(MN 6) Ākankheyya Sutta – Če bi si menih želel

 

1. Tako sem slišal. Nekoč je Blaženi živel pri Sāvatthīju, v Džetovem gozdičku Anāthapiṇḍikovega parka. Tam je nagovoril menihe: Menihi.” - “Častiti gospod,” so odgovorili. Blaženi je rekel:

2. “Menihi, vztrajajte v obvladovanju kreposti, obvladovanju Pātimokkhe, ukročeni s Pātimokkho, odlični v obnašanju in pazljivosti in v videnju strahu v najmanjši napaki, vadite z izvajanjem vodil prakse.

3. Če bi si menih želel: ‘Naj bom spoštovan in sprejemljiv za moje tovariše v svetem življenju, upoštevan in cenjen od njih,’ se naj ravna po vodilih, naj bo predan notranji jasnosti srca, naj ne zanemarja stopenj zbranosti in naj bo navdahnjen z vpogledom in prebiva v praznih kočah.

4. Če bi si menih želel: ‘Naj dobim obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine,’ se naj ravna po vodilih …

5. Če bi si menih želel: ‘Naj tem, katerih obleko, darovano hrano, prostor za počitek in medicinske potrebščine uporablja, ta podpora prinese velik sad in korist,’ se naj ravna po vodilih …

6. Če bi si menih želel: ‘Ko se me moji sonarodnjaki in sorodniki, ki so umrli, spomnijo z zaupanjem v svojem srcu, naj jim to prinese velik sad in veliko korist,’ se naj ravna po vodilih …

7. Če bi si menih želel: ‘Naj premagam nezadovoljstvo in ugajanje in naj me nezadovoljstvo in ugajanje ne premagata, naj vztrajam v preseganju nezadovoljstva in ugajanja, kadarkoli se pojavita,’ se naj ravna po vodilih ...

8. Če bi si menih želel: ‘Naj premagam strah in grozo in naj me strah in groza ne premagata, naj vztrajam v preseganju strahu in groze, kadarkoli se pojavita,’ se naj ravna po vodilih ...

9. Če bi si menih želel: ‘Naj postanem ta, ki doseže po volji, brez težav in muke štiri stopnje zbranosti, ki tvorijo višje srce in omogočajo prijetno bivanje tukaj in sedaj,’ se naj ravna po vodilih …

10. Če bi si menih želel: ‘Naj s stikom s telesom [1] bivam in vztrajam v tistih osvoboditvah, ki so mirne in nesnovne in presegam snov,’ se naj ravna po vodilih …

11. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir postanem vstopajoči v tok, nič več predmet pogube, vezan [na osvoboditev], usmerjen k prebujenju,’ se naj ravna po vodilih ... [2]

12. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem treh ovir in s slabljenjem poželenja, sovraštva in zablode postanem enkratni povratnik, ki se vrne še enkrat na ta svet, da naredi konec neprijetnosti,’ se naj ravna po vodilih …

13. Če bi si menih želel: ‘Naj z uničenjem petih nižjih ovir postanem primeren ponovne spontane pojavitve [v Čistem bivališču] in tam dosežem končno ugasnitev, ne da se še kdaj vrnem iz tistega sveta,’ se naj ravna po vodilih ...

14. Če bi si menih želel: [3] ‘Naj imam različne vrste moči: Iz enega naj me nastane več, iz več njih naj postanem eden, se naj pojavim in izginem, naj grem neovirano skozi steno, skozi ograjo, skozi goro, kakor tudi skozi prostor, se naj potopim in izidem iz zemlje, kot da bi bila to voda, naj hodim po vodi ne da bi se vanjo potopil, kot da bi bila to zemlja, sedeč s prekrižanimi nogami naj potujem v prostoru kot ptica, s svojima rokama se naj dotaknem in pobožam luno in sonce, ki sta tako močna in mogočna, naj obvladam svoje telo celo tako daleč kot je svet Brahme,’ se naj ravna po vodilih ...

15. Če bi si menih želel: ‘Naj s sposobnostjo božanskega ušesa, ki je prečiščeno in presega človeškega, slišim obe vrsti zvokov, božanske in človeške, te ki so daleč, kot te v bližini,’ se naj ravna po vodilih …

16. Če bi si menih želel: ‘Naj razumem srce drugih bitij, drugih oseb, ki sem jih objel s svojim srcem. Naj razumem srce pod vplivom poželenja kot srce s poželenjem, in srce, ki ni pod vplivom poželenja kot srce brez poželenja. Naj razumem srce pod vplivom sovraštva kot srce s sovraštvom, in srce, ki ni pod vplivom sovraštva kot srce brez sovraštva. Naj razumem srce, ki je pod vplivom zablode kot srce, ki je z zablodo, in srce, ki ni pod vplivom zablode kot srce brez zablode. Naj razumem stisnjeno srce kot stisnjeno in raztreseno srce kot raztreseno. Naj razumem vzvišeno srce kot vzvišeno srce in nevzvišeno srce kot nevzvišeno. Naj razumem prekosljivo srce kot prekosljivo in neprekosljivo srce kot neprekosljivo. Naj razumem zbrano srce kot zbrano in nezbrano srce kot nezbrano. Naj razumem osvobojeno srce kot osvobojeno in neosvobojeno srce kot neosvobojeno,’ se naj ravna po vodilih ...

17. Če bi si menih želel: ‘Naj se spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj, to je, enega rojstva, dveh rojstev, treh rojstev, štirih rojstev, petih rojstev, desetih rojstev, dvajsetih rojstev, tridesetih rojstev, štiridesetih rojstev, petdesetih rojstev, stotih rojstev, tisočih rojstev, sto tisočih rojstev, veliko vekov krčenja sveta, veliko vekov širjenja sveta, veliko vekov krčenja in širjenja sveta: ‘Tam mi je bilo ime tako, bi sem iz tega naroda, tako sem izgledal, takšna je bila moja hrana, tako moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti, takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil drugje, in tudi tam so mi dali ime, bil sem iz tega naroda, s takšnim videzom, takšna je bila moja hrana, tako moje doživljanje prijetnosti in neprijetnosti in takšen konec mojega življenja. In ko sem tam umrl, sem se ponovno pojavil tukaj. ‘Tako se naj z njihovimi vidiki in posebnostmi spomnim svojih mnogoterih preteklih življenj,’ se naj ravna po vodilih ...

18. Če bi si menih želel: ‘Naj z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeškega, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna. Naj razumem kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji: „Ta bitja, ki so se napačno obnašala s telesom, govorom in umom, ki so sramotila plemenite, imela napačen pogled in so se lotila dejanj, ki so temeljila na napačnem pogledu, so se po razpadu telesa, po smrti, ponovno pojavila v stanje revščine, v slabo okolico, v nižji svet, v pekel. Vendar tista bitja, ki so se dobro obnašala s telesom, govorom in umom, ki niso sramotila plemenitih, ki so imele pravilen pogled, in so se lotila dejanj, ki so temeljile na pravilnem pogledu, so se z zlomom telesa, po smrti, ponovno pojavila v dobri okolici, v nebeškem svetu. 'Tako naj z božanskim očesom, ki je prečiščeno in presega človeško, vidim bitja, ki umirajo in se ponovno pojavijo, manjvredna in večvredna, lepa in grda, srečna in nesrečna in razumem, kako bitja umirajo v skladu s svojimi dejanji,’ se naj ravna po vodilih ...

19. Če bi si menih želel: ‘Naj z lastnim spoznanjem z direktnim izkustvom v tem življenju vstopim in ostanem v osvobojenosti srca in osvobojenosti z modrostjo, ki je brez vpliva z uničenjem vplivov,’ naj izpolnjuje zaveze, je predan notranjemu miru srca, ne zanemarja zbranosti, obvlada vpogled in prebiva v praznih kočah.

20. Z ozirom na to je bilo rečeno: ‘Menihi, bivajte v obvladovanju vrlin, obvladovanju Pātimokkhe, ukročeni s Pātimokkho, popolni v aktivnosti in v počivanju in bodite zaskrbljeni tudi pri najmanjši napaki, vadite z upoštevanjem pravil prakse.’”

To je bilo tisto, kar je rekel Blaženi. Menihi so bili zadovoljni in veseli besed Blaženega.

 

Opombe


[1] Tu je mišljeno ‘telo’ kot ‘mentalno telo’(nāmakāya).
[2] Tri ovire, ki jih uniči vstopajoči v tok: pogled identitete, dvom in privrženost napačni uporabi etike in običajev.
[3] §14-19 predstavlja šest vrst direktnih vednosti (abhiññā). 

 

 

vir: Bhikkhu Nanamoli / Bodhi - Srednja dolžina Buddha, Wisdom Publications, 2009 
prevod: Bojan Božič / april 2024

 

(C) SloTheravada, 2023