(Dh 01) Dhammapada - Yamaka Vagga - Pari

1.–2.

Pred idejami je misel,
misel vlada in ustvarja.
Če človek s slabimi mislimi
govori ali deluje,
mu zato nemir sledi
kot voz kopitom vpreženega vola.

Pred idejami je misel,
misel vlada in ustvarja.
Če človek z dobrimi mislimi
govori ali deluje,
prijetnost mu sledi,
kot senca ga nikoli ne zapusti.


 

3.–6.

»Zmerjal me je, udaril me je,
premagal me je, okradel me je.«
Kdor se predaja takim mislim,
bo vedno poln sovraštva.

»Zmerjal me je, udaril me je,
premagal me je, okradel me je.«
Kdor pa take misli opusti,
vse sovraštvo pomiri.

Sovraštvo se s sovraštvom
nikoli ne pomiri,
ampak le z nesovraštvom –
to večna je resnica!

Ljudje namreč pozabljajo,
da prav vse nas čaka smrt –
kdor se tega zaveda,
vse prepire pomiri.


 

7.–8.

Kdor med prijetnimi stvarmi
ne obvlada svojih čutov,
mere v hrani ne pozna
in je nemočen, len,
hitro ga premaga skušnjavec,
kot veter šibko bilko.

Kdor opazi tudi neprijetne stvari,
obvlada svoje čute,
je zmeren v hrani
in ima vero in gorečnost,
ga skušnjavec ne more premagati,
kot veter ne premakne trdne skale.


 

9.–10.

Kdor nosi oker oblačilo,
a je nečist, se ne obvlada
in je daleč od resnice,
res ni vreden takega oblačila.

Kdor pa je čist,
poln vrlin, obvladan
in pozna resnico,
res je vreden oker oblačila.


 

11.–12.

Kdor ima nebistveno za bistveno
in bistveno za nebistveno,
napačno razmišlja
in nikoli ne bo prišel do bistva.

Kdor pa v bistvu vidi bistveno,
v nebistvu pa nebistveno,
prav razmišlja,
kmalu bo prišel do bistva.


 

13.–14.

Kot dež premoči
slabo krito hišo,
tako slabo razviti um
premagajo strasti.

Kot dež ne premoči
dobro krite hiše,
tako dobro razvitega uma
ne premagajo strasti.


 

15.–16.

Žaluje tukaj in po smrti,
kdor dela zlo, povsod žaluje.
Ko bo opazil sadove svojih nečistih del,
bo žaloval in imel slabo vest.

Srečen je tukaj in po smrti
kdor si je nabral zaslug, povsod je srečen.
Ko bo opazil sadove svojih čistih del,
bo srečen in radosten.


 

17.–18.

Trpi tukaj in po smrti
kdor dela zlo, povsod trpi.
Trpi z mislijo: »Zlo sem naredil!«
Še bolj trpi v času bolečega soočenja.

Veseli se tukaj in po smrti,
kdor si je nabral odlik, je vesel povsod.
Veseli se z mislijo: »Dobro sem naredil!«
Še bolj se veseli v času prijetnega soočenja.


 

19.–20.

Nevednež, ki le veliko govori,
a ne dela skladno z besedami,
je kot pastir, ki šteje tujo čredo –
ta ne pobira sadov meniškega življenja!

Modrec, ki malo govori,
a deluje v skladu s Postavo Narave,
je zapusti strast, sovraštvo in nevednost –
ta dobro razume, je resnično osvobojen,
nič ga ne veže na ta ali oni svet –
ta pobira sadove meniškega življenja!

 

Vir: Dhammapada - Pot Postave
Založil: Gozdni samostan Samanadipa
Prevod: Bhikkhu Hiriko / 2019

 

(C) SloTheravada, 2023