naj imam različne vrste moči: od enega, naj me nastane več, iz več njih naj postanem eden, naj se pojavim in izginem, naj grem neovirano skozi steno, skozi ograje, skozi goro, kakor tudi skozi prostor, naj se potopim in izidem iz zemlje, kot bi bila to voda, naj hodim po vodi ne da bi se vanjo potopil, kot da bi bila to zemlja, sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica, s svojima rokama se naj dotaknem in pobožam luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna, naj obvladam svoje telo celo tako daleč kot je svet Brahme '- boš v vsakem primeru sposoben to doseči.

20. V obsegu, ki bi ga želel: Naj s sposobnostjo božanskega ušesa, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te, ki so tako daleč in te, ki so blizu“ - boš v vsakem primeru sposoben to doseči.

21. V obsegu, ki bi ga želel: Naj razumem srce drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim srcem. Naj razumem srce prizadeto z željo kot srce, ki je prizadeto z željo, in srce, ki ni prizadeto z željo kot neprizadetega z željo. Naj razumem srce prizadeto s sovraštvom kot srce, ki je prizadeto s sovraštvom, in srce, ki ni prizadeto s sovraštvom kot neprizadetega s sovraštvom. Naj razumem srce, ki je prizadeto z zablodo kot srce, ki je prizadeto z zablodo, in srce, ki ni prizadeto z zablodo kot neprizadetega z zablodo. Naj razumem stisnjeno srce kot stisnjeno in raztreseno srce kot raztreseno. Naj razumem vzvišeno srce kot vzvišeno in nevzvišeno srce kot nevzvišeno. Naj razumem prekosljivo srce kot prekosljivo in neprekosljivo srce kot neprekosljivo. Naj razumem zbrano srce kot zbrano in nezbrano srce kot nezbrano. Naj razumem osvobojeno srce kot osvobojeno in neosvobojeno srce kot neosvobojeno' - boš v vsakem primeru sposoben to doseči.

22. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, enega rojstva, dveh rojstev, treh rojstev, štirih rojstev, petih rojstev, desetih rojstev, dvajsetih rojstev, tridesetih rojstev, štiridesetih rojstev, petdesetih rojstev, stotih rojstev, tisočih rojstev, sto tisočih rojstev, veliko vekov krčenja sveta, veliko vekov širjenja sveta, veliko vekov krčenja in širjenja sveta: ‘Tam mi je bilo ime tako, bil sem iz tega naroda, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti, takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil drugje. Tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega naroda, s takšnim izgledom, takšna je bila moja hrana, takšno moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti in takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil tukaj.’ Tako se naj z njihovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj’ - boš v vsakem primeru sposoben to doseči.

23. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Naj razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: ‘Ta bitja, ki so se napačno obnašala s telesom, govorom in umom, ki so sramotila plemenite, imela napačen pogled in so se lotila dejanj, ki so temeljila na napačnem pogledu, so se po razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v stanje revščine, v slabo okolico, v nižji svet, v pekel. Tista bitja pa, ki so se dobro obnašala s telesom, govorom in umom, ki niso sramotila plemenitih, ki so imela pravilen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljila na pravilnem pogledu, so se z zlomom telesa, po smrti, ponovno pojavila v dobri okolici, v nebeškem svetu.’ Tako lahko z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razumem, kako bitja gredo svojo pot v skladu s svojimi dejanji’ - boš v vsakem primeru sposoben to doseči.

24. V obsegu, ki bi ga želel: ‘Naj z lastnim spoznanjem z direktno vednostjo v tem življenju, vstopim in ostanem v osvobojenosti srca in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vplivov z uničenjem vplivov’ - boš v vsakem primeru sposoben to doseči.”

25. Potem je častiti Vacchagotta, navdušen in vesel besed Blaženega, vstal iz svojega sedeža in ko se je poklonil Blaženemu, ga obhodil s svoje desne in odšel.

26. Kmalu je častiti Vacchagotta, ko je bival sam, umaknjen, marljiv, vnet in odločen, s svojim uresničenjem z direktno vednostjo, tukaj in sedaj vstopil in bival v tem vrhunskem cilju svetega življenja, zaradi katerega pripadnik naroda upravičeno gre naprej od doma v brezdomstvo. Direktno je vedel: “Rojstvo je uničeno, sveto življenje je bilo živeto, kar je bilo potrebno je bilo narejeno, nič več ni prihoda nazaj v katerokoli stanje.” In častiti Vacchagotta je postal eden od arahantov.

27. Ob tej priložnosti so številni menihi šli obiskati Blaženega. Častiti Vacchagotta jih je videl prihajati v daljavi. Ko jih je videl je odšel do njih in jih vprašal: “Kam gredo častiti?”

“Obiskati gremo Blaženega, prijatelj.”

“V tem primeru naj mu častiti izkažejo spoštovanje v mojem imenu z njihovimi glavami ob nogah Blaženega in mu rečejo: ‘Častiti gospod, menih Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo ob nogah Blaženega.’ Potem recite: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim!”

“Da, prijatelj,” so odgovorili menihi. Potem so odšli do Blaženega in ko so mu izkazali čast, so sedli ob stran in povedali Blaženemu: “Častiti gospod, častiti Vacchagotta izkazuje čast s svojo glavo ob nogah Blaženega in pravi: ‘Blaženega častim, Vzvišenega častim.’”

28. “Menihi, ko sem obdal njegovo srce s svojim, sem že vedel o menihu Vacchagotti: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo vednost in ima veliko neobičajno moč in silo.’ In tudi božanstva so mi povedala: ‘Menih Vacchagotta je dosegel trojno pravo vednost in ima veliko neobičajno moč in silo.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljeni in veseli besed Blaženega.

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli / Bodhi - Srednja dolžina Buddha, Wisdom Publications, 2009
prevod: Bojan Božič / junij 2024

 

(C) SloTheravada, 2023